www.wimjongman.nl

(homepagina)

Heeft de president nog elf dagen te gaan?

door Dave Hodges - 19 januari 2019

()

De President zal over elf dagen de State of the Union toespraak houden [de jaarlijkse troonrede]. De grote vraag die komt: "Zal hij over 11 dagen nog steeds in functie zijn?

Twee maanden geleden heb ik een podcast gemaakt waarin ik voorspelde dat er een complot zou komen dat Trump en Pence uit het Witte Huis zou weghalen en vervangen door Pelosi als de niet-gekozen president volgens de volgorde van opvolging.

Gisteren verklaarden Mike Adams, Alex Jones en Roger Stone dat zij een complot hadden blootgelegd om POTUS te verwijderen nog vóór de toespraak van de State of the Union. Pelosi zou, zoals ik had voorspeld, het presidentschap op zich nemen en Hillary benoemen tot vicepresident. Pelosi zal aftreden en Hillary zal haar zogenaamde rechtmatige plaats op de troon opeisen. De leverancier van dit nieuws was Paul Martin en mijn eerste reactie was ongeloof. Hoewel ik het had voorspeld, had ik moeite te geloven dat ze dit daadwerkelijk zouden doen. Mijn ongeloof was niet zozeer gericht op de geloofwaardigheid van het verslag. Mike Adams is een heel goede journalist. Trump heeft echter niets gedaan waarvoor bij een legitieme rechtbank een aanklacht zou kunnen worden ingediend. Vervolgens realiseerde ik me dat er niets wettigs is binnen de door Obama benoemde rechters. In onze huidige rechteloze staat is alles mogelijk.

De vier gebeurtenissen die de Deep State moet ontwijken

Er zijn verschillende deadlines op komst waarbij, als de conservatieven erin slagen hun mandaat uit te voeren, de Deep State waarschijnlijk klaar is en dan zijn toevlucht zal hebben genomen tot totale wanhoopstactieken.

Eerst zijn er geruchten over de dood van Ruth Bader Ginsberg. De Deep State dekt die af om tijd te winnen om Trump te verwijderen voordat hij een volgende Hooggerechtshofrechter kan benoemen. Een nieuwe door Trump benoemde persoon zou het hof vastleggen voor de komende drie decennia.

Ten tweede, en zoals Mike Adams opmerkte, bestaat het risico dat Trump de verzegelde documenten met betrekking tot het beruchte dossier zal vrijgeven wat zou leiden tot grote aanklachten tegen de grote spelers en hun ondergeschikten van de Deep State.

Ten derde, Trump zal binnenkort een nationale noodsituatie uitroepen en de bouw van de muur daarmee vastleggen. Daarmee zou Trump in 2020 aan de leiding worden geplaatst voor zijn herverkiezing.

Ten vierde mag de New California-beweging niet tot bloei komen, want dit betekent het einde van het complot voor de Deep State om een burgeroorlog te beginnen welke in Californië zou beginnen, en dit zou de landbouw- en detailhandelseconomie verwoesten.

Werken met de telefoons

Na mijn gesprek met Paul Martin over de onthullingen van Infowars besloot ik terug te keren naar mijn bronnen en dit is wat ik ontdekte. Ik begon elk gesprek met deze ene vraag: "Bent u op de hoogte van wat Infowars zegt over de op handen zijnde verwijdering van Trump en Pence uit hun functie?"

DHS Bron

Ik had een gesprek van 90 minuten met een DHS-agent die geen kennis had van de beschuldigingen van Infowars. Hij zei dat de informatie zeer complex en beperkt zou zijn voor het personeel in Washington DC. Nochtans zei hij dat hij niet verrast was gegeven de huidige staat van ideologische burgeroorlog die reeds in dit land bestaat. Hij bevestigde wel wat ik heb geschreven over de samenstelling en bedoelingen van de As van Eenheid. Hij zei dat er "figuren" zijn op verschillende plekken in Centraal- en Zuid-Amerika, variërend van officieren in Peru (bijvoorbeeld het Sanchez-Paredes drugskartel dat terroristen uit het Midden-Oosten en de drugskartels in Amerika samenbrengt), Braziliaanse generaals die waarschijnlijk de nieuwe Braziliaans-Trump-achtige president in een staatsgreep willen verwijderen, en terroristische agenten in dat gebied. Hij bevestigde ook wat ik zei over de bouw van een toekomstige Rode Dageraad-macht inzake deze immigratiekwestie en de As van Eenheid wat allemaal verband heeft met deze kwestie.

De voorzitter van de New California Movement, Paul Preston

Toen ik Paul Preston belde, had hij nog niets gehoord van de Infowars uitgave. Hij verklaarde echter wel dat een toenemend aantal mensen in Californië verklaart dat de regering in een staat van opruiing is en dat zij willen dat Trump met zijn gezag als president ingrijpt. Zowel Paul als ik hebben eerder de intentie van de Deep State gedocumenteerd om een burgeroorlog te beginnen in Californië als die staat zich niet uit de Unie kan terugtrekken, onder leiding van George Soros en voormalig gouverneur Brown.

FBI Bron

De FBI-bron bood de grootste bevestiging. Dankzij de New York Times konden we al zien dat de FBI reeds een coup deed voor de tijd dat Trump aan de macht kwam. De bron gaf aan dat ze uit eerste hand weten dat er een verborgen fonds is om rechters om te kopen. Deze agent hoorde ook FBI-collega's opscheppen dat ze Trump ten val zullen brengen. Het artikel van Adam vermelde dat Trump een wandeling zal doen, en agenten hebben opgeschept dat ze erbij willen zijn op dat detail. Deze agent vreest dat als een afzetting en een aanklacht niet de klus klaren, dat moord het volgende is.

Conclusie

Er is geen sterke bevestiging voor de beweringen van Infowars. Echter, dat betekent niet dat dit niet waar is en er is rook, met name van de FBI-agent. Dus waar hebben we dan over? Ik denk dat er duidelijk een plot aan de gang is om Trump te verwijderen, en ik ben het ermee eens dat de Deep State haast heeft en nu moet handelen. Trump kan worden gedwongen in die zin, dat hij misschien onmiddellijk de grens moet sluiten, de noodtoestand moet uitroepen en naar Californië gaan en verraderlijke leden van de regering van de staat Californië arresteren. De betere vraag kan zijn: "Zal Trump over twee weken nog in leven zijn? Ik zie niet in hoe een burgeroorlog kan worden voorkomen. Kunnen artikelen als deze, die het complot blootleggen, de gebeurtenis terugdringen, zoals al eerder gebeurd is?

Bron: Does the President Have Eleven Days Left? - Dave Hodges - The Common Sense Show