www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Democratische Partij breekt uit elkaar dankzij Ocasio-Cortez en George Soros

Door Dave Hodges - 19 februari 2019

Het is een gangbare praktijk voor extreem links om verdeeldheid binnen het Amerikaanse volk te bevorderen, een klassieke verdeel- en heersstrategie. Deze aanpak is effectief als men een natie wil plunderen, de cultuur wil vernietigen en de overheidsstructuur omver wil werpen, dan hebben George Soros en de Democraten de kunst van verdeel en heers onder de knie. Als de liberalen alle anderen op gespannen voet kunnen houden (bv. zwart versus wit, homo versus hetero, pro-life versus pro-choice, etc.), kan deze strategie dienen als afleiding om de ogen af te houden van de invasie die in dit land onder leiding van de Deep State aan de gang is.

Het is inderdaad ironisch dat deze zelfde strategie nu een bezoek brengt aan de liberalen en een grote potentiële kloof veroorzaakt tussen de grote spelers in zowel de Deep State als de Nieuwe Wereldorde. Congresvrouw Ocasio-Cortez (bende Green-New Deal) is niet alleen bezig met te vervreemden van de conservatieven, het heeft eenzelfde effect op de liberalen en sommige van hun belangrijkste organisaties.

Een dwarsdoorsnede van de Green New Deal bende

Wanneer wij een blik werpen op de collectieve krankzinnige meningen van Alexandria Ocasio-Cortez ("ik weet niet in welke afdeling van de overheid ik werd verkozen"), of van Elizabeth "Pocahontas" Warren, of Kamala Harris ("ik sliep op mijn manier naar de top"), zij spreken over een voor sommigen zeer ondeugdelijk economisch beleid dat elk bedrijf van hen zou vervreemden, hetzij liberaal of conservatief met inbegrip van de volgende gekke opvattingen die dienen als momentopname in een reeks van voorbeelden om het economie vernietigende beleid te illustreren van de extreem linkervleugel van de Democratische Partij.

  1. Het particuliere eigendom van auto's zal worden afgeschaft.
  2. Voor zowel bedrijven als individuen die meer dan 10 miljoen dollar verdienen, zullen zij overal worden belast, van 70% tot 90% van hun inkomen. Dit is contraproductief, want het zal het voor iedereen onmogelijk maken om winst te maken. Waarom werken?
  3. Elk gebouw moet worden aangepast aan de specificaties van Agenda 2030 of worden afgebroken.
  4. Het wegvallen van alle particuliere gezondheidszorg.
  5. Extreme koolstofbelastingen, vergelijkbaar met wat de rellen van de Gele Vesten in Frankrijk veroorzaakte.
  6. Elizabeth Warren pleitte openlijk voor de herverdeling van de rijkdom met de loop van het geweer.
  7. Aangezien boeren zogenaamd goed zijn voor 14% van de broeikasgassen, wordt een boer gereduceerd tot zelfvoorzieningslandbouw. wat gaat dat doen voor het land en zijn voedselvoorziening? Kunnen we zeggen: hongersnood?
  8. De hele Green Agenda bende is gebaseerd op de onbewezen wetenschap van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het ongelooflijke doel dat voortkomt uit deze onzin is het doel van het hebben van ZERO emissies.

Het doel

Zoals eerder beschreven in de CSS, is Ocasio-Cortez een nuttige assistent van George Soros. De Green New Deal bende dient het onmiskenbare doel van een economische klapper. Als slechts een klein deel van dit giftige economische plan zou worden uitgevoerd, zou de Amerikaanse economie sneller zinken dan een onderzeeër met open luiken. Dit betekent dat Wall Street en andere globalist-vriendelijke bedrijven een grote klap zullen krijgen als het plan van Soros/VN een ravage aanricht in Amerika. Vergeet niet dat Amerika moet worden neergehaald om ervoor te zorgen dat de Nieuwe Wereldorde, in de vorm van de Verenigde Naties, de politieke autoriteit van de wereld wordt.

In een verhaal van november 2018 in de CSS werd onthuld dat de Verenigde Naties openlijk verklaarden dat zij in 2030 het wereldautoriteit zouden zijn.

Ocasio Cortez herhaalde dit gevoel toen ze zei dat de wereld over 12 jaar vernietigd zou zijn als we haar groene agenda niet zouden aannemen.

Amazon en de Green New Deal

Het is verbazingwekkend wat men verstopt kan vinden, maar toch in het zicht. De Green New Deal is niet het idee van Ocasio-Cortez. Amazon heeft in 2010 zelfs een boek geschreven over hetzelfde onderwerp met dezelfde naam. Hier is een uittreksel van de boekbespreking van Edward Barbier voor Amazon:

...de uitdagingen op korte termijn om de wereldeconomie nieuw leven in te blazen, hoeven niet te betekenen dat de duurzaamheid van de economie en het milieu op lange termijn wordt opgeofferd. Een Global Green New Deal (GGND) is een economische beleidsstrategie om te zorgen voor een economisch en ecologisch duurzamer herstel van de wereldeconomie. Het herstel van de groei en het scheppen van banen moeten de essentiële doelstellingen zijn. Maar het beleid moet ook gericht zijn op vermindering van de koolstofafhankelijkheid, bescherming van ecosystemen en watervoorraden en verlichting van de armoede. Anders zal het economisch herstel vandaag de dag weinig doen om toekomstige economische en milieucrises te voorkomen. In het eerste deel wordt betoogd waarom een GGND-strategie essentieel is voor de duurzaamheid van de wereldeconomie. Deel twee geeft een overzicht van de belangrijkste nationale beleidsmaatregelen, terwijl deel drie zich concentreert op de mondiale acties die nodig zijn om nationaal beleid te laten werken. Deel vier geeft een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen voor nationale en internationale maatregelen en bespreekt de bredere implicaties voor de herstructurering van de wereldeconomie in de richting van een "groenere" ontwikkeling.

