www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zeven grote profetieën hebben zich plotseling voltrokken

Gary - 23 mei 2018

Zeven andere bijbelse profetieën zijn plotseling in een veel duidelijker perspectief gekomen allemaal op hetzelfde moment.  Deze gebeurden slechts acht maanden na de letterlijke vervulling van het astronomische aspect van de Openbaring 12:1,2-profetie op 23 en 24 september vorig jaar.

1. Emmanuel Macron zal een militaire tien-naties-confederatie oprichten volgende maand in Parijs (Openb. 13:1; Dan. 7:7,8).

2. De Turkse dictator Erdogan heeft zojuist een historische conferentie van moslimlanden gehouden in Istanbul om Jeruzalem terug te nemen van Israël, en om uiteindelijk de missende leden van het Ezechiël 38-verbond (Soedan en Libië) samen te brengen.  Interessant genoeg waren de leiders van bepaalde Golfstaten niet aanwezig, ook niet die uit Saudi-Arabië (zie Ezechiël 38:13).

3.  De Trump-regering is zo ver om volgende maand zijn Midden-Oosten vredesplan te onthullen dat Jeruzalem zou kunnen verdelen, maar mogelijk Israël soevereiniteit geven over de oude stad en dus het potentiële licht op groen zetten voor de bouw van de derde tempel.

4.  "Ze trouwden en werden ten huwelijk gegeven. (Matt. 24:3,39; Lucas 17:27-30).  De profetie van Jezus over de toestand van de normaliteit vóór de Dag des Heren kon niet duidelijker in beeld zijn gekomen dan na de koninklijke bruiloft tussen Prins Harry en Meghan Markle. Misschien wel de meest bekeken en uitgezonden bruiloft in de geschiedenis — net een week voor Pinksteren en ongeveer vier maanden voor het Bazuinenfeest.

Ik word eraan herinnerd dat God soeverein is over de details van ons leven (Hand. 17:25,26) met inbegrip van de details van deze bruiloft. Prins Harry was 33 jaar toen hij trouwde met Meghan Markle. Evenzo was Christus, volgens de meeste getuigenissen, 33 jaar oud toen hij zichzelf beloofde aan zijn bruid op de nacht voor zijn kruisiging. Christus is ook een prins, maar de Prins van alle vorsten. Hij neemt een gemengde niet-Joodse bruid aan zoals mevrouw Markle. En het meest treffende was dat Meghan werd niet gegeven aan Prins Harry door haar eigen biologische vader, maar door de bruidegom vader - de toekomstige koning. Evenzo is de bruid van Christus ook ten huwelijk gegeven door de Vader van de Bruidegom, de Koning van het universum (Johannes 6,37). Vorige week gehouden koninklijke bruiloft verbleekt in vergelijking met de kosmische koninklijke bruiloft die gaat komen.

5.  "Terwijl mensen zeggen: 'Vrede en veiligheid', zal er plotseling een verderf over hen komen, zoals de geboorteweeën een zwangere vrouw, en zij niet zullen ontsnappen. (1 Thess. 5:3). Noord-Korea staat op het punt te worden gedenucleariseerd en vrede te sluiten met zijn zuiderburen, ISIS is uit Irak geschopt en de Syrische regering meldt dat Damascus nu "volledig veilig" is, de Iraanse Deal is ontbonden en de Iraanse infrastructuur in Syrië is vernietigd, en er wordt gesproken over een mogelijke oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het lijkt alsof de wereld plotseling veel veiliger is geworden en dat is precies wat we kort voor de Opname zouden verwachten.

6.  De mogelijke dubbele vervulling van Daniël 9:25. Deze oude profetie vertelt ons dat een periode van 69 jaarweken zou beginnen wanneer een decreet is uitgegeven voor het "herstel en wederopbouw van Jeruzalem". De periode zou eindigen met de komst van de Messias (Jezus Christus). Het is reeds goed begrepen dat Daniëls profetie de exacte dag van Jezus' triomftocht aangaf (de eerste aankomst van Jezus) in 32 of 33 AD (met het decreet van Artaxerxes in 445 of 444 v. Chr. aan Nehemia om Jeruzalems muren weer op te bouwen).

Houd rekening met het feit dat de Bijbel twee komsten door Jezus voorspelt en dat Daniël in zijn profetie niet specificeert wie het decreet uitgeeft tot het initiëren van de 69 jaarweken. Om die reden is het op zijn minst aannemelijk te wijzen op de mogelijkheid dat deze profetie zou kunnen wijzen op allebei de komsten van de Messias.

