www.wimjongman.nl

(homepagina)

Verdeel en vernietig

( )

Gage Skidmore/Pixbay

Door Hal Lindsey - 4 oktober 2019

De mogelijke beschuldiging van president Donald Trump is het grote nieuws in Amerika en de wereld. Zou een dergelijke gang van zaken profetische gevolgen kunnen hebben voor het einde van de tijd? U zult verbaasd staan.

Spreker Nancy Pelosi kondigde op 24 september aan dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een onderzoek tegen de president zou starten. Het is veelzeggend dat het Huis het precedent niet heeft gevolgd door erover te stemmen om de procedure te starten. In plaats daarvan sprak de baas (Nancy Pelosi) het uit en het werd gedaan. Daar gaan we dan.

Amerika is al aan het opsplitsen. Abraham Lincoln zei: "Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet stand houden.". Lincoln leende die formulering vanuit Matteüs 12:25, waar Jezus zei: "Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en elke stad of elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet standhouden."

In het bovenstaande vers sprak Jezus over dit principe met betrekking tot het koninkrijk van Satan, maar het principe is universeel. Het geldt voor naties, steden en zelfs gezinnen. Lincoln zei die woorden in 1858, enige tijd voordat hij president werd. Kort nadat hij zijn ambt aanvaardde, zou Amerika zich verdelen en Lincoln zou zijn hele presidentschap eraan spenderen om het te herstellen.

Tot nu toe zijn de zaken lang niet zo erg als de burgeroorlog. Geen enkele staat heeft zich afgescheiden en er is geen geloofwaardige oproep tot bewapening gedaan. Maar in zekere zin is onze situatie nog erger. Hoewel de Amerikanen van 1861 verdeeld waren over de slavernij, hielden ze zich aan een vergelijkbare reeks waarden. In zijn tweede inaugurele rede zei president Lincoln dat noorderlingen en zuiderlingen "dezelfde Bijbel lezen en tot dezelfde God bidden".

Nu niet meer.

De Bijbel noemt de Verenigde Staten niet als een belangrijke speler in de wereldpolitiek tijdens de Verdrukking. Om die reden en om andere redenen zeg ik al lange tijd dat de Verenigde Staten tegen de tijd van de Verdrukking drastisch verzwakt zullen zijn. Sommige profetieleraren hebben een nucleaire oorlog voorspeld, of dat er een ander massavernietigingswapen tegen Amerika zal worden gebruikt. Velen van ons hebben gehoopt dat er tussen nu en de opname zoveel Amerikanen tot Christus zullen komen, dat hun verdwijning bij de opname dit probleem zal veroorzaken.

Maar zonder externe krachten als oorlog, atoombommen of christenen die worden weggerukt, lijkt Amerika zichzelf al uit elkaar te scheuren. Liberalen en conservatieven bezien de wereld op sterk verschillende manieren. Hoe iemand het gesprek van de president met de president van Oekraïne op 25 juli beoordeelt, lijkt in de eerste plaats af te hangen van hoe die persoon over president Trump denkt.

Het is geen kwestie van wat een president wel mag of niet mag. Dat is te mild. Het is meer een kwestie van van hem te houden of hem verafschuwen. Er is een echte passie aan beide kanten - en met die passie komt de verontwaardiging, angst en al te vaak, haat. Amerikaanse families zullen Thanksgiving over slechts een paar weken tijd vieren. De meeste families die het niet eens zijn over Trump zullen het onderwerp gewoonweg vermijden. Anderen zullen een verbale oorlog boven de kalkoen meemaken, en sommigen zullen er al een ruzie over hebben voordat ze aan het het dessert toe zijn.

Omdat de Democraten over het algemeen President Trump als slecht zien en de Republikeinen hem als gebrekkig maar wel over het algemeen goed, kunnen wij reeds een beeld krijgen van waar de beschuldiging heen zal gaan. Constitutioneel gezien begint de aanklacht in het Huis van Afgevaardigden - nu geleid door de Democraten. Dat betekent dat het zeer waarschijnlijk is dat er binnenkort - waarschijnlijk eind november - over de artikelen aangaande de beschuldiging zal worden gestemd.

Ervan uitgaande dat het Huis voor de aanklacht stemt, zal er een proces worden gehouden in de Senaat - nu in handen van de Republikeinen. Dat betekent dat de Senaat, tenzij er nieuw en overtuigend bewijs wordt gevonden tegen de heer Trump, hem zal vrijspreken.

Welke kant het ook opgaat, de twee partijen zullen nog meer woede voelen dan nu het geval is. Naden zijn scheuren geworden, ze worden snel verbreed tot kloven. Amerika zal in 2020 waarschijnlijk nog meer verdeeldheid en woede tonen dan nu het geval is. En een verdeeld huis kan niet lang meer bestaan.

Zoals ik bij verschillende gelegenheden uitvoerig heb uitgelegd, noemde Jezus wat we nu 'identiteitspolitiek' noemen een belangrijk teken van de eindtijd. Met andere woorden, Hij waarschuwde ons 2000 jaar geleden voor deze eindtijdverdelingen. Nogmaals, Zijn woord blijkt waar te zijn. De Bijbel heeft het verbluffende vermogen om ons dingen te vertellen over de wereld waarin we leven - bijna tweeduizend jaar nadat het laatste woord was geschreven.

En omdat de Bijbel waar is op het gebied van profetie, kunnen we er op elk gebied van ons leven op vertrouwen.

Gods waarschuwingen zijn waar, en dan zijn Zijn beloften ook waar.

Bron: The Hal Lindsey Report