www.wimjongman.nl

(homepagina)

De kern-redenen waarom Trump Groenland wil kopen

door Dave Hodges - 26 augustus 2019

( )>

Golfstroom

Dit is het eerste deel van een meerdelige serie die onderzoekt waarom president Trump Groenland zo graag van Denemarken wil kopen. In deze serie wordt ook besproken waarom de nieuwe regering van Denemarken hier niets mee te maken wil hebben. Als bijproduct van deze serie zal ik opnieuw de 'valse-vlag'-gebeurtenis van 2010 tonen, toen de olievervuiling in de Golf (Mexicaanse) plaatsvond en hoe de gevolgen op lange termijn van deze gebeurtenis een grote bedreiging vormen voor de planeet. Het bezit van Groenland is van het grootste belang om alle bedreigingen die in deze serie worden besproken, aan te pakken.

Deze reeks zal specifiek betrekking hebben op het volgende:

  1. De pogingen van de mondiale elite om het begin van een ijstijd te bespoedigen die miljarden zal doden.
  2. De militaire dreiging van de Russische Noordpool.
  3. De economische dreiging van de Russische Noordpool.
  4. Waarom de ondankbare Denen, die door de Verenigde Staten verdedigd worden met de belastingdollars van onze burgers, Groenland niet zullen verkopen.
  5. President Trumps doelstellingen met de aankoop van Groenland, welke de VS in staat stellen om deze problemen op te lossen.

Veranderingen op aarde

Onze planeet ondergaat dramatische veranderingen en de beide bedreigingen komen voort vanuit de Noordpool. De bedreigingen zijn zowel door de mens veroorzaakt als afkomstig van de natuur.

Ongeveer 15 jaar geleden werd ik erop gewezen dat het echte noorden met één graad verschuift met elke kanteling. Waarom? Omdat het echte noorden in beweging is, terwijl de wereld het begin van een nieuw mini-ijstijdperk beleeft. Noord-Europa, met inbegrip van de Russen, wordt sterk beïnvloed door deze gebeurtenis. De verschuivende pool heeft een tweeledig effect op ons allemaal. Ten eerste is de wereld al overtijd voor een nieuwe ijstijdgebeurtenis en we zijn nu getuige van het allereerste begin van een nieuwe ijstijdgebeurtenis. Maar nu is de Noordpool zo gedestabiliseerd dat het echte noorden elk jaar 60 kilometer verloopt. Het probleem is zo ernstig geworden dat een commissie één keer per jaar bijeenkomt om de locatie van het echte noorden te verklaren.

Ten tweede heeft de zogenaamde golfolie-morserij de matigende golfstroom ernstig verstoord, die veel van het extreem koude weer uit de Noordpool verzachte. Daarop zal dit deel van de serie zich richten. Na jaren van onderzoek en met behulp van deductieve logica ben ik tot de conclusie gekomen dat de valse-vlaggebeurtenis, de Golf olieverspilling, meerdere doelen had, waaronder het veranderen van ons klimaat en het voortijdig op gang brengen van een ijstijd, door het veranderen van de Golfstroom, wat op de lange termijn zal leiden tot het verlies van levens voor miljarden mensen.

Het extreme recente weer in Noord-Europa heeft een eenvoudige verklaring.

Dit extreme weer heeft Noord-Europa het meest extreme weer in de geschiedenis gegeven. In mijn academische carrière en sinds het Golf-gebeuren heb ik verschillende wetenschappers en leken me laten vertellen dat de Noord-Europeanen op een dag naar Afrika zullen moeten migreren om te overleven. Ik heb een door aantal buitenlandse uitwisselingsstudenten me ook laten vertellen dat sommige van hun professoren precies hetzelfde zeggen. Ik heb lange tijd de verdenking gehad dat de Golfgebeurtenis een vorm van voorspelbare weeroorlog was die door de Verenigde Staten tegen Rusland werd gevoerd, en de rest van de gevolgen voor de rest van Noord-Europa slechts bijkomende schade is. Met andere woorden, de Golfstroom is door de Golf-gebeurtenis veranderd en het weer voor de Russen is dramatisch verslechterd. Nu ik echter beter op de hoogte ben van de gevolgen van deze gebeurtenis, ben ik van mening dat deze gebeurtenis ook een belangrijke en opzettelijke ontvolking is. Trouwens, als men twijfelt aan de logica die hier wordt gepresenteerd, verwijs ik naar mijn zevendelige serie getiteld "The Great Gulf Coast Holocaust". Zelfs wijlen Jim Marrs citeerde mijn werk over het Golfevenement vaak in zijn literaire werk en boeken. Jim vertelde me dat hij gefascineerd was door de vele doelen die aan het werk zijn, waaronder een aantal van deze doelen:

  1. Zoals ik in mijn eerder gepubliceerde 72 pagina's heb behandeld, was het evenement deels bedoeld om voorafgaand aan het evenement winst te maken in de energie-industrie. Ik documenteerde bijvoorbeeld dat de eigenaar van het opgeblazen booreiland, Transocean, op de ochtend van het evenement een put-optie had ingevoerd op hun binnenkort instortende voorraad. Zowel Goldman Sachs als BP verkochten hun aandelen op de investering ongeveer twee weken voor diezelfde gebeurtenis. En de nieuwe CEO van Goldman Sachs ten tijde van het evenement, wijlen Peter Sutherland, was een lange-termijn CEO van BP, wiens regeerperiode pas 11 maanden eerder eindigde. Coördinatie tussen BP en Goldman Sachs was nodig om de geldbeweging voorafgaand aan het evenement te orkestreren en Sutherland, een Trilateralist en Bilderberglid, was het kanaal. Verder publiceerde ik het feit dat president Obama toen twee grote investeringen had in Vanguard 1 en Vanguard 2. De eerste en de tweede investering was een belangrijke investering. Hij vermeed het daaropvolgende beursverlies door zijn positie in de markt te manipuleren. Maar nog belangrijker is dat Obama geld verdiende met het gebruik van de verboden Corexit, die zo'n grote invloed heeft gehad op de gezondheid van de Golf en die uiteindelijk de zo belangrijke Golfstroom heeft vernietigd. Deze paragraaf is slechts de korte versie van de winststimulansen voor de valsevlaggebeurtenis in de Golf.
  2. Het Golfevenement is opgezet als een ontvolkingsevenement. Uiteindelijk willen de globalisten dat de Golfregio een energiecentrum wordt met slechts een klein beetje menselijke ontwikkeling. Ik heb over dit evenement bericht, maar de media hebben het feit begraven dat de hele omgeving van de Golf ongezond is en op de lange termijn dodelijk voor de mensen die er wonen. De hoogst giftige substantie, Corexit, werd gebruikt om de olie van de oppervlakte onder te dompelen om de boetes van de EPA op BP te minimaliseren. Nochtans, zoals Dr. Wilma Subra opmerkte, wordt die olie, wanneer gecombineerd met Corexit, 52 keer dodelijker. Wilma Subra voerde willekeurige tests uit aangaande de ingezetenen van de Golf en bevond een aantal zeer storende resultaten. In sommige gevallen het kanker veroorzakende middel Benzene, daarvan bevond zij dat de niveaus in de inwoners van de Golf 65 keer hoger waren dan verwacht. Subra zei in een nu gecensureerde video op Youtube: "Corexit is in de lucht, is in het water, is nu in het voedsel dat wij eten in ons." Jesse Ventura interviewde S.I. Reis van het 'Legerkorps van Ingenieurs' in zijn programma, Conspiracy Theory, en zij gaf toe dat er een plan was om de mensen in de Golfstreek volledig te evacueren en dat het plan $30 miljard dollar zou kosten. Deze gebeurtenis zou een bewuste verhuizing en ontvolking zijn. Later heeft het 'Legercorps van Ingenieurs' zijn evacuatieplannen verlaten. De Corexit blijft echter bestaan en zal over een generatie resulteren in een zeer hoge sterfte en voortijdige dood.
  3. In het belang van de ruimte zal ik direct ingaan op de belangrijkste reden: dat de gebeurtenis in de Golf van Mexico opzettelijk is veroorzaakt. Het gaat in dezelfde richting als Fukushima, maar het is veel ernstiger. Als men de Transhumanistische doelen onderschrijft waarmee de geselecteerde elite de burgers van de planeet wil uitroeien en een ras van wezens wil creëren dat een combinatie is van mens en machine, dan is het uiteindelijke doel van de Golfoliepijpleiding volledig begrijpelijk. Echter, als het concept van Transhumanisme vreemd is aan uw wereldbeeld, zal dit klinken als onzin. Ten eerste moet het voor de hand liggende worden gesteld: Transhumanisme zal de "elite" een virtuele onsterfelijkheid geven en de mensheid, zoals we die kennen, zal er niet meer zijn. Dit is de primaire motivatie voor de Transhumanisme-agenda, die bestaat uit ontvolking als voorloper van een Transhumanisme-implementatie op grote en universele schaal. Dit is ook de reden waarom elke levensstijl die niet leidt tot levend geborenen wordt gevierd en de heteroseksualiteit wordt veroordeeld in de elitaire en door de transhumanisten gecontroleerde media. De vernietiging van de Golfstroom versnelt de gevolgen in het tijdschema voor een dodelijke ijstijd. Dit is niet de enige ontvolkingsstrategie die wordt uitgevoerd. We hebben onlangs vernomen dat de straling van Fukushima veel erger is dan menigeen wist. Natuurlijk zijn er ook nog de chemtrail-effecten van aluminium en barium in de lucht, zodat we voor onze tijd aandoeningen als Alzheimer kunnen krijgen en ontwikkelen, om nog maar te zwijgen van de lagere gewasopbrengsten als gevolg van het blokkeren van de zon met een factor van 18 procent. Bovendien is de consumptie van GGO's, die de gen-envelop open laat, wat er vaak toe kan leiden dat opportunistische en dodelijke organismen in onze celstructuur terechtkomen, wat ook vaak gebeurt. En dan is er natuurlijk nog 5G. Kan iemand zeggen: "Hersenkanker"? Ontvolking van de planeet is het belangrijkste doel van de globalisten.

Wat heeft dit te maken met het voornemen van de president om Groenland te kopen? In dit opzicht zal de president in staat zijn om drie belangrijke bedreigingen voor de bevolking van ons land en uiteindelijk voor de hele mensheid aan te pakken: (1) De Russische militaire dreiging op de Noordpool; (2) de Russische economische dreiging die voortkomt uit het feit dat ze de Amerikaanse economie met hun Noordpool-buit zullen verminderen; en de belangrijkste van alle dreigingen is (3) de versnelling van een ijstijd door de elite vanwege weersmanipulatie en de daaropvolgende ontvolking. Mij is verteld dat de kwestie van de Golfstroom wellicht een experimentele oplossing heeft die de president van plan is te gebruiken voor de kust van Groenland.

Hoe belangrijk is de Golfstroom en wat is de huidige staat?

Wetenschappers luiden de alarmbellen nadat twee studies hebben aangetoond dat de Golfstroom - een oceaanstroom - de sleutel is tot het reguleren van het klimaat van de aarde - maar nu de zwakste is in 1600 jaar, zo meldt de Guardian.

Wetenschapper Stefan Rahmstorf. "Ik wou dat ik wist waar het kritieke keerpunt ligt, maar dat is helaas precies iets wat we niet weten. Als de stroom sterft, zeggen wetenschappers zodat de equatoriale hitte van de stroom zou stoppen met het bereiken van de Noord-Atlantische Oceaan, waardoor Europa niet langer in de botten verkleumende winters zou terechtkomen en het weer wereldwijd niet langer zou worden beïnvloed. Zelfs nog subtielere veranderingen "kunnen ravages aanrichten" op de "kwetsbare ecosystemen" in de Atlantische Oceaan, zo meldt Smithsonian.

Vier maanden na de "morserij", kwam deze analyse van Dr. Gianluigi Zangari met de volgende verklaring:

Oceanografische satellietgegevens tonen nu aan dat de Lijnstroom in de Golf van Mexico tot stilstand is gekomen als gevolg van de BP-olieramp. Dit volgens Dr. Gianluigi Zangari, een Italiaanse theoretisch natuurkundige, en een belangrijke complex en chaotisch systeemanalist bij de Frascati Nationale Laboratoria in Italië...

...Hoewel de stroom op het eerste gezicht beperkt lijkt binnen de Golf, definiëren wetenschappers het als een "element van een uiterst complex, open systeem": omdat alle andere "elementen" van het zogenaamde "Aardsysteem" niet van de andere te scheiden zijn.

Deze verschillende "elementen" van het Aardsysteem (d.w.z. atmosfeer, landmassa's en dergelijke) zijn zo sterk met elkaar gecorreleerd, dat ze op een gegeven moment ondeelbaar worden.

Waarom is dit belangrijk voor al het leven op de planeet? De Golfstroom is een sterk onderling verbonden component van het wereldwijde netwerk van de oceaantransportstromen op aarde, die het weersysteem van de planeet regelen.

Om deze reden is Zangari's zorg, dat als de huidige stroom zich niet herstart, dit ernstige wereldwijde gevolgen kan hebben als gevolg van extreme weersveranderingen en vele andere kritische fenomenen.

Opgemerkt moet worden dat er verschillende artikelen op Duckduckgo's zoekmachine zijn die het probleem van de Golfstroom aanpakken. Maar geen enkel artikel over het effect van de Golf-olievervuiling in de Golfstroom verschijnt op Google's zoekresultaten pagina één. Op Duckduckgo verschijnen gerelateerde meteorologische gegevens over de Golfstroom als gevolg van de gebeurtenis in de Golf.

De Noordpool speelt een ongelooflijke rol in de toekomst van niet alleen de Verenigde Staten, maar ook de toekomst van de planeet.

Is mitigatie mogelijk?

De ijstijddreiging is de ernstigste bedreiging. Het is echter een langeafstandsdreiging. Ik heb gezocht naar mitigatiestrategieën, en het meest consistente antwoord dat ik krijg zou zijn om een lokaal gebied tussen het voormalige pad van de Golfstroom voor de kust van, (verrassing), GROENLAND te chemtrailen. Het idee is om het water op te warmen en dit zal de Golfstroom opnieuw uitnodigen tot zijn oorspronkelijke locatie en het weer op korte termijn kan worden verzacht. Ik kreeg te horen van een bron die weigerde te worden geïdentificeerd vanwege de geklasseerde aard van dit project. Mij werd verteld dat alleen al het noemen van dit project de mensen uit DARPA enorm zal verontwaardigen. Ik hoop dat door deze informatie af te drukken, dit de bomen zal doen schudden, en dat anderen zich zullen melden.

Is het niet ironisch dat de grootste bedreigingen voor onze ecosystemen en ons leven, Fukushima en de schade aan de Golfstroom, volledig worden genegeerd door de democratische kandidaten voor het presidentschap die uw auto's en andere energieverslindende zaken willen afnemen? Ondertussen lijken ze apert te zijn voor de grote bedreigingen waarmee we allemaal worden geconfronteerd.

De andere twee bedreigingen die in dit artikel worden genoemd met betrekking tot de Russische kolonisatie van de Noordpool zijn aanstaande en de president heeft gelijk als hij deze aanpakt.

Bron: The Critical Reasons Why Trump Wants to Buy Greenland | The Common Sense Show