()

Israël, Iran, Armageddon en de komende oorlog van Gog en Magog

Door Paul McGuire

29 november 2011

NewsWithViews.com

De Russische generaal Nikolai Makarov zei in Rianovsti, “dat een oostelijke uitbreiding van NAVO of een aanval op Iran door de VS en Israël, ertoe kunnen leiden dat Rusland in conflicten betrokken raakt.” De geberaal zei: “De mogelijkheid van lokale gewapende conflicten langs bijna de hele grens is dramatisch toegenomen. In bepaalde omstandigheden, weet ik niet of die lokale en regionale gewapende conflicten zich ontwikkelen tot een grootschalige oorlog, inclusief het gebruik van nucleaire wapens.”

In de tijd van Vladimir Poetin is Rusland niet langer meer een arme natie. Het heeft 516 miljard dollar aan buitenlandse reserves opgebouwd, wat ‘s werelds derde grootste reserve is, na China en Japan. Rusland is nu ‘s werelds grootste olie-exporteur, zelfs voor Saoedi-Arabië. Het aanboren van de enorme Siberische olievelden, waarvan sommige heel dicht bij Alaska liggen, heeft Rusland de nummer één olie- en gas exporteur gemaakt in de wereld. In tegenstelling, - als gevolg van de milieuregels, is de Verenigde Staten niet in staat om te profiteren van die enorme oliereserves, zoals de AMWR olievelden die de olie zou kunnen en moeten leveren aan de VS voor de komende 200 jaar. Bovendien, beschikt Rusland over ‘s werelds meest de geavanceerde militaire legers na de Verenigde Staten.

Het is interessant om op te merken dat de profeet Ezechiël spreekt in Ezechiël 38 over een laatste dagen invasie in Israël, onder leiding van Rusland, Iran en andere Midden-Oosten landen. De Ezechiël 38 invasie is ook wel bekend als de oorlog van Gog en Magog. Bijbel geleerden zijn het niet eens over de vraag of de oorlog van Gog en Magog gebeurt voor het Armageddon of aan het einde van Armageddon. Militaire generaals uit de hele wereld verwijzen naar dit komende conflict als de Derde Wereldoorlog. Dit is het waarom er een stormloop te zien is over de hele wereld in het bouwen van enorme ondergrondse basissen met de grootte van steden, in de voorbereiding tegen de nucleaire aanvallen en waarom de VS heeft geïnvesteerd in een Nationwide Emergency Alert System. Volgens de onderzoeker Joel C. Skousen in zijn onderzoek World Affairs Briefing, “zijn de Russen reusachtige ondergrondse nucleaire bunkers aan het bouwen en wapenproductie faciliteiten in het Oeral-gebergte, duidelijk bedoeld om te functioneren tijdens een nucleaire oorlog.” “Het Yamantau Mountain is het grootste nucleaire-beveiligde project in de wereld”, zei het Amerikaanse congreslid Roscoe Bartlett (R-Md). “Ze hebben veel treinsporen die in- en uitlopen feitelijk wel met 5 spoorbreedtes, en met enorme ruimten uitgehouwen in de berg.”

Het is gebouwd om een half dozijn directe nucleaire treffers te weerstaan, de ene na de andere in een direct treffen. Het is zeer verontrustend dat de Russen dit doen wanneer zij [zogenaamd] geen 200 miljoen dollar hebben om een service module te bouwen voor het internationale ruimtestation en geen woningen kan betalen voor hun eigen militairen. Ken Timmerman, een van de beste bronnen van informatie over het onderwerp zegt: “De Russen hebben twee hele steden gebouwd op die plaats, bekend als Beloretsk 15 & 16, die zijn afgesloten voor het publiek, elk met 30.000 werknemers. Geen enkele vreemdeling heeft ooit daar een voet gezet in de buurt van de site. Een Amerikaanse militair attache gestationeerd in Moskou werd teruggestuurd toen hij probeerde om de regio te bezoeken een paar jaar geleden ... ”

In het openbaar getuigenis voor een Subcommissie Armed Services van het Huis in oktober vorig jaar, zei de KGB overloper kolonel Oleg Gordievsky dat de KGB een aparte top-geheime organisatie had, die bekend staat als Directoraat 15, voor het opbouwen van een netwerk met ondergrondse commando bunkers voor de Sovjet-leiding - met inbegrip van het uitgestrekte terrein onder Yamantau Mountain. In Openbaring 6:16-17, verbergt de wereld-elite zich in enorme ondergrondse bunkers in de rotsen op zoek naar veiligheid als de nucleaire oorlog gaat beginnen tijdens de Verdrukking Periode. “En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? ”

Editor: Ik ben van mening dat ze zich verbergen uit angst voor de toorn van het Lam en niet voor atoombommen want daar zijn ze op voorbereidt. Ze hebben liever dat de bunkers instorten dan de Toorn te ondergaan. Dat geeft overigens een indicatie hoe verschrikkelijk die toorn is.

Rusland, Iran en een alliantie met de Militante Moslim landen zullen Israël binnenvallen. Ezechiël 38:1-6 geeft ons een overzicht van de volken, die zullen opkomen tegen Israël.

“Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.
Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!
Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.
Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm,
Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u.”

De landen die Ezechiël genoemd heeft in zijn profetie zijn veel van de landen die nog steeds bij ons vandaag. Bijvoorbeeld:

Het land van Magog .................. Rusland
Mesech en Tubal ....................... Ergens in Rusland
Perzië ........................................ Iran, Irak, Afghanistan
Ethiopië ..................................... Ethiopië en Sudan
Libië .......................................... Libië
Ashkenaz .................................. Oostenrijk en Duitsland
Gomer ....................................... Oost-Europa
Togarma ................................. Zuidoost-Europa en Turkije
“Veel mensen met u”...... Naties verbonden met Rusland

Onofficieel wordt de wereld geleid door zoiets als een spoedig komende wereldregering. De G20 staatshoofden waren bijeen in Cannes, Frankrijk, als de wereldeconomie in voorbereiding is om werkelijk een mondiale economische systeem te worden. De naties van de wereld zijn bezorgd over de massale militaire opbouw in het Midden-Oosten en in de regio van de Perzische Golf, in wat de opmaat zou zijn naar Ezechiël 38, de oorlog van Gog en Magog. Israël lijkt zich voor te bereiden om een militaire aanval op Iran te lanceren.

In antwoord op de bedreigingen van een aanval door Israël, dreigt Iran met een aanval op Israël via de Syrische grens. 30.000 Syrische en Palestijnse militanten zijn bereid om in Israël te infiltreren in het uitvoeren van zelfmoordaanslagen, meldde het Iraanse persagentschap Fars [hoe lang geleden?].

De Europese en Amerikaanse banken kartels die de trans-Atlantische Unie vormen (dat kan het herleefde Romeinse Rijk zijn waarvan gesproken is door de profeet Daniël) kunnen een aanval steunen van Israël tegen Iran en Syrië onder de auspiciën van de NAVO. Zoals Ezechiël 38 voorspelt, Rusland die een samenwerking met Iran heeft, transporteert de olie geproduceerd in Siberië en Iran naar de Kaspische Zee, wat kan leiden tot een invasie tegen Israël voor olie- of om andere strategische redenen.

Militaire denktanks speculeren dat een aanval op Iran een onmiddellijke tegenaanval zal veroorzaken door de Islamitische Republiek, [naar welke entiteit verwijst je dan?] tegen de Amerikaanse bondgenoten in de Perzische Golf. Islamitische krachten in dit scenario zullen waarschijnlijk de olievelden, raffinaderijen en ontzilting faciliteiten in de oostelijke provincie van Saudi-Arabië aanvallen, de eilanden in de Perzische Golf, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Oman en Koeweit.

Bovendien zou een aanval op Iran Rusland ertoe bewegen om zich in het conflict te mengen, vooral als Poetin weer aan de macht is. China dat ook afhankelijk is van de olie uit de Perzische Golf kan het conflict intreden, economisch of militair. De NAVO-oorlog tegen Libië stelde Groot-Brittannië en Frankrijk in staat tot de inbeslagname van de Chinese activa in dat land. China bezit een heleboel van de Amerikaanse schuld die ze kunnen gebruiken als hefboom om dergelijke activa vrij te maken.

Iran heeft openlijk gedreigd dat een aanval op Iran onvermijdelijk zal leiden tot Wereldoorlog III. Het is heel goed mogelijk dat we een snelle acceleratie van de profetische gebeurtenissen te zien krijgen, wat leidt tot de oorlog van Gog en Magog. Wereldoorlog III en kernwapens gaan de steden in de VS en Europa treffen en dat zou voldoende reden zijn voor de mensen in de wereld om te roepen voor het opleggen van een wereld regering, om het geweld te onderdrukken en vrede te brengen tegen bijna elke prijs.

Een oorlog van Gog en Magog zou Israël motiveren een vredesverdrag met het hoofd van deze wereldregering te ondertekenen. Ik ga in op een detail van de -DVD-serie “Bent u klaar voor de komst One World Government, One World Economic System en One World Religion?”

Er staat iets heel groots te gebeuren in het Midden-Oosten en wel binnenkort. Op dit moment zijn er 100.000 Amerikaanse troepen in Afghanistan, 30.000 Amerikaanse troepen in Irak, en 27.000 Amerikaanse troepen in de Golfstaten, evenals de NAVO, de Britse en Amerikaanse basissen en zeestrijdkrachten. Dit is een enorme Armageddon-achtige militaire opbouw in het Midden-Oosten! Een reeks van regionale thermonucleaire oorlogen zouden kunnen uitbreken met de door kernenergie aangedreven Amerikaanse vliegdekschepen in de Perzische Golf en de Middellandse Zee.

Israël heeft zojuist zijn nieuwe Jericho raket getest die in staat is tot het transport van meerdere kernkoppen tot diep in Iran. Bovendien was Israël bezig met het uitvoeren van luchtmacht manoeuvres in Sardinië, Italië, die lanceren van nucleaire wapens door F-16 gevechtsvliegtuigen omvatte. Volgens Debka, “heeft Israël met succes een nieuwe intercontinentale ballistische raket getest op 2 november, 2011.” Buitenlandse bronnen zeggen dat de ICBM test een opgewaardeerd Jericho 3 was en in staat om een 750-kilo nucleaire kernkop te dragen over een afstand van 7000 kilometer, en verderweg met een kleinere kernkop. Kort na de test, kondigde het IDF de gezamenlijke Israëlische en de Italiaanse luchtmacht manoeuvres aan bij Sardinië, tevens een grootschalige oefening om centraal Israël voor te bereiden op een raket aanval.

De nieuwe ICBM zou daarom de kernenergie kunnen uitschakelen van Iran in de installaties van Natanz, Isfahan en Arak. Hoewel Iran een ondergrondse faciliteit bouwde om te waken tegen een dergelijke aanval, heeft de Verenigde Staten aan Israël de GBU-28 bunker busters geleverd, die de ondergrondse faciliteiten kunnen bereiken. Eveneens voor de nieuwste ondergrondse Iraanse Fordo faciliteit in de buurt Qom, heeft de Verenigde Staten aan Israël de GBU-28 bunker busters geleverd.

De wereld zit in een kritieke periode. Israël is bezig met het proces om te beslissen of ze een pre-emptive aanval zullen uitvoeren tegen het nucleaire programma van Iran. President Obama heeft aan de VN gevraagd voor nieuwe strenge sancties tegen Iran die daarop beweren dat ze dit zouden overwegen als een daad van oorlog. Er is een zeer reële mogelijkheid dat Iran al kernwapens heeft, samen met de terroristische slapende cellen in de Verenigde Staten klaar om in de Amerikaanse steden toe te slaan als deze sancties worden ondersteund door de VS of Israël of mocht men een pre-emptive aanval tegen Iran starten.

Iran is al voorbereid op de eventuele sancties met de hulp van Rusland, China en India. Ontvangsten uit de verkoop van olie gaan al naar de Russische banken, waardoor de VS buiten de kring wordt gehouden. Russische banken met de internationale financiële afhandeling van de Iraanse transacties in andere valuta dan de dollar - vooral de Russische roebel en de Chinese Yuan. Dit blijft de dollar verzwakken als de munteenheid van de wereld.

Een top Iraanse marine-commandant is van plan om Iraanse oorlogsschepen te sturen naar de Atlantische Oceaan en in het bijzonder, de Golf van Mexico. De Iraanse marine is geen partij voor de VS, maar Iran is een aanwezigheid aan het opbouwen in Zuid-Amerika en is gelieerd aan de overheid van Hugo Chavez in Venezuela. Daarnaast financiert Iran de Hezbollah in het opzetten van activiteiten in Cuba. Hezbollah heeft een aanwezigheid in de Dirty Driehoek bestaande uit Argentinië, Brazilië en Paraguay. “Net als de arrogante machten die aanwezig zijn in de buurt van onze maritieme grenzen zullen wij ook een sterke aanwezigheid hebben dicht bij de Amerikaanse maritieme grenzen,” zo citeerde de Iraanse staatsmedia Admiraal Habibollah Sayyari.

In Ezechiël 38 in de oorlog van Gog en Magog, vallen Rusland, Iran en een alliantie van Midden-Oosten naties Israël aan. Iran is op dit moment al bezig met een aanval op Israël door middel van verschillende terroristische organisaties. Be'ersheba, Ashkelon, Ashdod en S'derot liggen onder de raketaanvallen vanuit Gaza. Israëls verdedigingswapen, genaamd Iron Dome, is niet erg succesvol in het onderscheppen van de raketten. In ieder geval werkt de Iron Dome niet zo goed als de IDF het heeft voorgesteld, het is daarmee ontwapend door de Iraanse gespecialiseerde krachten.

Een aantal mensen in de inlichtingendiensten zijn van mening dat een VS en/of Israëlische militaire aanval tegen Iran, onderweg is. Een massieve Russisch-Centraal-Aziatische militaire oefening simuleerde de Iraanse vergelding voor een hypothetische aanval uitgevoerd op de Kaspische olievelden die in Amerikaanse handen zijn. Is het meer dan toeval dat twee van de belangrijkste landen in Ezechiël 38, Rusland en Iran, nu manoeuvreren tegen Israël?

In reactie daarop kan van Israël worden verwacht dat het een luchtaanval tegen de Iraanse nucleaire faciliteiten zal lanceren en schepen sturen naar de Perzische Golf. De Kaspische Zee en de Perzische Golf gebieden zijn de belangrijkste distributiepunten voor de olie uit Siberië en Iran om te verkopen aan Europa. Een militair conflict op dit moment zou kunnen leiden tot een wereldwijde economische wegsmelting, rellen in de straten, voedseltekorten, staat van beleg en massale chaos. Degenen die zeggen: “Laat geen goede crisis verloren gaan,” zullen dan snel en radicaal onze natie veranderen. De Fabian socialisten als Bertrand Russell en HG Wells voorspelden dat een Derde Wereldoorlog zou uitbreken in het Midden-Oosten. De leider van de vrijmetselarij, Albert Pike, voorspelde ook dat de Derde Wereldoorlog opkomt in het Midden-Oosten en de profeet Ezechiël detailleerde deze strijd in Ezechiël 38. Velen geloven dat de Illuminati de internationale bankfamilies controleren. De Illuminati motto is, “Orde uit Chaos”, waarbij ze een Nieuwe Wereld Orde menen, die ook president George HW Bush bedoelde in een toespraak voor het Congres in 1991, na de eerste invasie van Irak.

Het occulte-gebaseerde Illuminati plan voor een Nieuwe Wereld Orde gaat terug tot 1776. De Derde Wereldoorlog en een grote oorlog in het Midden-Oosten is een essentieel onderdeel van de globalistische strategie. Globalistische organisaties zoals de Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, Royal Institute of International Affairs, Committee of 300 en de Club of Rome zijn verenigd rond de wereldwijde regering, met een wereld economisch systeem en om de komende wereld-religie te stichten. Achter het stroboscopische bombardement van de geplande wereld chaos, gegenereerd door overheden, met economische manipulatie, moorden, terreur aanslagen, illegale wapens en de handel in drugs, net als de massale legers van de drugskartel op de grens van de VS en Mexico, heeft de Illuminati de strategie geïmplementeerd van de “orde uit de chaos”. Een van de belangrijkste bedoelingen van de globalisten is het genereren van een enorme Russische en Chinese aanval op het Westen.

Mensen hebben als commentaar tegen mij: “Waarom zou Rusland of China kernbommen gebruiken als ze EMP’s kunnen gebruiken en een oorlog winnen die het vermogen en de mensen van de VS behoudt op hetzelfde moment?” De reden is dat de VS, China en Rusland enorme ondergrondse bunkers bouwen om een nucleaire confrontatie te weerstaan. De globalisten hebben er baat bij in het creëren van een nucleaire crisis, die hun een wereldregering moet brengen en dan kunnen ze een regering omverhalen zoals China, door het maken van een geheime deal met China, om de rug toe te keren naar Rusland voordat het een nucleaire oorlog begint. Rusland en de wereld zullen bereid zijn om afstand te doen van de nationale soevereiniteit vanwege de dreiging van een nucleaire oorlog en zal worden gebruikt om radicale sociale verandering te produceren.

De globalisten zijn van plan deze nieuwe wereld orde in stand te houden voor meer dan 100 jaar. Ze begrijpen de Sovjet/KGB wetenschap over de hersenspoeling van de massa. Een individu breken is mogelijk door middel van een psychologische hersenspoeling. Dit proces heet trauma-gebaseerd programmeren en kan gebruik maken van zaken als fysieke marteling, onthouding van slaap en drugs. Dit zijn zware schokken voor het systeem en de hypnotische suggesties, samen met het induceren van een veranderde staat van bewustzijn kan men een individu of zelfs een natie hersenspoelen. De Russen namen de psychologie theorieën van Pavlov, conditioneerden deze en hebben het toegepast bij mensen en bevolkingsgroepen. Toen kwam de vader van de gedragspsychologie, BF Skinner, die de “operante conditionering” ontwikkelde. Skinner geloofde dat individuen en naties gehersenspoeld moeten worden. Wat de meeste mensen niet begrijpen is dat zowel Rusland, China, Groot-Brittannië, de VS en Australië onder de wetenschap van geest-beheersing staan. De gemiddelde Amerikaan is in een staat van trance en heeft geen idee over de reden waarom hij of zij zich zo zou hulpeloos voelt om onze samenleving te veranderen en in het herstellen van vrijheden.

Het Boek Openbaring spreekt over de nucleaire oorlogvoering tijdens de Verdrukking en de hypnotische kracht van de Valse Beest, die het hoofd is van een wereldwijde economisch systeem dat het “merkteken van het beest” verdeelt en miljarden mensen in een diepe hypnotische trance brengt die wordt genoemd de grote misleiding. Ironisch genoeg, zullen veel mensen die geacht worden de waarheid te kennen, zoals de christenen juist bezwijken in een proces van wereldwijde hersenspoeling dat zo krachtig is, dat het wordt aangeduid als de “grote afval.” Het maakt niet uit wat uw religieuze opvattingen zijn, zelfs als u er helemaal niets op na houdt, de individuele mens is gemaakt met de macht om de geschiedenis te maken door middel van intelligentie en creatieve activiteit.

Als mensen hun geest overgeven aan een “grote afval”, wat zij doen door te kiezen, worden ze fatalistische robots. De waarheid is niet altijd aangenaam. Copernicus publicatie On the Revolution of the Celestial Spheres, which stated that the Earth was not the center of the universe, werd niet gepubliceerd na zijn dood en zo de vervolging door de Kerk voorkwam. Vaak wel genoemd de copernicaanse revolutie, maar dit was eigenlijk geen revolutie.

Het boek werd gepubliceerd in het Latijn, zodat het grote publiek niet eens in staat was om het te lezen. Academici zou het kunnen doen, maar weinig geleerde mensen waren bereid om de kerk te confronteren met het risico om gedood te worden. Jezus Christus werd gekruisigd voor het spreken van de waarheid tegen het religieuze systeem. De realiteit is dat in veel van wat wordt genoemd de christelijke kerk, de overgave aan de geest in afvalligheid al heeft plaatsgevonden.

Dit verklaart de verlamming van veel christenen in onze tijd, in het bijzonder bij de leiding, en zo deel te nemen aan het kwaad inplaats van te staan ​​voor de waarheid. Er zijn zeker vele ware christenen. Maar het is een feit dat de 40-60 miljoen evangelische christenen in Amerika alleen niet in staat zijn om onze grondwettelijke vrijheden te beschermen of te begrijpen, het is een bewijs dat zowel de mind control en de afvalligheid ons heeft geïnfecteerd als een mentale virus, in ongeveer iedere christelijke instelling in Amerika (ook europa; editor). Marxistische sociale theorie heeft de leringen van Christus over de agape liefde vervangen. Amerika, misschien wel de laatste echte vrije natie op aarde, staat op het punt om te worden overgenomen, plotseling en heftig. Tenzij er een radicale en onmiddellijke verandering komt, die onze Founding Fathers, “The Great Awakening,” noemden, anders zijn we op weg naar de afgrond.

De vraag die ik u stel is, bent u een deel van het probleem of een deel van de oplossing? Je zegt dat je weet wat de “tekenen der tijden” zijn? Maar weet je wat te doen met de “tekenen der tijden?” Pluk de tijd!

© 2011 Paul McGuire - All Rights Reserved

Bron: Paul McGuire -- Israel, Iran, Armageddon and the Coming War of Gog and Magog

Printen??? Spaar papier en inkt.