De auteur belast met het innemen van dit standpunt was Edward Barbier. Hier is zijn achtergrond te zien, zoals men kan zien is hij een totaal globalist:

Edward B. Barbier is hoogleraar aan de afdeling Economie, de Colorado State University en een Senior Scholar aan de School of Global Environmental Sustainability. Zijn belangrijkste expertise is natuurlijke hulpbronnen en ontwikkelingseconomie en het raakvlak tussen economie en ecologie. Hij heeft gediend als consultant en beleidsanalist voor een verscheidenheid aan nationale, internationale en niet-gouvernementele organisaties, waaronder vele VN-organisaties, de Wereldbank en de OESO. Hij is auteur van meer dan 300 tijdschriftartikelen en hoofdstukken van boeken, heeft 22 boeken geschreven of geredigeerd en gepubliceerd in populaire tijdschriften. Hij behoort consequent tot de top van de geciteerde milieueconomen...

Ik ben tot een aantal conclusies gekomen met betrekking tot Barbier en de groene beweging als geheel. Ten eerste, en afgezien van de directe invloed van Barbier, is de Green New Deal niet de creatie van Ocasio-Cortez. Tijdens haar campagne voor het Congres heb ik gezegd dat ik had ontdekt dat ze gesteund en waarschijnlijk gefinancierd werd met zwart geld van George Soros en de Verenigde Naties. Een blik op de achtergrond van Barbier en de link is duidelijk gelegd.

De link waarnaar ik verwijs is het onderwerp van de Global Green New Deal en de VN, de Wereldbank en de OESO bewijzen de samenzwering van Soros-United Nations in de Ocasio-Cortez Green New Deal bende. En wie denkt dat Ocasio Cortez slim genoeg was om enige vorm van globalistische doelstellingen te bedenken, terwijl ze niet eens weet voor welke afdeling van de regering ze gekozen is? Als dat zo is, dan besteedt men geen aandacht. Meer het punt van Barbiers betrokkenheid en dat het er sterk op lijkt dat hij een persoon is die verschillende groene initiatieven ondersteunt, maar zich lijkt te richten op het beperken van de schade aan bepaalde industrieën. Barbiers boek, in dit geval omdat Amazone zei dat ze niet naast het Ocasio-Cortez wangedrocht zullen staan. In een blogpost, later uitgebracht als een "wetenschappelijke studie" door Barbier en zijn collega's, getiteld How to Pay for Biodiversity, betoogde Barbier het al dat de wereld zich geen echt milieubewustzijn kan veroorloven en dat ze daarom een zilveren kogel moeten toepassen (bijvoorbeeld het redden van mensenlevens). Het is heel gemakkelijk om tot de conclusie te komen dat dit de manier is waarop Amazon, de grote bedrijven, de economische schade die het wijdverbreide milieubewustzijn aan verschillende zakelijke belangen zou toebrengen, wil voorkomen. Barbiers benadering is om zich te maskeren als een echte milieuactivist en tegelijkertijd de schade te beperken. Als iemand deze conclusie wil betwisten en zijn aanpak wil volgen. Het is zeker geen ongebreideld milieubewustzijn. Barbiers thema is het vreedzaam samenleven van het bedrijfsleven en het milieuwerk. En dit beschrijft waarom Amazon afscheid heeft genomen van Ocasio Cortez en haar agenda niet ondersteunt.

Conclusie

Wat ik heb ontdekt is dat de globalistische bedrijven het milieu voor iedereen willen, behalve voor zichzelf. Bovendien leidt dit tot een grote kloof in de belangen van de Democratische Partij, met name onder de grote donoren, de winnaars van de verkiezingen. Het protest van Amazon tegen de groene initiatieven van de partij kwam tot uiting toen ze zich terugtrokken uit New York, de thuisstaat van Ocasio-Cortez. De Democratische stem zou kunnen worden gesplitst door Howard Schultz, de voormalige CEO van Starbucks, omdat deze Democraat heeft aangekondigd tegen Ocasio-Cortez en tegen de Green New Deal te zijn.

Deze verdeeldheid in de partij is geweldig nieuws voor de conservatieven omdat deze splitsing in de partij de 2020 verkiezing aan Donald Trump zou kunnen overhandigen omdat de Democratische stem zal worden gesplitst.

Bedankt voor Ocasio-Cortez en de Soros-strategie om haar te gebruiken om de Amerikaanse economie te vernietigen, want het is een terugslag.

Bron: The Democratic Party Is Breaking Apart Thanks to Ocasio-Cortez and George Soros - Dave Hodges - The Common Sense Show