(homepagina)

Bisschop Fellay over paus Franciscus: "Voor ons staat een echte modernist!"

14 oktober 2013 | door John Vennari op Catholic Family News

Bisschop Bernard Fellay waarschuwde op 12 oktober: "De situatie van de kerk is een echte ramp; en de huidige paus maakt het tienduizend keer erger."

Hij zei dit in een toespraak op de Angelus Press Conference, het weekend van 11-13 oktober 2013 in Kansas City.

Bisschop Fellay, algemeen overste van de Priesterbroederschap van St. Pius X, gaf een uitgebreide lezing op zaterdagmiddag, die gericht was op het Derde Geheim van Fatima, met de duidelijke voorspelling van zowel een materiële straf, als van een grote crisis in de Kerk.

In dit verslag zal worden gewezen op een aantal van de dramatische aspecten die de bisschop noemde in de zaterdagconferentie en zijn zondagse preek.

Bisschop Fellay citeerde in detail de woorden van Zuster Lucia, die het derde geheim heeft gelezen - en degenen die kennis hebben van dit geheim. Hij merkte op dat Zuster Lucia zei, dat als we de inhoud van het derde geheim willen weten, we de hoofdstukken 8 tot en met 13 van het boek Openbaring kunnen lezen. (Gegevens van het derde geheim zullen worden opgenomen in de komende november editie van Catholic Family News.)

Zuster Lucia's verwijzing naar de hoofdstukken 8 tot en met 13 van Openbaring is een koude douche, aangezien het einde van hoofdstuk 13 spreekt over de komst van de Antichrist.

Bisschop Fellay merkte op dat paus Pius X aan het begin van zijn pontificaat zei dat de 'zoon des verderfs' wellicht al op de aarde was. Hij merkte ook op dat in het oorspronkelijke gebed tot Sint Michael van paus Leo XIII vermeld staat, dat Satan zijn zetel in Rome wil vestigen.

De bisschop citeerde kardinaal Luigi Ciapi, de Pauselijke Theoloog van alle pausen, van Pius XII tot Johannes Paulus II, die zei: "In het derde geheim lezen we onder andere dat de grote afval in de kerk begint bij de top."

Hij bracht ook een goede tijding over het beroemde en dramatische 1957-interview van Pater Fuentes met Zuster Lucia, waarin zij herhaalde dat "verschillende naties zullen verdwijnen van het aangezicht van de aarde", en dat "de duivel alles zal doen wat in zijn macht ligt om zielen aan God gewijd te overwinnen. "

Omdat de dienaren van God dan zullen zijn geslagen met verwarring en wanorde, zijn de gelovigen voor hun eigen heil aan hun lot overgelaten. De hulp die moet worden verstrekt door geestelijken is er niet meer. Dit is "de grootste tragedie die je ooit kunt voorstellen voor de Kerk."

De tijden zijn zeer ernstig. We moeten serieus zijn over onze redding, "maar om dit te doen, zijn we verstoken van een zeer belangrijk element, dat is de ondersteuning van de [Kerk] autoriteiten. Wat een tragedie."

Hij sprak over de troostende woorden van Zuster Lucia, dat God twee laatste remedies aan ons heeft gegeven: De Heilige Rozenkrans en de Toewijding aan het Onbevlekt Hart.

Rome/Priesterbroederschap

Bisschop Fellay zinspeelde op het drama van de 'Priesterbroederschap St. Pius X / Vaticaan' in 2012: "Als we zien wat er nu gebeurt [onder Paus Franciscus] danken we God; wij danken God, dat wij vorig jaar bewaard zijn gebleven van elke vorm van overeenkomst. En we kunnen zeggen dat het een van de vruchten is van de [Rozenkrans] Kruistocht die we deden, dat we zo we bewaard zijn gebleven voor een dergelijk ongeluk. God zij dank. Het is niet dat we geen katholieken willen zijn, natuurlijk willen we katholieken zijn, en wij zijn katholieken, en wij hebben het recht om te worden erkend als katholieken. Maar we zijn niet van plan om onze schatten in gevaar te brengen daarvoor. Natuurlijk niet."

Hij vervolgde: "In te denken dat sommige mensen blijven doen alsof we besloten zijn [nog] een overeenkomst met Rome te zullen krijgen. Arme mensen. Ik wil ze echt uitdagen om te bewijzen wat dat zal betekenen. Zij beweren zeker dat ik iets anders denk, dan wat ik doe. Maar zij zitten niet in mijn hoofd. "

Zoals met de discussies met Rome: "Elke soort van aanwijzing tot erkenning eindigde toen ze me het document gaven om te ondertekenen op 13 juni 2012. Diezelfde dag vertelde ik hen: 'Dit document kan ik niet accepteren.' Ik vertelde hen vanaf het begin in september van het voorgaande jaar dat we niet een 'hermeneutiek van de continuïteit' kunnen accepteren, omdat die niet waar is, het is niet echt. Het is tegen de werkelijkheid. Zodat we het niet accepteren. De Raad staat niet in continuïteit met de Traditie. Het is niet zo. Dus toen paus Benedictus vroeg of we dat Tweede Vaticaans Concilie zouden accepteren als een integraal onderdeel van de traditie, zeiden we: 'Sorry, dat is niet de werkelijkheid, dus we gaan dit niet ondertekenen. We gaan dat niet te erkennen'."

"Hetzelfde geldt voor de Mis. Men wil dat we niet alleen erkennen dat de [Nieuwe] Mis geldig is, mits juist gevierd, enz., maar dat het ook geoorloofd is. Ik vertelde hen: we gaan dat woord niet gebruiken. Het is een beetje rommelig, maar onze trouw heeft genoeg [verwarring] met betrekking tot de geldigheid, zo vertelden we ze. 'De Nieuwe Mis is slecht, het is kwaad', en ze begrijpen dat. Punt!" Natuurlijk, de Roomse autoriteiten "waren niet erg blij mee."

Hij vervolgt: "Het is ook nooit onze bedoeling geweest om te beweren dat de Raad zou worden beschouwd als goed, en dat de nieuwe Mis 'legitiem' zou zijn".

"De tekst die we aan Rome presenteerden [15 april 2012] was een zeer, laten we zeggen, gevoelige tekst waarvan werd verondersteld dat hij goed te begrijpen was, dat het was bedoeld om te worden gelezen als een groot beginsel, dat de hele zaak leidde. Dit grote principe was geen nieuwigheid in de kerk: 'De Heilige Geest is niet beloofd aan St Petrus en zijn opvolger op een zodanige wijze, dat door een nieuwe openbaring van de paus er iets nieuws te leren zou zijn; maar met zijn hulp zou de paus het heilig bewaren en getrouw doorgeven met de belijdenis van het geloof.' Dat behoort tot de definitie van de onfeilbaarheid [van Vaticanum I]. Dat was het principe, de basis van het hele document, dat het begin van elke vorm van nieuwheid uitsluit.

"Dus door het wegnemen van elk soort van beoordeling uit de tekst zonder dit principe, is gewoon het wegnemen van de beoordeling die nooit ons denken en ons leven zijn geweest. Deze zinnen zijn op zich dubbelzinnig, dus wilden we de dubbelzinnigheid wegnemen in dit beginsel [van Vaticanum I]. Helaas, misschien was dat te gevoelig en daarom hebben we die tekst terugtrokken, omdat het niet duidelijk genoeg was zoals het was geschreven.

"Dus is het heel duidelijk dat ons principe nog steeds hetzelfde is om trouw te blijven! We hebben een schat gekregen. Deze schat 'hoort' niet aan ons. Wij hebben deze schat gekregen en we hebben het te overhandigen aan de volgende generatie. En wat wordt gevraagd van ons is geloof en trouw. We hebben niet het recht om deze schatten in gevaar te brengen. Dit zijn de schatten die we in onze handen hebben en we zijn niet van plan om die in gevaar te brengen."

Paus Franciscus

Bisschop Fellay keerde terug naar Zuster Lucia's 1957-verklaring, dat de Rozenkrans en Toewijding aan het Onbevlekt Hart de twee laatste remedies zijn die God heeft gegeven aan de mensheid.

Hij zei dat er "zeker een 'materiële' straf voor de wereld in zicht is. Er staat iets groots voor ons. "Hoe? Wanneer? Ik heb geen idee. Maar als je alles bij elkaar zet, is het duidelijk dat God genoeg had van de zonden van de mens."

Hij sprak toen over die zonden die naar de hemel schreeuwen om wraak, zoals abortus, en de zonden tegen de natuur, die een toespeling zijn op de onnatuurlijke 'her-definitie' van het huwelijk met de aanverwante zonden. Hij sprak ook van wat een komende vervolging van christenen lijkt te zijn.

"Wat doen we? Raak niet in paniek, want paniek is van geen enkel nut. Wat je moet doen is je werk - je dagelijkse plicht. Dat is de beste manier om je voor te bereiden."

Hij vervolgde dat we in "heel enge tijden" komen, maar we zijn niet machteloos. Hij merkte op dat "de situatie van de kerk" een echte ramp is. En de huidige paus maakt het tienduizend keer erger. "

"In het begin aan het pontificaat van paus Benedictus XVI, zei ik: 'De crisis in de Kerk zal blijven, maar de paus probeert op de rem te trappen." Het is alsof hij wilde zeggen, de kerk zal blijven dalen, maar aan een parachute. En met het begin van dit pontificaat [Paus Franciscus], zeg ik: 'Hij snijdt de koorden door, en hij laat het dalen als een raket'."

"Als de huidige paus verder gaat op de manier waarop hij begon, gaat hij door met de kerk te verdelen. Hij laat alles ontploffen. Dus de mensen zullen zeggen: het is onmogelijk dat hij de paus is, we weigeren hem. Anderen zullen zeggen [en dit is momenteel de positie van Bisschop Fellay's]: "Wacht, zie hem als paus, maar volg hem niet. Hij is boos aan het provoceren. Veel mensen zullen worden ontmoedigd door wat mensen in de kerk doen, en in de verleiding komen om het allemaal maar weg te gooien."

Maar, zo bracht hij in herinnering, God is "veel, veel groter dan wij zijn. God is in staat om de kerk voort te zetten "en kan zelfs werken door middel van deze onvolmaakte dienaren. "Maar nogmaals", herhaalde hij, "niet om te volgen. Volg ze als ze de waarheid zeggen, maar als ze je onzin vertellen, moet je ze niet volgen op die punten." Elke gehoorzaamheid die waar is, moet zijn gerelateerd aan God. Als ik zeg dat ik gehoorzaam ben aan een persoon, moet hij een afspiegeling van God zijn. Maar "als de spiegel me het tegendeel van God vertelt, is het niet langer een spiegel, en hoef ik hem niet te volgen."

Bisschop Fellay heeft opgemerkt dat we niet zomaar de huidige paus moeten gehoorzamen zonder vragen te stellen, want dan zouden we onszelf vernietigen, en zouden we ons geloof in gevaar brengen.

Na de waarschuwing van zuster Lucia, paus Leo XIII en Pius X, heeft bisschop Fellay verder gewaarschuwd dat we in de tijd van de Antichrist kunnen komen, maar dat we niet kunnen weten wanneer, of hoe ver weg het in de toekomst ligt.

De Zondagpreek

Bisschop Fellay keerde terug naar deze thema's in zijn zondagse preek in de Pauselijke Hoogmis, gehouden in de 'St. Vincent de Paul's Church' in Kansas city.

Hij versterkte een paar punten over Fatima, het Geheim, het 2012-drama met Rome, en sprak toen over een aantal van de vele ernstige problemen met paus Franciscus.

"Vanaf het begin," zei hij, "hebben we de indruk dat er iets mis is met deze paus. Vanaf het begin wilde hij zich onderscheiden door verschillend te zijn dan een ander."

Een klein voorbeeld hiervan is Franciscus' aandringen op het dragen van zwarte schoenen in plaats van de rode pauselijke schoenen, maar dit is maar klein in vergelijking met de grotere problemen. We moeten kijken, zei de bisschop, naar wat zijn visie is op de Kerk, zijn visie op de Raad, en wat zijn plan is.

Het was rond de tijd van de Wereldjongerendagen, eind juli van dit jaar, dat Franciscus begon met een lawine van gesprekken, interviews, telefoongesprekken, etc. "Wij kunnen het hele beeld op dit punt niet weergeven, maar we hebben genoeg gezien om bang als de dood te zijn."

Zoals het typisch is voor de Modernist, waarvoor Pius X waarschuwde in Pascendi, zal de Modernist soms spreken op een ketterse manier, en dan weer spreken op een orthodoxe manier. Bisschop Fellay gaf het voorbeeld van een van deze tegenstellingen:

Hij sprak over het interview dat begin oktober door paus Franciscus werd gehouden met de atheïstische journalist Eugenio Scalfari in Rome's La Repubblica, waarin Franciscus een gevaarlijk relativisme lijkt te bevorderen:

Scalfari: "Uwe heiligheid, is er slechts een enkele visie van het goede? En wie bepaalt dan wat het is?"

