www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tien redenen waarom de autocolonne van President Trump een niet-geplande omweg neemt naar Dealey Plaza

door Dave Hodges - 8 oktober 2019

(trump-jfk)

Ik werd midden in de nacht wakker met een openbaring dat mijn eerder geuite vrees van bijna 3 jaar geleden op het punt stond te worden gerealiseerd. Ik geloof dat de Heer mij vertelde dat ik de mensen moest waarschuwen en hen moest laten bidden voor een goddelijke bescherming van Donald Tromp.

Ik begon mijn gedachten op te schrijven en ik moet bekennen dat het schrijven automatisch gebeurde. Bid alstublieft voor de bescherming van president Trump.

Vietnam en Syrië

Vrede is onpraktisch. Oorlog is onvermijdelijk. Dat is wat de globalisten en hun marionetten-media de mensheid willen laten geloven. De problemen die door de oorlog ontstaan, zijn door de mens veroorzaakt en kunnen daarom door de mens worden opgelost. Ons recht op zelfbeschikking en vrede is ons echter ontnomen door mensen als wijlen David Rockefeller. Wanneer oorlog de nummer één wordt in het zakenleven van de globalisten, vertroebelen ze de voordelen van vrede en voorkomen ze dat de bezittingen van een land worden gebruikt voor de verbetering van de bevolking. Rockefeller, Rothschild e.a. hebben de mensheid zo'n minachting voor de mensheid getoond dat ze geld proberen te verdienen aan de gedwongen neergang van de mensheid. Want in hun ogen mag de mensheid niet gedijen en groeien, de mens moet worden onderworpen en worden veranderd in kanonnenvoer in de door de banken gecreëerde oorlogen. Het was waar in JFK's tijd en het is nog meer waar in Donald Trumps tijd.

In 1963 weigerde JFK de diep-statelijke satanisten van hun tijd de Vietnamoorlog te geven. Vandaag heeft Trump net de troepen uit Noord Syrië teruggetrokken. Waarom zou Trump dat doen? Hij heeft de troepen thuis nodig om in de komende tijd de VN-bezettingstroepen aan te pakken.

De Federal Reserve en de vrijhandelsakkoorden

In 1963 produceerde JFK, moe van de egoïstische wurggreep die de Federal Reserve had op de Amerikaanse economie, een zilveren munt. Toen JFK stierf, stierf de alternatieve munt met hem. Deze daad van verzet tegen de almachtige Federal Reserve had meer te maken met zijn toekomstige dood dan met wat dan ook.

Toen Donald Trump president werd, maakte hij onmiddellijk een einde aan het lopende TPP-vrijhandelsakkoord. Deze overeenkomst zou de grondwet hebben vernietigd en de regering de macht aan de bankiers (dat wil zeggen de Federal Reserve) hebben gegeven.

Dulles/Cabal en het op zich nemen van de Deep State

President Kennedy werd bedrogen aangaande de invasie van de Varkensbaai. De directeur en uitvoerend directeur van de CIA, Dulles en Cabal, probeerden de president in de val te lokken met het verschaffen van luchtdekking voor de zogenaamde invasie van Castro's Cuba door Cubaanse vluchtelingen. JFK werd bedrogen door Dulles en Cabal tot op het moment van de beslissing en de president boog in het hof van de publieke opinie en liet de invasie mislukken in plaats van risico te lopen met de Sovjet-Unie. Hij ontsloeg Dulles en Cabal, de heilige koeien in de versie van de Deep State uit 1963.

Namens de criminele onderneming die wij het internationale bankwezen noemen, heeft John Bolton herhaaldelijk winstgevende oorlogen afgeleverd aan de voeten van deze despoten. Trump heeft Bolton in de val gelokt en vervolgens ontslagen. Hij heeft Bolton niet alleen een schop onder zijn kont gegeven, maar hij heeft hem ook bespuwd nadat hij was neergehaald. Trump liet Bolton denken dat we een oorlog met Venezuela gingen voeren, stuurde 5000 troepen naar Venezuela, maar niet om ten strijde te trekken maar om de verdediging van Colombia tegen Venezuela en hun communistische bondgenoten te versterken. Het netto effect van Trumps misleiding van deze neocon Bolton en de Deep State was tweeledig: (1) Geen oorlog in Venezuela; en nog belangrijker, (2) Colombia zou voorkomen dat de toekomstige Rode Dageraad invasiemacht uit Zuid-Amerika (dat wil zeggen Peru, Bolivia, Ecuador, Argentinië, etc.) zich zou aansluiten bij hun Midden-Amerikaanse tegenhangers. Dit was een briljante zet in misleiding. Het zou echter ook een spijker in de kist van de huidige president kunnen blijken te zijn.

Inga Arvad en belastingaangiftes die de volgende punten dekken

Inga Arvad was een Deense journalist, later een Amerikaans staatsburger. Ze was te gast bij Adolf Hitler op de Olympische Zomerspelen van 1936 en velen vonden dat ze een Duitse spion was tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder toezicht stond van J. Edgar Hoover, de directeur van de FBI. In 1941 en 1942 had ze een intense romantische affaire met JFK, terwijl ze ervan verdacht werd een spion te zijn. Nadat JFK's vader en J. Edgar Hoover meerdere malen probeerden een einde te maken aan de affaire, werd JFK overgeplaatst naar de zuidelijke Stille Oceaan om de mogelijke schaamte te vermijden van de ontdekking dat de zoon van een voormalige ambassadeur sliep met een nazi-spion. Het was een geluk dat JFK de Medal of Honor kreeg en dat had evenzeer te maken met zijn inneming van het presidentschap als met welke andere factor dan ook. Toen JFK nog meer als president werd aangemoedigd, en de Cubaanse raketcrisis in 1963 op het hoogtepunt van zijn populariteit kwam, probeerde de Deep State in 1963 JFK in alle rust in diskrediet te brengen met zijn lugubere affaire met Arvad. Maar daar is niets uitgekomen. Toen 1964 naderde en ze de president niet konden neerhalen door middel van een schandaal, schoten ze hem door het hoofd vanaf een grasheuveltje.

Donald Trump is gedagvaard voor zijn belastingaangiften en hij heeft het hoger beroep verloren. Wat in gevaar is, is de ontdekking dat hij stilzwijgend geld heeft betaald aan twee vrouwen met wie hij eerder had geslapen, waaronder een stripper (sorry, volwassen entertainer). Sorry, zelfs deze ontdekking zal komen na de verkiezingen van 2020. Het publiek zal er niets om geven en de Trump zal Hillary verslaan. Als 2020 nadert, zoals 1964 naderde voor JFK, zal de Deep State hun wil opleggen aan Trump door het geweer van een scherpschutter?

Burgerrechten en verslag van de lage werkloosheid van zwarten, Latino's en vrouwen.

JFK heeft het bericht niet meegekregen. Zijn partij, de Democraten, deed alleen maar alsof het om de burgerrechten ging. Maar JFK gaf wel degelijk om burgerrechten en hij maakte de Deep State kwaad door Martin Luther King te steunen en een actieve rol te spelen in het begin van de desegregatie van de universiteiten in het Zuiden. De Deep State dient de Democraten die alleen maar doen alsof ze zich zorgen maken over de economische onderklasse van Amerika. De weldoeners van de Democratische Partij hebben deze mensen nodig en willen dat ze arm blijven, zodat ze gemanipuleerd kunnen worden met loze en herhaaldelijke beloften van hulp.

In 2016 komt Trump langs en hij wil het economische speelveld gelijk maken en het netto effect is een laagte recordcijfer in werkloosheid voor zwarten, latino's en vrouwen! Trump is bezig met het verstoren van de economische kaart. Net als JFK heeft Trump het bericht niet meegekregen.

Geheime club toespraak en Trumps oorlog met de media

JFK gaf een van de meest heldere verslagen af toen hij leden van de media vertelde om hun werk te doen. Hij identificeerde ook de "verborgen" krachten (d.w.z. de Deep State) die zich verzetten tegen zijn regering en initiatieven.

Trump is een racist, incompetent en een kwaadaardig persoon. Tenminste dat is alles wat je hoort van de reguliere media. Trump heeft Twitter genomen om zijn verhaal te vertellen. Zowel JFK als Trump hadden/hebben hun vijanden in de MSM. Het is echter veel erger voor Trump dan voor JFK. De media hebben JFK de meeste schade toegebracht nadat hij dood was en ze bleven de fictie van het Warren Rapport in stand houden. Men moet zich afvragen of Trump hetzelfde lot zal ondergaan.

Olie uitputtingstoelage en bezettingsoorlogen

JFK werd gebiologeerd en vervolgens zwart gemaakt over het speciale voorrecht waarop de oliebaronnen in 1963 aandrongen. Hij slaagde erin om de omstreden olie-uitputtingstoelage, die de oliemaatschappijen ten goede kwam, sterk te verminderen en hij maakte veel vijanden daarmee binnen de olie-industrie.

President Trump heeft geweigerd de oorlog te leveren die de olie-industrie en het in elkaar grijpende kartel van bankiers wilden. Trump heeft deze groep in Noord-Korea, Syrië, Iran, Venezuela en de Zuid-Chinese Zee (Chicoms) afgewezen.

Sterk overdreven nucleaire dreiging van de Sovjets en hetzelfde vandaag de dag.

JFK wist dat de CIA tegen hem loog over het dreigingsniveau van het Sovjet kernwapenprogramma. Niet dat ze geen bedreiging vormden, maar de dreiging was overdreven. JFK was op weg om het testen van kernwapens in de bovenste luchtlagen te elimineren. Norman Cousins was in geheime onderhandelingen met de Sovjet-première toen JFK werd gedood. Ook had JFK een Franse journalist, die Castro ontmoette om de hekken te repareren, op exact het moment dat JFK werd gedood. Vrede brengt de bankiers geen geld op en JFK moest weg.

Zoals eerder vermeld, hebben Noord-Korea, Iran, Venezuela en de Zuid-Chinese Zee (Chicoms) de voorgenomen oorlog vermeden, dankzij het feit dat Trump de agenda van Deep State heeft vertraagd.

Het tarten van de Satanische Autoriteit

De globalisten en hun dochterondernemingen zijn machtshongerige depots. Ze regeren met een ijzeren vuist. Ze hebben over de hele wereld vrijheidsdodende regimes geïnstalleerd. Vrijheid en vervolgens ook het christendom mogen niet tot bloei komen. Het satanische totalitarisme moet de boventoon voeren.

Beide mannen waren leiders van een populistische opwekkingsbeweging in Amerika. Die geest mag niet blijven bestaan.

Moord

De geschiedenis heeft al gesproken over het lot van JFK. In een recent gesprek dat ik onlangs met Steve Quayle heb gevoerd, zijn we het er allebei over eens dat verdachtmaking de afleiding is en moord het doel.

Toen ik wakker werd, had ik het gevoel dat God me ook vertelde dat ik de mensen moest laten bidden voor een kleed van bescherming over Donald Trump.

Lieve Heer,

Wij komen voor u en vragen u nederig ons gebed te verhoren om een kleed van bescherming over Donald Trump heen te leggen. Moge uw wil geschieden.

In Jezus' naam bidden we. Amen

Bron: Ten Reasons Why President Trump's Motorcade Is Taking An Unplanned Detour to Dealey Plaza | The Common Sense Show