(homepagina)

De Nephilim

11 september 2013 | Een bijbelstudie door Jack Kelley

()

“Toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op de aarde en de dochters geboren werden, zagen de goddelijke wezens hoe mooi de dochters van de mensen waren en zij namen zich vrouwen uit hen die hen tevreden stelden. Het was toen, en ook later, dat de Nephilim op aarde verschenen - en de goddelijke wezens samengewoond hebben met de dochters der mensen, die hun nakomelingen droegen. Zij waren de helden uit de oude tijd, de mannen van naam.” (Genesis 6:2-4 , uit een joodse vertaling van de Torah.)

Zet hun naam in de titel van een boek en of het nu fictie of non-fictie is, de kans is groot dat het in de top van de bestsellerlijsten zal staan, vooral als u wijst op een afwijkend geslacht, piramides, UFO’s en het einde van de wereld. Maar wie waren de Nephilim nu echt, en waarom is iedereen zo door hen gefascineerd?

In die dagen

Het Hebreeuwse woord “Nephilim” betekent gevallenen, soms vertaald als reuzen, omdat het Griekse woord voor nephilim giganten is. Hoe je denkt over wie ze zijn hangt voor een groot deel af van hoe het je werd geleerd om bovenstaand Genesis 6:2-4 te interpreteren. In Bijbelse kringen zijn er drie scholen van denken hierover, maar met een beetje graven zul je er snel van overtuigd zijn dat sommige mensen die niets weten over andere gedeelten in de Bijbel geen kennis hebben. En als je in deze interpretaties duikt, krijg je al snel een hele hoop meer. We zullen ons focussen op de zogenaamde Bijbelse uitleg.

De eerste is dat de zinsnede “zonen van God” verwijst naar koninklijk, wat betekent dat koningen door hun onderdanen vaak werden beschouwd als god-achtig. Volgens deze visie gingen de koningen rond in hun koninkrijken om alle mooie meisjes weg te nemen en ze in harems onder te brengen voor hun eigen persoonlijk genot. Het biedt geen verklaring voor het nageslacht dat een dergelijk gedrag zou hebben kunnen produceren, dus dan maar liever de geboorte van reuzen loskoppelen van de praktijk van het verzamelen van harems vol met mooie meisjes. Een kleine minderheid van Joodse geleerden was deze mening toegedaan, maar de meesten hebben het afgewezen, zoals de Joodse vertaling hierboven toont.

De tweede is dat de “zonen van God” verwijst naar de lijn van Seth, de derde zoon van Adam en Eva, die God trouw bleef, terwijl de “dochters van mensen” verwijst naar de vrouwelijke nakomelingen van de eerste zoon van Kaïn, de opstandige lijn. Deze interpretatie verscheen ongeveer 400 naChr en was de eerste uitdaging tot de “Engel”-visie die een meerderheid van zowel joden als christenen over die tijd had aangehouden. Sommige prominente geleerden leren deze visie nog steeds.

Er is geen duidelijke algemene overeenstemming over wanneer dit opkwam, maar de 5e eeuw lijkt de juiste tijd. Sommigen zeggen dat het komt omdat in de kerk werd afgestapt van het geloof in het bovennatuurlijke, in 400 naChr, terwijl anderen zeggen dat de verering van engelen eigenlijk steeds populairder werd in die tijd. Beide gezichtspunten concluderen dat als gevolg van de visie op de "engel" de kerk hiermee in verlegenheid kwam, en dus een alternatieve interpretatie werd gezocht.

Maar het Seth/Kaïn alternatief roept meer vragen op dan het beantwoordt. Als Seth’s lijn trouwde met de lijn van Kaïn waarom hebben ze hebben alleen mannelijke kinderen? En waarom werden ze reuzen? Waren slechts de mannen van Seth's lijn trouw, en enkel de vrouwen van Kaïn opstandig? Als Seth’s lijn trouw was gebleven, waarom werd de enige familie van Noach in die lijn dan gered?

Dan nog het feit dat de exacte woordcombinatie, vertaald met “zonen van God” slechts 5 keer verschijnt in het Oude Testament, Genesis 6:2 en 6:4, het gedeelte waarmee ik opende, en Job 1:6, 2:1, en 38:7. Alle verwijzingen in het boek Job beschrijven duidelijk engelen. (Een variant van de zinsnede in Daniël 3:25 beschrijft ook een engelachtige figuur, die sommigen identificeren als de Heer Jezus in een oudtestamentische verschijning.)

En dat brengt ons bij de derde interpretatie, dat het Bijbelse verslag letterlijk moet worden genomen. De zinsnede “zonen van God” verwijst naar de ongehoorzame engelen (goddelijke wezens genoemd in de Hebreeuwse vertaling hierboven) die een menselijke gedaante aannamen en in seksuele vereniging kwamen met de menselijke vrouwen. Hun nakomelingen waren de Nephilim, of de gevallenen, grote en machtige wezens die daadwerkelijk de pre-zondvloedwereld hebben overgenomen.

