www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het merkteken van het Beest: Universele productcodes, Geld-loze maatschappij, RFID-chips, het Boek Openbaring

De Bijbel blijft zich overal om ons heen ontvouwen!

Door Dave Merrick - 16 juni, 2019

()

Jaren geleden, in 1975, stemde ik toevallig af op een wekelijks zondagmiddag katholiek radioprogramma (ik ben niet katholiek), waar de priester/gastheer een vertegenwoordiger van een zeker creditcardbedrijf interviewde. Die gast introduceerde bij de toehoorders de nieuwe universele productcode (UPC) - de barcode die vandaag de dag, in computertaal, bijna alles identificeert en koppelt wat we aanraken.

Het zou slechts een paar jaar na dat radioprogramma zijn, dat ik in een kruidenierswinkel voor het eerst een computergestuurde laserlezer in actie zou zien. Verbazingwekkend genoeg zwaaide de controleur net een product over dat multi-beamde elektronische oog en "BEEP!" - de rest is geschiedenis (zoals we nu allemaal weten).

Het hele UPC-systeem was gebouwd op een eenvoudige, snelle logica die een hoop tijd en geld zou besparen bij het registreren van allerlei transacties. Met name bij de kassa van een kruidenierswinkel zit de prijs in één enkele stap in de kassa - de koper heeft zijn deel - en de winkel weet wat hij verkocht heeft en hoeveel er nog op voorraad is. En wanneer ze meer moeten bestellen, kan dat automatisch gebeuren. Het elimineert ook kassierfouten. Vandaag de dag is het algemeen bekend dat elk facet van de handel de barcode gebruikt voor productie, inventarisatie, verzending en ontvangst, verkoop in de detailhandel - u weet het maar al te goed. De vertegenwoordiger van het bedrijf probeerde zijn best te doen om de technologie aan te kondigen, welke in die tijd veel verder ging dan ieders verbeelding.

Sinds het computertijdperk in volle gang is, gebruiken industriële landbouwgrondgebruikers al jaren een gecodeerde label aan het oor van een dier, zodat ze met een enkele veeg van een lezer het specifieke dier, zijn leeftijd, zijn dieet, zijn gewichtsverloop, enzovoort, kunnen kennen. Vandaag de dag heeft een onderhuids geplaatste, micro-zender chip in de oorflap of rond de onderlip de barcode vervangen, die het ontwikkelings- en marketingproces van alle soorten vee volgt. Nu kan dezelfde soort chip ook een verloren voorwerp bijhouden of volgen - van hond tot auto tot mens. En het potentieel aan mogelijkheden van dit alles is overweldigend en duizelingwekkend.

Maar tijdens dat radioprogramma in '75 realiseerde noch de priester, noch zijn gast zich dat het geïmproviseerde radioseminar perfect de voorbereidingen beschreef voor wat door de apostel Johannes nauwelijks tweeduizend jaar eerder als 'het merkteken van het beest' werd geïdentificeerd. Dat 'merkteken' dat hij zag in het visioen dat hem van God werd gegeven, is een belangrijke factor in de eindtijd, waarover hij de lezers in zijn fascinerende bijbelverhaal 'De Openbaring' waarschuwt.

De gastspreker was aan het mompelen om uit te leggen hoe de onvermijdelijk naderende computergestuurde economie zou werken. Nadat hij de luisteraars door het gebruik van de UPC in de detailhandel had geloodst, begon hij in te gaan op de verwachte extra voordelen die dat systeem zouden opleveren. De werking ervan was gepland door ontelbare briljante geesten door de jaren heen, van schoolborddiscussie tot in door de overheid gesubsidieerde denktanks. De logica en vooruitziendheid, zo heeft de tijd geleerd, was zo solide dat het tot op de dag van vandaag nog steeds aan de gang is. De inspanning van deze hele planning werd ondersteund door computers die veel minder geavanceerd waren dan de huidige personal desktops (maar wel zo groot als SUV's).

De komende geld-loze maatschappij

"Zie je, Vader," legde hij uit, "de hele structuur van het programma is gebaseerd op wat wij 'Electronic Funds Transfer' (EFT) noemen. Dit is hoe het totale systeem zich naar verwachting zal ontwikkelen."

Vergeet niet dat dit bijna een halve eeuw geleden in feite een verkoper was, geen wetenschapper, die het had over een komende geldloze maatschappij. Hij stelde zich voor wat toen onmogelijk leek - dat geld op een dag meer zou kosten dan het drukken ervan en dat we uiteindelijk alleen nog maar cheques en creditcards zouden gebruiken. Maar hij stelde verder dat, aangezien cheques en creditcards een berg papierwerk zouden creëren en ook verloren, vervalst of gestolen kunnen worden, elke transactie volledig EFT zou zijn. En op dit punt werden zijn voorspellingen een beetje verontrustend...

"Waar we naartoe gaan, Vader, is een persoonlijke identificatie MERK of stempel dat we direct op ons lichaam moeten opnemen!" De man raakte buiten zichzelf van opwinding. De niet zelden bijbelse naïeve priester had slechts moeite met het idee dat mensen "als vee" zouden worden gebrandmerkt! Hij zei dat hij het "beledigend onpersoonlijk" vond. Maar voor mij, in die tijd, een pas wedergeboren christen die nog maar enkele dagen aan het lezen was van de angstaanjagende Schriftuurlijke waarschuwing in Openbaring 13:16-17, waren zijn woorden een ontwaken, als koud water dat in mijn gezicht werd gegooid.

Vooral in de laatste 40 jaar zijn er veel films gemaakt waarin het onheilspellende en mysterieuze "Merkteken van het Beest" wordt getoond of centraal staat. Hoewel het voor een goede doorvoer aan de kassa kan zorgen -speelt het in op het afschuwelijke drama van de een of andere satanische kloon die een donker imperium opbouwt en zal strijden om wereldheerschappij - en het concept is gebaseerd op een zeer serieuze waarschuwing die GOD al via zijn Bijbel heeft afgegeven aan deze stervende wereld.

Als je niet bekend bent met de verschrikkelijke WAARSCHUWING van de Schrift voor alle mensen om NOOIT TE ACCEPTEREN, wat de Bijbel het "MERKTEKEN VAN HET BEEST" noemt, is het verstandig om je vertrouwd te maken met die waarschuwing en bereid te zijn om een nadrukkelijk en definitief "NEE" af te geven in het geval dat iemand, de regering of de heersende autoriteit, je vraagt om zoiets te accepteren - voor wat voor reden dan ook. Dat 'merkteken' aannemen - nogmaals, zo geeft de Bijbel aan - is een eeuwig fatale vergissing.

God maakte het zeer gemakkelijk om hier de grondlijn te begrijpen: "En hij (de 'valse profeet') zorgt ervoor dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en verbonden, een teken krijgen op hun rechterhand, of op hun voorhoofd: En opdat niemand zou kopen of verkopen, behalve degene die het merkteken hadden, of de naam van het beest, of het nummer van zijn naam." (Openbaring 13:16-17)

Hoewel God permanente tatoeages op ons lichaam verbiedt (Leviticus 19:28*), zijn verschillende decoratieve tatoeages niet het equivalent van dat merkteken van het beest van wat Johannes in het boek Openbaring noemt. Maar door dat merkteken van het beest te aanvaarden (het zal waarschijnlijk niet zo genoemd worden) zoals het in de Bijbel beschreven staat, zal men daardoor zeggen - TOT GOD: "Ik wil niet in u geloven. Ik wil niet proberen om iets te vertrouwen wat ik niet kan zien of voelen. Ik wil ALLEEN DAT TOEPASSINGEN VOOR MIJN VEILIGHEID, 'een kip in elke pot en een auto in elke garage', om het zo maar eens te zeggen. Ik geef geen moer om spiritualiteit - u bood het eeuwige leven aan, uw zoon die naar verluidt voor mij is gestorven of uw morele eisen als mijn schepper - dat wil ik allemaal niet. Ik ben bereid om gebrandmerkt te worden als een koe. Naar de hel met u, God; ik neem het teken aan!" De Bijbel zegt dat veel mensen dat teken zullen aannemen. En degenen die dat doen, staan in feite in de rij om voor een eeuwig gescheiden van God te zijn.

Voordat ik Jezus in mijn hart vroeg, was ik opgegroeid in een huis waar de Bijbel voornamelijk een tafelornament en een dossier voor familiefoto's was. Toen, in mijn derde jaar als een verfijnde collegiale atheïst, ervoer ik onverwacht een diep persoonlijke en levendige ontmoeting met de Levende Jezus Christus. Nu, slechts een paar maanden na mijn bekering, hoorde ik in dit radioprogramma over de vervulling van de Bijbelse profetie? De uitzending ging door...

De spreker begon de ergonomische interface (praktische, fysieke gebruiksdynamiek) te detailleren en legde uit hoe een mens toegang zou krijgen tot een volledig elektronische economie. Hij zei dat specifieke locaties op ons lichaam (met name de hand of het voorhoofd) het meest toegankelijk bleken te zijn voor een scanner, maar het minst ontsierend waren gedurende een werkdag. Zowel hij als de priester worstelde openlijk met het idee dat iemand een zichtbaar merk zou willen dragen.

In het midden van de jaren zeventig waren kleine implanteerbare chips niet eens een utopie.

Op dat moment besprak hij de praktische uitvoerbaarheid van wat jaren van briljante gissingen hadden opgeleverd:

"Het is gewoon zinvol, Vader! Elke zakelijke transactie, hoe groot of klein ook, zal worden vastgelegd in de centrale computer van onze regering. En omdat u te allen tijde uw persoonlijke banknummer op uw lichaam zult dragen, wie geeft er om als u uw portemonnee of portefeuille verliest? En het zal vrijwel veel criminaliteit elimineren! Kan iemand een deel van uw lichaam afsnijden om bier of een tv te kopen?! Ik denk van niet!" Nogmaals, de priester dacht dat het een koud onpersoonlijk idee was in een toch al sociaal en moreel verslechterende samenleving.

Maar het deel van het gesprek dat me het meest intrigeerde was dit:

"Laten we zeggen dat er een gevangene uit de gevangenis ontsnapt. Het MOMENT dat hij een fles melk of een brood koopt, POW! De politie weet precies waar hij is! En, denk eraan, niemand zal ooit nog in staat zijn om te bedriegen met zijn inkomstenbelasting (of jaarlijkse tienden, trouwens, Vader). Elke cent die we verdienen zal worden verantwoord!"

Ik zal dat interview nooit vergeten of hoe het in me bleef hangen. Toen Jezus eens zei: "O, gij kleingelovigen", sprak hij rechtstreeks tot mij. Desalniettemin heb ik sindsdien, in de vijfenveertig jaar dat ik christen ben (die als in een uur zijn voorbij gegaan), ZO VEEL zien gebeuren van het profetische woord in Gods Bijbel. Misschien nauwkeuriger gesteld, TOT REALITEIT GEKOMEN.

Er zijn zoveel stukken van vrij actueel commentaar beschikbaar (online en op papier) die volledig gewijd zijn aan de verdere bevestiging van de VOLLEDIGE BETROUWBAARHEID van Gods Woord. Tonnen aan documentatie is er beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is om te onderzoeken. Toch zijn de meeste mensen vandaag de dag, precies zoals de Schrift voorspelde, vastbesloten om de onweerlegbare 'bewijsteksten' (de profetieën) te negeren die God in Zijn woord heeft opgenomen over Zijn bestaan, zijn perfecte alwetendheid en de zekerheid dat Zijn Zoon spoedig zal terugkeren.

Denk ik dat mensen (zij die het merkteken accepteren, wat Johannes beschrijft) daadwerkelijk getatoeëerd zullen worden met een opvallend (of zelfs zichtbaar) merk? Nee, dat doe ik niet. Ook besteed ik niet veel aandacht aan de fanatieke, zelfgemaakte foto's van de ideeën van verschillende internet trollen over hoe het 'implantaat' eruit zou kunnen zien. Wanneer de dag aanbreekt dat onze geldstroom eindelijk wordt stilgelegd - en onze elektronische controle van elke beweging (die nu in wezen hier al is) - en de volgende ontmenselijkende stap wordt ingezet, zal die technologie zichtbaar worden gemaakt zodat niemand het kan missen. (En terzijde, we zullen dan ECHT worden klaargestoomd voor een ramp op deze aarde. Stelt u zich eens voor wat terroristen of een kwaadaardige regering zou kunnen bereiken door de controle over dat systeem te hebben - legaal of door het te hacken. Een ramp voor iedereen!)

De Griekse term werd gebruikt in Johannes' boek Openbaring, want het woord 'merkteken' zou beter een dergelijke insteek beschrijven die een beeldhouwer zou kunnen doen door een stuk uit het hout of steen af te hakken. Toen Johannes zijn visioen op Schrift stelde terwijl hij verbannen was op het eiland Patmos, was er geen kennis van of een woord voor een 'radiofrequentie-identificatie' (RFI) microchip (die al dan niet betrokken was bij dat merk). Hij beschreef eenvoudigweg wat hij zag en het werd zo goed mogelijk vertaald in de terminologie van zijn tijd.

Desalniettemin, wanneer het moment komt dat onze regering of iemand anders begint te eisen dat we een specifiek 'merkteken' moeten ontvangen - voor handelsdoeleinden, tracking, of welke reden dan ook - op uw rechterhand of voorhoofd te nemen - HERINNER U DAT het Woord van GOD WAARSCHUWT DAT DIT NIET MOET WORDEN AANGENOMEN.

Uiteindelijk - misschien toegeschreven aan het vaststellen van een faalveilige methode van positieve identificatie voor veiligheidsmaatregelen, of misschien antiterroristische maatregelen - zullen mensen zelfs ter dood worden gebracht voor het weigeren van dat herkenningsteken (Openbaring 20:4). (Wat kinderen betreft, weten we dat God soeverein is over het eeuwige welzijn van die onschuldigen. Hij kent hun harten - en Hij wil hen oneindig veel meer in de hemel dan hun ouders of verzorgers. Net als bij Noach en zijn familie weet God hoe hij zijn kinderen veilig moet houden.)

Er zijn mensen die beweren dat het merkteken van het beest geen fysiek etiket is, maar eerder een vastberaden zondige staat van hart en geest. Mijn enige antwoord daarop is dat de Bijbel, en dan vooral de waarschuwingen, zo geschreven is dat zelfs de eenvoudigste mensen er grip op kunnen krijgen. Ik ben een van die eenvoudige mensen. Johannes specificeerde dat het een SOORT van specifieke benaming zou zijn, in tegenstelling tot de goedheid van God, dat de mensheid ertoe zou worden gebracht om dit 'op de rechterhand of de voorhoofd' te ontvangen. Waar ik zeker van ben, is dat elk hart, houding of geest die mensen met zo'n voluit en onverkort afwijzende houding of geest in het afwijzen van de zachtmoedige en liefhebbende Zoon van God, deze mensen ook gemakkelijk zich als vee zullen laten brandmerken. En zo'n teken zal - door de lichtsnelheid en het universele bereik van het 'Net' - de echte duivel het dichtst bij de alwetendheid en almacht laten komen die hij ooit zal kennen.

Inderdaad, dit was een vreemd artikel om te schrijven. Toen ik net een christen was geworden, had ik nooit gedacht dat ik op een dag over dit soort dingen zou schrijven. Maar niemand zal ontkennen dat dit vreemde en slechte tijden zijn. Alles - van de vereelte en ijzige harten van de mensen om ons heen, tot de linkse tirannie die de greep om de hals van de vrije wereld verscherpt - wijst duidelijk op die tijd van verdrukking waarvan ons verteld wordt dat de TERUGKEER VAN ONZE HEER JEZUS DAARAAN VOORAF GAAT !

Als een van de bovenstaande oorzaken u zorgen baart of u het geringste oponthoud geeft, keer u af van wat u weet dat verkeerd is (juist het leven buiten God om is slecht) en roep in gebed dan oprecht de Here Jezus aan om in uw leven te komen. Wees het met hem eens dat je een zondaar bent en zeker niet volmaakt. Vraag JEZUS om je de gave te geven van zijn vrijelijk verleende vergeving, gerechtigheid en redding!

IEDEREEN STERFT, EN JE WILT DIT LEVEN NIET LOSLATEN ZONDER EEN VERLOSSENDE RELATIE MET HEM. Na dat gebed tot Jezus, pak dan een Bijbel en begin te lezen! (Filippenzen 1:6)

De waarschuwing in de Openbaring over het merkteken van het beest is, net als de rest van Gods woord, zeer REËEL.

WE ZIJN GEWAARSCHUWD.

Bron: The Bible Keeps Happening All Around Us!