www.wimjongman.nl

(homepagina)()

 "Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie." Openbaring 19:10

De komende wereldwijde schuldencrisis

Een recente krantenkop merkte op dat 40% van de Amerikanen niet in staat is om een onverwachte uitgave van 400 dollar te verwerken. Dit is niet verrassend. Veel Amerikanen leven van salarisstrook naar salarisstrook. De totale uitstaande Amerikaanse consumentenschuld bedraagt 3,9 biljoen dollar en de gemiddelde schuldenlast van de huishoudens bedraagt 135.768 dollar. Het is duidelijk dat veel mensen moeite hebben om hun financiën te beheren, en dit wanbeheer strekt zich ook uit tot onze overheidsbegrotingen. De nationale schuld van de V.S. overschrijdt momenteel de $22 triljoen, en de V.S. staat daarin niet alleen. Andere landen hebben ook grote staatsschulden. De staatsschuld van Japan bedraagt meer dan 10 triljoen dollar, meer dan het dubbele van het bruto binnenlands product. Wereldwijd bedraagt de overheidsschuld 66 triljoen dollar. Als u dat over meer dan 100 jaar probeert terug te betalen, zou u dat 1.255.707 dollar per minuut kosten - en dat met nul procent rente!

Dit is niet de manier waarop God wil dat we leven. De Bijbel zegt dat je niets anders dan liefde aan iemand verschuldigd zou moeten zijn (Romeinen 13:8). Er staat ook dat de lener dienaar is van de geldschieter (Spreuken 22:7). De Bijbel zegt ook dat je oogst wat je zaait (Galaten 6:7). Dit betekent dat de wereld uiteindelijk de prijs zal betalen voor haar onverantwoorde beslissingen tot uitgaven.

Een gebroken systeem

Deze enorme staatsschulden zullen leiden tot een grote wereldwijde crisis. Er komt een dag dat een of meer grote landen niet langer in staat zullen zijn om vanaf morgen te blijven lenen om vandaag te betalen. Wanneer zal dit gebeuren? Ik weet het niet. Decennialang hebben velen ons gewaarschuwd dat we een hoge prijs zullen betalen voor deze enorme schulden. Tot nu toe hebben we dat niet gedaan. Maar betekent dat dan dat we dat nooit zullen doen? Nee. De dag zal komen, en de pijn zal hevig zijn. Zoals de Bijbel zegt, als je een schuld garandeert en je kunt deze niet betalen, "zal zelfs je bed van onder je worden afgenomen" (Spreuken 22:26-27). Hoe hebben we dan zo lang overleefd terwijl we steeds meer schulden hebben opgebouwd?

Het wordt gedaan door middel van een onzichtbare belasting die inflatie wordt genoemd. De meeste staatsschuld is verschuldigd in de munteenheid van het land van herkomst. De schuld van de Verenigde Staten is bijvoorbeeld verschuldigd in Amerikaanse dollars. De Japanse schuld is verschuldigd in yen. Mexicaanse schuld is verschuldigd in pesos, en zo verder. In elk van deze gevallen controleert van de overheidsschuld de valuta waarin zij haar schuld heeft. Dit geeft hen een unieke mogelijkheid die u en ik niet hebben. Ze kunnen gewoon meer geld drukken om hun schuld terug te betalen.

Door deze mogelijkheid zullen deze landen nooit in gebreke blijven vanwege hun schuld. Ze kunnen gewoon meer geld creëren met een druk op de knop en dat geld gebruiken om hun schuld te betalen. Dit zorgt natuurlijk voor een ander probleem. Als je steeds meer van iets blijft drukken, wordt het uiteindelijk waardeloos. Tot nu toe is dit niet gebeurd met de Verenigde Staten of een van de huidige grote economische machten in de wereld. Maar als we op deze onhoudbare weg doorgaan, zal het zeker gebeuren. Maar dit benadrukt ook een ander probleem.

Niet elke regering heeft de mogelijkheid om zich uit een schuldencrisis te ontworstelen. Niet elke natie met een schuldenlast controleert de munt die ze moet gebruiken om haar schuld terug te betalen, en dit is de oorsprong van een echte wereldwijde schuldencrisis. Griekenland is een uitstekend voorbeeld. Griekenland heeft een schuld van 370 miljard dollar, meer dan 178% van zijn bruto binnenlands product. Ze zijn deze schuld in euro's verschuldigd, en Griekenland kan niet meer euro's drukken. Als ze nog steeds de drachme zouden gebruiken, kunnen ze genoeg drachmen drukken om te voorkomen dat ze in gebreke blijven. Maar de Europese Centrale Bank controleert de euro. Dit is de reden waarom Griekenland de afgelopen jaren reddingsoperaties nodig had, en het is de reden waarom we er zeker van zijn dat er in de toekomst meer van dat soort "Griekse schuldencrises" in de krantenkoppen te zien zullen zijn. Ditzelfde probleem treft ook andere EU-landen zoals Italië en Portugal. Als deze landen hun schulden niet betalen, zullen veel van hun schuldeisers (de meeste van hen zijn grote Europese banken) insolvent zijn. Zij zullen op hun beurt niet in staat zijn om hun schuldeisers te betalen. Deze insolventie zal zich als een besmetting verspreiden over de financiële instellingen in de wereld. Het zal het wereldwijde banksysteem en de kredietmarkten in de hele wereld bevriezen. De daaruit voortvloeiende crisis zal de mensen doen verlangen naar "de goede oude tijd" van de Grote Recessie.

Een tikkende tijdbom

Het is niet de vraag of deze schuldencrisis zal uitbarsten, het is slechts een kwestie van wanneer. Deze enorme overheidsschulden zijn een tikkende financiële tijdbom. Wat zal het doen afgaan? Wordt het de handelsoorlog tussen de VS en China? Het conflict in het Midden-Oosten? De stijgende energieprijzen of de wanbetaling in hypotheken? Niemand weet het. Maar als die dingen niet eerst gebeuren, zal één toekomstige gebeurtenis zeker de wereldwijde schuldencrisis losmaken. Wat is deze toekomstige gebeurtenis?

Het is de Opname van de Gemeente.

Stel je de impact eens voor als alle christenen in de wereld in een oogwenk verdwijnen. Wat zal dat doen met de wereldeconomie? Op het moment dat ik dit schrijf, identificeren ongeveer 2,2 miljard mensen op een wereldbevolking van 7,3 miljard zich als christenen. Nu zijn niet al die mensen opnieuw wedergeboren christenen (Johannes 3:3). Sommigen van hen identificeren zich waarschijnlijk als christenen omdat hun ouders of grootouders dat ook deden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de wegrukking geen 2,2 miljard mensen wegnemen. Maar stel dat slechts 10% van die zichzelf geïdentificeerde christenen verdwijnt, dan zijn dat nog steeds 220 miljoen mensen. Denk daar eens over na. 220 miljoen consumenten, weg. 220 miljoen werknemers, weg. 220 miljoen investeerders, weg. Velen van hen zullen hypotheken achterlaten die onbetaald blijven. Ze zullen huizen achterlaten die in verval raken. Velen zullen verdwijnen uit belangrijke leidinggevende posities. Kortom, de economische gevolgen zullen rampzalig zijn.

Het financiele systeem van de eindtijd

Vanuit financieel oogpunt is de wereld waarin we leven onhoudbaar. Uiteindelijk zal het huidige financiële systeem instorten. Als het al niet vóór de opname instort, dan zal de opname zelf zeker een ineenstorting veroorzaken. Waarom doet dit alles er dan toe? Het is belangrijk, omdat de Bijbel zegt dat de beginfase van de Verdrukking een ernstige economische crisis zal kennen (zie Openbaring 6:5-6). En als de geschiedenis ons één ding heeft geleerd, dan is het wel dat een crisis vaak belangrijke veranderingen teweegbrengt.

De Bijbel zegt dat het economische systeem in de eindtijd veel anders zal zijn dan het systeem dat we vandaag de dag hebben. De Antichrist zal de wereld domineren (Openbaring 13:7). Hij zal volledige controle hebben over elke economische transactie en beslissen wie er kan kopen of verkopen (Openbaring 13:17). Hoe komt dit tot stand? Nogmaals, we weten het niet, en we zullen het ook niet weten, totdat het gebeurt. Maar de enorme schuldenlast van vandaag de dag zou wel eens kunnen uitbarsten in een crisis die de Antichrist gebruikt om de controle te grijpen, en de opname zou wel eens de gebeurtenis kunnen zijn waarmee het allemaal begint. Het is nog een extra reden om de spoedige terugkeer van Jezus Christus te verwachten. Houd dus je ogen op Hem gericht (Hebreeën 12:2), en wees altijd bereid om een antwoord te geven aan iedereen die je om een reden vraagt voor de hoop die je hebt (1 Petrus 3:15).

Is er met een wereldwijde overheidsschuld van 66 triljoen dollar een schuldencrisis in het verschiet? Wat denkt u?

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, April 2019