Volgens de traditie hadden de Nephilim, naast het feit dat ze zeer groot en sterk waren, enorme paranormale gaven. Ze hadden buitenlichamelijke ervaringen, levitatie, mindcontrol, tijdreizen, gedachten lezen en remote viewing. Ze hadden de macht van het uitspreken en het verwijderen van vloeken en ziekten, en hadden manieren van het weten en het voorspellen van de toekomst. Ze hebben zich aan satan verbonden, de bron van hun bevoegdheden, en hebben de mensheid gecontroleerd en tot slaaf gemaakt en Gods schepping bijna reddeloos geperverteerd.

Ze waren ook zeer intelligent. Ze wisten alles over wetenschap, architectuur en engineering. Sommigen geloven dat ze deze vaardigheden gecombineerd hebben met hun bevoegdheden van levitatie om de Grote Piramide te bouwen en andere grote monumenten in de pre-zondvloed wereld. En ze waren niet alleen in Mesopotamië. De Nephilim hebben over de hele planeet mensen geofferd in tempels en piramides, die zij bouwden in Centraal- en Zuid-Amerika, het Verre Oosten, de Britse Eilanden, Egypte en andere plaatsen. Ze dronken ons bloed en slachten onze baby’s, en vrijwel zeker knoeiden ze met zowel de menselijke als de dierlijke genen om de schepping te veranderen en onze verlossing onmogelijk te maken. Zij waren de helden van de oude tijd, de machtige mannen van naam, herdacht in elke mythologie, en de voornaamste reden dat God de wereld wilde vernietigen met al haar inwoners in de zondvloed.

De feiten die de Bijbel beschrijft met Noach, als zijnde volmaakt, met zijn nageslacht, en dat zijn familie de enige was om gered te worden, geeft aan dat Noach’s bloedlijn niet was verontreinigd door het genetische knutselen, en dat hij misschien de enige pure menselijke stam was, waaruit een Verlosser nog kon komen. (Gen. 6:9) Zo ja, dan verklaart dit waarom de hele wereldbevolking vernietigd moest worden, omdat Noachs lijn anders uiteindelijk ook zou worden verontreinigd.

En ook daarna

Maar Satan liet zich niet zo gemakkelijk afschrikken daardoor. Tegen de tijd van Abraham was er weer een grote populatie van Nephilim in de wereld, voornamelijk in het Midden-Oosten, vanuit het verre zuiden, het zuidelijke einde van de Dode Zee, tot aan Syrië in het noorden. Sinds de oorspronkelijke Nephilim allemaal waren omgekomen in de zondvloed, was Satan blijkbaar een nieuw vermenigvuldigingsprogramma begonnen, specifiek daar gelegen om te voorkomen dat de Israëlieten het Beloofde Land zouden bezitten. Kijk maar eens naar deze verwijzingen:

In Gen 14:5-6 vocht een coalitie van 5 koningen uit de omgeving van de zuidoostelijke kust van de Dode Zee met drie groepen van strijders die bekend staan als de Refaïeten, de Zuzieten ofwel Zamzummites, en de Emites en versloegen hen. De Refaïeten waren afstammelingen van Rafa, wat reus betekent in het Hebreeuws. De naam Zuzite betekent zwervende dieren en Emite betekent tirannen.

In Deuteronomium 1:26-28 en 2:10-11 vinden we weer verwijzingen naar de Enakieten (lange hals reuzen) en de Emites, beide geïdentificeerd als afstammelingen van Rafa, de reus.

In Deut. 3:11 wordt verwezen naar Og, de koning van Bazan, een afstammeling van Rapha, wiens bed was ca 4,5 m. lang en 2 m. breed.

In Numeri 13:32-33, bevat het verslag van de 12 spionnen claims van het zien van Nephilim. 10 van de spionnen zeiden dat de afstammelingen van Enak afstamden van de Nephilim. Hoewel sommige geleerden geloven dat dit een bewuste verdraaiing van hun kant was, was angst voor de Nephilim de oorzaak dat de Israëlieten het Beloofde Land niet ingingen. Dit alles vond plaats in de tijd van Mozes.

In Jozua 14:15, aan het eind van de verovering van het land, is Hebron aan Kaleb gegeven, voorheen bekend als Kirjat Arba, omdat het werd opgericht door Arba, bekend als de grootste van de Enakieten.

En natuurlijk ook 1 Samuël 17 en 2 Samuël 21:15-22 met de nederlaag van Goliath en zijn vier broers, allen afstammelingen van Rafa, in de tijd van koning David.

Een parallel verhaal

Bij onze aandacht op Israëls verovering van het Beloofde Land is het gemakkelijk om het feit te zien dat God de nakomelingen van Esau en Lot (Moab en Ammon) ook land beloofde. Dat lag aan de oostelijke kant van de rivier, in de Jordaan-vallei in het huidige Jordanië. Voor Israël was de opdracht om de landen die zij hadden gekregen te ontdoen van de nefilim die daar woonden. Daarnaast had Hij de Kaftorieten (Filistijnen) weggevaagd, een tak genaamd de Avieten (geperverteerden) die in Gaza woonden. (Deut. 2:2-23)

Op deze manier oordeelde God de Nephilim voor een tweede keer met bovennatuurlijke bekrachtiging van Zijn volk om de veel sterker en meer angstaanjagende machten van Satan te verslaan, en vermaande hen om iedere man, vrouw en kind te doden om zo geen overblijfsel van deze gruwelen levend te laten om de wereld voor een derde keer te herbevolken. Het duurde tot de tijd van koning David voor dit alles kon worden bereikt.

In de daaropvolgende paar duizend jaren leefden de Nephilim alleen voort de mythologie, ook wel bekend als halfgoden of Titanen. Hercules is een voorbeeld van een mythologische personage wiens vader een god was en wiens moeder menselijk was. Tussen haakjes, het woord Titaan komt van Satan, een Babylonische afgeleide van het Hebreeuwse woord Satan.

Het einde der tijden

Zal dit weer gebeuren, net voor de 2e Komst? Sommigen beweren dat Jezus dit zei, en vermelden als ondersteuning Matt. 24: 37: “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen”. Ik persoonlijk geloof dat Jezus alleen een vergelijking maakte betreffende de geestelijke toestand van de mensen in de tijd van Noach met die van de mensen op aarde bij de 2e komst. In Mattheüs 24:38-41 zei Hij dat in beide gevallen de mensen waren gericht op dingen die mensen doen, zonder enig idee te hebben dat de wereld tot een einde komt. Ik denk niet dat Hij bedoelde een vergelijking te maken van algemene situaties.

En dit is waar de UFO-culten en anderen hun vermoedens lanceren. Ze spreken van UFO-waarnemingen (er is er een elke 10 minuten ergens op de wereld) als tekenen die wijzen op de terugkeer van de Nephilim. Een op vijf beweert een UFO te hebben gezien, en 1 op 100 zegt een vorm van buitenaardse ontmoeting te hebben gehad, van observatie tot inspectie en ontvoering. De gemeenschappelijke noemer in de bevestigde ontvoeringen lijkt een ongewone interesse te zijn in het menselijke reproductieve systeem. Gebruiken zogenaamd buitenaardse wezens mensen om een hybride ras te creëren, half mens en half “alien”? Zal dit leiden tot een terugkeer van de Nephilim, een super-machtig ras van wezens, gecreëerd als de krachten van Satan om opnieuw de Planeet Aarde over te nemen?

IJzer en leem

De Bijbel zegt dit niet duidelijk, hoewel sommigen het lezen in gedeelten van Openbaring, waar Johannes andere wereldvreemde wezens lijkt te beschrijven. Maar er is een kleine aanwijzing in de KVJ-vertaling van het boek Daniël. Het is in hoofdstuk 2 met Daniel’s beschrijving van het meer-metalen standbeeld dat Nebukadnezar in een droom heeft gezien. Daniël legde uit dat het standbeeld uit de droom een representatie was van de komende wereldkoninkrijken tussen toen (600 voor Christus) en het Millennium. Het hoofd van goud was Babylon, toen aan de macht. De borst en armen waren van zilver en symboliseerden het koninkrijk (Perzië) dat na Babylon zou volgen, de buik en lendenen van brons waren de volgende (Griekenland), en de benen van ijzer volgen daarna (Rome). Aan de onderkant waren de voeten van ijzer vermengd met leem, die velen zien als het herleefde Romeinse Rijk komend aan het einde van de eeuw.

En dat is het waar het interessant wordt. De HSV-weergave van vers 43 zegt: “ Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. (Daniel 2:43)

Wie zijn zij, degenen die zich vermengen met het zaad van mensen? Uiteraard zijn ze niet menselijk of dit gedeelte zou geen zin hebben. Creëren niet-mensen een hybride ras voor een doel dat nog onbekend is? Wonen ze zelfs nu rustig onder ons zoals sommigen beweren? Zal de antichrist het ultieme voorbeeld zijn van de nephilim, of zal hij nephilim-troepen onder zijn bevel hebben tijdens de Grote Verdrukking? Alleen de tijd zal het leren.

Maar een ding kunnen we nu zeker weten. Er was een 5e koninkrijk in Nebukadnezar’s droom. Het werd gesymboliseerd door een steen zonder handen afgehouwen die op het standbeeld viel en het vermaalde tot poeder zo fijn dat de wind elk spoor van hem wegblies. (Daniël 2:34-35 en 44-45) Dit is het koninkrijk van onze Heer, en wanneer Hij komt zal Hij elk overblijfsel van de vroegere koninkrijken van de mensheid vernietigen. Zijn Koninkrijk zal nooit verslagen worden, noch aan een ander gegeven, want Hij zal voor eeuwig en altijd regeren, en daar zullen wij met Hem zijn. Amen. Kom Heer Jezus.

Bron: The Nephilim - Gracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.