Dus hier is de opsteker: Er was een tweede decreet, namelijk het herstellen en opnieuw opbouwen van Jeruzalem in 1535 AD toen sultan Suleiman de Grote, keizer van het Ottomaanse Rijk, opdracht gaf dat de muren van Jeruzalem zouden worden herbouwd.  Zijn muren staan er nog steeds vandaag - de huidige muren van de oude stad zijn gebouwd vanwege dit decreet. 69 jaarweken is een periode van 483 jaar (69 x 7). 1535 AD + 483 jaar = 2018.

Er is meer. Om een of andere onbekende reden heeft de engel Gabriël deze periode van 69 jaarweken uitgedrukt in twee delen: "62 jaarweken" en "7 jaarweken".   7 weken van jaren is 49 jaar.  Als deze verdeling ook ten minste gedeeltelijk werd gegeven om de tweede komst van de Messias (of verschijning) te verklaren is er een interessante pasvorm: tijdens de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 is de oude stad die aanzienlijke schade had geleden, dus in 1969 met een derde decreet dat werd gegeven om te herstellen en opnieuw Jeruzalem op te bouwen.  Over dit besluit is niet veel bekend, afgezien van wat er in enkele krantenknipsels te vinden is, maar 1969 + 49 = 2018.

7.  Kilauea en Jesaja 26:19-21.  Als u een oude lezer van Unsealed bent, zult u zich herinneren dat we uitgebreid hebben gesproken over de vele passages van de "barende vrouw" in de Bijbel (Openbaring 12 is belangrijkste onder hen).  De Bijbel bevat een groot aantal van deze passages en de meeste zijn duidelijk verbonden met de 'Tijd van Jakobs Moeite', ook bekend als Daniëls 70e Week, of de Verdrukking.  In Jesaja 66 en Openbaring 12 leren we dat de profetische vrouw bevalt van een mannelijk kind voor de Dag van de HEERE begint.  Dit mannelijke kind is de Gemeente, die naar de hemel vlucht voordat de geboorteweeën van de vrouw Israël beginnen (Deut. 32:19–21; Jes. 26:19–21; Jes. 66:7–9; Zephanja 1:14–2:3; Micha 5:3; Lucas 21:36; 1 Thess. 5:1–9; 2 Thess. 2:3; 7; Openb. 3:10; 4:1–2).

Na de ontsnapping van het kind gaat de vrouw bevallen, wat in Mattheüs 24 (bekend als Jezus' Bergrede) uitvoerig wordt beschreven; De opstanding en wegrukking van de Gemeente worden profetisch beschreven in resp. Jesaja 26:19 en 20.  Merk op dat in vers 19 de opstanding wordt vergeleken met de aarde die de dood voortbrengt.  Als een bevalling op het punt staat plaats te vinden breekt het water van een vrouw en haar baarmoederhals verwijdt zich.  Als weeën beginnen is er pijn die vaak aanvoelt als een branderig gevoel.  Dit wordt algemeen de ring van vuur genoemd en als je naar een bevallingscursus gaat, kun je die term gehoord hebben.

De aarde heeft ook wat wordt genoemd een "Ring van Vuur"— het meest seismisch actieve gebied op aarde, een ring van extreem vulkanisme rond de Stille Oceaan.

Raad eens wat in het midden van de Ring van Vuur ligt: het eiland Hawaii en berg Kilauea, die nu al een aantal weken aan het uitbarsten is.  De vulkaan heeft zich uitgebreid langs de krater en 22 scheuren hebben zich in het gebied geopend.  Sommige van deze scheuren beginnen zich te verbinden met elkaar en uit te breiden terwijl de vloeibare lava eruit stroomt.  Vergelijk dit met hoe de vruchtwaterzak van een vrouw kort vóór de geboorte breekt en haar baarmoederhals zich verwijdt voor de baby komt. Vloeistof loopt eruit.  Kan wat wij in Hawaï zien gebeuren op de profetie in Jesaja 26 wijzen?

Sommige foto's zijn echt apocalyptisch:

Deze foto werd genomen toen een lava-rivier en in de Stille Oceaan terechtkwam, en een explosie veroorzaakte toen dit het zeewater trof, het doet denken aan vuur en zwavelregen op Sodom en Gomorra:

Een toeschouwer op 21 mei verwondert zich over de massieve aswolk die de krater uitzwermt:

U kunt hier live kijken naar "de water-uitbraak":

Vergeet niet dat we het einde naderen van de Vijgenboom Generatie,  met 10 voorwaarden die aantonen dat we bijna aan het einde van het tijdperk zijn, en  20 andere duidelijke tekenen waaraan is voldaan in de afgelopen paar jaren.  Het is slechts seconden totdat middernacht aanbreekt.  Wees gereed.

~ Maranatha ~

Bron: Seven Major Prophecies Have Suddenly Converged - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates