www.wimjongman.nl

(homepagina)

Nieuws & Gebed: Menigten, menigten in het Dal der Beslissing!

()

 Menigten, menigten in het dal van de beslissing! Want de dag van Hasjem is nabij in het dal van de beslissing. Joël 4:14, De Israëlische Bijbel (Joël 3:14 in KJV).

Door Laura Densmore, herdruk van Breaking Israel News op 9.23.19.

Israël heeft haar verkiezingen gehad, en nu begint het echte werk: het schijnbaar onmogelijke te verwezenlijken en een coalitieregering te vormen. Ze hebben 28 dagen om het te doen; President Rivlin heeft gezworen dat hij elke wettelijke methode waarover hij beschikt zal gebruiken om een derde ronde van verkiezingen te vermijden.

Er moet een coalitie van verschillende politieke partijen worden gevormd, met minimaal 61 zetels.

De politieke partij met de meeste stemmen/(zetels) biedt de leider van hun partij aan om te proberen een coalitie te vormen. Hier zijn dus de getallen:

Als we de getallen bij elkaar optellen voor wat een liberale, linkse coalitie zou zijn, dan is dit de stapeling van de coalitie:

Blauw en Wit:33
Israel Beytenu:8
Labor-Gesher: 6
Democratisch kamp: 5

Totaal: 53

Niet genoeg om een coalitie te vormen! (61 nodig)

Als we de getallen optellen voor wat een centristisch/rechtse coalitie zou zijn, dan is dit de manier waarop ze zich opstapelen:

Likud: 31
United Torah Judaism: 8
Shas: 9
Yamina: 7

Totaal: 55

Nog steeds niet genoeg om een coalitie te vormen!

Weer een patstelling? Wat is het volgende?

Avigdor Lieberman heeft de sleutel tot de vorming van de coalitie in handen. Hij is naar voren gekomen en heeft het volgende gezegd:

Om uw tijd niet te verspillen, wil ik het duidelijk maken: Yisrael Beytenu zal, zoals we gedurende de hele verkiezingscampagne al hebben gezegd, alleen in een brede liberale nationale regering gaan zitten die zal bestaan uit drie partijen - Yisrael Beytenu, Likud en Blauw-Wit. "Als Gantz en Netanyahu niet verklaren dat dit hun bedoeling is, hoeven ze me niet eens te bellen. Wat ons betreft is er geen andere optie," benadrukte Lieberman."

Yair Lapid van de Blauw-Wit partij heeft dezelfde gevoelens geuit:

"Als Netanyahu een stap opzij zet, hebben we een eenheidsregering," voegde Lapid eraan toe. "Een regering met al diegenen die geloven dat we het burgerlijk huwelijk en het openbaar vervoer op de Sjabbat nodig hebben. Dat is wat de meerderheid van het publiek wil. Dat is waar ze voor gestemd hebben. Daarom zijn wij de grootste partij in Israël."

Zo, zijn er verscheidene scenario's die zich kunnen afspelen:

1. Netanyahu kan een stap opzij zetten en aftreden of met pensioen gaan. Blauw-Wit zou dan een coalitie kunnen vormen met Likud en Israël Beytenu, (31 + 33 + 8 = 72) en er zou een coalitie gevormd kunnen worden.

2. Als er verdere juridische stappen worden ondernomen op basis van de aanklacht tegen Netanyahu, dan zou dat hem uit het politieke spel kunnen halen. Nogmaals, dat zou de weg vrijmaken voor een fusie tussen Likud, Blauw-Wit en Israël Beytenu.

3. Als de 28 dagen durende tijdslimiet op is, kan president Rivlin in actie komen en een soort juridische manoeuvres uitvoeren om ervoor te zorgen dat er een leider en een coalitie wordt gevormd. Onlangs zei Rivlin:

"Van mijn kant zal ik alles doen wat ik kan binnen het kader van de wet en het gezag dat ik uit hoofde van mijn positie heb, zodat er zo snel mogelijk een gekozen regering in Israël wordt gevestigd, en een nieuwe verkiezingscampagne te voorkomen, wat God verhoede," zei hij..

Hoe het ook zij, het lijkt erop dat de enige mogelijke coalitieregering die zich kan vormen, een coalitieregering is met Likud (minus Netanyahu), Blauw-Wit en Israël Beytenu. Dat zou een totaal van 31 + 33 + 8 zijn, wat een stevige coalitie van 72 zetels zou opleveren.

Als dat inderdaad is waar Israël uiteindelijk op uitkomt... hoe ze daar ook komen... wat dan?

Dat zou een seculiere regering zijn, een regering die "leven en laten leven" is, een regering die een op de Torah gebaseerde levensstijl minimaliseert en marginaliseert. Wat gebeurt er met het gelovige overblijfsel? Wat gebeurt er met de ultra-orthodoxen, en wat gebeurt er met de orthodoxe Joden, van wie velen trouwe bijbelse zionisten zijn?

Ik heb velen van hen ontmoet die in het hart van Israël wonen, in het bijbelse Judea en Samaria (of de Shomron). Deze Joodse inwoners (ik weiger ze kolonisten te noemen) leven hun leven in geloof en gehoorzaamheid aan de Torah. Velen van hen tonen een moedig en fel geloof door zich te wortelen in het land. Ze bouwen huizen, scholen en synagogen. Ze creëren huisnijverheid, zoals een zeepfabriek, een chocoladefabriek of een pottenbakkerij. Zij wortelen in het land door het aanplanten van wijngaarden, olijfbomen en het verzorgen van kuddes schapen. Hun leven is ernstig in gevaar: in Gush Etzion, Hebron, Ariel, Har Bracha en Itamar zijn er dit jaar veel terroristische aanslagen gepleegd. De dagelijkse portretten van rouw herinneren ons eraan wie deze terreurslachtoffers van 2019 waren. Toch blijven deze dappere joodse zionisten daar, ze gaan door, ook al is hun leven in groot gevaar.

WAAROM? Ik was onlangs op reis door de Shomron en ik ontmoette veel van de Joodse inwoners van Shomron. Ik zag een verbazingwekkend patroon: de orthodoxe Joden die in het bijbelse Judea en Samaria leven, zijn daar in het land geplant omdat ze in het geloof van Abraham wandelen. Ze stappen ERIN en leven uit het verbond dat God met Abraham heeft gesloten:

( )

De vier windrichtingen

En Hasjem zei tot Avram, nadat Lot van hem was gescheiden: "Hef uw ogen op en kijk uit van waar u bent, naar het noorden en zuiden, naar het oosten en westen, want ik geef al het land dat u ziet aan u en uw nakomelingen voor altijd. Ik zal uw nageslacht tot stof van de aarde maken, zodat als men het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan ook uw nageslacht kan worden geteld. Wandel over het land, door de lengte en de breedte ervan, want Ik geef het aan u." Genesis 13: 14-17, De Israëlische Bijbel

Deze dappere Joodse families die in het binnenland van Israël het leven omarmen, geloven en leven in het verbond dat God met Abraham heeft gesloten en in plaats van te kijken naar de profetie (wat wij christenen in het westen doen), leven zij naar de profetie door deze te geloven, te gehoorzamen en te doen. (Het gaat allemaal terug naar de Shema, nietwaar: Horen en Gehoorzamen!) Hun geloof maakt mijn geloof grauw bij vergelijking!

Er moet dus een beslissing worden genomen. Als Benny Gantz in feite de volgende minister-president wordt en als er in feite een seculiere en linkse coalitie wordt gevormd tussen Likud, Blauw en Wit en Israël Beytenu, dan hebben de Joods-Orthodoxen en Ultra-Orthodoxen, die buiten zo'n regering zouden zitten, een grote beslissing te nemen. Wat zullen zij doen?

Nu kom ik terug op het vers waarmee dit artikel is begonnen:

Menigten, menigten in het Dal der Beslissing! Want de dag van Hasjem is nabij in het Dal van Beslissing. Joël 4:14, De Israëlische Bijbel (Joël 3:14 in KJV)

Wat is dit dal van beslissing? Welke beslissing wordt er in dit "dal van beslissing" genomen?

Om het antwoord op deze vraag te ontdekken, moeten we terug naar Joël 3:2:

Ik zal alle volkeren verzamelen en ze naar het dal van Yehosafat brengen. Daar zal Ik met hen strijden over Mijn eigen volk, Yisrael, dat zij over de naties verspreid hebben. Want zij verdeelden Mijn land onder elkander." Joël 4:1, De Israëlische Bijbel. (Joël 3:2 in de HSV).

Dus zien we in de opening van Joël hoofdstuk 3 een scène waar de naties zich rond Israël hebben verzameld om het land te verdelen... en dit brengt nu het oordeel van de God van Israël naar beneden over de naties.

Klinkt dit bekend in de oren? Het zou wel moeten! Dit is de bedoeling van de Verenigde Naties: het land Israël en Jeruzalem verdelen om een Palestijnse staat te vormen. Als dat gebeurt, heeft God gewaarschuwd dat Hij de volken zal oordelen... streng.

Wat is dan dit "dal van beslissing"? Nu we de context hebben voor waar Joël 3 over gaat, geloof ik dat de beslissing hierover gaat: Waar staat u in Abrahams Verbond? Omhelst u het, gelooft u het, en vertrouwt u erop dat God het vervult? Of ziet u ervan af, verwerpt u het, rebelleert u ertegen, en steunt u de verdeling van het land om er een Palestijnse staat van te maken?

Het begint erop te lijken dat Israël zal eindigen met een seculiere, linkse regering. Een regering die een tweestatenoplossing aanvaardt en omarmt, welke zeer waarschijnlijk door de Trump-regering zal worden voorgesteld. (Ik hoop dat ik het mis heb!).

Dus, ik vraag nogmaals: als er een seculiere, linkse regering uit dit verkiezingsproces voortkomt en Torah-conservatief rechts BUITEN zo'n regering houdt, wat gaan ze dan doen? Als er een tweestatenoplossing wordt voorgesteld en er vervolgens naar gehandeld wordt, wat zullen de Joodse bijbelse zionisten dan doen? Het komt allemaal terug bij: menigten, menigten in het dal van de beslissing, en hoever staat u in het Abrahamitische verbond?

Ik vraag me af: zouden de bijbelse zionisten die in het hart van Israël wonen, kunnen overwegen om zich af te scheiden van een opkomende seculiere Israëlische regering? Ik vraag me af of ze het zouden kunnen overwegen om zich tot een "natie binnen een natie" te verklaren: een bijbelse zionistische staat, bestaande uit heel het bijbelse Judea en Samaria? En ALLES te annexeren?! Is dit een te vergezochte fantasie? Misschien niet. We zien hierover iets in de Schriften:

Voordat ze weeën kreeg, werd ze gebaard; voordat haar pijnen kwamen, baarde ze een zoon. Wie heeft er ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Kan een land in één dag geboren worden? Of is een volk in één keer geboren? Toch heeft Tzion gebaard en heeft ze haar kinderen al gebaard! Zal ik ontsluiten en geen geboorte brengen? - zegt Hasjem. Zal ik die de geboorte bracht de baarmoeder sluiten? - zegt uw God. Jesaja 66: 7-9, De Israëlische Bijbel.

Met de wedergeboorte van Israël als Joodse natie op 14 mei 1948 is hieraan gedeeltelijk voldaan. Ik geloof echter dat het nog niet in zijn volle omvang is vervuld. Israël is vandaag de dag een seculiere natie - we zien nog geen "Bijbels Zion". Toch geeft vers 8 aan dat de natie ZION geboren ZAL worden. Misschien zal de naam van deze "natie binnen een natie" ...ZION zijn! En deze verzen geven aan dat het zal gebeuren met veel moeite, zoals een vrouw die door de geboortepijnen heengaat! Eindelijk, het zal gebeuren in een enkele dag!

Dus, ik kijk veel verder op de weg. Dit gaat niet morgen gebeuren, of volgende week, of zelfs volgende maand. Dit is verderop in de weg. Maar dit zijn vragen om over na te denken en te overwegen..... wat zullen de Joodse bijbelse zionisten, de orthodoxen, de ultra-orthodoxen, de Torah-wachters en iedereen die naar rechts leunt... wat zullen ze doen als er een seculiere regering uit dit verkiezingsproces voortkomt en ze zijn BUITEN die regering? Hoe zullen zij antwoorden? Ik stel de vragen ter overweging... ...voor gebed... en voor mogelijke toekomstige actie. Moge zij veel wijsheid ontvangen van de God van Israël als zij zich in dit "dal van beslissing" bevinden!

Gebedspunten

Bid in Genesis 13:14-18 ~ Abba, wij staan op uw woord, wij staan op uw verbond dat u met Abraham hebt gesloten dat u dit land eeuwig beloofd hebt aan de kinderen van Israël. Abba, wilt u alstublieft toestaan dat er een coalitie wordt gevormd die het land annexeert en de soevereiniteit over de Joodse nederzettingen verklaart en die weigert het land te verdelen!

Bid in Joël 3: 1-2 ~ Abba, wij vragen dat er geen linkse coalitie wordt gevormd, omdat een Blauw-Wit regering de verdeling van het land zou omarmen, wat het oordeel over de naties voort zou brengen!

Bid in Joël 3: 14 ~ In de komende dagen, als een leider opduikt en een coalitie moet worden gesmeed, moge de menigte in het bestuur van Israël die in het dal van de beslissing staan, het verbond dat God met Abraham heeft gesloten, steunen!

Teken in voor "Israël op doel": Nieuws & Gebedspunten": Wij brengen u de TOP DRIE nieuwsverhalen uit Israël elke week met Schriftgedeelten om te bidden voor Israël!

Bron: News & Prayer: Multitudes, Multitudes in the Valley of Decision!