www.wimjongman.nl

(homepagina)

Pastor: Iedereen die serieus is over het leren van de Schrift moet het doen met Hebreeuwse vertalingen

Door Dr. Rivkah Lambert Adler 7 augustus 2019

 "Iedereen op aarde had dezelfde taal en dezelfde woorden." Genesis 11:1 (De Israëlische Bijbel™)

()

Wat staat er op de boekenplank van de voorganger?

Pastor Trey Graham van First Melissa in Melissa, Texas heeft ongeveer 20 versies van de Hebreeuwse Bijbel in zijn kantoor staan en heeft toegang tot 26 extra vertalingen via zijn Bijbelstudiesoftware. Pastor Mark Biltz van El Shaddai Ministries vertelde Breaking Israel News dat hij "heel veel" vertalingen van het Hebreeuws op zijn schappen heeft liggen.

Graham en Biltz, samen met duizenden christelijke predikanten wereldwijd, raadplegen Joodse vertalingen van Hebreeuwse geschriften als onderdeel van hun dagelijkse werk.

Pastor David Swaggerty, Senior Pastor bij ChrismaLife Ministries in Whitehall, Ohio vertelde aan Breaking Israel News dat hij niet langer op veel van de Bijbelcommentaren vertrouwt die op zijn plank staan. "Deze boeken zijn geschreven door heidense mannen. Terwijl ze probeerden inzicht te geven, konden ze zelf geen Hebreeuws lezen of schrijven. Daarom hadden ze geen goed inzicht in de ware diepgang en betekenis van de Hebreeuwse taal.

Een paar zaken

"Hun informatie was vaak erg oppervlakkig of veel belangrijke geschriften omzeilen zonder enige uitleg. Deze boeken werden samengesteld door brave mannen die hun best deden om de Schrift te interpreteren, maar waren zeer beperkt in hun begrip van de oorspronkelijke tekst," zo merkte hij op.

"Eerlijk gezegd, na het ontvangen van een exemplaar van de Israëlische Bijbel, heb ik nu praktisch de zeven reeksen commentaren achterwege gelaten en gebruik ik alleen nog maar de TIB. Naar mijn mening zou elke Christen en/of voorganger er veel baat bij hebben om van een Joodse vertaling te leren om zo de werkelijke beoogde betekenis te begrijpen.

Veel te leren

Pastor Keith Johnson van de Biblical Foundations Academy, International heeft dit jaar meer dan 500 christenen geïnspireerd om de Hebreeuwse geschriften te lezen. Velen van hen, waaronder Johnson zelf, gebruiken de Israëlische Bijbel. "Ik denk dat als Christenen hun favoriete Engelse vertaling zouden vergelijken en contrasteren met een Joodse vertaling, ze heel wat zouden kunnen leren," vertelde Johnson aan Breaking Israel News.

"Ik merk dat christelijke vertalingen meer 'theologisch' van aard zijn in hun vertalingen, vooral met betrekking tot wat zij geloven wanneer het 'Messiaanse profetieën' zijn. Ik ben van mening dat iemand die niet rechtstreeks de Hebreeuwse Tanach (volledige Hebreeuwse Bijbel) kan lezen, en die het serieus meent om de Schriften te begrijpen, er goed aan zou doen om altijd twee of drie vertalingen voor zich te hebben om die te vergelijken en te zien waar er verschillen zijn," adviseerde hij.

De voordelen

Net als zijn collega's gelooft Biltz dat christenen kunnen profiteren van "meer nauwkeurigheid en beter begrip" door het lezen van een Joodse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Hij waarschuwt echter dat "we niet moeten vergeten dat er grote verschillen zijn tussen wat een 'vertaling' wordt genoemd en wat een 'versie' wordt genoemd. In een versie heeft men aan de tekst zelf woorden toegevoegd die de auteur op basis van hun vooringenomenheid nodig achtte, zodat hun vooringenomenheid onderdeel wordt van de tekst, in plaats van een afzonderlijk commentaar".

Graham geeft advies over de keuze van een vertaling. "Voor Christelijke Bijbels in het Engels is er een scala van de meeste letterlijke vertalingen tot minder letterlijke vertalingen (meestal parafrasen genoemd). Ik geef de voorkeur aan de meer letterlijke vertalingen (uit zowel het Hebreeuws als het Grieks), omdat deze meer waarheidsgetrouw zijn ten opzichte van de oorspronkelijke tekst en betekenis. Elke vertaler in elke taal brengt inherente vooroordelen en voorkeuren met zich mee."

Verloren in vertaling

Graham ging verder. "Er is veel macht in het bestuderen van Gods Woord in de eigen taal, maar er kan meer diepgang zijn als men probeert te studeren in de oorspronkelijke talen. Als men in de eigen taal studeert, moet men erop letten dat men wel de meest academische en theologisch betrouwbare bronnen vindt, zodat de menselijke vooringenomenheid en meningen zo min mogelijk zijn. Christenen die gebruik maken van Joodse vertalingen van de Hebreeuwse geschriften zouden ook deze test moeten toepassen, om te leren over de verschillende uitgevers en hun voorkeuren, vooroordelen en reputaties.

"Ik geloof dat er voor christenen en Joden geen krachtigere geestelijke oefening is dan het bestuderen van Gods Woord. Dat is mijn persoonlijke getuigenis, maar het is ook de belofte van de Bijbel zelf," concludeerde hij.

 Gelukkig zijn zij die op hun weg onberispelijk zijn en die de leer van Hasjem volgen. - Psalm 119:1

Vanuit een Joods perspectief

Breaking Israel News sprak met Rabbi Pesach Wolicki, een prominente stem in de joods-christelijke relaties, die lezingen geeft en schrijft voor tal van organisaties waaronder CJCUC, IFCJ en CUFI. Wolicki legde uit dat hij voorkeur voor een joodse bijbelvertaling heeft in zijn werk, waarin hij christenen onderwijst en zich uitspreekt voor een Joodse vertaling van de Bijbel.

"Wanneer ik me voorbereid om Engelstalige toehoorders toe te spreken, merk ik dat de christelijke vertalingen, vooral de moderne, niet zo nauwkeurig zijn in termen van trouw aan de exacte syntaxis als de Joodse. Respect voor het oorspronkelijke Hebreeuws is een gevoeligere zorg in de Joodse vertalingen.

"Een andere kwestie is de theologie. Christelijke vertalingen worden, helaas, vaak scheefgetrokken door theologische problemen. Hier is een voorbeeld: in Psalm 126, waarin gesproken wordt over de terugkeer van Israël naar hun land na de lange ballingschap, en dan na het openingsvers, de Psalm duidelijk en ondubbelzinnig verschuift naar de toekomstige tijd: "Dan zullen onze monden gevuld zijn met gelach...... Dan zal onder de naties gezegd worden...." De christelijke vertalingen vertalen dit allemaal in de verleden tijd. Dit is gewoon onjuist.

"Het is duidelijk dat er een anachronistische theologische probleem is, waarbij het een christelijke denken was als het enige wat er in de dagen van Ezra werd ingezameld maar veel kleiner was. De Psalm spreekt duidelijk van een toekomstige terugkeer van Israël, iets wat traditioneel niet aanvaardbaar was voor christelijke theologen.".

Het vertalen van de Hebreeuwse Bijbel in een andere taal zit vol uitdagingen, zoals Wolicki uitlegt, in navolging van Graham: "Er bestaat echt niet zoiets als een vertaling. Elke vertaler moet keuzes maken die de integriteit van de oorspronkelijke taal in gevaar brengen. Het is onvermijdelijk dat nuances en betekenislagen verloren gaan".

Het belang van het Hebreeuws

AnaRina Heymann, Directeur van Align With Sion, vertelde Breaking Israel News dat er een Joodse gewoonte bestaat om te vasten op de 8e dag van de Hebreeuwse maand Tevet toen, volgens een oude Joodse bron die bekend staat als Megillat Ta'anit, de Hebreeuwse Bijbel voor het eerst in het Grieks werd vertaald. Deze vertaling, voltooid in de derde eeuw voor Christus, staat algemeen bekend als de Septuagint.

Volgens een vertaling van Megillat Ta'anit: "Op de achtste van Tevet, tijdens de heerschappij van Koning Ptolemaeus, werd de Torah in het Grieks geschreven, en de duisternis viel drie dagen lang op de wereld."

Het toegankelijk maken van de Bijbel voor niet-Hebreeuws sprekende heidenen hielp de Bijbel in het vestigen van een schatkamer aan moraal, monotheïsme en rechtvaardigheid. Waarom verklaarden de rabbijnen dan een vastendag als het werk klaar was?

Volgens Heymann, die onlangs een podcast lanceerde met de naam The Power of the Hebrew Letters: "In elke andere taal kun je de Bijbel alleen lezen op het pshat-niveau (duidelijke betekenis van de tekst). Het vertalen van de Bijbel in iets anders dan Hebreeuws en brengt de Torah in ondiep, troebel water waarin je geen toegang hebt tot de diepere betekenislagen.

"God stond toe dat de Bijbel vertaald werd om het breder te delen. Als het niet vertaald was, zou de rest van de wereld geen aandeel in de Bijbel hebben. Maar het niveau waarop de wereld er zich mee zou kunnen verbinden is, per definitie, verwaterd tot iets oppervlakkiger.

Woorden zijn belangrijk

"Elke Hebreeuwse letter is een wereld op zich - zijn betekenis, zijn vorm, zijn gematria (numerieke waarde). Deze dingen kunnen alleen worden gewaardeerd als je naar het Hebreeuws kijkt." Heymann, die de Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre gratis online-vertaling aanbeveelt, gaf twee voorbeelden van elementen die gewoonweg verloren gaan in de vertaling.

Psalm 119 is een naamdicht, bestaande uit sets van acht verzen in volgorde van het Hebreeuwse alfabet. De eerste acht verzen beginnen allemaal met de letter Alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De tweede reeks van acht verzen begint allemaal met de letter Beth, de tweede letter in het Hebreeuwse alfabet, enzovoorts.

Op dezelfde manier wordt Aishet Chayil aan Sjabbat-tafels over de hele wereld gezongen om de Joodse vrouw te prijzen in wier verdiensten de wereld zal worden verlost. De verzen, geschreven in volgorde van het Hebreeuwse alfabet, komen uit het Boek der Spreuken (31:10-31). Dit wordt volledig gemist wanneer de verzen in een vertaling worden gelezen.

Heymann vervolgde: "Er zijn bepaalde plaatsen waar je alleen kunt begrijpen wat God zegt als je de Hebreeuwse taal verstaat." Zij noemde Jeremia 1:11 als een duidelijk voorbeeld.

 Het woord van Hasjem kwam tot mij: Wat zie je, Yirmiyahu? Ik antwoordde: Ik zie een tak van een amandelboom. Jeremia 1:11

De Israëlische Bijbel biedt een commentaar op dit vers die precies Heymann's punt maakt: "In zijn eerste visioen krijgt Yirmiyahu een amandeltak te zien, makel shaked (מקל שקד) in het Hebreeuws. Hasjem legt uit dat de tak symbool staat voor Zijn waakzaamheid over Zijn woord om het uit te voeren. Het Hebreeuwse woord dat hij kiest voor 'kijken', shoked (ֵשֹׁקֵד), betekent ook 'zich haasten.' Yirmiyahu koos bewust voor dit woord, omdat het vergelijkbaar is met het woord voor 'amandel' shaked (שָׁקֵד). Commentatoren geven twee verklaringen voor dit woordspel. Ten eerste, net zoals de amandelboom snel bloeit, zo zal ook Hasjem zich haasten om Israël te straffen. Bovendien bloeit de amandelboom als eerste in Eretz Yisrael. Als al het andere dood is, ontwaken de amandelbomen op het platteland uit de winterslaap. Zo ook, hoewel het volk geestelijk dood is, zal Gods woord, net als de amandelbloesems, de natie wakker maken".

Christenen die authentieke Joodse teksten bestuderen verbonden het met de Verlossing

De recente belangstelling onder niet-Joden voor het Joodse begrip van de Hebreeuwse Bijbel is volgens Heymann een voorbode van verlossing. "Ontwaken om de wortels van de Hebreeuwse Bijbel beter te begrijpen betekent dat we in de tijd van de verlossing zijn. Nu onderzoekt de wereld de diepere niveaus van het Hebreeuws. Dat is duidelijk het openen van de multidimensionale werelden van Gods Woorden," concludeerde ze.

Misschien wel de meest dwingende reden voor Christenen om op zijn minst een Joodse vertaling te raadplegen, en om de Bijbel te leren van Joodse leraren, werd verwoord door Wolicki: "In mijn geschriften en leringen aan Christenen, wanneer ik in de nuances van het oorspronkelijke Hebreeuws graaf, is er een gevoel van verwondering en opwinding onder mijn Christelijke studenten. Tegelijkertijd voelen ze zich vaak gefrustreerd dat ze er geen toegang tot hebben.

"Ik geloof dat er liefde en honger is naar het authentieke woord van God. Dit is een rol die de Joden kunnen - en moeten - vervullen. Dit is de essentie van onze rol als licht voor de naties", besluit Wolicki.

Bron: Pastor: Anyone Serious About Learning Scriptures Should do it with Hebrew Translations -