www.wimjongman.nl

(homepagina)

De vernietiging van de rooms-katholieke Notre Dame kathedraal in Frankrijk is een uitstekende illustratie van Openbaring 18

De Bijbel heeft veel te zeggen over de monsters, zoals die in Notre Dame. En in bijna elk geval waarin ze opduiken, zijn ze bijna altijd verbonden met Satan en de demonen die de bodemloze put bevolken in een plaats die de hel heet. De Bijbel weet alles over meerkoppige draken, pratende beesten en zombies. Maar vraag je dit eens af: wat doen ze als ze een vermeende "christelijke" kerk versieren, waarin ze de Duivel vertegenwoordigen?

( )

door Geoffrey Grider - 19 april 2019

De rooms-katholieke bisschop van Parijs, Maurice de Sully, gaf in 1160 opdracht tot de bouw van de Notre Dame. Hij vond de kerk die er al stond onwaardig voor het prestige van zijn positie.

Ik was op zakenreis op de dag dat het rooms-katholieke Notre Dame gebouw in Parijs in brand stond, en mijn week werd behoorlijk druk. Ik kwam er nooit aan toe om er een verhaal over te schrijven. Maar dat bleek een goede zaak, want het gaf me de tijd om even stil te staan bij een groot deel van de symboliek van de Notre Dame. In tegenstelling tot alle berichten die in de vooringenomen liberale media verschenen, is de Notre Dame geen 'symbool van het christendom', verre van dat. Notre Dame is een symbool van de Vaticaanse hoer, waarover we lezen in Openbaring 17 en 18, met veel verrassende parallellen:

"Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden." Openbaring 18:8,24 (HSV)

Dus terwijl de onbekeerde wereld huilt om dit rooms-katholieke monument, laten we eens eerlijk kijken naar wat de Notre Dame precies is en wat het niet is. Laten we beginnen met de basisprincipes.

Wat zit er in de naam: De term 'Notre Dame' is Frans, het betekent 'onze moeder' of 'gezegende dame', en het verwijst naar de rooms-katholieke leer van Maria om de moeder van de aardse Jezus te aanbidden. De rooms-katholieke universiteit Notre Dame wordt ook zo genoemd. Het gebouw in Parijs is gebouwd door een rooms-katholieke bisschop. De Notre Dame is geen christelijke kerk of een symbool van het christendom, het is precies wat het zegt dat het is - een rooms-katholieke tempel gebouwd voor deze afgoderij, maar meer daarover later.

Oorsprong van de Notre Dame: De rooms-katholieke bisschop van Parijs, Maurice de Sully, gaf in 1160 opdracht tot de bouw van de Notre Dame. Hij achtte de kerk die al op de locatie stond, het prestige van zijn positie onwaardig. De feitelijke bouw begon enkele jaren later, toen in 1163 de eerste steen werd gelegd. Het koor, het eerste deel van het gebouw dat voltooid moest worden, werd in 1177 ingewijd. Het hoofdaltaar werd enkele jaren later, in 1182, voltooid. Maurice de Sully overleed in 1196, terwijl de kathedraal nog in aanbouw was. De bouw ging jarenlang door en vele bisschoppen en architecten hebben hun stempel gedrukt op het schijnbaar oneindige bouwproces. Het feit dat zoveel mensen betrokken waren bij de bouw van de Notre Dame is de reden voor het unieke en gevarieerde ontwerp. Pas in 1345 werd de kathedraal als complete kathedraal ingewijd. Bron

Wat willekeurige 'feiten': Hendrik VI van Engeland werd in 1431 in de kathedraal gekroond en Napoleon Bonaparte werd in 1804 in de kathedraal tot keizer van Frankrijk gekroond. De kathedraal ontvangt bijna 13 miljoen bezoekers per jaar en herbergt prachtige religieuze artefacten, schilderijen, beeldhouwwerken en andere kostbare kunstvoorwerpen. ...Bron

Oké, daar hebben we dus wat van hoe de Notre Dame is ontstaan, en slechts een klein beetje van haar roemruchte geschiedenis. Laten we het nu even hebben over die grote olifant in de porseleinkast, het feit dat Notre Dame vol zit met heidense en demonische beelden en kunstwerken.

Notre Dame bevat 3 verschillende soorten monsters:

CHIMERA: Chimera zijn alleen ornamentele beelden. Deze beelden worden vaak afgebeeld als monsters of mythische beesten. De twee bekendste chimerasoorten zijn de Wyvern, een tweevoetige draak, en de Stryga, bekend als de "spuwende waterspuwer".

GROTESQUES: Dit is de genetische term voor steensnijwerk, ongeacht of ze water dragen.

GARGOYLES: Waterspuwers zijn chimaera en grotesken. Het zijn sierlijke, stenen houtsnijwerken die een functioneel doel dienen. Voordat u een waterspuwer bij de naam noemt, moet u ervoor zorgen dat hij eerst het water afvoert. bron...

De bijbel heeft veel te zeggen over dit soort monsters, en in bijna elk geval waarin ze opduiken, ze zijn bijna altijd verbonden met Satan en de demonen die de bodemloze put bevolken in een plaats die de hel heet. De bijbel weet alles over meerkoppige draken, pratende beesten en zombies. Maar vraag jezelf dit eens af, wat doen ze daar als ze een vermeende "christelijke" kerk versieren terwijl ze de Duivel zelf vertegenwoordigen?

"En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht." Openbaring 13:1,2 (HSV)

( )

Stenen demonen, waterspuwer en chimera bij de Notre Dame in Parijs

Hier is een mooie willekeurige steekproef van de demonen die wonen in de Notre Dame:

Lijkt jou dat een beetje 'christelijk'? Zelfs als je een rooms-katholiek bent die dit artikel leest, als je eerlijk bent, zou je gedwongen zijn om toe te moeten geven dat er helemaal niets christelijks aan dit artikel is. Een gebouw dat begon met de hebzucht en arrogantie van een Romeinse bisschop, gewijd aan de afgoderij van Maria, en versierd met demonen. Als een van de apostelen nog in leven was, dan zouden ze de plaats zelf in brand hebben gestoken!

[-]

"Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest. Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken." Openbaring 18:16-20 (HSV)

Tot slot laat de Bijbel in Openbaring 17 en 18 ons in detail zien hoe de rooms-katholieke kerk en haar stedenbouwkundig systeem van het Vaticaan tot een einde zal komen. God steekt het geheel in brand en verbrandt het tot niets. Het vuur van de Notre Dame dat de wereld deze week zo in de ban hield, is een uitstekend voorbeeld van hoe de hele wereld zal toekijken hoe het hele Vaticaan door vuur en een molensteen wordt vernietigd in de tijd van Jakobs benauwdheid.

Wat zeggen God en de Bijbel hierover? Zijn boodschap aan de bedrogen katholieken is eenvoudig en beknopt, en wij presenteren deze in zijn geheel aan u:

"En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden." Openbaring 18:4,5 (HSV)

Een aantal van de monsters van de Notre Dame

Ziet dit eruit als een "christelijke" kerk?? Het ziet eruit als een put met gevallen wezens in de eindtijd.

Bron: The Destruction Of The Roman Catholic Notre Dame Cathedral In France Is An Excellent Illustration Of Revelation 18 • Now The End Begins