www.wimjongman.nl

(homepagina)

Vrees niet - Alles is onder Gods controle

()

Door Gary Stearman - 18 juni 2019

De vorst van Perzië is nog steeds actief achter de schermen. Hij is natuurlijk degene die zich verzet tegen het doorgaan van de engel des Heren, zoals aan de profeet Daniël is geopenbaard:

"Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen." (Daniël 10:12-14).

Op dit punt geeft de engel Daniël een profetie die zich uitstrekt tot in de verre toekomst. Daarna informeert hij de profeet over een hemelse strijd die achter de schermen woedt. De slotopmerkingen van de engel, in het licht van de oorlogen die wij met onze beperkte blik kunnen zien, geven ze ons een werkelijk opmerkelijke blik op een voortdurende oorlog in de hemel:

"Toen zei hij: Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid – al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël." (Daniël 10:20,21).

Die oorlog in de hemel was een duistere werkelijkheid in Daniëls tijd, en ze woedt nog steeds, tot op dit moment. Vermoedelijk is die geestelijke "vorst" nog steeds in actie. Toen en nu is Iran de aartsvijand van Israël. Het is een virtuele zekerheid dat de "Vorst van Perzië" nog steeds zijn oude strategieën uitvoert. Tegenwoordig wordt Perzië natuurlijk Iran genoemd.

Zoals geschreven staat, heeft de interne politieke strijd van Israël haar vijanden opmerkzaam gemaakt voor een mogelijke kwetsbaarheid. De tweede van twee verkiezingen heeft coalities in de Knesset gebracht die de cruciale stabiliteit, die daar al zoveel jaren heerste, kan gaan verstoren.

Iran kijkt uit naar een moment van zwakte om haar gepassioneerde droom te verwezenlijken: "Dood aan Israël!"

Op dit moment zijn de Iraanse strijdkrachten bezig met het organiseren van mogelijke aanvallen in de regio, waarbij ze voortdurend sjiitische milities trainen. Tot voor kort zijn ze nog kalm gebleven. Nu zeggen ze dat ze zich bewapenen voor een aanval. Daarnaast worden Iraanse schepen, groot en klein, bewapend voor raketaanvallen in de Perzische Golf. Het lijdt geen twijfel dat de Vorst van Perzië achter de oorlog in Iran staat. Maar ook een ander ding is zeker: de engel van de Heer, en Michaël de Aartsengel, zijn opgesteld voor de strijd, zoals ze dat al vele eeuwen zijn. Binnenkort zullen zij de laatste slag leveren:

"Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden." (Openbaring 12:7,8). Vrees niet! Het staat allemaal onder Gods controle!

Bron: Fear Not!It’s All Under God’s Control!