www.wimjongman.nl

(homepagina)

China en Rusland bouwen super-EMP-bommen voor een 'stroomuitval-oorlog'

Een rapport onthult elektromagnetische oorlogsscenario's

Door Bill Gertz - 1 februari 2019

Verschillende landen, waaronder China en Rusland, bouwen krachtige atoombommen die ontworpen zijn om elektromagnetische super-pulsgolven (EMP-golven) te produceren die alle elektronica - van computers tot elektrische netwerken - over honderden kilometers te kunnen verwoesten, zo blijkt uit een onlangs uitgebrachte congresstudie.

Een rapport van de nu ter ziele gegane Commissie om de dreiging van de EMP-aanval voor de Verenigde Staten te beoordelen, onthult voor het eerst de details over hoe nucleaire EMP-wapens worden geïntegreerd in de militaire doctrines van China, Rusland, Noord-Korea en Iran.

In het verslag wordt onthuld hoe deze staten de EMP-aanvallen zouden kunnen gebruiken in de gevechtsterreinen van het Midden-Oosten, het Verre Oosten, Europa en Noord-Amerika.

"De nucleaire EMP-aanval maakt deel uit van de militaire doctrines, plannen en oefeningen van Rusland, China, Noord-Korea en Iran voor een revolutionaire nieuwe manier van oorlogvoering tegen strijdkrachten en civiele kritieke infrastructuur door middel van cyber, sabotage en EMP," stelt het rapport.

"Deze nieuwe manier van oorlogvoering wordt door veel landen onder veel namen genoemd: In Rusland, China en Iran heet het de Zesde Generatie Oorlogsvoering, de Niet-Contact Oorlogvoering, de Elektronische Oorlogvoering, de Totale Informatie Oorlogvoering, en de Cyber Warfare.

Nucleaire-elektronische oorlogvoering wordt ook wel de "stroomuitvalsoorlog" genoemd vanwege de effecten op alle elektronische apparaten.

EMP-aanvallen zullen worden uitgevoerd op zulke grote hoogtes dat een ontploffing geen onmiddellijke schadelijk gevolgen zal hebben voor de mens. In plaats daarvan wordt met drie soorten EMP-golven in seconden tijd schade toegebracht aan de elektronica en worden de aanvallen door tegenstanders niet beschouwd als een daad van nucleaire oorlog.

"Potentiële tegenstanders begrijpen dat miljoenen mensen kunnen sterven aan de neveneffecten op de lange termijn door een EMP en cyberaanvallen die langdurige stroomuitval van nationale elektriciteitsnetten en andere levensondersteunende kritieke infrastructuren veroorzaken," aldus het rapport.

De "aanvallen worden door vijandelijke militaire ontwerpers beschouwd als een vrij gemakkelijk, potentieel toe te passen middel om massavernietiging op te leggen en tegenstanders dwingen om te capituleren".

EMP aanvallen kunnen worden aangepast aan de grootte van het gebied en de intensiteit van de golf door het te detoneren op verschillende hoogtes. Hoe dichter bij de aarde, hoe krachtiger de puls. Hoe hoger de hoogte, hoe groter het impactgebied.

"Een enkel kernwapen kan potentieel een EMP-aanval doen tegen een doelwit ter grootte van Noord-Amerika", aldus het rapport. "Elk kernwapen dat tot ontploffing wordt gebracht op een hoogte van 30 kilometer [18,6 mijl] of hoger zal een potentieel catastrofale EMP genereren.

Super-EMP bommen produceren gammastralen die een piek EMP-veld van 200.000 volt per meter genereren - genoeg om strategische communicatie- en inlichtingensystemen te verbranden. China, Rusland, en waarschijnlijk Noord-Korea zouden deze wapens hebben, volgens de commissie. De Verenigde Staten hebben geen super-EMP wapens in hun nucleaire arsenaal.

De bommen vereisen geen nauwkeurigheid en de wapens vereisen geen voertuig, hitteschild, en schokbrekers die voor kernkoppen worden vereist als ze ontploffen in de atmosfeer boven de doelen.

De wapens kunnen worden geleverd door middel van een verscheidenheid aan middelen, waaronder satellieten, lange of middellange afstand raketten; korteafstandsraketten die gelanceerd worden vanaf een vrachtschip; door sommige kruisraketten en anti-scheepsraketten; van straaljagers of een commerciële straalvliegtuig; ook een meteorologische ballon.

Het niet meer geheime rapport werd na een veiligheidsonderzoek door het Pentagon vrijgegeven en geeft voor het eerst in een officiële overheidspublicatie met afbeeldingen weer wat nucleaire detonaties 30 tot 400 km boven de aarde veroorzaken, en die gerichte elektronische golven zullen produceren die zich tot 2500 km uitstrekken.

Gedeelten van het rapport zijn geredigeerd om te voorkomen dat tegenstanders de elektronische kwetsbaarheden van de VS zal leren kennen.

Het rapport laat zien hoe Iran - een staatsinlichtingendienst waarvan de V.S. heeft geoordeeld dat het een jaar verwijderd is van de bouw van een kernwapen - een enkel kernwapen kan gebruiken dat met een middellangeafstandsraket wordt afgevuurd om samen Egypte en Israël, of Saoedi-Arabië, uit te schakelen zonder dat dit schade veroorzaakt.

China zou ook gebruik kunnen maken van EMP-wapens om het eiland Taiwan in een elektronisch duister te storten en de aanvalsgroepen met vliegdekschepen die Taiwan verdedigen tegen een aanval vanuit het vasteland, uit te schakelen.

( )

China-Taiwan-Filippijnen

Noord-Korea zou een atoombom kunnen afvuren in de ruimte boven Japan. Zowel Japan als Taiwan zijn sterk afhankelijk van elektronica die kwetsbaar is voor een EMP.

Rusland zou een van zijn super-EMP-bommen boven Europa kunnen afvuren om de NAVO en het continent in het duister te storten en chaos te creëren, aldus het verslag.

De Islamitische Staat zou een kernwapen uit Noord-Korea of Iran kunnen verwerven, samen met een korteafstandsraket die men naar de ruimte kan afvuren en boven Italië tot ontploffing kan brengen.

Voor de Verenigde Staten wordt een oorlogsscenario met een EMP getoond als het resultaat van conflicten waarbij een Russische aanval op Canada en de V.S. met conventionele precisieaanvallen kan worden uitgevoerd.

In een groot conflict met China of Rusland zou het eerste schot in de oorlog een ruimte-uitbarsting kunnen zijn van een super EMP-wapen dat is ontworpen om het nucleaire commando en de controle en wapens van de VS uit te schakelen.

"Een super-EMP kernkop in het bezit van Rusland of Noord-Korea kan de beste beschermde activa van de V.S. in gevaar brengen, zelfs bedreigend zijn voor de overleving van het nucleaire afschrikmiddel van de V.S.," volgens het bovengenoemde rapport.

Moskou heeft een nieuwe nucleaire strategie aangenomen, om een escalatie van een conflict met kernwapens te de-escaleren wat volgens het rapport is toegesneden op ruimtevaart gebaseerde EMP-aanvallen.

De Russische kernraketonderzeeërs zouden een super-EMP kernkop kunnen gebruiken om de strategische en conventionele strijdkrachten van de V.S. te verlammen en het nationale stroomnet uit te schakelen.

Het rapport stelt dat 14 EMP uitbarstingen tot 60 mijlen krachtige elektronische golven uitzenden naar zeer belangrijke faciliteiten, met inbegrip van nationale raketdefensie in Alaska en Californië; het bevelcentrum bij het Pentagoon buiten Washington; en het Noordamerikaanse Bevel van de Defensie van de Ruimtevaart (NORAD) in Colorado.

Andere EMP aanvallen zouden de raketten en bommenwerpers kunnen uitschakelen in Minot, Noord-Dakota, F.E. Warren Air Force Base, Wyoming en Malmstrom Air Force Base, Montana.

Bommenwerpers in Missouri, Louisiana, South Dakota en Texas konden ook worden verblind samen met de kernraketonderzeebases in Washington en Georgia.

Een Amerika-China-conflict over Taiwan zou ertoe kunnen leiden dat Beijing een black-out EMP-aanval uitvoert op de 48 staten wat het militaire commando en controle en communicatie zou verstoren en de Verenigde Staten uit het regionale Aziatische conflict zou slaan.

( )

EMP-gebiedsdekking

Ook Iran zou een langeafstandsraketaanval in de ruimte boven de Verenigde Staten kunnen lanceren als een manier voor het islamitische regime in Teheran om te vernietigen wat haar leiders beschouwen als de "Grote Satan".

( )

Iran EMP aanval op Israël

Als Noord-Korea of Iran heimelijk een al-Qaeda-terreurgroep voorziet van een kernwapen, kan de terroristische groepering die het World Trade Center en het Pentagon heeft aangevallen, een mobiele raket voor de korte afstand krijgen en kernkoppen om die in de ruimte boven het land af te vuren als onderdeel van haar oorlog tegen de Verenigde Staten.

Noord-Korea, dat enkele jaren geleden na reparaties in Cuba heimelijk SA-10 oppervlakte-luchtraketten op een schip heeft overgebracht, kan een korteafstandsraket met een kernkop gebruiken om het elektriciteitsnet van Texas uit te schakelen in een poging om de Verenigde Staten te dwingen militaire oefeningen in Zuid-Korea te stoppen.

De "Verenigde Staten zijn bijzonder kwetsbaar door dit nieuwe type van oorlogvoering, omdat wij op informatiesystemen en geautomatiseerde technologieën zijn gaan vertrouwen,” zegt Peter Pry, een vroegere ambtenaar van de CIA, een commissielid, en een auteur van het nieuwe rapport.

"Veel van de administratieve informatie in de strijdkrachten gaat door het burgerlijke internet," zei hij. "Onze maatschappij is technologisch het meest geavanceerd en daarom het meest vatbaar voor aanvallen. Wat verrassend is, is dat onze vijanden een EMP-aanval niet beschouwen als een daad van een nucleaire oorlog".

Het rapport maakt duidelijk dat het potentiële gebruik van EMP-aanvallen een reëel gevaar is en openlijk besproken wordt in militaire doctrine geschriften.

De Russische Gen. Vladimir Slipchenko onthulde voor het eerst de bedoelingen van Moskou voor het gebruik van EMP in zijn boek "Non-Contact Wars" in 2000. "Een enkel laagrenderend kernwapen dat voor dit doel hoog boven het gebied van de gevechtsoperaties ontploft, dat een elektromagnetische puls kan genereren die een groot gebied bedekt en elektronische apparatuur vernietigt zonder dat dit verlies van mensenlevens zal veroorzaken door de ontploffing of straling," verklaarde hij.

De militaire doctrine van China is vergelijkbaar en werd beschreven in een boek over "Total Information Warfare".

"Zodra de computernetwerken van het land onder vuur komen te liggen en vernietigd worden, zal het land in een staat van verlamming terechtkomen en zal het leven van de bevolking ook tot stilstand komen," schreef de auteur Shen Weiguang.

Shen drong er bij China op aan om een "nucleaire elektromagnetische puls" te bouwen, samen met cyberwapens die "hen in staat zal stellen om de militaire machten in het informatietijdperk het hoofd te bieden en de afschrikking van westerse machten, waaronder de Verenigde Staten, om die te neutraliseren en te controleren".

De Iraanse doctrine is vervat in een militair leerboek "Passieve verdediging" dat oproept tot EMP-aanvallen. "Als gevolg van het niet hebben van de andere destructieve effecten die kernwapens wel hebben, waaronder het verlies van mensenlevens, hebben wapens die zijn afgeleid van elektromagnetische pulsen de aandacht getrokken met betrekking tot het gebruik ervan in toekomstige oorlogen," stelt het boek.

Noord-Korea heeft gedreigd met het gebruik van nucleaire EMP-aanvallen na de meest recente ondergrondse kernproef. De staatsgezinde Noord-Koreaanse media zeiden dat de thermonucleaire testen de test impliceerde voor een aanval met EMP.

Het recentste EMP commissierapport, de "Nucleaire scenario's van een EMP Aanval en de Gecombineerde Gewapende Cyber-oorlogsvoering," is het 13de en definitieve rapport van de commissie. Het is gedateerd juli 2017. Echter, als gevolg van een langdurig veiligheidsonderzoek is het rapport vorige week pas openbaar gemaakt.

( )

EMP Wereldoorlog

Bron: China, Russia Building Super-EMP Bombs for 'Blackout Warfare'