www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

2 februari 219

()

In Lucas 21 gaf Jezus Zijn discipelen een korte lijst van de tekenen, waar zij naar moeten zoeken wanneer Zijn terugkeer nabij is.

Jezus zei: "Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden." (Lucas 21:10-11 HSV)

We vinden veel van de tekenen die Jezus heeft genoemd door de geschiedenis heen. Maar de recente ontwikkelingen maken ze directer dan ooit. Dat komt omdat er drie belangrijke verschillen zijn tussen nu en de eeuwen geleden.

De eerste en belangrijkste is "Israël". Komende profetieën in het Oude en Nieuwe Testament vereisen het bestaan van een wedergeboren en wettelijk erkende natie Israël. De aanwezigheid van de Staat Israël en hun controle over de stad Jeruzalem geven betekenis en urgentie aan alle profetieën over de terugkeer van de Heer.

De tweede factor die het gevoel van urgentie vergroot is "samengaan". De lijst van tekenen die Jezus gaf, en tientallen andere, gebeuren nu in één keer. We zien geen willekeurig teken meer hier en daar. We zien een snelle samenvloeiing van alle tekens.

Het derde ding dat onze tijd anders maakt is "hoeveelheid". Net zoals Jezus waarschuwde, zijn de intensiteit en frequentie van de tekens dramatisch gegroeid, en ze staan op de rand van een ongekende versnelling.

In het programma van deze week zal ik enkele van de laatste ontwikkelingen uit de hele wereld onderzoeken die aantonen hoe accuraat deze profetieën van Jezus zijn en hoe snel ze nu worden vervuld.

Gelovigen zullen aangemoedigd worden door het besef dat de Opname van de Gemeente, onze "gezegende hoop", op elk moment kan gebeuren. Maar als dit soort discussies je bang maken, of je ongerust maken, dan betekent dit dat je geen vertrouwen hebt in je relatie met God.

Als ik zo'n programma maak, is het een van mijn doelen om te bewijzen hoe accuraat de profetieën van de Bijbel zijn. En als de Bijbel zo duidelijk kan zijn over ontwikkelingen en gebeurtenissen - zelfs oorlogswapens - die duizenden jaren geleden onmogelijk te bedenken waren, dan kan de Bijbel worden vertrouwd met alles wat er verder in staat.

En de Bijbel vertelt ons dat we niet bang hoeven te zijn als we zien hoe snel dit tijdperk van genade ten einde loopt. In feite laat het ons expliciet zien hoe we kunnen ontsnappen aan de afschuwelijke gebeurtenissen die deze oude wereld spoedig zullen overspoelen.

Niets wat je alleen kunt doen, niets wat je kunt betalen of beloven, kan je toegang tot de hemel geven als je sterft. Maar laat je niet ontmoedigen, want er is goed nieuws. Jezus Christus heeft het al voor je gedaan! Hij kocht je een kaartje naar de hemel door de schuld voor al je zonden op Zich te nemen en in jouw plaats te sterven om de boete te betalen die je verschuldigd was.

Om dat kaartje in te wisselen, moeten we alleen maar de gratis gave van vergiffenis voor onze zonden accepteren die Jezus voor ons heeft gekocht met Zijn dood aan het kruis.

En het is zo eenvoudig om te doen. Geloof in je hart dat Jezus de Zoon van God is. Geef Hem toe dat je een zondaar bent en nooit alleen in aanmerking komt voor de hemel. Vraag Hem domweg om je te vergeven voor die zonde en bedek je met Zijn gerechtigheid. Accepteer dan dat vergeven, en geloof dat God alles zal doen wat Hij beloofd heeft.

Als je dat oprecht doet, dan hoef je niet bang te zijn, want je ziet de profetieën van de Bijbel overal om je heen tot leven komen. Het maakt niet uit of je sterft, of als je van deze aarde weggerukt wordt als Jezus terugkeert naar de hemel, je bent klaar om te gaan.

Want nu ben je een kind van de Levende God en een deel van zijn eeuwige familie. Wanneer Hij komt, of wanneer je sterft, zul je gewoon naar huis gaan!

Gods zegen, Hal Lindsey

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey