www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: Hamas is niet bang voor verkiezingen

door Khaled Abu Toameh - 1 juli 2019

( )

Afgebeeld: Schutters van de Palestijnse Fatah-fractie bezetten het gebouw van de Palestijnse Wetgevende Raad in Ramallah en schoten in de lucht, op 28 januari 2006, uit protest tegen de overwinning van Hamas op hun partij bij verkiezingen drie dagen eerder. (Foto door Zharan Hammad/Getty Images)

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit zegt dat hij bereid is om de presidents- en parlementsverkiezingen te houden, die al veel eerder hadden moeten plaatsvinden, en heeft zelfs de Palestijnse Centrale Verkiezingscommissie opdracht gegeven om te beginnen met de voorbereiding van de stemming.

Abbas lijkt een behoorlijke gok te nemen. De kans is reëel dat zijn rivalen in Hamas erin zullen slagen hem van de presidentiële troon te duwen die hij de afgelopen veertien jaar zo hardnekkig bezet heeft gehouden.

De leiders van Hamas hebben gereageerd door het initiatief om nieuwe verkiezingen te houden toe te juichen. De leiders zeggen dat ze niet bang zijn voor verkiezingen: ze hebben er vertrouwen in dat hun beweging zal winnen.

De Hamas-leiders hopen duidelijk, dat als er nieuwe verkiezingen worden gehouden, zij de overname van het Palestijnse Autoriteit (PA)-voorzitterschap en de Palestijnse Wetgevende Raad zullen vergemakkelijken.

Nieuwe verkiezingen zullen ongetwijfeld leiden tot de oprichting van een andere door Hamas gecontroleerde entiteit op de Westelijke Jordaanoever. De Palestijnen zouden eindigen met twee door Hamas geleide ministaatjes, een op de Westelijke Jordaanoever en een in de Gazastrook.

De laatste Palestijnse parlementsverkiezingen, gehouden in januari 2006, hebben geleid tot een overwinning van Hamas. Hamas-functionarissen die de stemming betwistten onder de naam Change and Reform, kregen 74 van de 132 zetels. De overwinning van Hamas was een zware klap voor de regerende Fatah-fractie van Abbas, waarvan de vertegenwoordigers slechts 45 zetels kregen.

Achttien maanden later nam Hamas met geweld de controle over in de Gazastrook na de omverwerping van de door Fatah gedomineerde Palestijnse Autoriteit. Sindsdien is de Palestijnse Wetgevende Raad effectief verlamd geraakt, waardoor de Palestijnse Autoriteit zonder parlementair toezicht is achtergebleven.

De laatste Palestijnse presidentsverkiezingen werden gehouden in januari 2005, toen Abbas werd gekozen als opvolger van Yasser Arafat. Sindsdien is het de Palestijnen onmogelijk gemaakt een nieuwe president te kiezen vanwege de voortdurende machtsstrijd tussen Fatah op de Westelijke Jordaanoever en Hamas in de Gazastrook. De 83-jarige Abbas zit in zijn functie op dit moment in het veertiende jaar van zijn vierjarige ambtstermijn. Veel Palestijnen stopten ermee om hem als een legitieme en rechtmatige leider te beschouwen nadat zijn ambtstermijn in januari 2009 afliep.

Abbas begint nu aan een riskante stap door zich bereid te verklaren nieuwe parlements- en presidentsverkiezingen te houden.

Ten eerste is de kans groot dat Hamas de parlementsverkiezingen opnieuw zal winnen. Een van de belangrijkste redenen waarom Hamas de verkiezingen van 2006 heeft gewonnen, was de welig tierende financiële en administratieve corruptie in de Palestijnse Autoriteit. Dat is duidelijk de reden waarom Hamas ervoor heeft gekozen om zijn lijst Verandering en Hervorming te noemen - om de Palestijnen te beloven een einde te maken aan de corruptie.

Maar veel van de Fatah-kandidaten die verdacht worden van betrokkenheid bij corruptie en wanbeheer en die bij die verkiezingen betrokken waren, zijn nog steeds aan de macht. We kunnen rustig aannemen dat de Palestijnen niet zullen stemmen op dezelfde Fatah-lijst waarop dezelfde mensen staan als die welke zijn weggestemd vanwege hun corruptie.

Ten tweede zal het initiatief van Abbas om nieuwe verkiezingen te houden worden gezien als een bekentenis dat hij er niet in geslaagd is om Hamas in de Gazastrook uit de macht te verwijderen. Erger nog, de deelname van Hamas aan de nieuwe verkiezingen zal de islamitische beweging legitimeren en haar rol als belangrijke speler in de Palestijnse arena versterken.

In het verleden hebben Abbas en zijn ambtenaren gezegd dat er geen verkiezingen kunnen worden gehouden zolang Hamas-ambtenaren weigerden om hun heerschappij over de Gazastrook te beëindigen. Abbas lijkt die voorwaarde nu te hebben laten vallen.

Ten derde heeft Abbas geen garanties dat de verkiezingen in de Gazastrook vrij en eerlijk zullen verlopen zolang Hamas aan de macht blijft. Gezien het voortdurende wrede optreden van Hamas tegen zijn politieke rivalen, met name Fatah, is het hoogst onwaarschijnlijk dat Fatah-kandidaten zich veilig zouden voelen om de machthebbers van de Gazastrook openlijk aan te vallen. Onder de huidige omstandigheden zal Hamas niet toestaan dat Fatah-kandidaten verkiezingscampagnes voeren waarin zij kritiek leveren op het Hamas-regime en de leiders.

Afgelopen maart kregen de Palestijnen die in de Gazastrook wonen uit eerste hand een pijnlijk voorproefje van wat er gebeurt met iedereen die Hamas durft uit te dagen. Protesten die in verschillende delen van de Gazastrook uitbraken tegen de economische ontberingen, werden met een ijzeren vuist van Hamas beantwoord.

Hamas beschuldigde Fatah er niet alleen van dat het achter de economische protesten zat, maar haar veiligheidstroepen arresteerden ook tientallen Fatah-leden in de Gazastrook. Fatah zegt dat veel van haar mensen in de gevangenis van Hamas op brute wijze zijn gemarteld. Fatah heeft Hamas ook verantwoordelijk gehouden voor de moordaanslagen op twee hoge Fatah-functionarissen in de Gazastrook: Ahmed Hils en Atef Abu Seif.

"Hamas heeft Fatah-leden ontvoerd en op brute wijze gemarteld," zei Fatah-woordvoerder Osama Qawassmeh. "Geen enkele Palestijn kan zich voorstellen wat Hamas heeft gedaan."

Naast zware mishandelingen met knuppels en plastic buizen, zeggen sommige Palestijnen dat Hamas-officieren hen dwongen om hun eigen urine te drinken en de armen en benen van gevangenen braken.

Als Fatah-leden niet eens mogen protesteren tegen de levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook, hoe kunnen zij dan deelnemen aan vrije en eerlijke verkiezingen onder Hamas?

En als Fatah-leden systematisch het doelwit worden martelingen door Hamas vanwege het uiten van hun mening, hoe zullen zij dan ooit nog verkiezingscampagnes mogen voeren die de heersers van Hamas in de Gazastrook uitdagen?

Het initiatief van Abbas wordt ondertussen niet alleen toegejuicht door Hamas, maar ook door verschillende Palestijnse facties en instellingen die al lang hebben opgeroepen tot nieuwe parlements- en presidentsverkiezingen. Onlangs hebben de facties en instellingen een brief aan Abbas gestuurd waarin zij hun steun betuigen aan zijn initiatief en zeggen dat de Palestijnen het recht hebben om hun leiders te kiezen door middel van eerlijke en transparante verkiezingen.

In de bizarre parallelle wereld van de Palestijnen zeggen de Hamas-leiders dat ze weliswaar niet bang zijn voor verkiezingen, maar dat ze er niet zeker van zijn dat de stemming op de Westelijke Jordaanoever vrij en eerlijk zal zijn, waar de Palestijnse Autoriteit bijna dagelijks Hamas-aanhangers blijft aanpakken.

"Hamas is niet bang voor verkiezingen," zei senior Hamas-leider Mohammed Nazzal. "In feite is het Abbas die bang is voor verkiezingen omdat uit opiniepeilingen is gebleken dat hij en Fatah door Hamas verslagen zullen worden. Ondanks onze fouten blijft Hamas het geweten van de Palestijnen omdat het geen veiligheidscoördinatie [met Israël] uitvoert en niet het geld van het volk steelt."

De Hamas-leiders zijn ervan overtuigd dat ze elke nieuwe verkiezing zullen winnen om twee redenen: de voortdurende veiligheidscoördinatie van de Palestijnse Autoriteit met Israël wordt door Hamas-ambtenaren en veel Palestijnen gezien als een daad van verraad, en de Palestijnen lijken te walgen van de ongebreidelde corruptie in de top van de Palestijnse leiding.

Een recente opiniepeiling, gepubliceerd door de Palestijnse corruptiemonitor Aman Coalition, toonde aan dat 91% van de ondervraagde Palestijnen de Palestijnse Autoriteit niet vertrouwt. Andere peilingen hebben aangetoond dat meer dan 60% van de ondervraagde Palestijnen graag zou zien dat Abbas aftreedt.

In dit stadium is het nog te vroeg om te voorspellen of het laatste initiatief van Abbas zal slagen. De spanningen tussen zijn Fatah-fractie en Hamas zijn nog steeds even groot als altijd. Zelfs de Egyptenaren, die de afgelopen maanden hebben bemiddeld om een einde te maken aan het geschil, lijken hun handen in de lucht te hebben gegooid om ermee te stoppen.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist uit Jeruzalem, is een Shillman Journalism Fellow van het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2019 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: "Hamas Is Not Afraid of Elections"