www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE ARK

Juli 2019 door het Tempelinstituut

()

De Ark van het Verbond is een van de meest fascinerende onderwerpen van alle tempelgerelateerde onderwerpen. Er zijn veel theorieën over wat er met de Ark van het Verbond is gebeurd en er wordt veel gespeculeerd over de werkelijke locatie van de Ark van het Verbond. Sommigen denken dat het naar het Vaticaan is gebracht, samen met andere Tempel vaten, zoals afgebeeld op het Romeinse monument, de Boog van Titus. Er zijn veel authentieke, oude historische kronieken, en nog populairdere legendes, die getuigen van vele heilige vaten die naar Rome zijn meegenomen. Dit geldt echter niet voor het heiligste aspect van de eerste tempel, de Ark.

Hoewel sommigen beweren dat ze bewijzen hebben dat de ark zich in Ethiopië bevindt, en natuurlijk werden bioscoopbezoekers getrakteerd op een fantasievolle versie van het verhaal in "Raiders of the Lost Ark", in de uitdrukking "verloren" ark, wat in werkelijkheid geen accurate beschrijving van het standpunt van het Joodse volk is - omdat we altijd al wisten waar het precies was. Dus de Ark is "verborgen" en vrij goed verborgen, maar is niet verloren.

De traditie schrijft voor dat zelfs toen Salomo de Eerste Tempel bouwde, hij al wist, door Goddelijke inspiratie, dat deze uiteindelijk vernietigd zou worden. Zo hield Salomo, de wijste van alle mensen, toezicht op de bouw van een enorm systeem van doolhoven, kamers en gangen onder het complex van de Tempelberg. Hij beval dat er een speciale plaats in de ingewanden van de aarde gebouwd moest worden, waar de heilige vaten van de Tempel verborgen konden worden in geval van naderend gevaar. De Midrasj-traditie leert dat koning Josia van Israël, die ongeveer veertig jaar voor de verwoesting van de eerste tempel leefde, de Levieten de opdracht gaf om de Ark, samen met de oorspronkelijke menorah en verschillende andere voorwerpen*, te verbergen in deze geheime schuilplaats die Salomo had voorbereid.

Deze locatie staat in onze bronnen en vandaag de dag zijn er mensen die precies weten waar deze kamer zich bevindt. En we weten dat de ark er nog steeds is, ongestoord, en wachtend op de dag dat deze zal worden onthuld. Enkele jaren geleden is er een poging gedaan om te gaan graven in de richting van deze kamer. Dit resulteerde in wijdverbreide moslimonrust en rellen. Zij hebben veel te verliezen als de Ark wordt onthuld - want het zal aan de hele wereld bewijzen dat er echt een Heilige Tempel was, en dus dat de Joden echt aanspraak kunnen maken op de Tempelberg. (Het officiële standpunt van de Islamitische Wakf, het lichaam dat over de Tempelberg regeert, is dat er nooit een Heilige Tempel is geweest, en dat de Joden geen enkel recht hebben op de plaats).

* Zoals de staf van Aäron die amandelbloesems voortgebracht heeft tijdens de controverse met Korach (Numeri 16); de pot manna die als getuigenis in het Heilige der Heiligen was geplaatst; en de pot zalfolie.

Bron: The Temple Institute: Articles: Where is the Ark of the Covenant?