www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

Deze week gaat de ongehinderde migratie-invasie over de hele wereld door.

()

Terwijl gemartelde christenen massaal begraven worden in Azië en Afrika, blijft de islam in die zeldzame klasse van beschermde partijen onder de wereldmedia en de mondialistische elites, ook al is de islam 's werelds dominante producent van terrorisme (en christenen de meest vervolgde klasse van mensen op aarde). Het socialisme, het communisme en de Palestijnen sluiten zich daar bij aan.

(Trouwens, ik heb me altijd verbaasd over de neiging van de eliteklassen om juist die ideeën en ideologieën die hun natuurlijke vijanden zijn, met harde hand te beschermen. Doen ze dit uit schuldgevoelens? Of bedriegen ze zichzelf om te geloven dat ze deze gebroken en giftige ideeën kunnen gebruiken als wapens voor hun eigen vooruitgang?)

Terwijl de spanningen in het Midden-Oosten opnieuw oplaaien, weerhoudt de explosie van antisemitisme aan de linkerzijde van het Amerikaanse politieke spectrum de voormalige supporters van Israel van de Democratische Partij ervan om hun steun te betuigen aan onze belegerde bondgenoot.

Met het oog op deze huidige situatie heb ik een "Encore Presentation" geselecteerd van een programma dat ik op 5 februari 2016 heb gemaakt. Het gaat rechtstreeks over deze kwesties. Zoals ik vorige week al zei, is het een beetje griezelig hoeveel van de verhalen die ik in dat programma besproken heb, een prominente plaats innemen in wat er nu in de hele wereld gebeurt. Maar het helpt uit te leggen hoe we de crisispunten hebben bereikt waar we vandaag de dag mee te maken hebben.

Hier is de beschrijving van dat programma dat ik op 5 februari 2016 met u heb gedeeld:

De resultaten van de migrantencrisis in Europa hebben de laatste tijd de krantenkoppen gedomineerd. Dat komt vooral omdat sommige Europese landen gedwongen worden om stappen te ondernemen om de schade te keren.

In feite worden sommige van de meer liberale, multiculturele landen overweldigd door de menselijke tsunami die ze in hun midden hebben verwelkomd.

Maar een van de meest verontrustende en verrassende resultaten van deze vrijheid is echter in Zweden te zien. Uit een recent onderzoek blijkt dat er voor elke 100 Zweedse meisjes van 16 tot 17 jaar 123 jongens zijn. Deze ongelijkheid geeft alleen maar een indicatie van de problemen in Zweden.

Om dit in perspectief te plaatsen, kijk naar China. De wereld erkent de problemen die China op haar weg vindt vanwege het oude "één-kind"-beleid, met de daaropvolgende gedwongen abortussen, en de Chinese voorkeur voor jongens boven meisjes. In feite meldt Bloomberg: "China heeft nu 33 miljoen meer mannen dan vrouwen, van wie tientallen miljoenen nooit in staat zullen zijn om een partner te vinden."

China wordt al langer beschouwd als het land met de grootste crisis in dit opzicht. Daarom is het verontrustend om te beseffen dat de verhouding tussen 117 jongens en 100 meisjes in China nog aanzienlijk lager is dan in Zweden!

Heeft Zweden in alle gemoedsrust een "één-kind"-beleid gevoerd waarvan de wereld zich niet bewust is? Het probleem van Zweden is dat het grote aantallen migranten uit het Midden-Oosten heeft geaccepteerd. In feite ontvangt het meer asielaanvragen per hoofd van de bevolking dan welk ander land in Europa dan ook.

Maar waarom zou dat van invloed zijn op de algemene demografische samenstelling van Zweden? Het eenvoudige antwoord is dat de overgrote meerderheid van de moslimmigranten bestaat uit jonge mannen en jongens in de hogere tienerjaren. De waarheid is dat het aantal migranten (in tegenstelling tot wat de media u willen doen geloven) zo scheefgetrokken is ten opzichte van mannen en jongens dat het de verhouding tussen mannen en vrouwen in Zweden zelfs nog meer heeft veranderd dan China's oude beleid van gedwongen abortus wat haar demografische ontwikkeling zo heeft veranderd.

En of het nu wel of geen terroristen, er zijn maar weinig van deze gezonde jonge mannen die naar het westen komen om te assimileren. Ze brengen de wortels van het kwaad met zich mee dat ze zeggen te ontvluchten.

Helaas heeft zich vorig jaar op oudejaarsavond in Keulen in Duitsland een perfect voorbeeld van dit probleem voorgedaan. In de openbare ruimtes rond het hoofdstation en het stadscentrum van de stad werden honderden Duitse vrouwen betast, beroofd en in sommige gevallen verkracht door groepen migrantenbendes.

Het was een ongelofelijke en schokkende vertoning die een enorme reactie in heel Europa had moeten veroorzaken. Maar dat deed het niet. Waarom? Omdat de Europese mainstreammedia het verhaal dagenlang hebben genegeerd of onderdrukt.

En waarom deden ze dat? Zeker als het gaat om een angstaanjagend incident dat haaks staat op alles wat van oudsher "Europees" is?

Eén antwoord: Politieke correctheid.

De linkse regeringen van Europa zijn samen met de Europese Unie gecommitteerd aan de fictie dat de miljoenen moslimmigranten aardige mensen zijn, die te vertrouwen zijn, en met open armen ontvangen moeten worden. En de Europese mainstreammedia spelen mee.

Ze verborgen dus het verhaal. Daardoor weet niemand hoeveel Duitse vrouwen zijn beroofd of verkracht toen ze onbewust de gevarenzones betraden waar de nieuwsmedia hen voor hadden moeten waarschuwen, maar dat weigerden ze.

En dat gebeurt in heel Europa. Overal zijn de islamitische migranten naartoe gegaan. Zo is er de afgelopen twee jaar een duidelijke piek geweest in de verkrachtingszaken in Noorwegen.

Nog verontrustender vind ik het echter dat de politiek correcte Europese autoriteiten proberen het verband te verbreken. Een politiechef in Noorwegen verontschuldigde de migranten door te zeggen: "Mensen uit sommige delen van de wereld hebben nog nooit een meisje in een minirokje gezien, alleen in een burqa."

Dus verkrachting is oké omdat de verkrachters uit een andere cultuur komen?

Zelfs de burgemeester van Keulen - een vrouw - vond het blijkbaar politiek incorrect om de islamitische aanvallers de schuld te geven. Dus gaf ze de slachtoffers de schuld.

Mensen, dit is waar de politieke correctheid toe leidt. Direct naar de tijden waar de Bijbel ons voor waarschuwt, wanneer wat recht is kwaad zal worden genoemd en het kwade recht zal worden genoemd.

Ik ben van mening dat de politieke correctheid op hol geslagen is en de ondergang van het christelijke Europa versnelt.

Met het oog op wat ik in Europa zie gebeuren, heb ik de laatste tijd nagedacht over de zegen van geletterdheid. Ja, geletterdheid. Het vermogen om te lezen en schrijven.

In 1820 kon slechts 12% van de volwassenen in de wereld lezen en schrijven. In 2000 kon 80% van de volwassenen in de wereld lezen en schrijven.

Dat feit alleen al verklaart veel over hoe het evangelie van Jezus Christus de verste uithoeken van deze wereld heeft kunnen bereiken. De gave van gemakkelijke toegang tot het Woord van God - of dat nu een gedrukt boek of een applicatie op je smartphone is - is een zegen die de menselijke berekening te boven gaat.

Maar ik ben bang dat het een zegen is die we veel te licht opvatten.

Al tweeduizend jaar worden christenen gevangen gehouden en gemarteld omdat ze Gods Woord geloven en onderwijzen. Geen enkel ander boek - of welke oorzaak dan ook - heeft zo gemotiveerd om zoveel op te offeren, inclusief de meesten van de eerste christelijke evangelisten.

In het programma van deze week ga ik putten uit de pagina's van mijn boek 'De laatste generatie' om ons te herinneren aan degenen die alles hebben opgeofferd om het Woord van God over de hele wereld en aan alle volgende generaties te brengen, te bewaren en te promoten. We zijn hun dankbaarheid verschuldigd die alleen God kan terugbetalen.

God zegene u,

Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey