()

De terugkeer van de Nephilim

Door Ron Graham

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeziërs 6:12.

Of we het willen toegeven of niet, de aarde ondergaat een invasie van kwaadaardige elementen, bovennatuurlijke en andere dimensionale wezens. Het paranormale is in volle gang. De strijd woedt en de mensheid is de prijs. De strijd is nu verhuisd naar onze vier dimensionale ruimte/tijd continuüm en nog steeds negeren de mensen het of schrijven het af als domme science fiction onzin. Toch is science fiction vaak gebaseerd op feiten. Aardbewoners zijn in voor het paranormale, in een ongeëvenaarde schaal meer dan in de afgelopen 4.000 jaar.

Op dit moment staan Satan met zijn horde aan gevallen engelen en de oude demonen op het punt het meest opzienbarende fenomeen te starten waarvan de wereld ooit nog getuige zal zijn, de Bijbel noemt het een “sterke misleiding”. Er is een race aan de gang en het is een race tegen de tijd zelf. Niet één van de massa’s kwaadwillige bovennatuurlijke wezens, of wat dat betreft enig menselijk wezen, heeft enig idee wanneer Satan zijn tijd zal opraken. Maar er zijn zeker aanwijzingen dat de mensheid de laatste fase heeft bereikt, welke voorspelt dat de laatste dagen voor Satan zijn aangebroken. Satan kan dezelfde dingen zien die wij zien, behalve dat hij deze ziet met een urgentie die de rest van ons niet eens kan begrijpen. Satan is verantwoordelijk voor het kwaad, dat zal leiden tot veel van de catastrofistische gebeurtenissen op de planeet aarde in de laatste dagen.

Satan heeft een agenda met een enorme hoeveelheid aan bedrog en geeft een beetje daarvan aan het publiek bloot door de interesse te wekken van een paar mensen, maar toch verbergt hij dit moment zijn agenda in het rijk van de science fiction. In de tussentijd gebeuren er enge dingen - verschijning van geesten/demonen, aliens uit de ruimte, onverklaarbaar vervormde dieren, enz. Al deze vreemde gebeurtenissen bloeien op. De wereld beweegt zich naar een koud en onontgonnen terrein. Maar de mensen lijken geen angst te hebben voor de genoemde gebeurtenissen. Waarom niet? Omdat we er al ongevoelig voor zijn door een aantal leuke Hollywood-films, en de exploitatie van het paranormale. We hebben de spookjagers die genieten van een dag jagen, onder het verkennen van alle aanspraken op de paranormale gebeurtenissen, vampiers worden steeds meer acceptabel in onze maatschappij en zo dat velen zelf vampier willen worden. Toen ik nog een jonge jongen was, al mijn vrienden en ik wilden net zo zijn als Superman, die al het goede vertegenwoordigde - vandaag willen kinderen en volwassenen zijn als vampieren die alles van het kwaad vertegenwoordigen. Wat te zeggen over het zien waartoe deze samenleving geraakt.

Niets lijkt te ontbreken als Satan langzaam en zorgvuldig zijn bedrog onthult. De mainstream media heeft hij zelfs meegekregen in de strijd. Zij zien de verschijningen van geesten, kabouters, demonen, geesten, en alles wat verschijnt in deze nacht als nieuwswaardig entertainment. Stel je voor als bij toeval, iemand een paar van deze zeer reële spoken ontmoet? Zouden mensen een dergelijk fenomeen associëren met het kwaad? Er is meer dan alleen maar een kans dat men deze geesten zal zien als welwillend. Het is Satans doel dat de mensheid het hele idee van het paranormale omarmen als welwillende buitenaardse wezens, wat betekent dat er geen kwaad bestaat, maar alleen het goede de aarde bevolkt.

Hier zit de adder, om het menselijke ras klaar te maken voor de waan van de laatste dag. Wanneer alles dan perfect op zijn plaats valt. Het slechtste deel van de waan die niet volledig tot zijn recht komt totdat de “Kerk” in de Hemel is. Er is geen twijfel over wat er op dit moment over de hele wereld waart, die wijst op een wereldwijde misleiding. Voor sommigen van ons is het onderscheidingsvermogen gegeven, om Satans poging tot het misleiden van het publiek duidelijk te herkennen. “... de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt ...” 2 Tessalonicenzen 2:3b-4a. Deze zoon des verderfs is klaar om onthuld te worden, en zijn enige belemmering is de Heilige Geest die woont in de Gemeente.

Probeer te begrijpen dat zodra die is verdwenen, wanneer de misleiding wordt losgelaten, iets anders dan de leugen van de vijand te geloven, ongelooflijk moeilijk zal worden - zo niet onmogelijk voor velen “En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,” 2. Thessalonicenzen 2:11. Waarom zou God deze krachtige dwaling sturen? Het volgende vers vertelt ons waarom. “opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” 2 Thessalonicenzen 2:12. Met andere woorden, degenen die over de waarheid van het Evangelie van Christus hoorden en het afgewezen hebben, dat de waarheid niets iets was om naar uit te kijken, de veroordeling krijgen dat hun een krachtige dwaling van God wordt geïmplementeerd. Als we dat laatste vers nemen en dat tot stand zal komen, zullen velen van ons tot een meest verschrikkelijke conclusie komen. Veel van de mensen waartegen we getuigd hebben door de jaren heen en die halsstarrig bleven in hun afwijzing van de waarheid, zullen uiteindelijk de sterke waan inslikken - met haak, lijn en zinklood.

Ik heb het onderwerp van bovennatuurlijke kwaad aangesneden in een commentaar een paar weken geleden en door de geweldige reactie van mijn lezers heb ik besloten om er een ​​beetje dieper op in te gaan op dit ongelooflijk belangrijke onderwerp uit het boek Genesis hoofdstuk 6.

Ons is verteld in hoofdstuk 6 van Genesis, dat een bovennatuurlijke kwaad de vernietiging van de voorwereldlijke wereld heeft voortbracht. Dit onderwerp verdient veel meer aandacht en uitleg dan ik kan plaatsen in een commentaar, vooral als men al de dwaze en misleidende interpretaties ziet van deze paar acht verzen. Gevallen engelen, menselijke vrouwen, en hun kinderen - de Nephilim is de focus in dit commentaar, maar het paranormale komt voort uit de demonische collectie na de vloed van Noach, die zelf zonder lichamen waren. Dit waren de Nephilim hybriden van die tijd. In de laatste dagen vóór de wederkomst van onze Heer Jezus zal er een opleving zijn van de Nephilim, met alle activiteiten rondom het paranormale. Satan is de bewoners van deze planeet aan het klaarmaken om een andere invasie te aanvaarden met de gevallen engelen en de terugkeer van de Nephilim.

Veel mensen vandaag de dag proberen volledig deze aanval door de Nephilim op de mensheid af te wijzen door te stellen dat dit een vermenging was van de zonen van Seth met de dochters van Kaïn. Men probeert dat idee te ondersteunen met behulp van de Schrift. Een acrobaat zou het veel moeilijker hebben om een ​​dergelijk stuk op te voeren.

Er waren Nephilim (reuzen) in het land in die dagen en ook daarna. De voortplanting van de mens kan wel kleine monsters creëren, maar ze zijn niet monsterlijk. De Nephilim hybride - als de nakomelingen ontstaan ​​uit de vereniging van gevallen engelen met menselijke vrouwen - heeft geleid tot het slechtste wat de wereld ooit had meegemaakt. Tot op de dag van vandaag zijn we niet meer onderworpen geweest aan een dergelijke kwaad - maar het komt er weer aan.

