www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gebroken Amerika

8 augustus 2019 - door Hal Lindsey

()

Ook dit weekend hebben we in de Verenigde Staten weer ondenkbare menselijke terreurdaden gezien. Ik treur om de familie en vrienden van de slachtoffers. Ik hoop dat de wetgevers samen kunnen werken om manieren te vinden om iedereen veiliger te maken en tegelijkertijd een open en vrije samenleving te handhaven. Maar wij als natie kunnen dit alleen bereiken met Gods hulp.

In alle afschuw kunnen christenen zich troosten met het feit dat Jezus ons ver van tevoren over deze dingen heeft verteld. We leven in een tijd waarin mensen ons willen definiëren en verdelen vanwege onze etniciteit. In Matteüs 24:7 zei Jezus dat in de laatste dagen "natie zal opstaan tegen de natie". Natie is een vertaling van het Griekse woord "etnos". Dat is waar we het woord 'etnisch' vandaan halen. Het betekent "volk zal opstaan tegen volk".

Vandaag geven we het namen als "blanke overheersing" en "identiteitspolitiek". Veel mensen werken elke dag hard aan het bedenken van nieuwe manieren om ons op basis van ras te verdelen. Deze mensen variëren van radicale extremisten tot politieke elites en media-elites. Voor de Verenigde Staten is een dergelijke verdeeldheid vooral gevaarlijk omdat we een land zijn met vele etnische groepen. Ons motto is E pluribus unum - Latijn voor "uit velen, één".

De El Paso-schutter schreef blijkbaar een manifest, en dat illustreert de waarschuwing van de Heer over de laatste dagen. Als je ooit door Texas hebt gereden, weet je dat een reis van Dallas naar El Paso een extreem lange reis is. Maar deze jongeman heeft die reis blijkbaar gemaakt omdat El Paso de thuisbasis is van zoveel Mexicaanse Amerikanen. En hij wilde hen een boodschap in bloed sturen.

Wikipedia's geschiedenis van Amerikaanse massaschietpartijen met 10 of meer doden begint met de "Camden shootings" in 1949. Dertien mensen stierven door toedoen van een man die later "crimineel krankzinnig" werd verklaard. De volgende massaschietpartij vond plaats op de universiteit van Texas in 1966. Sommigen suggereren dat een tumor in de buurt van de amygdala van de schutter - een deel van de hersenen dat zich bezighoudt met besluitvorming en emotionele reacties - achter de verschrikkelijke acties kon zitten. De mensen in die tijd waren enigszins opgelucht dat ze het opnieuw waanzin konden noemen. Ze vroegen zich nog niet af waarom de gekken begonnen waren met het schieten.

Slechts één van deze massamoorden vond plaats in de jaren zeventig, daarna 5 in de jaren tachtig, 2 in de jaren negentig en 4 tussen 2000 en 2011. Sinds 2012 zijn het er 13 geweest. Denk hier eens over na. In de afgelopen zeven jaar zijn er in Amerika meer massaschietpartijen geweest dan in de hele 20e eeuw.

In zo'n tijd in ons land moet er met veel zaken rekening worden gehouden. Maar de grootste is dit: wat is er veranderd?

Hier zijn enkele mogelijkheden. Een recente peiling wees uit dat 22% van de millennials (hier gedefinieerd als: Amerikanen in de leeftijd van 23 tot 38 jaar) "geen vrienden" hebben. Een van de grote redenen is dat zo velen van hen al hun vrije tijd besteden aan videospellen. Dan zijn er nog de videospellen zelf. De meeste massaschutters zijn radicaal verslaafd aan gewelddadige videospellen. We zouden ook kunnen denken aan de afwezigheid van vaders, de afwezigheid van discipline, of gebruik van drugs (inclusief het gebruik van bewustzijnsveranderende drugs om de zich slecht gedragende kinderen onder controle te houden).

Net als de schietpartijen zelf zijn deze dingen symptomen van iets dat veel groter en veel dieper is. Als samenleving hebben we ons actief van God afgewend. Helaas zijn veel kerken bereidwillig medeplichtig geweest aan deze afwijzing.

En nu leven we in een tijd van gewonde mensen. In Lucas 4:18-19 leest Jezus een profetie over Zichzelf voor uit het Oude Testament. Het geeft krachtig uitdrukking aan Zijn zending.

"De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken."

Zijn boodschap moet onze boodschap worden.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey