www.wimjongman.nl

(homepagina)

Rabbi: De Messias begon op zondag, zal verschijnen op Purim, en zal eindigen met de Israëlische verkiezingen

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 22 januari 2019

 "Inderdaad, mijn God doet niets zonder Zijn doel aan Zijn dienaren de Neviim geopenbaard te hebben." Amos 3:7 (De Israëlische Bijbel™)

()

Rabbi Chaim Kanievsky, een van de meest prominente rabbijnen van deze generatie, heeft een schokkende verklaring afgelegd, met de bewering dat de Messias voorafgaat aan de komende Israëlische verkiezingen. Verschillende rabbijnen merkten op dat het op de muur geschreven staat evenals de tekenen dat het proces naar de Messias toe al begonnen is... voor degenen die de ogen hebben om het te zien.

Rabbi Yekutiel Fish, een expert in Kabbala (Joodse mystiek) gaf deze week een les waarin hij besprak hoe de Messias op komst was. Rabbi Fish noemde Rabbi Chaim Kanievsky, een van de meest prominente Haredi (ultra-orthodoxe) rabbijnen van deze generatie, die een paar jaar geleden de komst van de Messias begon te voorspellen.

"Er staat geschreven dat in de dagen voorafgaand aan de Messias, tzaddikim (rechtvaardige mannen) zijn aankomst zullen beginnen aan te kondigen, maar sommige mensen, die zich niet hebben voorbereid op zijn komst, zullen lachen om de rechtvaardige en geleerde," zei Rabbi Fish, waarschuwend dat het verboden is om de rechtvaardige te bespotten.

Fish benadrukte dat Kanievsky vooral geschikt was om de komst van de Messias voor te stellen. Niet alleen is Rabbi Kanjevski een van de meest geleerde en rechtschapen Joden die vandaag de dag leven, er is nog een andere aanwijzing dat hij verbonden is met de Mosjiach (Messias). Rabbi Kanjevski's volledige voornaam is Shmaryahu Yosef Chaim ben (de zoon van) Mirjam. Rabbi Fish merkte op dat de eerste letters van elk van Rabbi Kanjevski's Hebreeuwse namen kunnen worden herschikt om "Moshiach" te spellen.

Rabbi Fish vertelde een verhaal dat nu verteld wordt in Haredi-kringen in Israël. Een jonge Torah geleerde van buiten Israël werd een paar weken geleden voor de sabbat ontvangen in het huis van een volgeling van Rabbi Kanievsky. De jongeman bezocht Kanievsky tijdens de sabbat. Hij vroeg de rabbijn of hij het Israëlische staatsburgerschap moest aanvragen om bij de Israëlische verkiezingen op 9 april op de Haredi-partij te kunnen stemmen.

"Er is geen noodzaak," antwoordde Rabbi Kanievsky. "De Messias zal hier al zijn voor de verkiezingen."

De jongeman was er niet zeker van dat hij de rabbijn correct had gehoord, dus nadat hij het huis had verlaten, vroeg hij de kleinzoon van Kanievsky, een vereerde rabbijn ernaar om het antwoord te bevestigen. De kleinzoon ging de kamer van de rabbijn binnen en vroeg het opnieuw: 'Moet de jongeman het staatsburgerschap aanvragen voor de verkiezingen?

Rabbi Kanjevski antwoordde: "Ik heb hem al gezegd dat er geen behoefte aan is. De Messias zal hier zijn voor de verkiezingen."

Rabbi Fish benadrukte de noodzaak voor Rabbi Kanjevski om dergelijke uitspraken te doen.

"De mensen moeten op praktische manieren handelen om zich op de Messias voor te bereiden, niet alleen erover te spreken," zo vertelde Rabbi Fish aan Breaking Israel News. "Rabbi Kanievsky roept alle religieuze Joden en alle Joden in het algemeen op om samen te komen, om eenheid te tonen, niet alleen voor de Israëlische verkiezingen of nationale belangen. Ons uiteindelijke doel als natie is om de Messias te brengen en we moeten verenigd zijn, om daadwerkelijk van elkaar te houden om dit te doen".

Rabbi Pinchas Winston, een expert op het gebied van Joodse bronnen met betrekking tot de Messias, schuwt normaal gesproken de voorspellingen van de komst van de Messias op basis van een precieze datum, maar merkt op dat een dergelijke uitspraak van een geleerde en rechtschapen Jood in het aanzien van Rabbi Kanievsky op een andere manier in verband moest worden gebracht.

"Je moet weten dat Joden die in een Messiasbewustzijn leven deze voorspellingen serieus nemen," vertelde Rabbi Winston aan Breaking Israel News. "De mensen die niet behoorlijk zijn opgeleid om dit te zien, kunnen het niet zien. Ze zullen het niet zien, zelfs niet wanneer het voor onze ogen gebeurt."

Winston merkte op dat het paradigma voor deze mogelijkheid om de Redding te zien, impliciet was in het verhaal van de Exodus uit Egypte.

"Mozes liep 79 jaar rond en toen hij zichzelf openbaarde, waren zoveel mensen, Joden en Egyptenaren, verrast."

