(homepagina)

Dertien Nephilim schedels gevonden in Mexico?

Door Michael Snyder - 20 november 2013

()

Zo veel van wat we hebben geleerd over de oude geschiedenis is gewoon niet waar. Volgens het 'Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis van Mexico' heeft een team van archeologen dicht bij het Mexicaanse dorpje Onavas een verbazingwekkende ontdekking gedaan. Naar verluid hebben ze 13 oude menselijke specimen ontdekt die vreemde langwerpige schedels hadden. U kunt de originele foto's van deze ontdekking hier vinden, maar de beschrijvingen van de foto's zijn in het Spaans. De Mexicaanse wetenschappers vertellen ons dat deze schedels ongeveer 1000 jaar oud zijn, en dat ze geen schedels van deze aard ooit eerder hebben gevonden in deze regio van Mexico. Dus wat is hier aan de hand? Zijn deze langwerpige schedels simpelweg het product van een eeuwenoude techniek die bekend staat als "cradle-boarding", of is er een andere verklaring? Zouden dit feitelijk Nephilim (reuzen) schedels kunen zijn, die bewijzen dat een oud ras van hybriden op de planeet rondzwierven? Houd jezelf even vast - want de waarheid kan u schokken.

Deze groep langwerpige schedels die in Mexico ontdekt werden, haalden de krantenkoppen over de hele wereld toen het in eerste instantie werd ontdekt. Veel mensen waren echt hysterisch omdat een aantal van deze schedels zeker niet menselijk leken op het eerste gezicht. Een kort videoverslag over deze ontdekking in het Spaans wordt hieronder geplaatst...

Dus wat zou de oorzaak kunnen zijn dat een schedel zo langwerpig wordt als deze? Nou ja, zonder twijfel kan "cradle-boarding" (ook bekend als craniale vervorming, hoofd afvlakken, of vervorming) een langwerpige schedel produceren bij een jong kind. En "cradle-boarding" is een fatsoenlijke verklaring voor het grootste deel van de langwerpige schedels bij de exemplaren die we over de hele wereld hebben gevonden.

Ze zijn echter niet allemaal te verklaren. In feite zijn er sommige langwerpige schedel exemplaren gevonden die niet het gevolg kunnen zijn van cradle-boarding. Paranormaal onderzoeker LA Marzulli heeft uitgelegd waarom dit het geval is tijdens een interview op Coast to Coast AM eerder dit jaar...

In Paracas, aan de kust van Peru, bezochten hij en Richard Shaw, de directeur van de 'Watcher' serie, een necropolis, een enorme woestijnbegraafplaats en een museum dat zo'n veertig schedels bevatte, die oorspronkelijk uit het kerkhof kwamen. Hoewel sommige van de langwerpige hoofden werden gevormd door 'cradle-boarding, "een soort schedelvervorming die leidde tot een craniale vervorming, anderen lijken echt abnormaal te zijn, met slechts een pariëtale plaat, zo detailleerde hij. Sommige van de schedels hadden ook een grote uitgesproken rand, en een hartvormige koepel aan de achterkant iets wat niet kan worden bereikt door cradle-boarding," vervolgde hij. "Ik geloof dat we keken naar een soort van genetische manipulatie... wat de overblijfselen zijn van de Nephilim," ongeveer 3000 tot 3500 jaar geleden, voegde hij eraan toe.

Voor veel meer informatie hierover deze, zie de video die ik hieronder heb gepost van Sid Roth die L.A. Marzulli interviewt over deze geweldige ontdekking in Peru.

Ja, zonder twijfel werden vele langwerpige exemplaren van schedels veroorzaakt door cradle-boarding van kinderen toen ze jong waren.

Maar vanwaar kregen die mensen uit de oudheid dat idee om dit te doen?

Trachtten ze iets te evenaren dat ze al eerder hadden gezien?

Waren ze aan het proberen om een ras van mensen dat over hen had geheerst op een bepaald punt na te bootsen?

Brien Foerster is een andere deskundige die uitgebreid hiernaar heeft gekeken. Volgens hem is er geen mogelijkheid dat een aantal van de modellen in Peru zou kunnen worden gecreëerd door het proces van opzettelijke craniale vervorming. Het volgende is een kort fragment uit een recent artikel door April Holloway.

