www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zie, een groen paard

Door Tabitha Korol - 26 februari 2019

()

 "Zie, een vaal paard: en zijn naam die op hem zat was de dood, en de hel volgde met hem - Openbaring 6:8

De oorspronkelijke New Deal (1933-'36) was een reeks programma's, openbare werken, financiële hervormingen en regelgeving van president Franklin D. Roosevelt, ontworpen om de VS te redden van de Grote Depressie. De kunstzinnig genoemde Green New Deal, voorgesteld door de Democraat-socialist Alexandria Ocasio-Cortez (NY), is een reeks drastische veranderingen die de VS afleiden van de weg van verbetering en het enthousiasme dat president Donald J. Trump heeft uitgezet. Het draagt Obama's desastreuze en verdeeldheid zaaiende beleid uit.

President Trumps focus op energie heeft de lastige energieregelgeving van het Obama-tijdperk weggenomen, zodat we nu een ongekende hausse in de binnenlandse olieproductie en energieonafhankelijkheid ervaren. Voor het eerst in 75 jaar exporteren we weer meer olie dan we importeren. Trump is in feite zó succesvol geweest dat Obama heeft geprobeerd om het krediet ervoor te krijgen in de hoop om zo zijn acht jaar van mislukking te redden. De onwetenschappelijke, kinderlijke Ocasio-Cortez onderschrijft de hoax van de klimaatverandering, waarbij elke winterstorm en zomerhitteperiode wordt toegeschreven aan het Amerikaanse bedrijfsleven en aan vee met een normale maag- en darmactiviteit. Zoals Paul Driessen duidelijk maakte op cfact: "AOC wil de wereld leiden op het gebied van economische zelfmoord, milieuaantasting, dalende levensstandaard, kortere levenscycli en maatschappelijke onrust."

Haar wens om elk gebouw te plunderen, te herbouwen en te renoveren met, naar verluidt, niet-vervuilende zonne- of windenergieapparatuur, zou een onoverkomelijke schuld creëren. Gezien de onthulling dat ze wordt gesteund door de anti-Amerikaanse, globalistische en nazi-sympathisant George Soros, kan het zijn dat ze hoopt alle overblijfselen van onze nationale geschiedenis uit te wissen, een gemeenschappelijk streven voor elk tirannieke regiem dat niet het vermogen heeft om iets te verbeteren ten opzichte van wat anderen hebben bereikt. Alexandra heeft zichzelf beschreven in verdeeldheid zaaiende intersectie termen, als een Puerto Ricaanse afstammeling van Afrikaanse slaven, inheemse mensen, en Spaanse kolonisten. Ze noemt zichzelf geen Amerikaan en lijkt geen affiniteit te hebben met het welzijn van ons land en onze mede-Amerikanen.

Het is niet ongewoon dat een veroverende macht boeken verbrandt (of vervangt) en historische plaatsen en monumenten vernietigt, en hun essentiële culturele kennis en bewijs van bestaan uitwist. Vandaag de dag hebben we linkse instructeurs die zijn gestopt met het onderwijzen van de Amerikaanse geschiedenis en Antifa-groepen en -studenten die onze gedenkbeelden afbreken, wat herinnert aan de verwijdering van de artefacten onder de Tempelberg, de verwoesting van de Boeddha's van Bamyan, en de schade aan de Christopher Columbus beelden. Elk gebouw heeft een architectonische stijl en geschiedenis die, een gedenkteken zijn aan de vroegere generaties en een inspiratie voor de volgende generaties en wij hebben de plicht om die te beschermen. Maar onder het voorwendsel van energievervanging zou O-C alles afbreken en vervangen door communistisch gereguleerde gemiddelde woonruimtes - als ze al iets zou herbouwen.

Haar plan zou wel eens sinister kunnen zijn.

Haar programma roept op tot de volledige stopzetting van alle transportmiddelen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, waardoor vele miljoenen mensen werkloos worden in de productie, opslag, verkoop en productverzendingen, waardoor we terugkeren naar de achterstand van de vorige eeuwen. Zonder vliegreizen wordt internationaal zakendoen vrijwel onmogelijk. Zonder verzending zouden we niet kunnen produceren of handelen met de wereld. Zonder vrachtwagens zouden we weinig interne zendingen hebben, inclusief levensmiddelen. Zonder auto's zou ons vermogen om binnen ons eigen land te reizen tot stilstand komen, fietsen redden, een van de kwetsbaarste verkeersongevallen in China. O-C stelt een hogesnelheidstrein voor, zoals het rampzalige Fast Train-project in Californië, waar de kostenoverschrijdingen een wereldrecord halen - haren ten berge doen rijzen of opzettelijk bedoeld voor financiële ineenstorting.

Na de vernietiging van het vee door O-C zou senator Cory Booker (D) zijn veganistische voedselkeuzes opleggen aan de rest van het land. Daarom verzet hij zich, naast het verlies van koeien (rundvlees, melk en alle zuivelproducten, en voedsel dat die ingrediënten nodig heeft), ook tegen kip en eieren met een misplaatst gevoel voor moraliteit, omdat hij duidelijk geen rekening houdt met de gezondheid en het welzijn van zijn medeburgers. Hij maakt zich ook geen zorgen over de onvermijdelijk stijgende prijzen van andere voedingsmiddelen die in de plaats moeten komen van wat wij nodig hadden.

Met de vernietiging door O-C van de transport-, rund- en zuivelindustrie, en de vernietiging door Booker van de pluimvee-industrie en van de verschillende voeders voor hun dieren, zou het aantal werklozen een onoverkomelijk niveau bereiken. De last van het voeden van de bevolking zou vallen op lage lonen, arbeidsintensieve graan-, groente- en fruittelers, en worden onderworpen aan de variaties van het klimaat en het weer.

Ondanks onze huidige all-time lage werkeloosheid bereikt onder Trump, zijn de beter opgeleiden misschien niet inzetbaar als O-C's waanzin zal worden geïmplementeerd. Zij verzekert dat iedereen een werknemer van de overheid zou zijn, aangezien ook de farao-monarchie haar slavenarbeiders in dienst nam. O-C's voorgestelde belastingtarief van 70 tot 90 procent zou ook kunnen worden beargumenteerd als burgers die zichzelf betalen. Ons land zou een welvaartsstaat worden.

Elizabeth Harrington, in The Washington Free Beacon, verzekert ons dat elke federale (of monarchale) baan met zich meebrengt:

Opnieuw, met haar vooringenomenheid ten aanzien van afsnijding, voor het geval dat het leven niet utopisch is, vraagt haar plan om "herstelbetalingen voor alle mensen behalve voor de blanken".

Een overzicht van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) geeft aan dat de Russen hun huisvesting op 4,8 waarderen, vergeleken met de VS op 8,7; hun inkomen op 0,9, vergeleken met de VS op 10,0; en hun levenstevredenheid op 4,2, vergeleken met de VS op 7,8. Ik kan niet anders dan mezelf met enige schroom afvragen waar O-C's Green New Deal ons zou plaatsen.

Roosevelts Works Projects Administration (WPA) had miljoenen ongeschoolde mensen in dienst voor de bouw van openbare gebouwen en wegen - een storm van grote activiteit en inventiviteit. In schrijnend contrast daarmee zou de administratie van O-C lage en ongeschoolde arbeiders inzetten om onze architectonische prestaties - gebouwen die zijn ontworpen met de charme van barokke, koloniale, neoklassieke stijlen en meer - systematisch te vernielen en te vervangen door een deprimerende energie-efficiënte gelijkheid in elke stad en dorp. De straten zouden een onvoorstelbaar netwerk van stalen rupsbanden moeten zijn om het massieve openbaar vervoer te ondersteunen, en overal een aaneenschakeling van oplaadpunten voor door de staat goedgekeurde elektrische voertuigen.

Met een decorontwerp van de somberste futuristische Science Fiction-films in gedachten, worden we meegesleept naar de steeds engere socialistische droom van een gecontroleerde samenleving, waar individuele keuze door de staat wordt afgewezen en ons leven onvermoeibaar naar een vooraf bepaalde bestemming leidt.

[Opmerking: Zou de elite in Nederland veel anders denken, gezien het klimaatakkoord?]

Bron: Behold, A Green Horse -