www.wimjongman.nl

(homepagina)

HOE TRUMP EEN BURGEROORLOG BEGON TUSSEN HAMAS EN EEN VN-AGENTSCHAP

Een burgeroorlog in UNRWA.

15 augustus 2019 - Daniel Greenfield.

Zelfs binnen de Verenigde Naties, een uitgestrekte multinationale bureaucratie, verbonden door lux dineren, corruptie en medeplichtigheid aan terrorisme, daarin onderscheidt de UNRWA zich door verspilling, corruptie en terreur.

De afkorting van de UNRWA van de volledige naam is, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, met de sterke focus op Gaza. De UNRWA classificeert 1,4 miljoen oftewel 73% van de mensen die in Gaza wonen als "vluchtelingen" ook al is het een onafhankelijk gebied dat wordt beheerd door Hamas.

Er zijn echt twee UNRWA-agentschappen. Een daarvan is een VN-agentschap dat wordt geleid door een klein aantal internationale medewerkers. Een andere is een tak van Hamas die werk biedt aan duizenden "Palestijnen". Velen van hen, zo niet de meeste, zijn lid van Hamas. Sommigen, zoals Suhail al-Hindi, het voormalige hoofd van de UNRWA-vakbond, die ook lid was van de leiding van Hamas, zitten in de hogere regionen van de terreurgroep.

Terwijl een handvol Europese VN-werknemers als het publieke gezicht van de UNRWA fungeren, wordt de eigenlijke organisatie geleid door Hamas-agenten die de scholen controleren en deze gebruiken om wapens te werven en op te slaan. De vakbond die de UNRWA-werknemers vertegenwoordigt, staat onder toezicht van Hamas en haar werknemers voeren het beleid van Hamas uit.

Hamas had dit aangekondigd toen haar krant reageerde op een oproep om leden van de UNRWA te ontslaan en schreef: "Het ontslag van het personeel van de hulporganisatie betekent ontslag van alle werknemers van de hulporganisatie, omdat ... zij allen lid zijn van het 'verzet'."

De machtsstrijd tussen de VN-werknemers en Hamas werd al eerder op de proef gesteld tijdens gevechten over het onderwijs van de Holocaust in UNRWA-scholen en het gebruik van UNRWA-scholen om aanvallen op Israël te lanceren.

De echte krachtmeting kwam toen de Trump-regering alle financiering van de UNRWA afsloot.

Op een vraag tijdens Rosh Hashana vertelde President Trump aan de Joodse leiders dat de gratis rit voor deze terroristen voorbij was.

"Ik hield enorme hoeveelheden geld tegen die we aan de Palestijnen betaalden", kondigde hij aan. "De Verenigde Staten betaalden enorme bedragen aan hen."

De UNRWA-leiders hadden op de bezuinigingen gereageerd door aan te kondigen dat 250 werknemers in Gaza zouden worden ontslagen. De werknemers van Hamas UNRWA namen vervolgens de controle over de UNRWA-faciliteiten in beslag en stuurden het internationale personeel weg.

Mahmoud Zahar, de medeoprichter van Hamas, die ooit had verklaard dat de Joden "de moord op hun eigen kinderen hadden gelegitimeerd" en dat "het verwijderen van de Joden uit het land dat zij in 1948 bezetten een onveranderlijk principe is omdat dit in het Boek van Allah staat", bezocht de Hamas-leden van de UNRWA die zich bezighielden met wat zij omschrijven als een "vreedzame en veilige sit-in".

"Ik ben de kapitein van het schip - met 13.000 zeelieden op het schip - en zij hebben me in principe van de brug gegooid en me naar de vertrekken van mijn kapitein gestuurd," zeurde Matthias Schmale, directeur van de UNRWA van de veldwerkzaamheden in Gaza.

Schmale is eigenlijk nooit de kapitein geweest. Zahar en andere Hamas-leiders hebben de leiding gehad.

De UNRWA werd gedwongen om de meeste van haar 19 internationale stafleden uit Gaza te evacueren, waaronder de tien hogere leiders, en liet slechts 6 internationale stafleden achter. Dit maakte in de praktijk geen verschil, omdat de UNRWA-operatie ter plaatse werd geleid door de 13.000 Hamas VN-medewerkers.

Maar de VN wordt niet verontrust door protesten of geweld. Het draait op rapporten. En al snel kwam er een rapport binnen.

Al Jazeera debuteerde met een intern VN-rapport over corruptie en wangedrag van UNRWA-leiders. Al Jazeera is een tak van Qatar. De islamitische terreurstaat is momenteel de grootste steunpilaar van de Moslimbroederschap, steunt Hamas, en is nauw betrokken bij Gaza. Al Jazeera's spervuur van verhalen over het UNRWA-rapport was een duidelijk signaal dat Qatar het doelwit was van het VN-agentschap namens Hamas.

Al Jazeera beweerde dat het een kopie van het rapport had gekregen van de "betrokken" uitzendkrachten dat er geen actie werd ondernomen tegen een "binnenste kring" van UNRWA. De binnenste kring bestaat uit de internationale leiding waar Hamas boos op is omdat ze honderden mensen probeert te ontslaan.

