www.wimjongman.nl

(homepagina)

De ontketening van een drievoudige aanval ontworpen om Amerika te vernietigen (deel 1)

Door Dave Hodges - 22 juli 2019

( )

Fema kamp

Het is mogelijk om alle feiten te hebben, maar de punten niet met elkaar te kunnen verbinden. Dit is het eerste deel van een meerdelig ontwerp om een overzicht te krijgen in wat er komt. In dit geval is het een begin van een verhaal over een drievoudige aanval, die is ontketend richting Amerikanen, en elk punt is op een verschillend niveau van uitvoering. De volgende delen van deze serie gaan in op de nieuwe en recente ontwikkelingen hier in Amerika en in het buitenland die bedoeld zijn om zoveel mogelijk Amerikanen uit te roeien. Denk aan Deagel, zoals in het Deagel-rapport, waarin staat dat tegen 2025 bijna 85% van de Amerikanen dood zal zijn. Deagel is een kopgroep van de CIA.

De Chinezen zijn de uitvoerders van de Amerikaanse genocide

Ik heb eerder al verslag gedaan van een opkomend verhaal over de Chinese minister van Buitenlandse Zaken en zijn toespraak tot de CCP, waar het afschrift is uitgelekt. Fenghe's boodschap was gericht op het koloniseren van Amerika na het plegen van een genocide op Amerikanen met rasspecifieke biowapens. Wei Fenghe verklaarde dat de Chinezen deze wapens ontwikkelden in gezamenlijk onderzoek met de Israëliërs. Het blijkt dat we al die tijd dezelfde wapens al hebben gehad en dat deze wapens op een dag zouden worden losgelaten op het Amerikaanse volk, zoals mij zes jaar geleden werd verteld. Hier volgt een samenvatting van de vijf deelreeksen waarin deze feiten zijn vastgesteld:

Deel 1 - De binnenlandse redenen waarom de Chicoms het nodig vinden om miljoenen kolonisten naar de Verenigde Staten te sturen.

Deel 2 - De geplande methodologie voor het elimineren van de Amerikaanse dreiging door het plegen van genocide tegen de Verenigde Staten door het gebruik van genetisch gemanipuleerde biowapens.

Deel 3 De Chinezen faciliteren een Chinese overname van de planeet namens de globalisten.

Deel 4 - De Chinezen testen het gebruik van biowapens tegen de Verenigde Staten door middel van de bewapening van geselecteerde immigranten. Interview met Paul Martin.

Deel 5 [NL] van deze serie ging over de belangrijkste economische reden waarom Chinezen willen dat honderden miljoenen kolonisten de Verenigde Staten bezetten.

Mijn vertrouwen op dit geplande Chinese complot tegen Amerika om zijn inwoners uit te wissen kan worden geplaatst op 100%. Toen ik verder ging dan de verbluffende ontdekking van het Chinese complot, realiseerde ik me dat ik in 2012 deze weg was opgegaan, ik was gewoon een beetje traag met het maken van de verbindingen. Het Chinese complot tegen Amerika werd me in 2012 al onthuld. Nee, de Chinezen werden niet specifiek genoemd, maar de bedoeling en de MO was hetzelfde. De diepe dreiging van de staat was zo dramatisch, dat het ertoe leidde dat sleutelfiguren in organisaties als de FEMA onderdoken om zich te beschermen tegen een moord op hen vanwege wat ze wisten.

De waarschuwing over de uitroeiing van Amerika in 2012

In de jaren negentig bood ik me vrijwillig aan als "first responder" van Maricopa County in het geval van een chemische of biologische aanval. Mensen vroegen me wat me motiveerde om dit vrijwilligerswerk te doen. Zelfbehoud motiveerde mij om vrijwilliger te worden, omdat ons voor het eerst toegang werd beloofd tot een tegengif tegen de middelen die door potentiële terroristen werden gebruikt.

Uiteindelijk nam de FEMA het programma over. Eigenlijk kwam er vanuit mijn perspectief niet echt iets van de grond, behalve dat ik een paar bijeenkomsten heb bijgewoond en meer heb geleerd over rampenplanning. In die tussentijd van de overname door de FEMA raakte ik bevriend met een FEMA-functionaris en die vriendschap duurde bijna 20 jaar. Ik kende de familie, zag zijn kinderen opgroeien en toen raakte hij me in oktober 2012 met een uitbarsting toen ik net klaar was met basketbaltraining op de hogeschool waar ik coachte en toen hij en zijn vrouw voor de deur van mijn kantoor op me wachtten. We hebben tot 2 uur 's nachts gepraat. In feite vertelde hij me dat zijn familie met andere gelijkgestemde FEMA's en DHS-personeel aan het afluisteren was. Veel van zijn confederaties gingen met vervroegd pensioen. Jarenlang bereidde hij met zijn bondgenoten een volledig zelfstandige gemeenschap voor die in staat was om alles te overleven buiten een directe nucleaire aanval om. Mij werd gevraagd deze openbaring pas eerst na kerst 2012 uit te geven, wat zou zijn geweest nadat hij en zijn familie het hadden afgeluisterd.

Op eerste kerstdag 2012 heb ik gepubliceerd wat ik wist. Hieronder vindt u een aantal geselecteerde fragmenten uit mijn verschillende gesprekken tussen oktober en december 2012. Hij koos ervoor om privé te gaan met een aantal geselecteerde bondgenoten omdat hij vond dat zijn collega's het doelwit zouden zijn voor wat zij wisten en dat zij hetzelfde lot zouden ondergaan als Hitler's Bruine Hemden. En wat wist hij? Hij verklaarde dat door zijn werk in de strijd tegen het bioterrorisme, we in het bezit waren van biologische wapens die niemand anders had en ze boven alles utgingen wat zelfs onze vijanden zich maar konden voorstellen. Hij zei dat hij en anderen niemand vertrouwden die een GS-15 en hoger was omdat ze niet voor Amerika werkten. Hij vertelde me dat de ondergeschikten voortdurend werden onderworpen aan loyaliteitstesten. Hij kwam erachter wat er zou komen. Hij dacht dat ze zich bij Obama zouden aansluiten, of wie hem ook zou volgen en deze wapens op het Amerikaanse volk zouden loslaten en de geplande ineenstorting van Amerika zouden veroorzaken.

Ik heb twee bronnen over deze informatie, waaronder een familielid en een gepensioneerde FEMA-functionaris die ervoor heeft gekozen om niet meer deel te nemen aan deze verplaatsing. De niet-deelnemende ex-functionaris van de FEMA heeft geen toevlucht gezocht bij deze groepen omdat hij van mening is dat verschillende van deze enclaves het doelwit zullen zijn van een vernietiging door de strijdmachten omdat in dit geval "dode mannen geen verhalen vertellen." Dat is logisch, want het zou de elite in staat stellen om na de komende catastrofes de geschiedenis in hun eigen versie te herschrijven, zonder enige tegenspraak van goed geïnformeerde individuen die weten wat er werkelijk is gebeurd. Deze voorkennis is een bedreiging die de nieuwe waarheid in de weg zou staan. Persoonlijk denk ik dat deze visie veel waarde heeft.

In december 2012 heb ik nog twee artikelen gepubliceerd met operationele details over wat er volgens mijn bron zou komen. Een onbekende entiteit kwam vervolgens mijn website binnen en schrapte de twee artikelen die meer operationele details gaven. De originele links zijn nu 404 dode links. In deze geschrapte artikelen heb ik gedetailleerd beschreven hoe mijn antiterrorisme deskundige van de FEMA zei dat de aap in de mouw voor de globalisten een biologische aanval was op de bevolking van de Verenigde Staten en dat ze een buitenlandse entiteit zouden gebruiken om de aanval uit te voeren. Mijn bron zei dat het stijgende populisme de schuld was van de opkomende vloedgolf. Dit was het doemscenario van de globalisten. Daarom moesten hij, zijn familie en zijn collega's onderduiken omdat ze wisten dat hun leven in gevaar zou zijn vanwege wat ze wisten.

De neveneffecten van Benghazi, Fast and Furious en verschillende andere schandalen maakten de Amerikaanse mensen wakker. De mede-oprichter van de Trilaterale Commissie en voormalig adviseur van de Nationale Veiligheid, Brzezinski, die een elite-globalist was, zei in 2011: "Vroeger was het gemakkelijk om een miljoen mensen onder controle te houden, nu is het gemakkelijker om een miljoen mensen te doden dan om een miljoen mensen onder controle te krijgen en de mensen worden wakker". De globalistisch dienende superieuren van organisaties als FEMA, volgens mijn vriend, hadden interne debatten voor hem over hoe om te gaan met de opkomende vloed over een land dat wakker werd. Houd in gedachten dat deze gebeurtenissen plaatsvonden lang voordat iemand dacht aan Donald Trump die zich kandidaat zou stellen voor het presidentschhap en begon met de populistische MAGA-beweging.

Deze gebeurtenissen werden in het Hagmann-rapport begin 2013 ook gedeeld met Doug en de overleden (tragische) Joe Hagmann. Ik heb twee communicaties gehad met mijn ex-FEMA bron sinds hij het afluisterapparaat heeft afgeluisterd. De laatste communicatie vond plaats in april 2018. Hij vertelde me oorspronkelijk dat hij dacht dat de aanvallen binnen 3 tot 4 jaar na het afluisteren zouden beginnen. We zijn nu 6 jaar na zijn afluisteren en hij was verbaasd dat dit niet direct na de verkiezingen in 2016 gebeurde. Een ander stukje informatie dat ik onthuld heb, en iemand vond het belangrijk om deze informatie te censureren, vertelde me dat we vreselijke biologische wapens hebben waar de wereld niets van afweet en dat de beslissers binnen DHS en FEMA sterke banden hebben met heimelijke groepen buiten de overheid. Ik weet nu dat de Chinezen deze geselecteerde groep zijn om deze daad uit te voeren.

Dit heeft de angst aangewakkerd die sommige FEMA-functionarissen, zoals mijn vriend, heeft afgeluisterd. Het waren niet alleen de federale ambtenaren die bang genoeg waren om afluisterapparatuur te gebruiken. In een interview op 9 december 2012 in The Common Sense Show besprak wijlen Jim Marrs hoe ongeveer 400-500 topbankiers hun posities hebben verlaten en zich in afzondering hebben teruggetrokken. Marrs herinnerde mijn luisterpubliek eraan hoe de elite zaad-kluizen hebben ontwikkeld waar alleen zij toegang toe hebben. Marrs zinspeelde duidelijk op het feit dat er een aantal zeer slechte gebeurtenissen zouden komen en dat de wereldwijde elite zich er bewust van was en de enige reden dat de biologische aanvallen niet hebben plaatsgevonden te wijten was aan het feit dat de globalisten eigenlijk geloofden dat Hillary zou worden verkozen tot president en deze actie onnodig zou zijn. In combinatie met de waarschuwingen van Paul Martin en nu, Pam Geller, maak ik mij grote zorgen dat de globalisten het gevoel hebben dat er veel krachtiger moet worden opgetreden tegen het Amerikaanse volk.

We moeten ons afvragen waarom deze actie noodzakelijk is. De belangrijkste reden is dat de Deep State op dit moment de regering niet kan overnemen. De Democratische Partij is aan het spartelen met het AOC-team vs. Pelosi en nu Trump. De democratische leiding is ontmaskerd als extremistisch en anti-Amerikaans. Ondanks de pogingen van de MSM om hem te vernietigen, wordt Trump steeds populairder. Het complot over Russische heimelijke verstandhouding is mislukt. De Deep State wordt bij elke bocht gecontroleerd. Daarom is er een veel krachtiger actie nodig om Amerika te vernietigen. Mijn vriend heeft bewezen dat hij gelijk heeft, het is alleen dat zijn timing niet helemaal juist was. Hij had gelijk om bang te zijn en hij had gelijk om te vluchten en onder te duiken.

Een overzicht van het plan

Op een paar elementen na, zijn alle elementen van het plan om Amerika neer te halen, gedekt door de CSS. Achteraf gezien kunnen we nu echter zien dat er een duidelijke plot na een voorgeschreven reeks stappen in gang is gezet.

Naarmate deze serie verder gaat met volgende delen, zal het duidelijk worden dat de afbraak van Amerika in drie verschillende fasen zal volgen met verschillende subplots.

Ten eerste zullen de Verenigde Staten in een oorlog worden betrokken. Ondanks het feit dat Trump zich verzet tegen een oorlog met Iran, die Rusland en China zal omvatten, is het duidelijk dat de oorlog in feite al is begonnen. We wachten op een escalatie.

Ten tweede zullen de Verenigde Staten worden getroffen door chemische, biologische en regelmatige terroristische aanslagen. Het bloedbad zal afschuwelijk zijn. Dit zal Amerika zodanig verzwakken dat we kwetsbaar zullen zijn voor verdere actie. De gruwelijkste aanslagen worden nu al beta-getest. De burgerlijke ongehoorzaamheid escaleert. Antifa traint in chemische en biologische oorlogsvoering. We zouden in deze fase gemakkelijk kunnen afglijden naar civiele conflicten. Er is een broeiende holocaust aan de grens die in deel 2 zal worden behandeld.

Ten derde, wanneer Amerika voldoende verzwakt is en onze luchtmacht is ontkracht, zal er een invasie in de stijl van Rode Dageraad plaatsvinden.

Het bewijs voor dit driedelige complot is al in de publieke arena, het moet gewoon op een rij worden gezet om het verhaal te kunnen vertellen van wat er zich afspeelt terwijl ik deze woorden schrijf. De volgende delen van dit verhaal zijn op zijn zachtst gezegd dramatisch.

Bron: The Unleashing of a Three Pronged Attack Designed to Destroy America (Part 1) | The Common Sense Show