()

Oorlog in de Golf - Een analyse

Als er een oorlog komt in de nabijheid van de Perzische Golf, zal het waarschijnlijk minder te maken hebben met een strijd tussen Israël en Iran, dan de sluimerende oorlog tussen de soennieten en sjiieten die op het punt staat om op te laaien in het regionale geweld door een combinatie van factoren daterend vanuit tientallen jaren geleden en de recente gebeurtenissen in de regio.

De opkomst van een fanatiek gewelddadige sjiitische islamitische staat heeft meer gedaan om de regio te destabiliseren dan iets anders. Hoe veel de soennitische Arabieren ook babbelen over de zionistische samenzweringen, over de paar miljoen joden ingeklemd in een smalle strook land ten opzichte van de Middellandse Zee, ze zijn echt geen bedreiging voor hen. Maar de rivale versie van de islam die wordt geleid door een niet-Arabische etnische groep en geplaatst is aan het hoofd van een machtige militaire machine en een olie-economie is iets wat hen wakker houdt ‘s nachts.

Met de val van Saddam heeft ook Irak een verhoogde kans op het vooruitzicht om een sjiitische superstaat te worden met een grote militaire macht en enorme oliereserves. Ook Syrië wordt al dusdanig getipt door de Teheran groep met zijn Baath-partij die wordt geleid door een variant van de sjiitische sekte. Voeg daar de nucleaire wapens aan toe van de Iran-Irak-Syrië drie-eenheid en u heeft de ergste nachtmerrie van elke soennitische Arabische prins die woont in de door olie gepolijste herenhuizen in de buurt van wat ze nog steeds noemen, de Arabische Golf.

Een sjiitische superstaat kan de soennitische olie-monarchien schaakmat zetten en hen geen andere keuze laten dan Amerika te smeken om hen zoveel mogelijk troepen, vliegbases en nucleaire raketten te geven zodat ze net zo goed de 51ste t/m de 59ste staten zouden kunnen zijn. De hulp van buitenlandse soldaten om hen te beschermen is niet zo bezwaarlijk voor de vette luie olie monarchieën die al gebruik maakten van de legers van buitenlanders om alles te doen voor hen. Maar de Amerikaanse troepen, die de Saoedi’s en Koeweiti hebben gered van Saddam gaven Bin Laden het voorwendsel om te proberen hen omver te werpen.

De soennitische prinsen aan de Arabische Golf weten dat een enorme hoeveelheid Amerikaanse troepen meer Bin Ladens naar voren zullen brengen, en dat zelfs de Amerikaanse militaire hiërarchie, die onderdanig is aan de vorsten dan snel hun geduld zullen verliezen wanneer de Khobar Towers bombardement worden herhaalt. Amerikanen vechten voor de Gulfies zal snel hun landen veranderen in een ander Afghanistan. Daarbij, de Amerikanen zullen ook niet eeuwig daar blijven.

De Gulfies kunnen bevoegde legers oprichten, maar geen islamitische staat vertrouwt zijn eigen leger. Als al die miljarden en miljarden in state of the art met Amerikaanse militair materieel in de handen van de bevoegde generaals zal worden gegeven, in plaats van de neven en nichten van de koninklijke familie, dan zou op zeer korte termijn de generaals het land kunnen gaan regeren. En zelfs als zouden ze de generaals kunnen vertrouwen, de bewoners hebben geen betrouwbare militaire traditie, behalve als berovers van karavanen en hebben te weinig gekregen om voor het goede leven te vechten en er niets anders opzit dan een Koraanse uitbarsting in een fanatieke strijd door de derde zoon van het gezin.

De Perzen hebben wel een lange trotse militaire traditie. De Egyptenaren en de Syriërs hebben iets overgenomen van hun Europese kolonisators. Maar de Gulfies zijn niet goed genoeg, behalve in het slaan van hun Filippijnse dienstmeisjes en het high worden van de hasjiesj voordat ze zichzelf opblazen naar het paradijs. Het Iraanse leger, zelfs in zijn huidige staat zou hun landen sneller opschonen dan je Alakazam zou kunnen zeggen en dat weten ze.

Waar de Gulfies gebrek aan hebben is de militaire vaardigheden, wat ze meer dan goed maken met hun slinkse sluwheid. Als ze niet een leger van ongelovigen kunnen importeren en geen waardevolle militair leger in hun eigen land oprichten dat alleen maar goed is voor het intimideren van de sjiitische demonstranten in Bahrein, dan vinden ze een ander tegenwicht tegen de vijand. De Gulfies voeden de Moslim Broederschap en doen de de financiering van Al-Jazeera. Combineer die twee met een Amerikaanse regering die staat te popelen om de islamitische wereld aan hun zij te krijgen door de hervorming van de Amerikaanse buitenlandse politiek en de Gulfies krijgen hun eigen Arabische lente.

Het werkelijke doel van de Arabische lente was om een ​​soennitische islamitische superstaat of regionale alliantie te creëren om de dreiging van een sjiitische islamitische superstaat tegen te gaan. Met de Moslim Broederschap die door heel Noord-Afrika waarde tot aan Egypte, met semi-seculiere staten en hun bevoegde legers en als ook Syrië kan worden gekanteld tot het ook in dit kamp zit, ​​dan verliest Iran zijn marionet en de soennitische superstaat zal een militaire staat zijn met aan de top van de lijn Amerikaanse en Russische apparatuur, gefinancierd met oliegeld van de Gulfies en gesteund door het krankzinnige fanatisme van de islamistische strijders.

Met Amerika in verval, gebruikten de Gulfies de Arabische lente om een janizaren legers te creëren, maar deze keer bestaat die uit vrome moslims, om de sjiieten op afstand te houden. Iran’s tegendruk betwiste de Saudische invloed op het grondgebied van Bahrein en de emir van Qatar eist van zijn slaven in Washington dat ze aan de slag gaan en Syrië gaan “bevrijden” voor het lidmaatschap van het soennitische Kalifaat.

Dat laat maar een wild card zijn. Niet het Libië, dat in het soennitische islamitische kamp is beland op de harde manier met de NAVO jets en Libyan Islamic Fighting Group terroristen. Niet Turkije, dat de laatsten van de seculiere militaire heeft verdrongen en aandringt op een soennitische regime change in Syrië. De regionale wild card is de enige niet-moslimstaat in het gebied. Israël.

De theologische relatie tussen soennitische en sjiitische islamisten met Israël is moordend. De opkomst van Mohammed in deze tijd en de triomf van zijn kalief’s moet een einde maken aan een onafhankelijke joods bestaan. De triomf van de islam werd direct gemeten aan de onderwerping van de christenen en joden. Als de meest apocalyptische van dit stel zouden de sjiieten Israël willen vernietigen in hun eigen kleine armageddon showcase. De Joodse staat in de stof doen bijten, of in ieder geval de bewoners, zou in hun geval helpen te ontsluiten dat ze de rechtmatige opvolgers van hun genocidale profeet die de joden verwijderde uit zijn deel van de woestijn.

De soennieten hebben de neiging om meer geduld te oefenen. Ze willen dat Israël weg gaat, maar ze zien het ook als een waardevolle pion in hun eigen spelletjes. In plaats van een verstorende invloed op de regio, zoals Iran, is het een verenigende kracht die de moslims een gemeenschappelijke vijand geeft en een gemeenschappelijk streven. Israël is een theologische vijand, maar bruikbaar in de praktijk. En wat er ook gebeurt ze kunnen niet toestaan ​​dat de sjiieten het zullen vernietigen. Net als in een stripboek, moeten superschurken de superheld doden of anders is hun bestaan zinloos.

Wie is de uitvoerder van het opblazen van Iraanse nucleaire wetenschappers en faciliteiten, het is niet waarschijnlijk dat zwervende teams van Mossad-agenten dat doen, het meest waarschijnlijk is dat de eigen interne Iran divisies worden uitgebuit door een combinatie van westerse inlichtingendiensten, Israëlische inlichtingendienst en de tussenpersonen uit de lokale bevolking in deze uitvoering van aanvallen en buitenlandse inlichtingendiensten, die vrijwel zeker de eigen buren zijn van Iran.

Israël mag zelfs niet worden betrokken bij de aanslagen. Het past de Soennieten om hun eigen zionistische boeman te hebben en Israël als de Boeman. De soennieten hebben hun complot theorieën over de joodse macht en Israël krijgt de afschrikkende werking toebedeeld om zo te worden gezien als, de staat te zijn die overal kan toeslaan op elk moment.

Ondanks al het lawaai onlangs uit Teheran is het twijfelachtig dat het regime echt gelooft dat Israël verantwoordelijk is. De traditionele Iraanse reactie op de Israëlische activiteiten is om de leden van de lokale Joodse gemeenschap op te porren. Dat is nog niet gebeurd. Overigens, indien het regime werkelijk geloofden dat groepen van Israëlische agenten vrij door de straten zouden zwerven met het uitroeien van belangrijk personeel, dan zouden er koppen rollen binnen de eigen veiligheidstroepen, elke dag. Dat is ook niet gebeurd.

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze aanvallen? De lijst van verdachten is eindeloos, want het Iraanse regime heeft genoeg binnenlandse tegenstanders en is intern verdeeld tegen zichzelf. Paranoia is routine in de Iraanse Revolutionaire Garde, waarvan sommige commandanten zouden kunnen profiteren in het duurder maken van het nucleaire programma om dat te ontwikkelen. Tussen etnische minderheden, politieke tegenstanders en de interne verraders, de lijst is bijna eindeloos.

Als de Gulfies erbij betrokken zijn, direct of indirect, dan is het dat de explosies hun doel dienen. Zij vrezen een Iraanse atoombom net zo veel als Israël dat doet en ze willen ook een directe oorlog afwenden. Een massale Israëlische operatie zal Iran in het slachtoffer veranderen en de vingers zullen wijzen naar de soennitische Arabische staten, die zullen worden gedwongen om uit te leggen hoe de Israëlische jets in staat waren om over hun grondgebied te vliegen. Een Amerikaanse aanval zal hen verplichten om hun bases uit te lenen voor een aanval op een islamitische staat, wat zal leiden tot nog meer terugslag.

Met de Arabische lente gaande naar een islamitische winter, willen de Gulfies meer tijd krijgen. Aan de ene kant willen ze de dat de Verenigde Staten elke Israëlische aanval tegenhouden totdat zij die goedkeuren, aan de andere kant willen ze Iran lang genoeg saboteren en ondermijnen zodat een soennitische islamitische coalitie sterk genoeg zal zijn om eventuele Iraanse bedreigingen tegen te houden. Als Iran kernwapens heeft, willen de Gulfies die het eerst en ze willen die in de handen van mensen waar zelfs de Ayatollahs van Teheran bang voor zijn. Niet de Israëli’s, die zijn vrij liberaal, maar de Wahhabis die de sjiieten zien als ongelovigen en er geen probleem mee zouden hebben tot een druk op de knop.

Een nucleaire patstelling tussen de twee fanatieke takken van een-en dezelfde religie is al erg genoeg, zelfs als u denkt dat de nucleaire winter een mythe zou zijn, maar de islamitische staten delen zich vaak op in directe gewapende confrontaties vanwege de competitie voor de status in de oorlogen tegen de volledige authentieke ongelovigen.

Bin Laden was heel bona fides gericht om de vliegtuigen in de Amerikaanse wolkenkrabbers te laten vliegen. Iran doet het door het bombarderen van de Israëli’s. Een nucleaire impasse tussen soennieten en sjiieten zou zeer waarschijnlijk er in eindigen dat de kernwapens exploderen in de niet-islamitische steden. Potentiële doelwitten zijn Tel Aviv, New York en Moskou. Potentiële aanvallers zouden ook de vele soennitische en sjiitische moslims terroristische groeperingen kunnen zijn, die worden gefinancierd door Iran en Saoedi-Arabië en die zijn uitgegroeid tot wereldwijde netwerken.

De eerste daad van massavernietigingswapens uitgevoerd tegen de westerlingen werd gedaan door een soennitische terroristische groepering. De volgende kan worden gedaan door een sjiitische groep, als een kwestie van het concurrerende vermogen en omdat de Verenigde Staten nauw is verbonden met de Saoedi’s en de rest van de Gulfies. Terwijl een nucleaire impasse zou kunnen resulteren in een herhaling van de Iran-Irak oorlog, maar het is meer waarschijnlijk dat het zal resulteren in een andere 11 september aanval, maar dan op een veel grotere schaal.

Een oorlog in de Golf kan nog komen, maar de Gulfies hebben een geschiedenis van strijd in een ander soort oorlog. Die oorlog kan worden gezien in het No Go Zones van de Europese steden met een economische sabotage en terrorisme. Voor het moment willen ze de directe confrontatie vermijden en slagen zij daarin, maar op de lange termijn niet, terwijl een soennitische sjiitische nucleaire wapenwedloop afneemt, kunnen wij onszelf beginnen af te vragen wat dat zal betekenen.


Bron: Sultan Knish a blog by Daniel Greenfield

Printen??? Spaar papier en inkt.