Het rapport, uitgegeven door Al Jazeera, beweert dat UNRWA-baas Pierre Krahenbuhl een affaire had gehad met zijn senior adviseur, Maria Mohammedi, die hun collega's en donateurs "in verlegenheid bracht".

Krahenbuhl, een Zwitserse NGO dierenarts, is officieel getrouwd met Taiba Rahim, het hoofd van een Afghaanse non-profit organisatie, en Maria Mohammedi, is een Algerijnse die, althans in het verleden, getrouwd was met Rashid Abdelhamid, een "Palestijnse filmmaker", die echt een Algerijn is die in Frankrijk is opgeleid en in Gaza woont, en hoewel dit allemaal zeer multinationaal is, is het ook het soort van "internationale diplomatie" waar de VN zo'n grote bewondering voor heeft.

Maar als de beschuldigingen waar zijn, dan was de Zwitserse humanitaire hulpverlener net inheems geworden door de polygamie aan te nemen.

Het verslag staat vol met beschuldigingen van intimidatie, vriendjespolitiek, misbruik van reisvouchers en, de ergste zonde in een bureaucratie, het omzeilen van officiële kanalen. En het zou ernstiger kunnen zijn als het beschreven gedrag niet lichtjes door het feit werd overschaduwd dat de rest van UNRWA, dat waarschijnlijk de werknemers achter het rapport omvat, een Islamitische terreurgroep is die zich wijdt aan het vermoorden van kinderen.

Maar in de VN is het gebruik van scholen als munitieopslagplaats geen ernstig probleem, maar gaat buiten de officiële kanalen om.

De stafchef van de UNRWA, Hakam Shahwan, is afgetreden vanwege een aantal onbeantwoorde beschuldigingen. Plaatsvervangend hoofd van Human Resources Nadine Khaddoura, is beschuldigd van medeplichtigheid aan vriendjespolitiek, moest "onder luid protest uit haar kantoor worden geëscorteerd", volgens een rapport in het Washington Report on Middle East Affairs, een anti-Israël, een pro-terroristische afdeling, opgericht door de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Qatar.

De Zwitsers en de Nederlanders hebben aangekondigd dat ze het geld voor de UNRWA afsluiten totdat is vastgesteld wie er een affaire heeft gehad met wie, en wie een topbaan bij een VN-mensenrechtenbureau heeft gekregen die wordt gebruikt als doorgeefluik naar een islamitische terroristische groepering die zich inzet voor het vermoorden van Joden.

Dit betekent dat er nog minder geld naar de UNRWA gaat en nog minder Hamas-werknemers in Gaza.

Maar Hamas heeft in Qatar een diepgewortelde steunpilaar. De machtsstrijd gaat over het voor eens en voor altijd vaststellen dat de terreurgroep van de Moslimbroeders de hond is en de 17 internationale stafmedewerkers de staart.

Zelfmoordaanslagen op een groep Europese en Noord-Afrikaanse linksen die hier in de 5-sterrenrestaurants gingen eten, zou contraproductief zijn. Hun baan afnemen met een lastercampagne is veel effectiever. En dat is wat Qatar en de Broederschap doen, die uitblinken in invloedsacties.

De machtsstrijd zal waarschijnlijk eindigen met Hamas dat volledig verantwoordelijk is voor de UNRWA, terwijl de internationale staf zal leren om al hun beslissingen met de Hamas-werknemers die het agentschap daadwerkelijk leiden, op te nemen.

Toen ik schreef: "Defund the UNRWA" in 2014, werd het als contraproductief aangevallen door de gevestigde orde. Ik werd aangespoord om het in te trekken en te stoppen met het voorstellen van onrealistisch en destructief beleid. Dan, vier jaar later, kwam President Trump en sneed de betalingen aan UNRWA van $360 miljoen af tot niets.

De bezuinigingen hebben duidelijk gemaakt wat we al die tijd al wisten, namelijk dat de UNRWA echt een Hamas-front is.

Hamas reageerde op de stopzetting van de Amerikaanse hulp door te proberen het VN-agentschap te kannibaliseren. Aangezien het geld strakker wordt, wil de islamitische terreurgroep ervoor zorgen dat meer ervan naar hen gaat, en niet naar de Europeanen die beweren dat ze UNRWA runnen en onderwijl te bespreken het kwade van Israël met duurdere lunches in restaurants.

Aangezien de muur van scheiding tussen UNRWA en Hamas naar beneden komt, zullen de internationale donors het feit onder ogen moeten zien dat zij niet een "modern, seculier" humanitair agentschap financieren - wat een belachelijk rapport zegt door het Instituut van Brookings, een de denktank van de Democraten, die door Qatar wordt overheerst - maar de Hamas financieren.

Door de UNRWA af te snijden, heeft Trump een botsing in gang gezet tussen Hamas en de VN, die de waarheid aan het licht brengt.

Bron: How Trump Started a Civil War Between Hamas and a UN Agency | Frontpage Mag