www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Evolutie Anti-God Samenzwering

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 18 februari 2019

 "Waar was je toen ik de fundamenten van de aarde legde? Spreek als je begrip hebt". Job 38:4 (De Israëlische Bijbel™)

( )

De schepping van Adam - door Michelangelo.

Een online petitie heeft de handtekeningen verzameld van meer dan 1000 wetenschappers die de evolutietheorie van Darwin in twijfel trekken, een theorie die al meer dan 150 jaar onbetwist is gebleven. Velen zijn sceptisch over de theorie en één godsdienstwetenschapper noemt het een aandringen op willekeurige mutatie als "samenzwering", die bedoeld is om de mogelijkheid van een Schepper weg te nemen, iets wat Darwin zelf nooit bedoeld heeft.

Vorige week vierden wetenschappers over de hele wereld de 200e verjaardag van de geboorte van Charles Darwin, de Engelse naturalist en bioloog, die voor het eerst de evolutietheorie voorstelde, gebaseerd op willekeurige natuurlijke mutatie en natuurlijke selectie. Maar niet iedereen viert feest.

De petitie stelt eenvoudigweg: "We zijn sceptisch over de beweringen over het vermogen van willekeurige mutatie en natuurlijke selectie om rekening te houden met de complexiteit van het leven. Zorgvuldig onderzoek van het bewijs voor de Darwinistische theorie moet worden aangemoedigd."

De verklaring werd voor het eerst opgesteld en verspreid door Discovery Institute in 2001 als antwoord op wijdverspreide beweringen dat er geen geloofwaardige wetenschappers bestonden die twijfelden aan het neodarwinisme. Discovery Institute nam vervolgens een advertentie uit de The New York Review of Books en elders, waarin meer dan 100 wetenschappers werden getoond die bereid waren om hun wetenschappelijke scepsis over neodarwinisme publiekelijk uit te drukken.

Sinds 2001 zijn de ondertekenaars van de verklaring uitgegroeid tot meer dan 1000 wetenschappers, zowel in de Verenigde Staten als over de hele wereld. Ondertekenaars van het Scientific Dissent From Darwinism moeten ofwel gepromoveerd zijn op een wetenschappelijk gebied zoals biologie, chemie, wiskunde, techniek, informatica, of een van de andere natuurwetenschappen; of ze moeten een titel hebben en als professor in de geneeskunde werkzaam zijn.

Dr. Gerald Schroeder, een orthodox-joods natuurkundige met een Filosofie doctorstitel van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), heeft de petitie ondertekend en is het volledig eens met de vooronderstelling ervan.

"Het is tijd om de knieën-knikkende conclusie dat de evolutie wordt aangedreven door toeval te herzien," vertelde Dr. Schroeder aan Breaking Israel News. "De onbetwistbare aandrang op willekeurige mutatie is een samenzwering van de wetenschappelijke gemeenschap tegen de mogelijkheid dat er een scheppende God is."

"Darwin zelf heeft nooit gezegd dat het toevallig was," merkte Dr. Schroeder op, onder verwijzing naar de laatste paragraaf in Darwins baanbrekende werk 'On the Origin of Species', gepubliceerd in 1859.

"Er is een grootsheid in deze kijk op het leven, met zijn verschillende krachten, die oorspronkelijk door de Schepper in een paar vormen of in één vorm werden gevormd; en dat, terwijl deze planeet verder is blijven doordraaien volgens de vaste wet van de zwaartekracht, vanaf een zo eenvoudig begin tot eindeloze vormen de mooiste en wonderlijke, en zijn geëvolueerd."

Dr. Schroeder legde uit dat deze paragraaf was opgenomen in de vijf laatste edities van het boek, maar niet in de eerste editie die in de haast werd gepubliceerd.

"Sommige wetenschappers die de evolutietheorie bespreken, verwijzen bewust naar de eerste editie waarin de Schepper niet wordt genoemd," aldus Dr. Schroeder. "Of ze citeren Darwin, maar laten het woord 'Schepper' weg.

Dr. Schröder heeft zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen de evolutietheorie en het feit van de evolutie.

"Het is bewezen dat het leven zich heeft ontwikkeld van eenvoudig naar complex," aldus Dr. Schröder. "Maar dit weerspiegelt perfect het scheppingsproces zoals dat in de Bijbel wordt gepresenteerd. Het fossielenbestand volgt precies wat Genesis in het eerste hoofdstuk heeft geschetst.

De evolutietheorie zoals gepresenteerd door Darwin beschrijft een willekeurig proces, een bewering volgens Dr. Schroeder dat een "vooroordeel" is in de wetenschappelijke gemeenschap.

"Het woord 'evolutie' vereist niet intrinsiek dat het proces willekeurig is," aldus Dr. Schröder. "Er zijn geen gegevens waaruit blijkt dat de mutaties willekeurig zijn. De waarschijnlijkheid dat evolutie willekeurig is, is in zijn totaliteit nul.

Hij merkte op dat er feiten zijn die de theorie lijken te weerleggen, en die nog moeten worden behandeld. Een van die ongemakkelijke uitdagingen voor willekeurige natuurlijke selectie is de Cambrium Explosie die naar schatting 541 miljoen jaar geleden plaatsvond, toen alle grote dierlijke rassen tegelijkertijd in het fossielenbestand verschenen. Voorafgaand aan de explosie in Cambrium waren alle fossielen microscopisch klein. Darwin zelf merkte op dat het gebrek aan fossiel bewijs voor een geleidelijk en willekeurig evolutieproces een probleem vormde voor zijn theorie.

"Op de vraag waarom we geen rijke fossiele afzettingen vinden die behoren tot deze veronderstelde vroegste periodes voorafgaand aan het Cambrium systeem, kan ik geen bevredigend antwoord geven," schreef Darwin. Volgens zijn theorie heeft Darwin in zijn boek 'Natura non facit Salturum' (De natuur maakt geen sprongen) daar meerdere malen op aangedrongen. Het fossiele bewijs van de Cambrium Explosie is rechtstreeks in tegenspraak met dit niet-kloppende aspect van zijn theorie.

Deze anti-evolutionaire leemte in het fossielenbestand is niet opgelost in de meer dan 150 jaren sinds Darwin deze woorden schreef, maar de meeste moderne wetenschappers weigeren om met de tegenstrijdige bewijzen om te gaan. Stephen J. Gould, een van de meest invloedrijke wetenschappelijke auteurs van de afgelopen 50 jaar, schreef over dit falen van de wetenschap om willekeurige natuurlijke selectie in de Natuurgeschiedenis in 1987 te bekritiseren, en noemde het een "handelsgeheim".

"De extreme zeldzaamheid van overgangsvormen in het fossielenbestand blijft het handelsgeheim van de paleontologie. De evolutionaire bomen die onze tekstboeken sieren hebben alleen gegevens op de uiteinden en knooppunten van hun takken; de rest is de gevolgtrekking, hoe redelijk ook, niet het bewijs van fossielen ... We bedenken onszelf als de enige echte studenten van de geschiedenis van het leven, maar om ons favoriete verslag van de evolutie door natuurlijke selectie te behouden, beschouwen we onze gegevens als zo slecht, dat we nooit het proces zien dat we zelf belijden te bestuderen."

Dr. Schroeder voegde een sterke disclaimer toe aan zijn weerlegging van willekeurige mutatie en natuurlijke selectie:

"Dat bewijst niet noodzakelijkerwijs dat er een God is of dat evolutie een God vereist," zei Dr. Schröder. "Maar het bewijst zeker dat de manier waarop evolutie de afgelopen 200 jaar aan schoolkinderen is onderwezen een leugen is."

"Dit is slecht," zei Dr. Schröder ondubbelzinnig. "Dit alles maakt deel uit van een allesoverheersende antireligieuze agenda van de wetenschappelijke gemeenschap, om vast te stellen dat de wereld het resultaat is van willekeurige krachten. Er zijn zo veel mogelijke verkeerde antwoorden, verkeerde mutaties, en enorm weinig die goed zijn, en dat de mogelijkheid dat het leven zich willekeurig ontwikkelde statistisch gezien zeer onwaarschijnlijk is."

Dr. Schroeder benadrukte dat het leren van wetenschap in het algemeen, en evolutie in het bijzonder, op een intellectueel eerlijke manier kan leiden tot een dieper geloof in de Schepper. Het is interessant om op te merken dat Dr. Schröders video, "Geloof in God in 5 minuten (Wetenschappelijk Bewijs)", meer dan drie miljoen views heeft opgeleverd.

"Maar het heeft ook meer dan 20.000 'dislikes' opgeleverd," zei Dr. Schroeder, die dit gebruikt om te illustreren dat rede en logica het niet altijd winnen in het publieke debat.

Bron: The Evolution Conspiracy - Breaking Israel News | Biblical Perspective