()

Islam über alles

Zondag de 26 februari 2012

De eerste wet van het mensdom is kracht. Alle andere wetten, met de stembus en het doen van een beroep op de rede, zijn primaire wetten, waarvan het implementeren wordt afgedwongen door middel van geweld. De islam is een religie die is gebaseerd op de eerste wet, waar iedereen wordt verplicht om voor te kiezen of je de onderdrukker bent of de onderdrukte, of je een moslim zal zijn of een dhimmi.

()

De organiserende kracht van de islam is te zien in de stedelijke bendes die op vrijwel dezelfde manier reageren, met ‘verachting’. Wanneer uw godsdienst een weinig meer is dan te reageren als een misdadiger, en om jou manier van leven boven dat van alle anderen te verheffen, en men een gewelddadige verontwaardiging kan verwachten over zelfs het kleinste teken van gebrek aan respect. En als je de overtuigingen hebt, die weinig meer is dan alleen een excuus om te haten, om te rellen over een futiliteit is dat het sacrament van je geloof.

De islam heeft zich niet verspreid door de overtuigingskracht van zijn ongeletterde oprichter, in ieder geval niet verder dan de eerste overtuiging die hem toestond om bandietenbenden te verzamelen om raids uit te voeren, te moorden en de multiculturele bevolking van de woestijn tot slaaf te maken tot er niets anders over was dan alleen maar moslims en slaven. Het is uitgebreid met geweld en het is verder gegaan met het uitbreiden van geweld. Geconfronteerd met geavanceerde beschavingen, reageerde het met een gewelddadige petulante woede die haar geestelijke erfgoed is.

De eerste wet is de enige ware wet van de islam. Dat is de wet die wordt beoefend door de Afghaanse opstandelingen en moordenaars in de verontwaardiging over de verbrandingen van reeds beschadigd Korans, en hun tegenhangers die op weg zijn gegaan voor vergelijkbare rooftochten, en heeft nog meer woede geactiveerd dan de cartoons van Mohammed, de Duivelsverzen, Facebook pagina’s en andere zaken veroorzaakten. Dit geweld heeft hetzelfde doel van alle andere islamitische terreur, om de bevoorrechte positie van de moslims te behouden en de handhaving van de onderwerping van de niet-moslims.

Er is niets dat de eerste wet zo goed dient, wanneer de tegenstanders een gebaar van verzoening aanbieden. Ondanks hun numerieke voordelen, de samenleving van het zwaard, heeft het gebrek aan organisatorische en technologische vaardigheden om een ​​directe confrontatie te winnen. Het is alleen daartoe in staat door verraad, met de exploitatie van de humanitaire zwakke punten van de vijanden, zich te laten doden en met het zingen over hun volslagen minachting voor menselijk leven, ondertussen zich verbergen tussen de burgers, aanvallen in het donker en het vieren van zelfs de geringste overwinning als een bewijs van goedkeuring door Allah van hun zaak. En het zou allemaal niet zo erg zijn als ze maar geconfronteerd werden met beschavingen die bereid zijn om ze te weerstaan.

De lafheid van onze leiders heeft de Koran en zijn demente auteur boven de vrijheid van meningsuiting verheven, boven de rechten van de Amerikanen en de levens van Amerikaanse soldaten. Wanneer moslims doden, de gewonde gemeenschap zoekt haastig naar zondebokken die hen zouden hebben uitgelokt om te komen tot deze handeling. Was het een agressieve cartoon, was het een Koran die doorgespoeld of verschroeid werd, hadden ze dat ervaren als discriminatie, zijn ze daarom boos over de Amerikaanse buitenlandse politiek?

We zijn een natie van psychiaters en haasten ons naar de internationale afdeling om te proberen de gekken te kalmeren voordat ze gaan moorden en dan zijn ze nadat we weg zijn, alweer op het moordpad. Als beschaving leven wij in een constante angst voor een religie waarvan onze leiders ons voortdurend verzekeren dat die volstrekt vreedzaam is. Maar als dat werkelijk zo is, waarom hebben we zo veel controle op de luchthavens, waarom kruipen we dan voor de islamitische geestelijken in het stof en waarom hebben we dan zoveel troepen in de moslimlanden?

Het probleem is niet dat de islam gewelddadig is, het is altijd voortdurend gewelddadig geweest. Het heeft een consistente geschiedenis van geweld die terug gaat voor meer dan duizend jaar. Als de geschiedenis de leidraad is, zal het nog gewelddadig steeds zijn, duizend jaar vanaf nu en de wereld nog steeds geplaagd wordt door deze woeste barbarij. Klagen dat de islam gewelddadig is, dat het misbruikt maakt, totalitaire is en de co-existentie verwerpt op voet van gelijkheid, is hetzelfde als klagen dat de regen nat is.

Ja, al deze dingen zijn verschrikkelijk en de mensen die het doen zouden echt beter moeten weten, maar hun aanpak heeft meer geschiedenis achter de rug dan de onze. Verwachten dat ze veranderen is onrealistisch optimistisch vanwege de menselijke natuur. Er is een reden waarom de Eerste Wet als de eerste komt, omdat die het gemakkelijkst is. Wreedheid is altijd eenvoudiger dan de beschaving en het werkt vaker in onze samenleving dan we zouden willen zien.

Het is vreselijk gemakkelijk om iemand anders te intimideren en hen te laten doen wat je wilt. Zelfs de zwakke is in staat om het te doen. Net zozeer als de sterken. Zelfs de samenleving die we hebben, gebouwd met al zijn morele onderbouwing, is er al snel bij om ongehoorzaamheid te straffen door toevlucht te nemen tot de eerste wet. Het treed al snel in het licht van de Eerste wet en dat is de moeilijkheid.

Als een natie ergens goed voor is, dan is het voor het afweren van indringers, die hun schepen achter zich verbranden. Helaas zijn wij geen volk, noch zijn wij een erg rijk, in plaats daarvan zijn we een soort postmoderne constructie dat deel uitmaakt van een mensenrechten rijk en een deel mercantiele Volkenbond, maar vooral een bron van inspiratie voor de wereldwijde beschaving om te volgen. Zodra we maar genoeg internationale wetten maken, zullen we een wereldregering hebben.

De Eerste Wereldlanden vertegenwoordigen niet goed meer hun nationale belangen, zij vertegenwoordigen de toekomst van de mens, in hoofdletters. Indringers worden niet tegengehouden met de zakelijke kant van een speer, ze worden verwelkomd om te worden geïntegreerd in de verbazingwekkende diverse Republiek van de mens. Overzeese indringers worden gepacificeerd met eerbetoon hulp en democratie programma’s, zodat als ze volwassen genoeg zijn om zich bij onze wereldoverheid aan te sluiten en met ons samen te werken op gebieden als de opwarming van de aarde, geboortecontrole en duurzame ontwikkeling.

Wij hebben de wereld regering. Ze hebben het kalifaat, waarvan veel van onze leiders hebben besloten dat dit slechts een regionale naam is voor een wereldregering. En als we een paar compromissen sluiten we hen wel aan boord krijgen, het zij zo. De Dar Al Islam heeft dit spel gespeeld voor eeuwen. De meeste van Mohammed zijn slachtoffers hielden niet dapper stand tot het laatste, voor het grootste deel werden ze verdeeld en veroverde met illusoire afspraken en coalities die absoluut waardeloos bleken te zijn.

De moslimwereld is vreselijk duidelijk over hun agenda. Islam über alles. Ze kunnen subtiel zijn, maar heel vaak met het nemen van de directe route en wel die van de Eerste Wet.

Het punt dat de relschoppers in Afghanistan maken is dat de Koran meer de moeite waard is dan welke Bijbel en welk menselijk leven ook. Eens te meer hebben we bewezen dat ze een punt hebben. Net zoals de media bewezen dat ze een punt hadden toen ze de Mohammed-cartoons censureerden zonder een enkele daad van geweld tegen CBS, CNN of een van hun corporate grote neven en nichten. Net zoals we bewezen in dat moment als reactie op de massamoord van de Amerikanen, en we duizenden van onze jonge mannen en vrouwen naar hun land stuurden om het weer op te bouwen en hen te verwelkomen in de broederschap der mensen.

De eerste wet werkt heel goed, zowel direct als indirect. Direct geweld daarmee terroriseren de autoriteiten ons, om te kraken, onze vrijheden, onze onafhankelijkheid en ons wereldbeeld. En indirect drijft het hen om te voldoen aan de ‘gematigde’ moslims met het aanbieden om te bemiddelen en door toe te geven aan hun eisen, die toevallig een incrementele versie van hetzelfde ding zijn. Islam über alles.

De directe aanpak laat ons bloeden, de indirecte benadering ontmantelt onze verdediging. In de directe aanpak vliegen de vliegtuigen in wolkenkrabbers. Met de indirecte benadering vullen de wijken zich met moslims en die eisen dan dat we onze verdediging ontmantelen, waarvan ze het gevoel hebben dat die hen vervolgd. Deze twee benaderingen werken hand in hand, de ‘gematigden’ blinderen ons en binden onze handen, terwijl de ‘extremisten’ ons hoofd afhakken.

De enige manier om de Eerste wet te neutraliseren is met gebruik van de Eerste Wet. Het is een lelijke zaak, maar uiteindelijk zal dat de boodschap overbrengen. Ja, het zal ons gehaat maken, maar er is geen mogelijkheid om bemind te worden. We hebben een keuze tussen gehaat worden, zoals de christelijke Kopten in Egypte of om anders een afgebroken en vervolgde minderheid te worden in een islamitische wereld. We hebben de keuze te worden gehaat, zoals Israël. Dat betekent de keuze of te leven als een verachte onderklasse, als varkens en honden, door mensen die het vermogen hebben om ons kwaad te doen op een regelmatige basis, of te worden gehaat als zijnde wrede vervolgers, die hun gelovigen tegenhielden in de uitbreiding van de Dar Al Islam en de mensen die proberen hoe hard ze ons kunnen kwetsen.

Keuzes als deze zijn vreemd aan onze eigen elites die denken in termen van een wereld zonder grenzen, die liever willen samenwerken dan een conflict krijgen, en ze zijn hard aan het werk om onze graven te delven. Ze blijven proberen om de Gordiaanse knoop door te hakken, in plaats van alleen maar die door te snijden en de stukken te laten vallen waar ze maar vallen.

()

De vlag van de Islam Uber Alles, wappert in onze steden, in onze regeringen en in onze buitenlandse politiek. Elke keer als we toegeven, terugtrekken en gretig de invallers tonen hoe goed we kunnen samenwerken met hun eisen, dan zal die andere vlag gaan wapperen in de plaats van de onze.

De islam wil maar één ding. Overheersing. Opgenomen in dat woord is de som van haar religieuze ambities, de collectieve wil om aan de macht te komen en hun droom van hun betere wereld. Als ongelovigen buigen, wordt het geloof in hun eigen geloof versterkt. Wanneer de ongelovigen hen weerstaan, met de weigering zich te onderwerpen, drijft ze dit tot een hevige hysterie die deels voort komt uit onzekerheid en deels een repressie is, die zich manifesteert in geweld.

Als religie, is de islam het geloof van een verarmde geest, verstoken van elke aspiratie, maar met macht over anderen. Het is een kopie van een deel uit het jodendom, het christendom en de bestaande religies uit die regio, veranderd in een religie van slaven, wiens doel het is de mensheid tot slavernij te brengen. Jihad is het enige cruciale element van de islam, want het is het enige dat er een betekenis aan geeft. Het is het middel van de reproductie en de incarnatie van haar opdracht.

Islam über alles is hun code en als we deze kracht tegemoet gaan met excuses en terreur onze natie laten opbouwen, zal het ook onze code worden.

Bron: Sultan Knish a blog by Daniel Greenfield

Editor: Het mag duidelijk zijn dat de auteur geen verwachtingen heeft aangaande de komst van Christus om hier een einde aan te maken. Hij laat wel duidelijk zien dat zowel de islam als de wereldregering naar hetzelfde doel streven.

Printen??? Spaar papier en inkt.