(homepagina)


()

Dit is het seizoen... 2013

21 december 2013 | door Jack Kelley

(Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in november 2005, toen de controverse over het tijdstip van Kerstmis voor het eerst oplaaide. Het is vandaag zelfs meer dan relevant. Ik heb het uitgebreid en bijgewerkt voor deze tijd.)

“Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen.” (Jeremia 10:3-4)

Een vriend eens opgemerkt dat als u ziet dat de Kerstdecoraties in de hoofdstraat beginnen te komen, weet u dat Kerst in de buurt moet zijn. In de Verenigde Staten begint met het Thanksgiving-weekend officieel de start voor Kerstmis. Speciale schoolprogramma's, feestjes, het winkelen, en allerhande zaken maken dat de voorbereiding voor Kerstmis in die dagen serieus begint op de dag na Thanksgiving.

[Zoals dit in Nederland begint zodra Sinterklaas geweest is en men zich dan opmaakt voor Kerst.]

Natuurlijk is er een gezamenlijke inspanning op meerdere fronten mogelijk voor een vakantieperiode die gewoon niet-christelijk is, zodat het niet langer alleen voor christenen is. Anti-christenen willen ons beroven van onze openbare religieuze herdenkingen, en nemen de stal-decoraties weg uit de tuinen van onze openbare gebouwen en de kerstklokken uit de schoolconcerten. En neo-heidenen zeggen terecht dat christenen hun feest gekaapt hebben, dat Winter-zonnewende was, dus het behoort niet uitsluitend christelijke te zijn.

Er is hier meer te zien dan op het eerste gezicht lijkt

Ik vermoed dat er is ook een ander motief achter deze inspanning zit, en dat is een poging om de traditioneel hoge niveaus van de Kerstmis-uitgaven verder te vergroten. Veel Amerikaanse winkeliers zijn afhankelijk van sterke kerstverkopen om een jaar winstgevend te maken, en de belastinginkomsten van de feestdagenverkopen zijn een belangrijk onderdeel van jaarlijkse inkomsten voor elke staat en lokale overheid. Meer kopers in winkels krijgen, geeft een goede bedrijfsresultaat.

Misschien is dit de reden dat de andere religies aangemoedigd zijn om ook toe te treden tot het seizoen. Sommige denominaties van het jodendom hebben met een viering hun Chanukkah het Kerstmisachtig gemaakt in de afgelopen jaren. En nu hebben we Kwanzaa, een Afrikaanse feest dat voor eerst op het wereldtoneel kwam in 1966, en dat gebaseerd is op zeven principes als een zeven zevenarmige kandelaar, dat verrassend veel lijkt op een Joodse menora. Net als Kerstmis en Chanukkah omvat Kwanzaa het geven van een geschenk, speciale decoraties en veel lekker eten. Het begint op 26 december en omvat een groot feest op Nieuwjaarsavond. Deze beide bewegingen laten miljoenen nieuwe kopers de winkels binnenkomen tijdens wat nu het “feestseizoen” heet.

Een paar jaar geleden begon de Amerikaanse moslimgemeenschap te lobbyen voor de erkenning van Eid-Ul-Adha, een vierdaags offerfeest ter nagedachtenis van Abrahams bereidheid om zijn eerste zoon te offeren, waarvan zij geloven dat het Ishmael was, en Ishmaels onderwerping aan Allah. Aangezien de Arabische-kalender een maankalender is, heeft die slechts 354 of 355 dagen. Maar in tegenstelling tot de Joodse maankalender, voegen de moslims geen dagen toe om zo gelijk te blijven met de westerse kalender. Eerder werd Eid-Ul-Adha, dat een paar jaar geleden bij het kerstseizoen kwam, gevierd op 15 oktober in 2013. Dat heeft wat van de druk weggenomen voor hun inspanningen om dit in het vakantieseizoen gevierd te krijgen.

Dat is het probleem als multiculturalisme en vrijheid van godsdienst elkaar ontmoeten. Als je elke religieuze groep aanmoedigt om zijn eigen vakantie te vieren, welke zou dan het officiële stempel moeten krijgen? Het moet voor iedereen zijn of voor niemand, omdat alles daartussenin discriminerend is naar iemand. Tot nu toe lijken de multiculturalisten alleen te worden beledigd door de naleving van christelijke feestdagen. Misschien is het omdat dit voor het grootste deel de enigen zijn die officieel erkend zijn in de VS. Regeringskantoren zijn meestal niet gesloten op de niet-christelijke feestdagen. 1700 jaar geleden hebben de Romeinen dit probleem opgelost door het omzetten van de voormalige heidense heilige dagen in christelijke dagen. Dat is hoe we in de eerste plaats aan Kerstmis en Pasen komen. Natuurlijk wilden zij slechts de ene godsdienst vervangen door een andere. Vandaag proberen wij om alle religies te erkennen, en de gemakkelijkste manier om dat te bereiken, zonder enorme schade aan de economie, is door het ontkennen van de religieuze aard van de grootste geldmaker van het jaar, Kerstmis.

Wat is de oplossing?

Persoonlijk zou ik graag zien dat alle religieuze feestdagen door de aanhangers van de religie worden gevierd waar die van toepassing zijn, maar dat geen van hen officieel wordt erkend door de verschillende takken van de overheid. Als we een scheiding van kerk en staat hebben, laten we het dan zo laten. De Amerikaanse grondwet geeft vrijheid van religieuze meningsuiting, zelfs als het geen garantie is voor vrijheid van godsdienst. Hoeveel productiever kon onze regering worden als er niet gesloten hoefde te worden voor al onze feesten?

En wat betreft de mensen die geen religie volgen, waarom moeten ze worden gedwongen deze heilige dagen te vieren waar zij niet in geloven? Nog meer productiviteit kan worden gerealiseerd als ze gewoon naar het werk gingen, zoals alle andere dagen. Om niet te discrimineren, kunnen we voor hen een VN-vakantie maken, een soort VN-verjaardag in Alice in Wonderland.

Ik zou ook graag zien dat christenen overal de Winter en Voorjaar Zonnewendes terug gaven aan de heidenen, en de geboorte van de Heer en zijn opstanding op de werkelijke verjaardag vieren, als deze zich voordoet. Dat zou een lange weg terug zijn naar het herstel van de oorspronkelijke betekenis van de twee belangrijkste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. Wij zouden kunnen stoppen met zinloos geschenken geven aan mensen, wat we zelf niet willen met Kerstmis, en we kunnen stoppen met onze kinderen de heidense vruchtbaarheidsriten te onderwijzen in plaats van het wonder van de opstanding van de Heer met Pasen.

Ik realiseer me dat het een beetje klinkt als Andy Rooney hier, maar voordat u me een idealist noemt, denk erover na. De geboorte van de Heer en zijn opstanding zijn de oorzaak voor een bijzondere viering door allen die de betekenis ervan voor de mensheid begrijpen. En als de focus van onze viering op deze betekenis zou liggen, in plaats van op sommige zinloze heidense rituelen, zouden wij dan niet al onze heilige dagen met veel meer eerbied aanpakken en ze met veel meer dankbaarheid vieren? En zouden de niet-gelovigen niet veel meer nieuwsgierig zijn naar waarom we zo dankbaar zijn? En zou dat niet leiden tot meer gesprekken over onze eeuwige bestemming, en die van hen? Zeker zouden sommigen van hen zouden worden gered, en zou het daardoor niet door de Heer gezegend worden? Zou dit niet zinvol zijn?

Hier is een andere goede reden

Veel christenen zijn steeds vaker beledigd door de commerciële excessen van Kerstmis. Maar als alles van het oorspronkelijke doel is berooft, hoe dan ook, waarom zouden we het voortzetten? Het beste is om het helemaal te verlaten voor een echte blijde viering van de geboortedag van Jezus in de vroege herfst, toen hij werkelijk geboren werd. En laten we Pasen bij de echte naam noemen, opstandingsochtend, op de zondagochtend na de Pesachviering toen hij feitelijk uit het graf opstond.

Bij onderzoek naar de oorsprong van de twee belangrijkste heilige dagen van het christendom vindt u dat de motivatie direct vanaf het begin meer had te maken met winst dan met vroomheid. Er waren al heidense feesten op deze data om die te vieren, en uitwisseling van geschenken en losbandige openbare banketten, die allemaal veel inkomsten genereerden voor de handelaren. Door christelijke gebruiken over deze heidense feesten heen te plaatsen, gaven onderdak voor commerciële belangen, puur en eenvoudig. Ze konden verder gaan met het verkopen van spullen aan hun klanten, zoals in het verleden, alleen onder een andere banier. Is het niet hoog tijd deze aanstoot voor onze Heer te verlaten, en beginnen de verschuldigde hulde te geven aan Hem als onze Verlosser en Redder?

De anti-christenen zijn bezig met het strippen van de laatste overblijfselen in de religieuze betekenis van deze feestdagen, en de Heer laat het toe, omdat ze vals waren vanaf het begin. Laten we hun manier aan hen overlaten, en het voorbeeld volgen van onze christelijke voorouders die gedurende ca 400 jaar weigerden om deel te nemen aan wat zij wisten dat echt heidense vieringen waren die verpakt werden als christelijke heilige dagen. Ze waren niet meer misleid hierdoor zoals de Heer.

Door de jaren heen zijn er verschillende pogingen ondernomen om ons terug te leiden naar het oorspronkelijke doel van het feest, zonder het helemaal los te laten. Als jongen herinner ik me een poging van "Christus terug in Kerstmis". En een paar jaar geleden herinnerde een slimme marketing strategie eraan: "Jezus is de reden voor dit feest." Geen van deze pogingen was succesvol. Het is tijd voor iets meer dramatisch, zoals vanaf het nulpunt.

Waar beginnen we?

Laatst hebben mensen mij gevraagd wat wij zouden kunnen doen voor de voorbereiding van ons spoedig komende vertrek. Aangezien sommige economische voorspellers zeggen dat onze economie nog een lange tijd nodig zal hebben om te herstellen, als het dat al ooit doet, denk ik dat christenen een goede start kunnen maken door het veranderen van de manier waarop we kijken naar onze twee belangrijkste heilige dagen. Ik ben niet naïef genoeg om te denken dat dit allemaal kan gebeuren in een nacht, en misschien dat we ook nooit volledig succesvol zullen zijn. Maar als wij ieder met een weinig inzet beginnen, en beginnen met anderen te praten die een gelijkwaardige mening hebben, wie weet hoe snel we dingen kunnen veranderen voor iets beters.

Het eerste wat we kunnen doen is de viering van de verjaardag van de Heer op Rosj Hasjana, de Joodse Nieuwjaar, meestal in het midden tot eind september. Dat is de meest waarschijnlijke tijd van zijn geboorte, toen de God van het heelal mens werd en onder ons gewoond heeft. We kunnen beginnen met dan het "Geboorteverhaal" te lezen, en geschenken geven binnen onze familie- en vriendenkring, die oprecht uitdrukking geven aan onze vreugde dat onze Redder in de wereld kwam op die dag. In plaats van onze kleintjes te vertellen dat hun geschenk kwam van een denkbeeldige persoon genaamd Santa Claus (of in Nederland Sinterklaas), zouden we hen kunnen vertellen dat ze het kregen vanwege een echte persoon, met de naam Jezus. Dan kunnen we hen vertellen wie Jezus is, en waarom we zo blij zijn om hem te kennen. We kunnen uitleggen aan wie wil luisteren, wat we doen en waarom.

Vergeet voor Pasen (Easter) niet dat dit woord komt van Ishtar, de Babylonische godin van de vruchtbaarheid. Het konijn en de gekleurde eieren zijn een deel van haar viering, omdat ze symbolen zijn van de vruchtbaarheid. Jezus stond op uit het graf op de zondagochtend na Pascha. Dat is de Joodse Feest van de Eerstelingen, het is de dag waarop hij onze Verlosser werd en de dood heeft overwonnen om te bewijzen dat al onze zonden vergeven zijn, waardoor het ook voor ons mogelijk is om de dood te overwinnen. Dat is waarom hij de Eersteling wordt genoemd van hen die ontslapen zijn (gestorven) (1 Kor. 15:20). Laten we de heidense spullen weghalen uit onze viering van Zijn grote overwinning.

Kunt u zich een betere aanleiding voor een feest voorstellen dan dit? Welke een betere manieren zijn er om de Heer te bedanken dan door Hem te eren op de dagen dat de twee grootste uitdrukkingen van Zijn liefde zich manifesteren? Welke betere manier is er om onze harten voor te bereiden voor de ontmoeting met Hem als we Hem zullen zien, die voor ons aanstaande is?

Bron: Tis The Season ... 2013 - Gracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.