www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hong Kong komt onder de krijgswet (dl.1) - Amerika is de volgende!

door Dave Hodges - 13 augustus 2019

Het schrikbeeld van een staat van beleg zal overal ter wereld de kop opsteken wanneer de geest van het populisme en de volksopstanden op ons afkomt. Wat er over de hele planeet gebeurt, gebeurt ook in Amerika. Wat er in het buitenland gebeurt, zal ook hier gebeuren met de extreem linkse partijen die er komen.

Drie soorten van Krijgswetten (Staat van beleg)

Er zijn drie basistypes van Krijgswetten en het erkennen van het verschil kan een zeer belangrijke rol in de overleving spelen, Hier is een korte samenvatting van het drie brede typen van krijgswet.

1) De eerste soort krijgswet heeft alleen betrekking op het leger. In Amerika sluit dit nauw aan bij het Militair Wetboek van Justitie. Kortom, het is de wet van discipline en controle over alleen het leger. De burgerbevolking heeft in een dergelijke krijgswet geen directe invloed op de burgerbevolking.

2) Het tweede type krijgswet wordt gebruikt in een tijd van oorlog. Typisch is de heersende autoriteit die regeert in elk vreemd land met zijn militaire bezetting, en dit kan worden gebruikt om om te gaan met civiele meningsverschillen. De regerende autoriteit wordt gekenmerkt door een militaire commandant. Er is geen grondwet en de mensen worden geregeerd door de grillen van het militaire establishment. In dit soort van krijgswet is het doel een onderdrukking over een of andere vorm van burgerlijke onrust of zelfs een revolutie. De regering wordt volledig militaristisch. Gerechtigheid is doorgaans streng en wreed. Er is geen behoorlijke rechtsgang of zelfs een controle op de militaire macht. Zo is er bijvoorbeeld geen Hooggerechtshof dat de geldigheid van militaire acties betwist. Er zijn veel slechte historische momenten geweest onder dit soort soort van krijgswet, waaronder het opleggen van massa-executies van demonstranten, zoals we in Hongkong zullen zien gebeuren.

3) De derde soort krijgswet is het soort krijgswet dat door het leger wordt gehandhaafd. Dit soort krijgswet is echter heel anders dan het soort krijgswet dat in de vorige alinea is beschreven. Dit is een bezettingsvorm van de krijgswet. Denk aan Stalin, of denk aan Hitler waarbij iedereen wordt beschouwd als een potentiële vijand van de staat en die zal worden uitgeroeid. China's gevangenissen zijn een langdurige manifestatie van dit soort eeuwigdurende krijgswet. Zo zijn bijvoorbeeld gedwongen orgaan-afnames van politieke vijanden een manier van leven geworden in het communistische China.

De bevolking van Hongkong kan worden bewonderd om haar veerkracht als een volk dat streeft naar onafhankelijkheid. Veel van de mensen die nu protesteren en zelfs verantwoordelijk zijn voor de sluiting van de internationale luchthaven van Hongkong, zullen echter binnen zes maanden dood zijn of in een Chinese gevangenis zitten.

De bevolking van Hongkong zal eerst de tweede soort van krijgswet ondergaan. Over twee maanden vieren de Chinezen hun maoïstische revolutie. De Communistische Chinese Partij (CCP) kan wachten met het laten vallen van de hamer. Voorlopig proberen ze alleen maar de bevolking van Hongkong de komende 60 dagen te intimideren. Als de CCP echter van mening is dat deze opstand een volledige revolutie aan het worden is, dan zullen ze snel en in één nacht in beweging komen, zoals in 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede.

Velen hebben mij gevraagd of er een optreden in Tiananmen-stijl op het Tiananmen-plein op komst is. Ik heb gezegd: zonder twijfel. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de CCP er niet op kan vertrouwen dat de lokale wetshandhavers hun werk zullen doen en te doen wat nodig is om deze rellen te stoppen. Kortom, de CCP-invasie komt eraan omdat de 30.000 politieagenten van Hongkong niet in staat zijn om zo'n hardhandig optreden uit te voeren.

De Chinese politieke autoriteiten hebben hun intenties al kenbaar gemaakt. Yang Guang Guang, die een frequente woordvoerder is van het Bureau voor Hongkong en Macau Affairs van de Chinese regering, heeft de demonstranten in Hongkong een krachtige waarschuwing gegeven. Guang heeft deze mensen "criminelen" genoemd en hij heeft de bevolking van Hongkong een strenge waarschuwing gegeven om de "terughoudendheid niet als zwakte te zien". Vervolgens herhaalde hij dat de regering "vastbesloten is om de welvaart en stabiliteit van Hongkong te waarborgen". Er zijn drie belangrijke factoren die aan de verklaringen van Guang ten grondslag liggen. Ten eerste, zoals velen weten dat de Chinezen, in het bijzonder hun CCP, zich grote inspanningen zullen getroosten om hun gezicht te redden. Ten tweede moeten ze een duidelijk voorbeeld sturen naar de mensen van China dat elk dissident gedrag zal worden aangepakt op een strengere manier. Ten derde begrijpt de CCP dat Taiwan deze gebeurtenissen met grote belangstelling zal volgen. De CCP moet wel een sterk signaal afgeven.

Wat komt er op Hongkong af?

Om de toekomst te voorspellen, moeten we eerst naar het verleden kijken. Meer dan een miljoen pro-democratische demonstranten bezetten het Tiananmenplein in april 1989 en begonnen aan de grootste politieke demonstratie in de geschiedenis van het communistische China, die zes weken duurde. Aanvankelijk leek de CCP zich tevreden te stellen met het beperken van de protesten. Toen de protesten zich echter verspreidden naar steden en universiteiten in het hele land, ontketende het Chinese leger een hel voor de mensen op het Plein van de Hemelse Vrede.

De demonstranten riepen op tot meer vrijheid en democratie en tot beëindiging van wat zij een dictatuur noemden. Andere studenten klaagden over de inflatie, de lonen en de toegang tot adequate huisvesting. Zoals de meeste jongvolwassenen waren deze mensen politiek naïef. Zij riepen op tot de omverwerping van de CCP zonder de middelen om hun eisen te ondersteunen. Wat dachten ze dat er zou gebeuren? Dit zal ook het lot van Hongkong zijn.

In de nacht van 3 juni 1989 trokken CHICOM-tanks naar het plein en openden de troepen het vuur, waarbij veel ongewapende mensen op het Plein van de Hemelse Vrede werden gedood en gewond. Daarna beweerden de autoriteiten dat er op het plein zelf niemand was doodgeschoten.

De Chinese regering heeft nooit gezegd hoeveel demonstranten er werden gedood, hoewel de schattingen variëren van honderden tot duizenden. De meeste bronnen in het Westen schatten het dodental op 10.000. De geschiedenis herhaalt zich misschien niet zoals Mark Twain ooit zei, maar het heeft wel degelijk een ritme.

Conclusie

Dit is de onmiddellijke toekomst van Hongkong. In deel II van deze serie zal een onderzoek van fase III van de staat van beleg worden aangeboden. De onderdrukking van een opstand door de bevolking van Hongkong zal plaats maken voor een bezetting van de stad die de derde vorm van krijgswet krijgt en de eeuwige bezetting zal vertegenwoordigen.

Er komt ook een deel III in deze serie, dat de Amerikanen zal vertellen waarom we Hongkong nauwlettend in de gaten moeten houden, want wat er met Hongkong gaat gebeuren, zal naar Amerika komen, en dat is al in de Obama-jaren gerepeteerd. Let goed op Amerika, want we veranderen van koers, dit is wat er gaat komen.

Bron: Hong Kong's Date With Martial Law (Pt 1)- America You Are Next! | The Common Sense Show