Brien Foerster, auteur en expert op het gebied van langwerpige schedels, presenteerde een aantal van de meest spectaculaire onderzoeken over het onderwerp. Hij heeft geconstateerd dat, terwijl de meeste schedels duidelijke tekenen vertonen van opzettelijke craniale vervorming, er een percentage van de schedels is, namelijk die in Paracus, Peru, dat anatomisch verschillend is en niet kan worden verklaard met de praktijken van een hoofd afvlakken. Deze schedels, zei hij, hebben een craniaal volume dat 25% groter is dan van de gewone menselijke schedels (craniale vervorming doet geen volume toenemen), en ook 60% meer wegen. Brien Foerster schetste de verdere verschillen: "Ze bevatten twee kleine gaten in de achterkant van de schedel, loodrecht op de craniale hechtdraad in de pariëtale plaat van de schedel. Elke normale menselijke schedel bestaat uit 3 grote botplaten, de frontale plaat, die eindigt aan de bovenkant van het voorhoofd. En de twee pariëtale platen die hierachter liggen, vormen met de frontale plaat een "T"-vorm. Van de gaten wordt door Lloyd gedacht dat ze natuurlijk zijn. Elke menselijke kaak heeft een klein gaatje aan beide zijde om zenuwen en bloedvaten door te laten naar het weefsel, deze 2 gaten aan de achterkant van de schedel kunnen dezelfde functie hebben voor de langwerpige schedel. De andere factor is dat er slechts één pariëtale plaat zit, waar er twee moeten zijn. "

Maar de meeste wetenschappers negeren deze informatie, omdat het niet past in de door hen geaccepteerde versie van de oude geschiedenis.

Gelukkig zijn er een aantal gebieden in de wetenschap die beginnen een beetje de waarheid te spreken. Bijvoorbeeld de volgende, dat uit een recent Huffington Post artikel komt, getiteld: "De antieke mensen hadden seks met mysterieuze species, toont een nieuwe DNA-studie aan."

De oude genomen, een van een Neanderthaler en een uit een andere archaïsche groep mensen, de Denisovans, werden gepresenteerd op 18 november tijdens een bijeenkomst in de Royal Society in Londen. Ze suggereren dat er inteelt kwam tussen de leden van verschillende oude mensachtige groepen in Europa en Azië, meer dan 30.000 jaar geleden, met inbegrip van een nog onbekende menselijke voorouder uit Azië.

"Het begint met te suggereren, is dat we kijken naar een 'Lord of the Rings'-achtige wereld - met een veelheid aan hominide bevolking," zegt Mark Thomas, een evolutionair geneticus aan University College London, die op de vergadering was, maar niet betrokken was bij het werk.

Ja, de oude wereld was zeker meer een "Lord of the Rings-achtige wereld" dan de meeste mensen zich ooit zouden durven voorstellen.

Natuurlijk grijpen de wetenschappers in dat artikel nog naar de strohalmen om uit te leggen wat de gegevens hen willen vertellen. Theorieën die ze presenteren aan de media als "feiten", maar eigenlijk alleen theorieën zijn die ze uit hun eigen verbeelding hebben getrokken.

Maar wat deze wetenschappers beginnen te beseffen, is dat er toch sommige echt vreemde dingen zijn gebeurd met het menselijk genome in de oude wereld, en dat is wat de oude teksten ons al die tijd al hebben willen vertellen.

Veel oude teksten (inclusief de bijbel) vertellen ons dat lang geleden een groep van gevallen engelen zich gepaard hebben met menselijke vrouwen en een ras van hybride wezens produceerde, die bekend staan als de Nephilim.

Naast het ongelooflijke getuigenis in deze oude teksten hebben we ook het fysieke bewijs van dit ras van wezens nog steeds bij ons vandaag de dag. In een eerder artikel "Heeft men een oude handafdruk van een reus gevonden in een grot in Nevada?", besprak ik een aantal voorbeelden van dit bewijsmateriaal, waaronder een gigantische voetafdruk, een foto van een gigantische vinger en een gigantische handafdruk die bewaard is gebleven in een grot in Nevada.

Maar de realiteit van de zaak is dat, al zou een groep van reuzen staan te protesteren voor het Witte Huis op ditzelfde moment, er nog een heleboel mensen zijn die dit soort dingen niet zouden geloven.

Waarom?

Omdat het gewoon niet past bij wat ze hun hele leven hebben geleerd. Volgens de leerboeken zou geen van deze gegevens moeten hebben bestaan. Dus de meeste mensen zullen blijven negeren wat vlak voor hun neus staat.

Maar de waarheid is daar buiten - je moet echter bereid zijn om daar te gaan waar het je mee naartoe neemt.

Over de auteur: Michael T. Snyder is een voormalig Washington DC advocaat die nu 'The Truth' publiceert. Zijn nieuwe thriller, getiteld "The Beginning Of The End" is nu beschikbaar op Amazon.com.

Bron: 13 Nephilim Skulls Found In Mexico?

printen??? spaar papier en inkt.