Paus Franciscus: "Ieder van ons heeft een visie op goed en kwaad. We moeten mensen aanmoedigen om zich te bewegen in de richting van wat zij denken dat goed is."

Scalfari: "Uwe heiligheid, u schreef uw brief aan mij. Het geweten is autonoom, zei u, en iedereen moet zijn geweten gehoorzamen. Ik denk dat dat één van de meest moedige stappen is, genomen door een paus."

Paus Franciscus: "En ik herhaal het hier. Iedereen heeft zijn eigen idee van goed en kwaad en moet kiezen om het goede te volgen en het kwaad te bestrijden, zoals hij dat opvat. Dat zou genoeg zijn om de wereld tot een betere plek te maken."

Met een flinke portie emotie zei bisschop Fellay over het antwoord van de paus: "Dat is echt niet katholiek. Want wat ik ook denk, het heeft absoluut geen waarde als het niet past bij de realiteit! We hebben een geweten, maar dat zal ons alleen maar naar de hemel leiden als dat geweten een spiegel is van God." Het geweten moet worden gevormd volgens Gods wet. "Dus om te beweren dat iedereen zijn eigen idee kan volgen is gewoon onzin," zei Fellay, "Het heeft niets te maken met de katholieke leer. Het is absoluut relativisme."

Ongeveer een week hierna sprak paus Franciscus echter over de noodzaak van het bestrijden van de duivel, het laatste gevecht met de duivel, en dat niemand de duivel maar half weg kan bevechten, en dat we tegen relativisme moeten vechten. Franciscus zei hier het tegenovergestelde van wat hij zei tegen La Repubblica. "Er is een contractie in hem".

Franciscus: een Man van de Raad

Het volgende: Wat is de visie van paus Franciscus op Vaticanum II? Dit is te vinden in zijn heel-bekende en recente, lange interview met de Jezuïeten, gepubliceerd in diverse publicaties over de hele wereld, en in Amerika in het tijdschrift van de Jezuïeten in de Verenigde Staten

Bisschop Fellay zegt dat paus Franciscus "ervan uit gaat dat de Raad een helder succes was." Wat was het belangrijkste thema van de Raad? "Om het Geloof te herlezen in het licht van de moderne cultuur." Je zou kunnen zeggen: "om het evangelie in de moderne wereld te incarneren." Franciscus "is hier erg blij mee..." en gelooft: "De Raad bracht veel goede vruchten voort. Het eerste voorbeeld dat hij geeft is de liturgie - de hervormde liturgie. Dat is een mooie vrucht van de Raad. Dat is wat hij zegt. En hij is er erg blij mee."

Francis vertelt ons: "Dit, het Evangelie, is herlezen in de moderne cultuur, wat onomkeerbaar is, dus we zullen niet teruggaan. We staan aan het front van een groot gevecht."

Van de Oude Mis spreekt Franciscus van de "Vetus Ordo" (Oude Orde). Franciscus vindt dat paus Benedictus waarschijnlijk wel heeft bijgedragen tot het herstel van de oude Mis als een bedrijfseconomische daad voor degenen die nog steeds daaraan vasthouden. "Maar verwacht niet dat Franciscus terug zal komen naar de oude Mis. Misschien zal hij ons 'verwennen' [het ons ongestoord laten vieren]. God weet het. "

Maar Franciscus "ziet dat er een probleem is met deze oude Mis. Want er zijn mensen die deze Mis als ideologie zien. Raad eens tot wie hij zich gericht heeft? Ik hoef niet veel te zeggen. Dus wat gaat er gebeuren met ons? Wat ik zie: er is nogal een obsessie in hem over mensen die kijken naar het verleden. Luister maar naar de paus zijn woorden:"

Paus Franciscus: "Wat zorgwekkend is, hoewel, dat is het risico van de ideologisering van de Vetus Ordo, de exploitatie ervan. ... Als de christen restauratief en wettisch is, dan wil hij dat alles duidelijk en veilig is, dan zal hij niets vinden. Traditie en herinnering aan het verleden moeten ons helpen om de moed te vinden nieuwe gebieden naar God te openen. Degenen die vandaag de dag altijd op zoek zijn naar disciplinaire oplossingen, die al lang een overdreven leerstellige 'security' hebben, degenen die koppig proberen een verleden dat niet meer te herstellen is te laten voortbestaan, dezen hebben een statische en naar binnen gerichte kijk op de dingen. Op deze manier, geloof ik, wordt het een ideologie onder andere ideologieën. Ik heb een dogmatische zekerheid: God is in het leven van iedere persoon".

Bisschop Fellay vervolgt: "De indruk die we hebben over de huidige paus is dat hij een ijver heeft voor de 'min of meer', voor het 'over', en hij wil ten koste van alles ontsnappen aan wat helder en zeker is. Maar het Geloof is zo [het is zeker] omdat God dat is. Nou, dat is niet wat hij denkt. "

Een ander verontrustend citaat van Paus Francis:

"Als iemand zegt dat hij God ontmoette met totale zekerheid en niet wordt geraakt door een marge van onzekerheid, dan is dit niet goed. Voor mij is dit een belangrijke sleutel. Als men de antwoorden heeft op alle vragen, dat is het bewijs dat God niet met hem is. Het betekent dat hij een valse profeet is met behulp van een religie voor zichzelf. De grote leiders van het volk van God, zoals Mozes, hebben altijd ruimte gegeven voor twijfel. "

Bisschop Fellay zegt als antwoord: "Wat voor Evangelie heeft hij? Welke Bijbel heeft hij om zulke dingen te zeggen. Het is verschrikkelijk. Wat heeft dit te maken met het Evangelie? Met het katholieke geloof? Dat is puur modernisme, mijn geliefde broeders. Voor ons staat een echte modernist."

"Hoeveel tijd zal er nodig zijn voor de mensen in de kerk om op te staan en te zeggen: 'Geenszins!' [zullen we deze nieuwe leer accepteren]. Ik hoop en bid dat dit zal gebeuren. Maar dat betekent een enorme verdeeldheid in de Kerk."

Hij spreekt over de paus die een puinhoop maakt, en herinnert ons eraan dat dit is waar de paus op aandrong op wereldniveau Youth Day: hij drong er bij de jongeren op aan "een puinhoop" te maken. Bisschop Fellay antwoordt, "Ongelooflijk. Hier hebben we nog nooit van gehoord [van een paus die spreekt als deze]. Maar dat is wat hij wil."

Franciscus vertelt ons ook dat hij een grote bewonderaar is van de ultra liberale Jezuïet kardinaal Martini (nu overleden). Martini schreef een boek waarin wordt opgeroepen tot een totale revolutie in de kerk. "En dat is wat Franciscus wil. En hij vertelde ons dat de acht kardinalen die hij koos om hem te helpen in de 'hervorming' van de kerk, denken zoals hij. "

De bisschop zegt: "We kunnen zo wel doorgaan" met zulke voorbeelden.

Het laatste voorbeeld: de Oecumene.

Bisschop Fellay zegt dat Paus Franciscus beweert dat er "zeer weinig is gedaan in deze richting". Het is verbazingwekkend dat de bisschop dit opmerkt, want de oecumene heeft een onnoemelijke ramp gelanceerd in de kerk, en in de katholieke naties. Toch zegt de onderhavige Paus "dat er zeer weinig, tot bijna niets is gedaan in deze richting."

Als onderdeel van zijn opsomming, zegt Bisschop Fellay: "Het mysterie van de schaduw op de kerk is nog nooit zo groot geweest. We staan nu aan het begin van de zeer moeilijke tijden. Heb geen illusies. En het is duidelijk dat de enige oplossing is om vast te houden aan wat we hebben, om het te houden, om het niet te laten gaan, hoe dan ook.

"Paus Pius X zei dat het de essentie van een katholiek is: het behouden van het verleden. De huidige paus zegt precies het tegendeel: het verleden vergeten, stort je in de onzekerheid van de toekomst.

"Zeker moeten we het Onbevlekte Hart van Maria hebben; dat zijn de ervaringen van het geheim van Fatima. We weten wat we moeten doen: bid, bid, bid, en boete, boete, boete. Bidden om het Onbevlekt Hart van Maria, voor de middelen aan ons gegeven juist voor deze moeilijke tijden, en de rozenkrans te bidden.

"Wees er zeker van," zegt bisschop Fellay, "De volgende [rozenkrans] Kruistocht is niet ver weg. Ga naar de Rozenkrans. Bid het elke dag. We leven in zeer gevaarlijke tijd voor het geloof, en we hebben de hemelse bescherming nodig."

Bron: Bishop Fellay on Pope Francis - “We have in front of us a genuine Modernist!” | None | Catholic Family News

printen??? spaar papier en inkt.