www.wimjongman.nl

(homepagina)

Partij-verklaring dat ze zullen werken in de richting van een "compleet" Joods land. "In afwachting van de Messias"

Door Adam Eliyahu Berkowitz 30 augustus 2019

 "Ik wijs het land waarin u verblijft toe aan u en uw nakomelingen om daar te zijn, het hele land van Kanaän, als een eeuwigdurend bezit. Ik zal hun God zijn. ”Genesis 17: 8 (The Israel Bible ™)

( )

NASA-astronaut Jeff Williams schreef dat hij 'gefascineerd' was door dit beeld van Israël vanuit de ruimte. (Credit: Jeff Williams / NASA)

Ayelet Shaked, het hoofd van de Yamina-partij (Nieuw Rechts), en 14 van de kandidaten van de partij voor Knesset-zetels stuurden een brief aan leidende rabbijnen van de Chabad Hasidic beweging waarin zij verklaarden voornemens te zijn om zich aan de ideologie te houden van de inmiddels overleden geestelijk leider van de beweging, Rabbijn Menachem Mendel Schneerson, die pleitte voor de bescherming van de heiligheid van de grenzen van Israël.

Rabbi Schneerson, bij zijn volgelingen gewoon bekend als 'de Rebbe', was een van de meest invloedrijke spirituele leiders tot hij in 1994 overleed. Onder zijn leiding, richte de Lubavitch Chabad beweging wereldwijd duizenden instellingen op voor bijbelonderwijs en liefdadigheid. In tegenstelling tot veel andere orthodox-joodse leiders benadrukte de Rebbe een actief geloof in de naderende komst van de Messias. De Rebbe stond dicht bij veel Israëlische leiders, waaronder Benjamin Netanyahu, die al bevriend raakte met hem toen hij in 1984 nog de Israëlische ambassadeur bij de VN was. De Rebbe was een groot voorstander van de IDF en beweerde dat dienen in het Israëlische leger een mitswa was ( Torah gebod).

Hoewel hij Israël nooit heeft bezocht, was de Rebbe vooral gepassioneerd over het land. Terwijl de toenmalige premier Menachem Begin met de Egyptische president Anwar Sadat onderhandelde over de teruggeven van het Sinaï-schiereiland in ruil voor vrede, predikte de Rebbe tegen deze stap. In een J-Post-artikel schreef rabbijn Shmuley Boteach dat de Rebbe voorspelde dat een dergelijke overeenkomst onvermijdelijk zou resulteren in drie dingen:

1. De wereld zou een onverzadigbare honger ontwikkelen voor Joods land. In plaats van dat de terugkeer van de Sinaï de lust van de wereld zou bevredigen om de Joodse staat in omvang te verminderen, zou de boodschap aan hen zijn dat de Joden zelf hadden toegegeven dat ze het bezet hadden.

2. Joden zouden worden aangevallen. De terugkeer van land zou de veiligheid van Israël in gevaar brengen en zijn vijanden aanmoedigen om het aan te vallen. Terrorisme zou eerder toenemen dan afnemen.

3. Israël zou worden gedemoniseerd. In plaats van het ontvangen van een meevaller van positieve publiciteit en internationale goodwill voor het sluiten van vrede, zou deze overgave van land worden gebruikt als een PR-knuppel om Israël te dreigen met deligitimisatie en internationale boycots.

"Alle drie de voorspellingen van de Rebbe zijn helaas bewezen als waar," merkte Rabbi Boteach op.

Hoewel het niet bekend is dat Shaked religieus belijdend is, onder haar leiding leert de partij Nieuw Rechts van de Rebbe. “Wij, ondergetekende, verklaren dat we in de Knesset en in elk ander kader zullen werken aan een volledig Israël volgens de heilige mening van de gerespecteerde Rebbe van Lubavitch. Wij zullen resoluut gekant zijn tegen de vestiging van een Palestijnse staat of de vestiging van Palestijnse autonomie van welke aard dan ook, een overgave van land of de evacuatie van [Joodse] gemeenschappen. We zullen ons ook krachtig verzetten tegen de bovengenoemde onderwerpen tijdens onderhandelingen in een of ander kader. Want dit is inderdaad een kwestie van leven of dood. We zullen werken aan de oprichting van meer Joodse gemeenschappen in alle gebieden van Judea en Samaria, evenals in elk ander deel van Israël.

“Hoewel veel van degenen die ondertekenden niet religieus waren, eindigden ze de brief met de verklaring:“ In afwachting van de ware verlossing en de volledige en onmiddellijke vervulling ervan.“

Bron: Party Declares They Will Work Towards "Complete" Jewish Country "In Anticipation of Messiah" - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.