(homepagina)

DE 'LAATSTE PAUS'-AUTEURS VOORSPELDEN DAT BENEDICTUS ZOU AFTREDEN

900 jaar oude katholieke profetie zegt dat de opvolger 'Petrus de Romein' zal zijn.

11 februari 2013 door Jerome R. Corsi

()

Hoewel geen rooms-katholieke paus is opgestapt sedert bijna 600 jaar werd dit verrassende aftreden van paus Benedictus XVI voorspeld door de co-auteurs van een boek dat afgelopen voorjaar is gepubliceerd vanwege een middeleeuwse profetie die zegt dat de volgende paus de laatste zal zijn.

In "Petrus Romanus: De laatste paus is hier" onderzoeken de co-auteurs Tom Horn en Cris Putnam St. Malachy's "Profetie over de Pausen", die zegt gebaseerd te zijn op een profetisch visioen over de volgende 112 pausen, te beginnen met paus Celestinus II, die stierf in 1144. Malachy presenteerde een beschrijving van elke paus, met als hoogtepunt de "laatste paus", "Petrus de Romein", wiens regering zou eindigen met de vernietiging van Rome en een oordeel.

Horn gaf in een interview met WND vandaag aan dat zijn conclusie dat Benedictus zou aftreden in plaats van te sterven in het pausdom, niet alleen was gebaseerd op St. Malachy, maar ook op veel historische en actuele informatie.

"We hebben 'De Profetie van de Pausen' genomen, we namen wat in de Italiaanse media gebeurde, en we bepaalden op basis van een grote hoeveelheid informatie dat paus Benedictus waarschijnlijk zou aftreden met een beroep op gezondheidsredenen in 2012 of 2013," zei hij.

St. Malachy was een Ierse heilige en aartsbisschop van Armagh, die leefde van 1094 tot 1148. Malacy beschreef de voorlaatste paus, waarvan Horn gelooft dat Benedictus het is, als de "Gloria Olivae," of "Glorie van de Olijf."

Paus Benedictus XVI was geen Benedictijner priester, maar hij koos wel voor de naam van Benedictus, de stichter van de Orde van Sint-Benedictus, die ook bekend staan als de Olivetans.

Het symbool van de benedictijner orde omvat een olijftak.

Benedictus sprak maandagochtend in het Latijn in een kleine bijeenkomst van kardinalen in het Vaticaan, en zei dat na onderzoek van zijn geweten: "voor God ben ik tot de zekerheid gekomen dat mijn kracht, als gevolg van een hoge leeftijd, niet meer geschikt is voor een adequate uitoefening van het leiden van de Rooms-Katholieke Kerk."

Peter de Romein

Horn en Putnam discussiëren over de bewijzen van een terugtreden van Benedictus op de pagina's 74 en 486 van het in april 2012 verschenen boek en Horn heeft de voorspelling gedaan op een aantal radioprogramma's van de afgelopen maanden, waaronder 13 januari .

Malachy beschreef de laatste paus als "Petrus Romanus", of "Petrus de Romein" en schreef: "Tijdens de laatste vervolging van de Heilige Roomse Kerk zal Petrus de Romein daar zitten, die de schapen zal hoeden tijdens de vele rampspoeden en als die voorbij zijn, zal de stad op de zeven heuvels volledig verwoest zijn en de verschrikkelijke rechter zal over het volk oordelen."

Horn en zijn co-auteur hebben hun eigen lijst van 10 kandidaten gemaakt, die Benedictus kunnen opvolgen om "Petrus de Romein" te worden."

Interessant, is dat een belangrijke kandidaat kardinaal Tarcisio Pietro Evasio Bertone is, de kardinaal-staatssecretaris, die werd geboren in Romano, Italië. Zijn naam zou dan ook veranderd kunnen worden in Petrus de Romein.

Een andere Petrus op de lijst is een zwarte Afrikaan, kardinaal Peter Turkson van Ghana, de huidige president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede.

In ieder geval, zo heeft Horn opgemerkt, geloven de katholieken dat er een paus leeft in het "Vaticaan" als opvolger van de apostel Petrus.

Andere kandidaten op de lijst van Horn zijn Francis Arinze, Angelo Scola, Gianfranco Ravasi, Leonardo Sandri, Ennio Antonelli, Jean-Louis Tauran, Christoph Schönborn en Marc Quellet.

In 1880 publiceerde M.J. O'Brien, een katholieke priester, in Dublin een boek dat een "historisch en kritisch overzicht" gaf van St. Malachy's profetieën. (In het Nederlands een boek van John Houge: "De laatste Paus")

O'Brien geloofde dat Malachy verklaarde dat met de regering van paus Petrus Romanus dit zou culmineren in het einde van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus.

O'Brien beschrijft dat Malachy's visioen heeft plaatsgevonden toen de heilige een maand in Rome was om een groot aantal van de historische en heilige plaatsen in de Eeuwige Stad te bezoeken en daar te bidden.

De aanblik van de ruïnes van het heidense Rome, de graven van de apostelen, de gedachte aan zo vele duizenden martelaren, de aanwezigheid van [paus] Innocentius II, die zich verbonden had om zoveel jaren in Frankrijk en elders door te brengen vanwege de anti-paus Anaclete - dit alles, zo zeg ik, vervulde van de geest van St. Malachy met diepe en verdrietige gedachten en hij werd gedwongen om de woorden van de oude profeten uit te roepen: "Usquequo, Domine non misereberis Sion?" - "Hoe lang, o Heer! zult U zich niet ontfermen over Sion?"

O'Brien vervolgde:

En God antwoordde: "Tot het einde van de wereld zal de kerk zowel militant als triomfantelijk zijn. Tot het einde van de tijden moet het lijden van mijn passie en de mysteries van mijn kruis worden voortgezet op aarde, en ik zal met u zijn tot het einde der wereld. "En toen ontvouwde zich voor de ogen van de heilige bisschop van Armagh een lange rij van illustere loodsen die het door de storm geteisterde schip van Petrus tot aan het einde moesten leiden.

Malachy gaf zijn manuscript aan Innocentius II, die paus was van 1130 tot 1143. Het document werd in de Vaticaanse archieven geplaatst, waar het onbekend bleef tot de ontdekking in 1590.

'Verbazingwekkend nauwkeurig'

Door de afgelopen 900 jaar heen hebben verschillende critici vraagtekens gezet bij de echtheid en de juistheid van St. Malachy's profetieën, vaak met het argument dat de methoden die door enkele van zijn vertolkers worden gebruikt, om zijn bijnamen toe te voegen aan bepaalde pausen, kronkelig zijn.

Horn vertelde bij WND dat hij en Putnam een kritische blik wierpen in "De Profetie van de Pausen" en bepaalden dat het eerste deel, de ongeveer eerste 70 voorspellingen, waarschijnlijk werden veranderd in de late 16e eeuw.

"Het lijkt erop dat iemand het oorspronkelijke middeleeuwse document had veranderd van 1590 en dan terug om een bepaalde kardinaal te bevorderen tot het College van Kardinalen ter vervulling van wat in die tijd nog een geheime lijst van pausen was," verklaarde Horn.

Een pleitbezorger voor Kadinaal Girolamo Simoncelli, zo zei Horn, "heeft waarschijnlijk gesleuteld met het document, zodat het lijkt alsof het in de richting van Simoncelli wees."

In "Petrus Romanus" zegt Horn dat hij en Putnam "alles negeren wat voor 1595 geheel of gedeeltelijk is aangetast."

Na 1595 echter stond de "De Profetie van de Pausen" open voor publieke controle.

Een moderne versie van Malachy's profetieën werd gepubliceerd in 1969 door aartsbisschop H.E. Cardinale, de apostolische nuntius in België en Luxemburg.

Cardinale schreef: "het billijk is om te zeggen dat de overgrote meerderheid van Malachy's voorspellingen over de opeenvolgende pausen verbazingwekkend nauwkeurig is, als we ons altijd maar herinneren dat hij slechts een minimum aan informatie geeft."

Horn wijst op Benedictus' broer, Georg Ratzinger, ook een priester, die vorig jaar stelde dat de paus met pensioen zou gaan op de leeftijd van 85, met het argument dat de katholieke wet het voor hem toeliet om af te treden als zijn gezondheid het niet zou toestaan om verder te gaan.

Benedict zelf maakte het tot een zaak voor pauselijke ontslag in een boek-lang interview: "Licht van de Wereld."

Op de vraag of hij dacht dat het voor een paus toegestaan is om met pensioen te gaan, zei hij: "Als een paus duidelijk beseft dat hij fysiek, psychologisch en spiritueel niet meer staat is voor de behandeling van de plichten van zijn ambt, dan heeft hij het recht, onder bepaalde omstandigheden, maar ook een verplichting om ontslag te nemen."

Bron: ‘Final pope’ authors predicted Benedict would resign

printen??? spaar papier en inkt.