www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hall Lindsey Report - week 14

29 maart 2019

()

Vorige week heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin kritiek wordt geuit op wat men noemt: Israëls "bezetting" van de Golanhoogten.

Misschien niet toevallig werd die typische veroordeling van Israël door de VN overschaduwd door een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij schreef: "Na 52 jaar is het tijd voor de Verenigde Staten om de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogte, die van cruciaal strategisch en veiligheidsbelang is voor de staat Israël en de regionale stabiliteit, volledig te erkennen.

God zij dank voor een president met de moed om op te komen tegen de elite van de wereld en een vastberadenheid om Israël te beschermen en te verdedigen. Ik geloof dat God Zijn verbond met Abraham zal eren en Amerika zal zegenen voor het zegenen en verdedigen van de Joden.

Israël veroverde de Golanhoogte op Syrië, dat toen een van de aanvallers was in de Zesdaagse Oorlog van 1967.

Sommige critici zeggen dat Trumps opportune erkenning van Israëls recht op de Golanhoogte een politieke truc was. Ik denk echter dat het eenvoudigweg de realiteit erkent.

Vanuit militair oogpunt kan Israël het zich niet veroorloven dat een vijand eigenaar wordt van de hoge grond in het onmiddellijke noorden. Vooral een vijand die volledig onder controle staat van Iran en Hezbollah (met Rusland en Turkije op de diepere achtergrond). Verder is de Syrische dictator Bashar al-Assad een erkende slachter die herhaaldelijk gifgas heeft gebruikt op zijn eigen volk, waaronder kinderen.

Het teruggeven van een strategisch vitaal defensief stuk land als de Golanhoogte aan Syrië op dit moment zou een krankzinnige daad van zelfvernietiging voor Israël zijn. Maar het is een zelfmoordactie die de EU en de VN (om nog maar te zwijgen van de hele islam en veel linkse partijen in Israël) Israël dwingen om zich eraan over te geven.

Nogmaals, ik dank God dat onze president dapper staat met Israël tegenover de wereldwijde oppositie.

Harvard professor-Emeritus Alan Dershowitz heeft de situatie perfect uitgelegd. Hij zei: "Je geeft geen slagschip terug dat je gevangen hebt genomen op een vijand die het gaat gebruiken om op je te schieten. De Golan Heights is als een slagschip en je geeft het niet aan Syrië en Iran.

Zeker niet na een halve eeuw!

Je dacht gewoon dat "Meatless Mondays" een nieuw toervallig krom idee was van de ondraaglijk zelfbewuste linkse sociale rechtvaardigheidstrijders. Onlangs werd bekend gemaakt dat de openbare scholen in New York City het idee volgend jaar in al haar kantine's zal overnemen.

Maar wat als het hele idee een profetische betekenis heeft?

In 1 Timotheüs 4:1,3 schrijft Paulus: "Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen van het geloof zullen wegvallen... mannen die het huwelijk verbieden en zich onthouden van voedsel dat God geschapen heeft om dankbaar gedeeld te worden door hen die geloven en de waarheid kennen." (NASB) De King James Version zegt specifiek: "....het bevel om zich te onthouden van vlees..."

Ik betwijfel of het nastreven van een veganistische levensstijl één dag per week aanzienlijk pijn zal doen aan opgroeiende kinderen, hoewel het idee fel wordt bestreden door diëtisten en voedingsdeskundigen in de wereldwijde medische gemeenschap. Maar het wordt steeds meer politiek incorrect om vlees of zuivelproducten te eten. En is dat niet precies wat de Bijbel voorspelde voor "de latere tijden"?

We weten nu al dat steeds meer culturele trendsetters zich verzetten tegen de instelling van het huwelijk. Ze noemen het "seksistisch".

Dit zijn slechts twee van de honderden profetische tekenen die dagelijks in onze tijd in vervulling gaan. En het verbazingwekkende is dat ze allemaal tegelijk gebeuren. Vergeet niet, de Bijbel voorspelt dat al deze tekenen zullen groeien in frequentie en intensiteit nu het einde van dit tijdperk nadert.

Er was een tijd waarin mensen voor een gevoel van veiligheid konden vertrouwen op hun "spaargeld". Nu niet meer.

De wereldeconomie is op dit moment verrassend kwetsbaar. Er zijn zelfs tekenen dat de Amerikaanse economie op weg is naar enige instabiliteit of, op zijn minst, een trage groei.

Deze problemen kunnen onbeduidende, tijdelijke tegenslagen blijken te zijn. Maar er is één waarschuwingssignaal dat niemand kan afwijzen: de staatsschuld.

Een onhoudbare staatsschuld hangt als het zwaard van Damocles boven de Verenigde Staten en de wereld.

In 1992 bedroeg de Amerikaanse schuld 62% van het jaarlijkse bruto binnenlands product (BBP) van onze natie.

In 2009 bedroeg onze staatsschuld 82% van ons BBP.

Dit jaar zal deze minstens 106% van het BBP bedragen.

Dat is een explosie van schulden!

Vergeet niet, dat als ik "BBP" zeg, ik het niet heb over de hoeveelheid geld die de overheid via belastingen en tarieven binnenhaalt. Ik heb het over alle rijkdom die de HELE natie in een jaar genereert. De overheidsschuld overschrijdt nu het jaarlijkse bedrag van alles wat de natie produceert!

In 1981 was de Amerikaanse schuld een biljoen dollar. President Ronald Reagan probeerde het Congres te laten zien hoeveel een biljoen dollar is.

Hij zei: "...als je een stapel duizend dollarbiljetten in je hand had van slechts 4 centimeter hoog, dan zou je een miljonair zijn. Een biljoen dollar zou een stapel duizend dollar biljetten van ruim 100 km hoog zijn.

Vorige maand kwam de Amerikaanse schuld uit op 22 biljoen dollar. Dat is een stapeling van duizend dollar biljetten van 2200 km hoog!

Maar de [Democratische] officials in Washington lijken zich daar niets van aan te trekken. Nu willen ze Medicare [gratis medische hulp] aan iedereen geven en alle collegegelden betalen. Ze willen fossiele brandstoffen verbieden, miljoenen enorme windmolens bouwen en elk gebouw in Amerika herbouwen. Inclusief uw huis.

Het American Action Forum schat dat er meer dan 90 biljoen dollar nodig is! Zo maak je van de meest welvarende natie uit de geschiedenis van de mensheid een nieuw Venezuela!

Maar dit gebeurt niet alleen in Amerika. In 2017 hadden 19 landen een overheidsschuld die hoger was dan hun BBP. De staatsschuld van Japan bedraagt maar liefst 236% van het BBP!

De geschiedenis bewijst dat deze cijfers niet vol te houden zijn. De wereld is op weg naar een financiële ramp als nooit tevoren.

En het zal de weg vrijmaken voor de opkomst van de Antichrist.

Als uw hoop alleen op deze wereld is, is uw toekomst eng!

Over hoop gesproken: de eerste profetie van een Redder voor de wereld komt direct na de eerste vermelding van de zonde in de Bijbel. In Genesis 3:15 zei God dat het toekomstige zaad van de vrouw de kop van de Satan zou verbrijzelen.

Er werd niets meer geschreven over het Beloofde Zaad tot rond het jaar 2000 voor Christus. Op dat moment sprak God tot een man genaamd Abram, die later bekend zou worden als Abraham.

God vertelde Abraham zijn huis te verlaten en naar een ver land te reizen. God sloot een verbond met Abraham. Hij vertelde hem dat hem en zijn nakomelingen in dat onbekende land grote zegeningen te wachten stonden.

In een verbazingwekkende daad van geloof gehoorzaamde Abraham.

En uit die ene geloofsdaad vloeiden de zegeningen voort die alle volken van de wereld en de geschiedenis hebben verrijkt, met name de geboorte van de "Gezalfde", ha-mashi'ah, Messias.

In het programma van deze week zal ik u het verhaal van "The Amazing Mr. Abraham" vertellen.

God zegene u,
Hal Lindsey

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey