()

Psalm 92

“1 Een psalm, een lied voor de sabbat.
2 Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
3 in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw,

4 bij de klank van de tiensnarige harp
en bij het ruisend spel op de lier.
5 U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht.

6 Hoe groot zijn uw daden, HEER,
hoe peilloos diep uw gedachten.
7 Het dringt tot de dommen niet door
en dwazen kunnen het niet vatten:

8 dat de wettelozen als onkruid gedijen
en de onrechtvaardigen bloeien
alleen om te worden verdelgd, voor altijd.

9 U, HEER, bent eeuwig verheven,
10 maar uw vijanden, HEER,
uw vijanden gaan te gronde
en wie onrecht doen, worden verstrooid.

11 U geeft mij de kracht van een wilde stier,
met pure olie ben ik overgoten.
12 Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.

13 De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
14 Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.

15 Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
16 Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.”


De schrijver heeft voor jaren in een badplaats gewoond waar de inkomens ver boven het gemiddelde lagen en de weergave van deze materiële rijkdom bijna een obsessie was, is hij tot de conclusie gekomen dat het aardse perspectief van de mens een van zijn grootste problemen is. Gemaakt voor een eeuwig wezen, zet hij al zijn tijd en energie in voor de 70 jaar of zo die beginnen bij de geboorte, met het zo goed als het negeren van de eindeloze reikwijdte van zijn leven dat begint na de dood. En het trieste feit is, dat, als hij de tijd nam om erover na te denken, hij zou vernemen dat een eenvoudige beslissing alles zou veranderen. Voor altijd.

De wereld leert ons dat we niet ergens vandaan komen, ons leven heeft geen doel, en we gaan nergens heen als het voorbij is. Het beste van alles wat we kunnen doen, is we we kunnen doen. We leren de mensen waarderen om ons heen die ‘succesvol’ zijn geworden in het leven ‘het goede leven’ leven, want dat is alles wat we goed kennen, afgunst.

Maar de Bijbel leert ons over een eeuwig perspectief. Het vertelt ons om niet zo obsessief bezig te zijn met de dingen van deze wereld, maar “zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid” en de dingen die we nodig hebben om hier te gedijen zal ons worden gegeven. (Matt. 6:33)
Het zegt ons om ons niet te focussen op dingen die zichtbaar zijn, maar tijdelijk, maar ons te richten op de dingen die ongezien en eeuwig zijn. (2 Kor. 4:18)
De pagina’s staan vol met waarschuwingen over de dwaasheid van deze obsessieve zoektocht naar rijkdom. (Lukas 12:16-21 bijvoorbeeld)

Trouw gehoorzaam aan de wetten van de Heer (als natie) belooft welvaart voor ons allen, (Deut. 15:4-5), maar vergaren van excessieve rijkdom vereist dat het zal worden geschonden. Een obsessie met rijkdom voor eigen belang kan een korte weg zijn naar het speelveld van de duivel.

Onze Schepper heeft beloofd dat we eeuwig zullen leven. Als we ons leven richten op het zoeken naar Hem, Hij zal ervoor zorgen dat we zullen genieten van een eeuwigheid in onvoorstelbare gelukzaligheid als we gaan met Hem. Het andere alternatief is om te streven en te zweten om iets te krijgen in de 70 jaar of zo waarvoor we hier aan het vechten zijn, en dan een eeuwigheid doorbrengen in de treurnis dat we niet hebben gekozen voor Hem.

“Verheug u in de Heer,” schreef Koning David: “En Hij geeft je de verlangens van je hart.” (Psalm 37:4) Dit betekent dat Hij in je hart de vreugde zal plaatsen die u verlangt, en Hij die verlangens zal omzetten in realiteit.

Met andere woorden, de Ene die jou geschapen heeft zal bepalen wat er nodig is om je gelukkig te maken in plaats van onderdanig te zijn aan de reclame-industrie, en dan zich aan Hem over te geven in plaats van te proberen dingen te verkrijgen op eigen wens, dan zal alles meewerken tot uw eeuwig voordeel, en je zult gewoon het leven van je leven krijgen. Je eeuwige leven.

Overgenomen van gracethrufaith.com in een bewerkte versie.

Printen??? Spaar papier en inkt.