www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: Geen vrede of verzoening met de 'ongelovigen'

door Khaled Abu Toameh - 4 maart 2019

( )

De toegenomen discussie over de mogelijkheid dat sommige Arabische landen hun betrekkingen met Israël normaliseren, heeft de Palestijnen ertoe aangezet om een campagne te voeren die gericht is op het uitoefenen van druk op Arabische leiders om zich te onthouden van een dergelijke stap. De meest recente campagne is getiteld: "Normalisatie is een misdaad. Foto: Palestijnse Autoriteit President Mahmoud Abbas. (Screenshot)

In een recente stap zijn de Palestijnen begonnen hun toevlucht te nemen tot de islam om hun fel verzet tegen de normalisering van de betrekkingen met Israël te rechtvaardigen. Palestijnse leiders en activisten hebben lang politieke en nationalistische redenen aangehaald om hun verzet tegen elke vorm van normalisering met Israël te verklaren - maar de islam is een nieuwe factor in de mix.

Het toegenomen gepraat over de mogelijkheid dat sommige Arabische landen hun betrekkingen met Israël gaan normaliseren, heeft de Palestijnen ertoe aangezet om een campagne te voeren die gericht is op het uitoefenen van druk op Arabische leiders om zich te onthouden van een dergelijke stap. De meest recente campagne is getiteld: "Normalisatie is een misdaad.

Ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit die niet bekend staan als bijzonder religieus, hebben de Arabische staten gewaarschuwd dat normalisering met Israël neerkomt op verraad. Mahmoud al-Aloul, vice-voorzitter van de regerende Fatah-partij van de Palestijnse Autoriteit (onder leiding van Mahmoud Abbas), ging zelfs zo ver dat hij de Arabische normalisatie met Israël beschreef als een "dolksteek in de rug van de Palestijnen".

Aloul en andere Palestijnse functionarissen zeggen dat ze tegen een Arabische normalisering met Israël zijn omdat de Palestijnen bang zijn om in de steek gelaten te worden door hun Arabische broeders. Hun belangrijkste argument is dat normalisering met Israël pas zou moeten plaatsvinden nadat, en niet voordat, het Israëlisch-Palestijnse conflict is opgelost.

PLO Secretaris-generaal Saeb Erekat drong er bij de Arabische staten op aan zich te houden aan het Arabisch Vredesinitiatief van 2002, dat stelt dat Arabische landen normale betrekkingen met Israël tot stand zouden brengen na een volledige Israëlische terugtrekking tot de lijnen van voor 1967, inclusief de Golanhoogte, en de oprichting van een onafhankelijke en soevereine Palestijnse staat.

De Palestijnen hebben echter blijkbaar het gevoel dat hun oproepen aan de Arabische landen aan dovemansoren gericht zijn. Zij zijn ervan overtuigd dat de Amerikaanse regering doorgaat met haar inspanningen om sommige Arabische staten ertoe te bewegen normale banden met Israël aan te knopen alvorens het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.

Vorige week werden deze Palestijnse angsten versterkt toen de gezanten van de Amerikaanse regering, Jason Greenblatt en Jared Kushner, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Saoedi-Arabië en Qatar bezochten. De Palestijnen zien deze tournee als onderdeel van het aanstaande plan van de Amerikaanse regering voor vrede in het Midden-Oosten, dat volgens hen vooral gericht is op het bevorderen van normalisering tussen de Arabieren en Israël "ten koste van de Palestijnen".

Blijkbaar als onderdeel van hun poging om het toekomstige, maar nog ongeziene plan, ook wel bekend als de "Deal van de eeuw", te dwarsbomen, en om te voorkomen dat Arabieren normale betrekkingen met Israël zal aanknopen, heeft een groep Palestijnse islamitische geleerden op 3 maart nog een fatwa (islamitische religieuze mening) uitgevaardigd dat waarschuwt tegen elke vorm van normalisering met de "zionistische entiteit".

De geleerden hopen dat door hun fatwa de moslims wereldwijd een Palestijnse campagne tegen normalisering met Israël zullen gaan steunen. Door het uitgeven van dergelijke fatwa's hopen de Palestijnen duidelijk het conflict met Israël om te zetten in een religieus conflict.

De in Gaza gevestigde groep, genaamd Palestinian Scholars' Association, zei in zijn fatwa dat volgens de heerschappij van de islam, "normalisering met de zionistische vijand, en het accepteren ervan in de regio, een van de gevaarlijkste penetraties in de moslimgemeenschap is en een bedreiging voor haar veiligheid, evenals een corruptie van haar doctrine en een verlies van haar jeugd".

De geleerden leggen verder uit dat "normalisering en verzoening betekent dat de Joden zich sterker maken ten opzichte van het land van de moslims, zich overgeven aan de ongelovigen en aan het verlies van religie en islamitisch land".

Niets nieuws hier: deze Palestijnse geleerden herinneren de Arabische leiders en regeringen eenvoudigweg aan wat Hamas duidelijk in zijn handvest heeft vastgelegd:

"Het land Palestina is een islamitische Waqf, die voor toekomstige moslimgeneraties wordt ingewijd tot aan de Dag des Oordeels. Het mag niet, ook niet een deel ervan, worden verspild; het mag niet, ook niet een deel ervan, worden opgegeven. Noch één enkel Arabisch land, noch alle Arabische landen, noch enig koning of president, noch alle koningen en presidenten, noch enige organisatie, noch allen, of ze nu Palestijns of Arabisch zijn, hebben het recht om dat te doen. Palestina is een islamitisch Waqf-land dat voor moslimgeneraties is ingewijd tot aan de Dag des Oordeels.

De Palestijnse geleerden waarschuwen de Arabieren ook dat verzoening en normalisering met de Joden in tegenspraak is met de Koran, in het bijzonder Surah An-Nisa (4:74), wat zegt:

"Hoe komt het dat je niet vecht op de manier van Allah en ter ondersteuning van de hulpelozen - mannen, vrouwen en kinderen - die bidden: 'Onze Heer, breng ons uit dit land, waarvan de mensen onderdrukkers zijn.'"

De geleerden richten zich verder tot de Arabische leiders en regeringen, en vragen de geleerden, in navolging van dit Koranvers:

"Als God het tot een plicht maakt om te vechten om de hulpbehoevenden te redden, hoe kunnen we dan vrede sluiten met de zionistische bezetters en hen in Palestina superieur laten zijn aan de moslims?"

De geleerden sturen ook een waarschuwing naar de Arabieren die al overeenkomsten hebben ondertekend met Israël, waaronder de PLO, Jordanië en Egypte. De waarschuwing van de geleerden zegt dat de Arabieren die overeenkomsten met Israël hebben ondertekend "alleen maar teleurstelling en vernedering hebben geoogst en de islamitische heilige plaatsen niet hebben bevrijd".

De huidige vrede en de huidige normalisering met Israël "vertegenwoordigt onrechtvaardigheid en agressie tegen het Palestijnse volk", voegden de geleerden eraan toe.

"Het ontkent het recht van het Palestijnse volk op het land en erkent ten onrechte het recht van de Joden op hun land. Verzoening en normalisering met de zionistische vijand wordt beschouwd als nietig en een expliciete schending van de bepalingen van de Sharia (de islamitische religieuze wet).

De uitspraak van de Palestijnse Leraren-vereniging is ook bedoeld om de Amerikaanse regering te laten weten dat de Palestijnen en de moslims niets te maken hebben met de "Deal van de eeuw". Bovendien dient het als een herinnering dat zelfs als sommige Arabieren vredesverdragen met Israël ondertekenen, er altijd moslims zullen zijn die hen als "verraders" zullen veroordelen en hen ervan zullen beschuldigen tegen de Koran en de heerschappij van de islam te handelen. In het licht van deze dreiging is het moeilijk in te zien hoe Abbas of een Palestijnse leider zou kunnen instemmen met welke vorm van verzoening en normalisering dan ook met de "zionistische vijand".

Abbas is zich er ondertussen terdege van bewust dat moslims hem zullen veroordelen - en misschien een fatwa uitgeven die oproept tot zijn dood - als hij ooit vrede durft te sluiten met de Joden. Dat wantrouwen zou zijn recente commentaar tijdens een bezoek aan Egypte kunnen verklaren, toen werd gemeld dat hij zei dat hij niet van plan is om zijn leven als verrader te eindigen door concessies te doen aan Israël. Het valt nu nog te bezien of de Arabische en islamitische wereld het standpunt van Abbas zal onderschrijven en zich zal laten intimideren door Palestijnse islamitische geestelijken.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist, gevestigd in Jeruzalem, is een Shillman Journalist Medewerker bij Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2019 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: No Peace or Reconciliation with the 'Infidels'