www.wimjongman.nl

(homepagina)

Joodse gemeenschap in de Jordaanvallei: 'Bedoeïenen nemen massaal land over.'

JNS - januari 2019

De bedoeïenen die in een illegale buitenpost wonen, zijn begonnen met het cultiveren van een enorm stuk land, met behulp van zware apparatuur, in een poging om feiten ter plaatse vast te leggen die zeer moeilijk omkeerbaar zijn.

( )

De inbeslagname van land in Maskiyot. Bron: Regavim.

De bewoners van een illegale bedoeïenenpost naast Maskiyot werden bedreigd met slooporders. Maar in plaats van het werk te veranderen, voeren zij een overname uit door landbouwprojecten te starten op land dat op naam van de staat is geregistreerd, een gebied dat de belangrijkste verkeersweg bevat, en ook een gebied dat onder militaire afsluitingsorders staat.

De bedoeïenen in deze illegale buitenpost, die de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid dankzij de steun van de Palestijnse Autoriteit en een consortium van Europese organisaties, zijn begonnen met het cultiveren van een enorm stuk land, met behulp van zwaar materieel, in een poging om ter plaatse feiten vast te leggen die zeer moeilijk omkeerbaar zijn.

"Het moet duidelijk zijn dat schijnbaar onschuldige landbouwactiviteiten aanzienlijke juridische gevolgen hebben," zegt Yishai Hemo, Regavim's Field Coordinator voor Judea en Samaria. "Volgens het geldende rechtssysteem in Judea en Samaria kunnen krakers met behulp van de landbouw bepaalde wettelijke rechten vestigen op het land. In dit geval, net als in andere gevallen, zal ondanks het feit dat het land in kwestie staatseigendom is en als zodanig geregistreerd staat in het Kadaster, het resultaat zijn, dat als de Civiele Administratie er niet in slaagt om de wet in het vroegste stadium af te dwingen, er hoogstwaarschijnlijk een langdurige, uitputtende juridische strijd komt die eenvoudigweg voor de regering vaak niet gunstig is.

De landbouw-overname in Maskiyot is slechts een van veel van dergelijke gevallen. Het rapport "The Roots of Evil", dat in december door Regavim werd uitgebracht, bevat een gedetailleerd overzicht van de volledige omvang van dit methodische programma van landbeslag, dat wordt uitgevoerd door de Palestijnse Autoriteit en haar buitenlandse aanhangers.

Dit programma, het "Roots Project" van de P.A., heeft tot doel de territoriale grenzen van de Israëlische controle in gebied C te verstoren en de P.A. in staat te stellen de eigendom van het land onder het huidige rechtssysteem op te eisen.

Elk individueel stuk staatsgrond dat wordt ingenomen door deze door de P.A. gesponsorde landbouwwerkzaamheden, maakt deel uit van de grotere Arabische visie van massale inbeslagname van door Israël gecontroleerd gebied. Elke olijfboom die wordt geplant, elke akker die wordt opgezet, versterkt de Arabische greep op het grondgebied en stelt feiten vast die op de duur onveranderlijk kunnen worden.

Bron: Jewish community of Jordan Valley: ‘Bedouin carrying out a mass-scale takeover of land’ | JNS.org