Laat me direct één ding stellen. Dit commentaar is niet geschreven als een poging om degenen die tegengestelde interpretaties hebben van Genesis 6 om die van gedachten te laten veranderen en te overtuigen. Wat ik hier omhels is tot stand gekomen door jaren heen van ijverige studie. Ik stel voor dat elke “gelovige in Christus” de eigen studie doet van deze kritisch belangrijke geschriften. Stuur mij niet iemand anders zijn studie om het tegen te spreken, geloof me ik heb ze gezien en ze allemaal gelezen.

De verzen in Genesis hoofdstuk 6 zijn volkomen duidelijk en niet in tegenspraak met de woorden van Jezus in Matteüs hoofdstuk 22 “Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.” Mattheüs 22.: 30. Merk op dat Jezus spreekt over de opstanding en de engelen van God in de hemel. Engelen verschijnen vele malen aan de mensen in de Bijbel en in de mannelijke vorm. We zien ze eten en drinken, waardoor ze ongetwijfeld toegang hebben tot alle menselijke lichamelijke functies.

God zegt wat Hij bedoelt en bedoelt wat Hij zegt. Ik besloot een lange tijd geleden voor mezelf de uitdaging aan te gaan om te leren wat deze verzen betekenen in plaats van te luisteren naar wat anderen zeggen over deze passages. Als we luisteren naar wat de Bijbel werkelijk aan ons vertelt, is de waarheid niet zo moeilijk om die te onderscheiden “dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.” ... “In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, (nëphiyl in de Hebreeuws Nephilim) toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.” Genesis 6:2,4,5.

In de bovenstaande verzen verwijst de “zonen van God” naar de gevallen engelen die naar de aarde kwamen, de vrouwen namen die ze uitgekozen hadden. Om het in meer eenvoudige termen te zeggen, de gevallen engel cohabiteerde met menselijke vrouwen en hun vereniging brachten deze hybriden voort aangeduid als Nephilim, en zij werden de reuzen. Wat wordt ons is verteld tijdens die fase van de menselijke geschiedenis is een kwaad dat eerlijk gezegd bijna onmogelijk lijkt om zelfs maar te overwegen laat staan ​​te geloven, toch is het feitelijk. Voor de menselijke geest is het concept van engelen en menselijke vrouwen die zich voortplanten zo weerzinwekkend - zo voorbij alle fantasie - dat de meeste het gewoon afdoen als onmogelijk. Het probleem is door dit kwaad af te doen als fantasie, zeker op dit moment in de tijd, dit gelijk staat met onze kop in het zand steken. Wij, de Gemeente, moeten zich terdege bewust zijn van en op de hoogte gehouden worden van dit vreemde kwaad dat opnieuw tot stand zal komen. Vergis u niet deze gevallen engelen blijven op dit moment bezig met hun streken als ze in de laatste dagen het menselijke ras willen corrumpteren. Het voortbrengen van de hybriden (Nephilim) in ons midden is al begonnen.

Deze gevallen engelen, met de middelen tot hun beschikking, brachten een massa van hybride wezens voort op deze planeet met slechs het doel voor ogen: een zielloos en puur slecht menselijke hybride te creëren - en zo iedereen te vervangen die naar Gods beeld is gemaakt. Hun succes zou elke kans voor een komende Messias hebben geëlimineerd. Onze Messias is gekomen toen hij werd verwacht wat hen vertelde dat ze niet succesvol waren. Satan is echter opnieuw begonnen met zijn lafhartige daden in een andere aanval op de mensheid.

Niet-menselijke hybriden die geen ziel hadden waren ook leeg in het vermogen om lief te hebben, dus door de invloed van de gevallen engelen zaten hun gedachten voortdurend vol met puur kwaad. Het kwaad was niet alleen gericht tegen de mensheid, maar ook tegen het dierenrijk. Met genoeg kruisingen, kan de liefde volledig worden weg gefokt uit de mens. Dit is precies wat er gebeurde. Alle vlees werd bedorven maar redde Noach en zijn familie “En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.” Genesis 6:7. Wetenschappers hebben geëxtrapoleerd dat er mogelijk net zo veel mensen op aarde waren voor de vloed van Noach als er nu zijn vandaag de dag. Als dat het geval is en alleen er maar acht mensen werden gered van dat besluit van God om de mens op aarde te vernietigen, moet er iets veel meer aan kwaad hebben plaatsgevonden dan alleen de kruising van de verschillende menselijke geslachten. Wat er gebeurde in de zondvloed wereld zal zich in de laatste dagen herhalen. De terugkeer van de Nephilim.

Waarom zou God elk geschapen wezen vernietigen? Waarom het vernietigen van stomme dieren, de vogels van de lucht, en het kruipend gedierte? “En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.” (vs7) Ja, het dierenrijk was ook beschadigd, daarom heeft God hen ook vernietigd. Deze boosaardige bovennatuurlijke wezens hebben zich gemengd in het dierenrijk om een ​​deels dier, deels mens “hybride” te creëren, een dierlijke ziel kan niet bestaan ​​in een menselijk lichaam, en vice versa. FYI - de Amerikaanse Senaat heeft net een wet aangenomen die de weg zou vrijmaken voor de acceptatie van sodomie en bestialiteit in het leger en werd aangenomen met een marge van 93 tegen 7 stemmen. Wie trekt er aan de touwtjes van de overheid? “Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.” 2 Korinte 4:4. Satan is de “god van deze wereld” de meeste mannen en vrouwen in leidinggevende functies over de naties buigen voor elke gril van hem.

In tegenstelling tot de Nephilim reuzen uit het verleden zullen er nieuwe hybriden worden gecreëerd in de laboratoria over de hele wereld met menselijke trekjes. Ze zullen net zo zielloos en zo liefdeloos zijn als die van de voorwereldlijke corruptie. Ze leven waarschijnlijk al onder ons. Iedereen moet vertrouwd raken met het transhumanisme. De seculiere wetenschappers betrokken bij dit soort fokken van dier/mens hybriden doen de duivelse wil. Ik geloof dat dit een belangrijk onderdeel is van de kracht der dwaling die God zal sturen om de ongelovige wereld te misleiden.

Wat ik heb uitgelegd in dit commentaar is volledig controleerbaar door een ijverige studie van de Schriften. Als je denkt dat ik gek ben, dat een scenario zoals ik aanhang onmogelijk is, dan is alles wat ik kan zeggen wacht maar af. Maar terwijl u wacht kunt u misschien Jezus zijn woorden in acht nemen “Maar als de dagen van Noach waren, alzo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” Mattheüs 24:37.

God zegene je,

Ron Graham

Editor: Ik ben het helemaal eens met de schrijver. Zelf heb ik ook studie verricht naar deze feiten. In de verdrukking zal er op welke manier dan ook een tweedeling plaats vinden tussen de mensen die kiezen voor of tegen de God van Israël. De bijbel noemt dat het merkteken van het beest.
Kijk gewoon eens naar het speelgoed van de kinderen welke omkeer er de laatste decennia heeft plaats gevonden. Gewelddadig en met veel draakachtige wezens, veel films met tovenarij. Firma’s die in het verleden zijn opgericht om geweldloos speelgoed te fabriceren zijn 180 graden gekeerd in hun streven.

Wie meer wil weten wat er in de voortijd allemaal is gebeurd zou toch eens kennis moeten nemen van het boek Henoch een apocrief geschrift bekend bij de mensen in de tijd dat het NT werd geschreven en eruit citeren.

Bron: Henoch

Het is in het Engels en ik heb daar Nederlandse vertalingen aan toe gevoegd, maar wilde zo dicht mogelijk bij de Engelse tekst blijven zodat soms de grammatica wat vreemd in elkaar zit. De notities zijn van de vertaler van het Engelse geschrift en die zijn niet zo belangrijk, dus die zijn direct in het Nederlands.

Bron: Ron Graham

Printen??? Spaar papier en inkt.