www.wimjongman.nl

(homepagina)

Je hebt het toch zeker wel opgemerkt!!!

()

door Gary Stearman - 16 april 2019

Het is je toch wel opgevallen dat het christendom in Amerika in deze roekeloze tijden snel aan respect verliest? Sommigen zouden zelfs zeggen dat we het al kwijt zijn. Christenen worden "discriminerend" en "intolerant" genoemd door hen die niet geloven zoals zij dat doen. We worden "ouderwets" en "ongevoelig" genoemd. Sommige kerken hebben hun "morele oordeel" afgezwakt als reactie op deze kritiek, of vanwege nieuwkomers uit de buitenwereld.

Ondertussen krimpen de kerken die de Bijbel en de eindtijdprofetie onderwijzen systematisch, omdat ze zich beginnen te conformeren aan de wereld en haar veelheid aan seculiere machtsgroepen. Volwassenen van middelbare leeftijd en daarna kunnen zich gemakkelijk herinneren dat kerken en hun predikanten respect kregen van hun leiders, die hun leiders erkenden als mannen wiens leer de cultuur met wijsheid en hoffelijke terughoudendheid stabiliseerde. Het personeel van de kerk werd ooit gecrediteerd voor het dienen van de gemeenschap. Zij worstelen nu steeds meer op de achtergrond.

Toen, met de komst van de rock-cultuur en de technische vooruitgang, vond er een volledige ommekeer plaats. In plaats van dat de kerk de maatschappij diende, begon de maatschappij de kerk te "instrueren" en zei dat ze met de tijd moesten meegaan. De grondbeginselen van het radicaal socialisme begonnen in de leer van de verlossing door te sijpelen, en vervolgens over te stromen naar de diepste heiligdommen van de samenleving. Bier, geesten en marihuana bepalen de sociale normen. Kijk er niet naar, maar zelfs de gepolitiseerde kerk glijdt in de vergetelheid. En bijbelgelovige christenen? Zij worden steeds meer verbannen. Maar zegt de profetie niet dat dit in de laatste dagen het geval zou zijn? Zoals Paulus het verwoordde: "Ja, en alles wat goddelijk zal leven in Christus Jezus, zal vervolgd worden" (II Tim. 3:12).

In de laatste halve eeuw werd het goddelijke leven, geleid door de Bijbel, vervaagd door popsterren en perverse videoclips. Na verloop van tijd beïnvloedden zij de cultuur van grote en kleine kerken. Als reactie op de verandering begonnen mega-kerken de populaire normen en gedragingen te weerspiegelen.

Maar zei de Bijbelse profetie niet dat dit zou gebeuren? Over de laatste dagen schreef Paulus: "Maar boze mensen en verleiders zullen steeds erger worden, bedriegen en bedrogen worden" (II Tim. 3:13).

Vreemd genoeg lijkt de uiteindelijke status van de eindtijdkerk, zoals die in de Openbaring werd vastgesteld, los te staan van de revolutie en het drama van de wereld. Haar naam is "Laodicea", wat "de heerschappij van het volk" betekent. Het menselijk oordeel, en niet de leiding van de Heer, bepaalt haar koers. Het is wat wij "humanisme" noemen. Het bereikt succes door rijkdom en macht, maar is geestelijk blind. Van deze kerk zegt de Heer:

"Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien." (Openb. 3:17,18).

Tot de Laodiciërs en de Kerk in het algemeen zegt de Heer: 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop...' (Openb. 3:20). Een paar verzen later kijkt Johannes op om te zien hoe een deur in de hemel zich opent. Kijk je mee?

Bron: Surely You've Noticed!!