(homepagina)

De laatste kerst?

11 december 2013 | door Jack Kelley

Als je nu commentaren volgt door de profetie-leraren over de nabijheid van de Opname, of de voorspellingen door financiële deskundigen over de nabijheid van de aanstaande economische ondergang van de wereld, de boodschap is hetzelfde. Dit zou heel goed de laatste keer kunnen zijn dat we kerst vieren zoals we het gewend zijn.

En dat is een goede zaak. Omdat voor het grootste deel van de wereld Kerstmis is uitgegroeid tot iets dat niet meer dan een jaarlijkse oefening in geld uit te geven dat we niet hebben, om dingen te kopen die we niet nodig hebben, voor de mensen op onze lijst van wie we sommigen zelfs niet eens aardig vinden. Voeg daar aan toe het trieste feit dat miljoenen Amerikaanse families dit doen in huizen die ze niet langer bezitten, met een schuldenlast waar ze nauwelijks aan kunnen voldoen, en je kunt het niveau zien waarnaar de wereld is gezonken. En het meest trieste feit van alles is dat ze niets doen uit enige dankbaarheid voor wat de Heer hun heeft gegeven. Ze doen dit omdat ze voor een korte tijd kunnen doen alsof alles OK is.

Voor gelovigen zou het een ander verhaal moeten zijn, hoewel de meesten van ons helemaal niet op de hoogte zijn dat de grootste gebeurtenis in de kerkgeschiedenis aan onze horizon aan het opdoemen is. De komende Opname zou het lichaam van Christus energiek moeten voorzien van een massale heroriëntering in onze prioriteiten, maar uit de huidige opiniepeilingen blijkt dat meer dan 90% van ons nog steeds gericht is op de seculiere wereld en de langzaam verdwijnende illusie van geluk die deze hun biedt, in plaats van de ongelooflijke beloften van de Bijbel.

Misschien is dat zo omdat we weinig geleerd hebben over Gods belofte aan de kerk dank zij een stevig afgezwakte versie van de waarheid. Herders en leraren hebben onze verwachtingen van zijn beloften verminderd, in plaats van ons onderwijs te geven dat als onze ervaring niet overeen komt met zijn beloften, we dan iets verkeerd doen. En omdat wij niet zelf onze Bijbels lezen om te leren wat die zegt over het christelijke leven hier op aarde, zijn deze beloften voor de meesten niet uitgekomen. En wat betreft Zijn beloften over onze toekomst met Hem, wel, die worden zo goed als nauwelijks meer genoemd.

Wat heb je voor Kerstmis gekregen?

Met een beetje studie kunnen we concluderen dat de Heer niet op 25 december werd geboren, maar meer waarschijnlijk in de vroege herfst. Daarom is onze viering in december meer traditioneel dan feitelijk. Maar aangezien het de tijdstip is dat wij bepaald hebben om te vieren, laten we eens een moment nemen om te beoordelen wat de geboorte van de Heer echt te betekenen heeft voor ons. Dit zal geen uitputtende lijst worden, maar misschien zal het helpen om ons te herinneren waar Kerstmis echt over gaat. Denk eraan als het geschenk dat hij gaf aan ons voor Kerstmis.

Eerst en vooral, Hij kwam om onze zonden weg te nemen. Gewoon door dat in geloof aan te nemen, hebben we de belofte dat de straf van eeuwig lijden die we verdienen te ondergaan is geannuleerd (Kolossenzen 2:13-14) en is vervangen door de eeuwige zegen in de tegenwoordigheid van God (Johannes 3:16).

Omdat hij leed in onze plaats, zijn wij voor altijd perfect in de ogen van God (Hebreeën 10:14), een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17), net zo rechtvaardig als Hij is (2 Kor. 5:21). De wet van zonde en dood heeft niet langer een recht op ons (Romeinen 8:2).

Dat alleen moeten ons doen springen van vreugde, maar dat is niet alles wat Hij deed. Hij kwam ook onze bezorgdheid wegnemen. Hij beloofde dat als we in hem geloven, we zullen worden geadopteerd in de familie van God (Johannes 1:12-13) en erfgenamen van God en samen delen met Christus in zijn erfdeel (Romeinen 8:17, Galaten 4:4-7).

Als we ons gewoon concentreren op het zoeken van Zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid, wat nu onze eeuwige bestemming is, zal Hij voorzien in al onze behoeften in het hier en nu. We moeten ons nooit zorgen maken over wat we eten of drinken of dragen zullen, omdat hij beloofde dat aan onze behoeften altijd zal worden voldaan (Matt. 6:31-33).

Maar meer dan alleen om tegemoet te komen aan onze behoeften van te overleven, kwam Hij om ons een overvloedig leven te geven (Johannes 10:10). Hij beloofde dat alles voor onze welzijn zal samenwerken ten goede (Romeinen 8:28) en dat er niets is dat ons ooit kan scheiden van hem (Romeinen 8:38-39 en Johannes 10:27-30).

Hoewel Hij rijk was, maakte Hij zich arm voor onze bestwil, zodat we via zijn armoede we rijk kunnen worden (2 Kor. 8:9). Maar Hij sprak niet alleen van spirituele rijkdom. Hij beloofde dat we rijk zouden zijn op alle manieren, zodat we in staat zouden zijn om gul te zijn bij elke gelegenheid (2 Kor. 9:11), terwijl we nog steeds hier zijn. Hoe guller we zijn naar anderen, des te overvloediger zal Hij zijn jegens ons (Lucas 6:38).

Hij kwam om ons hoop te geven in tijden van tegenslag (Johannes 16:33) en vertelde ons om niet zo bezorgd te zijn over dit leven, omdat het slechts tijdelijk is. Het is het volgende leven dat permanent is, en dat is iets waar we altijd over moeten nadenken (2 Cor. 4:17-18).

Hij beloofde te antwoorden op onze gebeden (Johannes 14:13-14) over het vergeven van onze zonden (1 Johannes 1:9) en het genezen van onze ziekten (Jakobus 5:14-15).

Hij beloofde dat als wij verbonden met Hem blijven, we veel vrucht dragen (Johannes 15:7-8), en zelfs grotere dan Zijn wonderen zullen verrichten. Hij zei dat de enige beperking op de dingen die we in zijn naam doen, ons geloof in zijn beloften is (Johannes 14:12).

Maar wacht, er is meer!

Al deze dingen zijn alleen voor dit leven. Maar Hij kwam ook om ons een toekomst te geven, die alle verbeelding te boven gaat (1 Cor 2:9).

Hij beloofde ons te redden uit de tijd en de plaats van de komende toorn (1 Thes. 1:10), om ons te scheiden zowel door tijd en afstand van het uur van oordeel dat over de hele wereld zal komen (Openbaring 3:10).

Om dit te bereiken, beloofde Hij om ons te ontmoeten in de lucht (1 Thes. 4:16-17), om ons te veranderen van sterfelijk naar onsterfelijk (1 Cor. 15:52-53) en mee te nemen naar het Vaderhuis (Johannes 14:2-3), waar hij ons voor Gods oordeel over aarde verbergen zal (Jesaja 26:20-21).

Hij beloofde ons tot een koninklijk priesterschap te maken (1 Petrus 2:9), koningen en priesters die heersen en regeren met Hem (Openbaring 5:10), en een hele planeet te scheppen, die gemaakt is van goud en kostbare edelstenen als onze exclusieve plaats om te wonen. We zullen leven met Hem als leden van zijn koninklijke familie (Openbaring 21:9-27).

Wij zullen naast hem zitten in de hemelse koninkrijken, zodat Hij, door wat Hij heeft gedaan voor ons, de onvergelijkbare rijkdom van zijn genade kan tonen in tijden die nog komen (Efeziërs 2:6-7). Geen andere groep van de mensheid heeft ooit, of zal ooit genieten van de zegeningen die Hij geschonken heeft aan de kerk.

Vanaf het moment van zijn geboorte zijn deze en veel meer beloften begonnen uit te komen voor degenen die geloven. Het was zo'n gedenkwaardig moment toen God door een hemels koor liet aankondigen dat zijn aankomst op aarde daar was. Honderden profetieën van het Oude Testament werden vervuld om de geldigheid van zijn beloften te bevestigen. Dit alles en meer is er voor ons, met een grotere mate van zekerheid dan iets anders in ons leven. Dit is het geschenk dat Hij ons gaf op kerstmis.

Bron: The Last Christmas? - Gracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.