www.wimjongman.nl

(homepagina)

Heeft God vorige week besloten dat dit het Jaar van de Tempel zal zijn?

Adam Eliyahu Berkowitz - 23 december 2018

 Dus zei de God der heerscharen: Het vasten van de vierde maand, het vasten van de vijfde maand, het vasten van de zevende maand en het vasten van de tiende maand zullen gelegenheden van vreugde en blijdschap worden, gelukkige feesten voor het Huis van Juda; maar u moet eerlijkheid en integriteit liefhebben. Zacharia 8:19

( )

Rabbi Mattityahu Glazerson, een expert in Torah codes, heeft onlangs een tabel uitgewerkt die laat zien dat de Messias dit jaar zal komen.

Met behulp van een Torah-programma dat zoekt naar afstand gemeten letterreeksen in de Bijbel, vond Rabbi Glazerson de woorden משיח (Messias), בא תשובה (berouw komt eraan), en de Hebreeuwse brieven תשעח, wat het jaar 5778 betekent. Helaas eindigde het jaar 5778 afgelopen september, toen Rosh HaShana het Joodse Nieuwjaar 5779 inluidde.

Rabbi Glazerson legde de tegenstelling uit: "Er zijn twee tellingen van jaren," zo vertelde Rabbi Glazerson aan Breaking Israel News. "Voor de shmita (sabbatical) Jubeljaar, en elk ander doel, telt u vanaf de schepping van de wereld, met zes dagen voor de schepping van de mens.

Volgens de Joodse traditie begon de schepping van de wereld op de 25e van de Hebreeuwse maand Elul, een week voor het Joodse Nieuwjaar dat gevierd wordt op de eerste dag van de maand Tishrei. Rosh HaShana is de dag waarop de mens werd geschapen volgens de Joodse traditie.

"Toen de Mens werd geschapen, telde hij het eerste jaar van de schepping vanaf dat de wereld al bestond," legt Rabbi Glazerson uit. In dit voorgaande Rosh HaShana vierden we de 5779e keer dat de mens de schepping van de wereld erkende", aldus Rabbi Glazerson.

Rabbi Glazerson citeerde de mening van Rabbi Sa'adiah ben Yosef Gaon, een toonaangevende rabbijnse autoriteit uit de negende eeuw: "Als je de datum voor de Messias en de verlossing bepaalt, tel je de jaren volgens de schepping van de Mens, wat zes dagen na de schepping van de wereld was," zo bracht Rabbi Glazerson naar voren.

"Dit komt omdat Adam de wortel van de Messias is. Adam is een acroniem voor Adam-David-Messiah en belichaamde het gehele menselijk bestaan. De Messias van het Huis van David zal een gilgul (reïncarnatie) van Adam zijn. Adam vierde zijn eerste verjaardag als het ware pas een jaar nadat hij was geschapen. Dit jaar hebben we op Rosh HaShana de 5778e verjaardag van de schepping van de mens geteld.

Rabbi Glazerson benadrukte dat het jaar 5778 een belangrijk jaar was, maar de werkelijke datum van de Messias staat nog steeds ter discussie.

"Natuurlijk zal de Messias komen als Hasjem het goed vindt, maar volgens de tabellen die ik in de Bijbelcodes heb uitgewerkt, kon de Messias op het snelst komen in het jaar 5778," zei Rabbi Glazerson. "Het kan langer duren, als we het niet verdienen, maar op zijn snelst kan het dit jaar komen."

Rabbi Glazerson merkte op dat of de Messias dit jaar komt of niet, vorige week in de hemel werd besloten tijdens het vasten van de 10e van Tevet. Joden vasten om te herdenken dat in het jaar 3336 (425 v. Chr.), de legers van de Babylonische keizer Nebukadnessar Jeruzalem belegerden. Dit begon met het driejarige proces dat leidde tot de vernietiging van Salomo's Tempel, en het Babylonische Ballingschap gedurende 70 jaar. Om de dag te herdenken, houden de Joden zich aan een dag van vasten, rouw en berouw. Het vasten begint bij zonsopgang en eindigt bij zonsondergang.

Over het algemeen niet beschouwd als een van de grote belangrijke vastendagen zoals de negende van Av of Jom Kippoer, die doorgaan van zonsondergang tot zonsondergang op de volgende dag, heeft dit vasten een opmerkelijke striktheid. Als een vastendag op een sabbat valt, wordt deze tot de volgende dag opgeschoven. De enige uitzondering is Jom Kippoer. Rabbi Moses Schreiber, een van de leidende orthodoxe rabbijnen van het Europese Jodendom in de eerste helft van de negentiende eeuw, bekend als de Chatam Sofer, oordeelde dat dit ook geldt voor de vastentijd van de 10e Tevet. In zijn gezaghebbende boek over de halacha (de Torawet) oordeelde de Chatam Sofer dat als de 10e Tevet op een sabbat valt, dit geen verschuiving oploopt en de Joden moeten vasten op sjabbat. Hij schreef dat behalve Jom Kippoer en de 10e Tevet, alle vasten gebeurtenissen uit het verleden te houden. We vasten op Jom Kippoer want het oordeel vindt op die dag plaats. Op dezelfde manier beslist God op de 10e Tevet of de Tempel in het volgende jaar gebouwd zal worden of niet.

"Dus we vasten voor de toekomst, want God houdt zitting in het oordeel over de toekomst van de Tempel tijdens deze vastendag," zei Rabbi Glazerson. "Vorige week heeft God besloten of de Tempel het komende jaar wel of niet gebouwd zal worden."

Opgemerkt moet worden dat overeenkomstig de manier waarop de Hebreeuwse kalender momenteel is opgesteld, de 10e Tevet nooit op zaterdag valt.

De rabbijn merkte op dat de codes betreffende de Messias voor dit jaar, hij vond de maand Tevet en verschillende andere aanwijzingen. Al deze codes omsloten het verhaal in Genesis over de geboorte van Ismaël. Rabbi Glazerson legde het verband uit tussen de Messias dit jaar en Ismaël door Pirkei van Rabbi Eliezer aan te halen, een boek van Midrash (homiletische leringen) dat meer dan 2000 jaar geleden voor het eerst zou zijn opgenomen.

"Rabbi Eliezer legt uit dat 'Yishmael' betekent 'hij zal horen'," zo legde Rabbi Glazerson uit. "Dit wordt zo geïnterpreteerd dat Yismaël in de dagen voor de Messias problemen zal veroorzaken voor de Joden, waardoor de Joden naar Hasjem (God, letterlijk 'de naam') zullen uitroepen."

"Dit is wat we nu zien van de Arabieren," zei Rabbi Glazerson. "Het is om deze reden dat de islam is opgekomen in de afgelopen jaren. Dit heeft hen onevenredig veel macht en invloed in de wereld gegeven en het vermogen om op de heilige Tempelberg te staan. Op hun eigen verdienste hebben ze niet zoveel macht. Zonder deze profetische rol hadden ze niet kunnen bereiken wat ze de afgelopen jaren hebben bereikt."

Het woord פלישתים (Filistijnen), חמס (Hamas), en אראן (Iran) staan ook midden in de codes, wat duidt op de problemen die Israël heeft met de zonen van Ismaël.

"De Zohar (de belangrijkste bron van joodse mystiek) stelt dat dit conflict tussen Isaak en Ismaël, dat in de Bijbel begon, zal voortduren tot aan de Moshiach (Messias)," zei Rabbi Glazerson. "Dit is een geestelijke strijd die nooit door de politiek zal worden opgelost. Het moet op geestelijke voorwaarden worden bestreden door de Torah te leren en de sabbat te houden."


Voor meer zie Did God Decide Last Week That This Will be the Year of the Temple? - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.