www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: "Geen plaats voor de zionistische entiteit in Palestina".

door Bassam Tawil - 26 februari 2019

( )

Hamas en de Islamitische Jihad controleren bijna twee miljoen Palestijnen die in de Gazastrook wonen. Elke groep heeft zijn eigen politieke leiding, evenals milities die verschillende soorten wapens bezitten, waaronder granaten en raketten. Foto: Op 20 juli 2017 paradeerden Hamas-milities met hun wapens in Gaza City. (Foto door Chris McGrath/Getty Images)

Een Palestijnse terreurgroep zegt dat haar ingenieurs "nauwkeurige en destructieve" raketten hebben ontwikkeld die de "bezette" steden Tel Aviv, Netanya en Jeruzalem kunnen bereiken. Abu Hamza, woordvoerder van de Al-Quds Brigades, de militaire vleugel van de Iraanse Islamitische Jihad-organisatie in de Gazastrook, dreigde dat de "raketeenheid" van zijn groep Israëlische steden in een "hel" zou veranderen.

"Er is geen plaats voor de zionistische vijand in het land van Palestina," zei Abu Hamza. "Of ze verlaten dit gezegende land, of ze zullen de ene na de andere pijnlijke aanval krijgen."

De Islamitische Jihad is na Hamas de grootste Palestijnse terreurgroep in de Gazastrook. Geen van beide groepen erkent het bestaansrecht van Israël. Beide zeggen dat ze zich inzetten voor de "gewapende strijd ter bevrijding van heel Palestina, van de Middellandse Zee tot de Jordaan".

De leiders van Hamas en de Islamitische Jihad zien Israël als één grote nederzetting die uit het Midden-Oosten moet worden verdreven.

Voor hen is er geen verschil tussen een joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever en een andere stad in Israël. Wat hen betreft zijn Tel Aviv, Ashdod, Haifa en Nazareth allemaal "bezette" steden. Palestijnse weersverwachtingsbulletins publiceren vaak namen van steden binnen Israël op een kaart waarop het woord Israël niet eens voorkomt.

De Palestijnse leiders zeggen dat het conflict met Israël alleen zal eindigen als Israël wordt vernietigd.

"We zullen niet één centimeter van het land Palestina opgeven," zei Hamas-leider Ismail Haniyeh. "Wij zullen blijven vechten totdat alle vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun huizen" - dat wil zeggen, de gebieden in Israël binnen de "groene lijn", de 1949-grenzen van de wapenstilstand."

In 2017 publiceerde Hamas een document met "Algemene principes en beleidslijnen", waarin het beweerde dat het klaar was om een Palestijnse staat te accepteren op de lijnen van 1967 (Westelijke Jordaanoever, Gazastrook en Oost-Jeruzalem) - maar zonder dat Hamas het bestaansrecht van Israël erkende of Hamas "zou opgeven heel Palestina".

Met andere woorden, Hamas zegt dat het zich niet zou verzetten tegen de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat in de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem; maar het zou deze gebieden gebruiken als lanceerplatform om "de rest van Palestina te bevrijden".

Het Hamas-document stelt duidelijk dat "geen enkel deel van het land van Palestina zal worden gecompromitteerd of opgegeven, ongeacht de oorzaken, de omstandigheden en de druk, en ongeacht de duur van de bezetting". Het bevestigt dat Hamas "elk alternatief voor de volledige bevrijding van Palestina, van de rivier tot de zee, afwijst". Het document stelt ook dat Hamas nooit de "zionistische entiteit" zal erkennen of afstand zal doen van Palestijnse rechten.

Hoewel Hamas in het document zegt dat het klaar is om, voor dit moment, een Palestijnse staat naast Israël te aanvaarden, beschouwt het niettemin "Palestina, dat zich uitstrekt van de rivier de Jordaan in het oosten tot de Middellandse Zee in het westen, en van Ras Al-Naqurah in het noorden tot Umm Al-Rashrash [Eilat] in het zuiden, als een integrale territoriale eenheid. Het is het land en de thuisbasis van het Palestijnse volk.

Het Hamas-document is door sommige westerlingen verkeerd geïnterpreteerd als een teken van gematigdheid en pragmatisme van de kant van de terroristische groepering. Reuters bijvoorbeeld beweerde in een bericht van 1 mei 2017 dat Hamas "zijn reeds lang bestaande oproep tot vernietiging van Israël heeft laten vallen".

Deze bewering is volledig onjuist. Reuters negeerde, net als verschillende andere westerse media, die delen van het Hamas-document waarin de noodzaak om Israël uit te schakelen wordt genoemd. Hier zijn andere delen van het document die de ware bedoelingen van Hamas onthullen:

"De Islamitische Verzetsbeweging Hamas is een Palestijnse nationale bevrijdingsbeweging. Het doel is om Palestina te bevrijden en de confrontatie aan te gaan met het zionistische project. Palestina is een Arabisch islamitisch land. Het is een gezegend heilig land dat een speciale plaats inneemt in het hart van elke Arabier en elke moslim. De legitimiteit van de zionistische entiteit zal niet worden erkend. Wat het land van Palestina is overkomen in termen van bezetting, nederzettingenbouw, jodendom, veranderingen in kenmerken of vervalsing van feiten is onwettig. Rechten komen nooit te vervallen."

Erger nog, sommige westerlingen zijn zo ver gegaan dat ze het document beschrijven als het "nieuwe Hamas-handvest". Nogmaals, die bewering is onjuist. Het handvest van Hamas, dat in 1988 werd gepubliceerd, blijft bestaan; het is nooit veranderd of gewijzigd. In dat handvest staat:

"Het land Palestina is een Islamitische Waqf die tot aan de Dag des Oordeels gewijd is aan toekomstige moslimgeneraties. Het land, of een deel ervan, mag niet worden verspild: het land, of een deel ervan, mag niet worden opgegeven. Noch heeft één enkel Arabisch land, noch alle Arabische landen, noch enige koning of president, noch alle koningen en presidenten, noch enige organisatie, noch allen, of ze nu Palestijns of Arabisch zijn, het recht om dat te doen..."

"Onze strijd tegen de Joden is zeer groot en zeer ernstig. Het heeft alle oprechte inspanningen nodig. Het is een stap die onvermijdelijk gevolgd moet worden door andere stappen. De Beweging is slechts één eskader, dat door steeds meer eskaders uit deze uitgestrekte Arabische en islamitische wereld moet worden gesteund, totdat de vijand is overwonnen en Allahs overwinning is behaald."

Hamas en de Islamitische Jihad zijn de afgelopen drie decennia belangrijke spelers geweest in de Palestijnse arena. Het zijn geen splinterfracties die als irrelevant kunnen worden afgedaan. De twee groepen controleren de bijna twee miljoen Palestijnen die in de Gazastrook wonen. Elke groep heeft zijn eigen politieke leiding, evenals milities die verschillende soorten wapens bezitten, waaronder raketten en granaten. De twee groepen hebben ook duizenden milities in de Gazastrook die zichzelf beschouwen als "soldaten" en "vrijheidsstrijders" in de oorlog om Israël uit te schakelen en Joden te doden."

Degenen die denken dat Hamas en de Islamitische Jihad ooit zullen verdwijnen, leven in een illusie. De twee groepen blijven een reële bedreiging vormen, niet alleen voor Israël, maar ook voor de Palestijnse Autoriteit (PA) van Mahmoud Abbas op de Westelijke Jordaanoever. Zonder de beveiliging van Israël op de Westelijke Jordaanoever zouden Hamas en de Islamitische Jihad het regime van Abbas al lang geleden ten val hebben gebracht. Hamas en de Islamitische Jihad verachten Abbas en beschouwen hem als een verrader vanwege zijn vermeende steun voor een tweestatenoplossing.

De leider Mahmoud Zahar van Hamas werd onlangs geciteerd toen hij zei dat zijn beweging "Palestina bevrijdt" Abbas aan een proces zal onderwerpen voor het verraden van de Palestijnen.

Aan Hamas en Islamitische Jihad zou steun voor hun duidelijkheid en eerlijkheid betreffende hun ambities gegeven moeten worden. De twee groepen zeggen duidelijk dat hun uiteindelijke doel is om Israël uit de regio te verwijderen en te vervangen door een islamitische staat. Het conflict met Israël gaat wat hen betreft niet over een nederzetting of een checkpoint of zelfs niet over Jeruzalem. In plaats daarvan gaat het om de aanwezigheid van Joden in wat zij beschouwen als hun eigen vaderland en staat.

Elk vredesplan voor het Midden-Oosten dat voorbijgaat aan wat Hamas en de islamitische Jihad zeggen, is gedoemd om te mislukken. Bovendien zal het negeren van de twee groepen een enorme bedreiging vormen voor de veiligheid en stabiliteit in de regio. De Amerikaanse regering, die zegt dat zij haar vredesplan voor het Midden-Oosten na de Israëlische verkiezingen in april zal onthullen, zou opnieuw moeten nadenken over de mogelijke gevolgen van dit plan.

Dit is wat de leden van de Amerikaanse regering zich moeten afvragen: Wat gebeurt er op de dag na de oprichting van een Palestijnse staat? Het antwoord volgens Hamas en de Islamitische Jihad (en andere Palestijnen) is dat de Palestijnen deze staat zullen gebruiken om de "gewapende strijd" voort te zetten ter bevrijding van de bezette steden Tel Aviv, Nazareth, Tiberias, Jaffa en Haifa. Onder de huidige omstandigheden zal een Palestijnse staat een duidelijk en existentieel gevaar vormen voor Israël.

De dreiging van de Islamitische Jihad om van Israëlische steden een "hel" te maken door raketten op hen af te vuren, moet serieus worden genomen door degenen die werken aan het komende Amerikaanse vredesplan. Welk stuk land ook dat aan Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever wordt gegeven, zal in de toekomst door Hamas en de Islamitische Jihad worden gebruikt als basis voor het lanceren van raketten en granaten op Israëlische steden. Dan zullen de terreurgroepen geen nauwkeurige, langeafstandsraketten meer nodig hebben om hun plan te verwezenlijken om de Israëlische bevolkingscentra te vernietigen: ze zullen recht tegenover hen zitten.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die gevestigd is in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2019 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: "No Place for the Zionist Entity in Palestine"