Winston merkte op dat veel mensen het begin van de Messias niet kunnen zien als deze zal verschijnen omdat ze geleerd hebben dat de verlossing nooit heeft plaatsgevonden.

"De moderne staat Israël is al de tweede keer dat de Joden terugkomen naar Israël," merkte Rabbi Winston op. "Er zijn al twee Joodse tempels in Jeruzalem geweest. Mensen die niet geschoold zijn of niet in een Messias-context leven, hebben hier niets mee te maken, zodat ze het niet als een mogelijkheid kunnen zien, zelfs niet terwijl het gebeurt," aldus Rabbi Winston.

Rabbi Winston paste dit concept toe op de moderne geschiedenis.

"De Holocaust is nooit eerder gebeurd," zei Rabbi Winston. "Dus de Joden waren verrast door de Holocaust, ook al was deze zich al jaren aan het opbouwen. Vandaag de dag leren mensen over de Holocaust alsof het nooit meer zou kunnen gebeuren, dus zelfs na de synagogeschietpartij in Pittsburgh en de verkiezing van openlijk antisemitische politici, zeggen ze met nadruk dat het niet meer kan gebeuren".

"God kan rechtuit tot je spreken, zeggen dat de Messias recht voor je staat, maar als je weigert te horen, dan zul je het niet doen," legt Winston uit.

Rabbi Fish was het daarmee eens en benadrukte dat profetische voorspellingen konden uitkomen terwijl ze onopgemerkt bleven. Acht dagen geleden voorspelde Rabbi Fish dat de maansverduistering van de bloedmaan die op zondag over het vasteland van de V.S. ging een belangrijk voorteken zou zijn, temeer omdat het samenviel met de Joodse feestdag van Tu B'Shevat.

Een ongekende luchtaanval op klaarlichte dag door de Israëlische luchtmacht tegen Iraanse militaire doelwitten in het zuiden van Syrië op zondag leidde in feite tot een intensivering van het conflict. Een Iraanse generaal verklaarde dat zijn strijdkrachten bereid waren Israël te "vernietigen" en de Israëlische minister van Inlichtingendienst noemde de situatie een "openlijke confrontatie" met Iran.

"Het is waar dat Rabbi Kanievsky heeft gezegd dat de komst van de Moshiach al een paar jaar op handen is, maar dat is niet erg lang als we het over de Messias hebben," zei Rabbi Fish. "En elke keer spreekt Rabbi Kanievsky in verschillende termen, en beschrijft een verschillend aspect van het proces," zo voegde hij toe.

"De Messias is al actief in de wereld, maar niet iedereen is bereid om dit te zien," zei Fish. "Sommige mensen zijn niet bereid om dit te zien, ongeacht het bewijs dat wordt geleverd. Als het conflict met Syrië zich ontwikkelt, zal het duidelijk worden dat het proces van de Messias begon op Tu B'Shevat.

Rabbi Fish benadrukte dat de komende Israëlische verkiezingen het resultaat zijn van een politieke tweedeling welke onverzoenlijk kan blijken te zijn.

"Dit zou het einde kunnen zijn van de Israëlische regering zoals we die kennen," zei Fish. "Het conflict is over de natie-wet betreffende het ontwerp. Het Hooggerechtshof gaf hen drie maanden de tijd om dit op te lossen. Daarna weet niemand meer wat er zal gebeuren."

"De enige oplossing is eenheid," beweerde hij. "Niet de schijn van eenheid voor politieke doeleinden, maar een oprechte en diepe eenheid van het Joodse volk. De laatste keer dat wij als natie samen stonden was in de dagen van de Tempel. Als deze [politieke] crisis, of de militaire crisis, ons samenbrengt, zou het resultaat de Messias kunnen zijn."

( )

Rabbi Matityahu Glazerson (Screenshot)

De verklaring van Rabbi Kanievsky werd ook besproken door Rabbi Matityahu Glazerson, een expert in Torah codes, in een recente video. Met behulp van een Torah-programma dat zoekt naar equidistante letterreeksen in de Bijbel, deed Rabbi Glazerson een zoektocht naar relevante uitdrukkingen over de aankondiging van Kanievsky. Hij merkte op dat de term "יבוא משיח" (de Messias zal komen) eenmaal verschijnt in Leviticus 23 naast de letters "תשעט" die het huidige Hebreeuwse jaar 5779 betekenen.

De rabbijn merkte ook op dat in de tabel het woord "מפורים" was opgenomen (uit Purim). De feestdag van Purim valt op 21 maart van dit jaar, drie en een halve week voor de Israëlische verkiezingen.

In de tabel is ook het woord "תשובה" (berouw) en אמונה (geloof) opgenomen.

"Tshuva en geloof zijn het wat de Messias brengt," zei Rabbi Glazerson. "Zelfs in de tijden die geschikt zijn voor de Messias om te komen, maar zonder tshuva, kan er geen Messias zijn. En geloof is wat leidt tot de verlossing van Israël."


Zie ookNetanyahu: Holding the Keys for the Messiah - Breaking Israel News | Biblical News Engelstalig

Bron: Messianic Process Began with IAF Airstrike in Syria, Will End With Israeli Elections -