www.wimjongman.nl

(homepagina)

Leider van de Arabisch Partij wijst op moslims die de derde tempel willen bouwen.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 23 september 2019

 "Zij zei tot Avraham: "Verjaag die slavin en haar zoon, want de zoon van die slavin zal niet delen in de erfenis met mijn zoon Jitzchak. Genesis 21:10 (De Israëlische Bijbel™)

De tweede ronde van de verkiezingen die vorige week werden gehouden, laten zowel Blauw-Wit onder leiding van Benny Gantz en Likud onder leiding van premier Benjamin Netanyahu worstelen om een coalitie te vormen. De op twee na grootste partij, de Joint Arab List, bevind zich in een positie van ongekende en onevenredige macht met de mogelijkheid om elke poging van beide partijen om een regering te vormen te maken of te breken.

Deze situatie kwam zondag in een bizarre vorm tot uiting toen leden van de gezamenlijke Arabische Lijst in de residentie van de president aankwamen om hun intentieverklaring in te dienen ter ondersteuning van een aanbeveling voor Benny Gantz om een regering te vormen. Dit was de eerste keer dat de Arabische partijen hun steun betuigden aan een Israëlische kandidaat sinds Yitzhak Rabin in 1992.

Het is interessant om op te merken dat de brief, ondertekend door Ahmad Tibi, het hoofd van de partij, de koptekst בס "ד" (BSD) bevatte, wat het acroniem is voor "B'Siyata D'Shmaya", een Aramese uitdrukking die "met de hulp van de hemel" betekent, wat vergelijkbaar is met onze uitdrukking "als God het wil". De drie letters worden routinematig gebruikt als kopteksten voor elk geschreven document van religieuze Joden.

Ayman Odeh, het hoofd van de door de Arabieren gedomineerde Hadash-partij, vertelde president Reuven Rivlin: "De meerderheid van het Israëlische publiek zei dat zij dat wilden. Het grootste deel van het Israëlische publiek zei gewoon iets anders dan Netanyahu. Ze zeiden dat ze een einde willen maken aan het tijdperk van Netanyahu."

Nog verrassender was het toen Odeh een vers uit de Psalmen tweette.

()

De steen die door de bouwers werd afgekeurd is de belangrijkste hoeksteen geworden. Psalm 118:22

Aangenomen wordt dat, in tegenstelling tot Koning David die de Psalm schreef, het Odehs bedoeling was dat de Arabieren, die zichzelf beschouwen als een "verworpen" bevolkingsgroep in de Israëlische samenleving, zich als een "hoeksteen" in de Israëlische politiek bevinden.

Rabbi Pinchas Winston merkte op dat toen een moslim-Arabier de Joodse Psalmen citeerde, het duidelijk "hashgacha pratit" (goddelijke interventie) was, en goed moest worden begrepen.

"Als er geen profetie is in Israël, dan praat God met de Joden via de niet-Joden," vertelde Rabbi Winston aan Breaking Israel News. "Koning David schreef dit vers over de bouw van de malchoet (dynastie). Koning David zei dat de Heer op mysterieuze wijze werkt als het gaat om de machtsstructuur van Israël. Wanneer de Joden doen wat ze geacht worden te doen en deze verdiensten verdienen, krijgen we de macht om over onszelf te heersen."

"Maar als we dat niet doen, worden de regels van de natuur, die we als vanzelfsprekend beschouwen, terzijde geschoven en moet God via de achterdeur werken," zei Rabbi Winston. "En wanneer de geula (verlossing) dichterbij komt, moet God verhullen wat er gebeurt om de duistere kant te verwarren en het lijkt alsof de geula zich verder weg beweegt.

"Odeh denkt dat hij zegt dat God de Arabieren boven de Joden heeft uitgekozen," zei Rabbi Winston. "Maar Odeh wordt eigenlijk gebruikt om een boodschap naar het Joodse volk te sturen op een manier die zo bizar is dat we rechtop moeten gaan zitten en er aandacht aan moeten besteden."

"We zijn volledig in staat om een regering te vestigen zonder de Arabieren, maar we staan op het punt om onze kans te missen. De Joodse leiders zouden moeten zeggen wat Odeh heeft gezegd; dat we op het punt staan onze eigen regering te vestigen. God heeft de verlossing in onze handen gelegd en we nemen het als vanzelfsprekend aan, we rommelen ermee rond. We zijn zo ingebed in de geulah en we behandelen het alsof we nog steeds in ballingschap zijn."

"Odeh werd gestuurd als een boodschapper om ons te vertellen wakker te worden, te stoppen met rotzooien en de Davidische Dynastie op te bouwen," zei Rabbi Winston tot slot.

Toen hij president Rivlin toesprak over de steun van zijn partij voor Gantz, klaagde Tibi erover dat Netanyahu de Arabieren als tweederangsburgers behandelde.

"Sommige mensen denken dat we de achtertuin van de staat Israël zijn," vertelde Tibi aan Rivlin. "Wij zijn geen achtertuin, wij zijn aanwezig, wij zijn geen afwezigen, wij zijn geen gasten, wij zijn de eigenaars van dit land. Inwoners van dit land, we zijn hier niet heen geëmigreerd, we zijn hier geboren, we zijn een inheemse bevolking, en deze inheemse bevolking stuurde ons om verandering te brengen."

Rabbi Matityahu Glazerson, een expert op het gebied van Toracodes, merkte op dat het precies om deze reden is dat de Arabische partijen de linkse coalitie en Benny Gantz steunen.

"God gaf het land aan de Joden, maar onder voorwaarden," zei Rabbi Glazerson in een recente video. "De Joden moeten de Torah houden. We kunnen de Sjabbat niet ontheiligen, wat de linkse partijen door de wet mogelijk willen maken. Zij [de linkervleugel] zullen dus verantwoording afleggen aan [Tibi] omdat hij gelijk heeft als hij zegt dat de Arabieren niet naar Israël zijn gemigreerd. Zonder de Thora is Tibi's uitdaging om leider te zijn zeer sterk. Tibi kan zelfs eerste minister zijn. En Gantz gaat naar hen toe voor steun."

"Wat ga je antwoorden zonder de Thora? Zo vroeg Rabbi Glazerson.

OPMERKING: Balad, een van de partijen in de Gezamenlijke Arabische Lijst kondigde maandag aan dat het zijn steun voor Benny Gantz en Blauw-Wit intrekt. Dit werd ondersteund door een verklaring van Ahmad Tibi, voorzitter van de gezamenlijke Arabische lijst. Zonder de drie zetels van Balad gaat Likud aan de leiding met in totaal 55 zetels met partijaanbevelingen in vergelijking met de 54 zetels van Gantz. Kort nadat Balad deze verklaring had gegeven, zei Ayman Odeh, de leider van de Gezamenlijke Lijst, dat de aanbeveling nog steeds staat in naam van alle 13 Knessetleden.

Een woordvoerder van het kabinet van de president zei dat ze van plan zijn om "te onderzoeken of de boodschap van Knessetlid Tibi dat de aanbeveling van de gezamenlijke lijst voor Benny Gantz om de regering te vormen niet de drie Knessetleden van de Balad omvat, of dat de telling aan het oordeel van de president is".

Bron: Arab Party Head Hints Muslims will Build Third Temple -