www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een verschuiving of strategie? De VS stemt "nee" tegen VN-resolutie die de Israëlische controle over Golan Heights beperkt

Het besluit van de Verenigde Staten om hun standpunt ten aanzien van deze resolutie te wijzigen, na zich eerder jarenlang van stemming te hebben onthouden, kan deel uitmaken van een bredere verschuiving in het Amerikaanse beleid betreffende de Golanhoogte.

Door Sean Savage - 17 november 2018

Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley richt zich in juni 2018 tot de Algemene Vergadering. Bron: U.N. Photo/Evan Schneider.

De Verenigde Staten stemden voor het eerst tegen een jaarlijkse V.N. resolutie waarin de Israëlische controle over de Golanhoogte op het wereldlichaam wordt veroordeeld. Het besluit van de Verenigde Staten om hun standpunt over de resolutie te wijzigen, na eerder jarenlang te hebben gekozen om zich van stemming te onthouden, kan deel uitmaken van een bredere verschuiving in het Amerikaanse beleid over de Golanhoogten.

De resolutie werd aangenomen in een commissie van de Algemene Vergadering van de VN - de stemming was 151 tegen 2, waarbij alleen de VS en Israël tegen de maatregel stemden, terwijl 14 landen zich vrijdag van stemming onthielden. De resolutie, bekend als "De bezette Syrische Golan", is een niet-bindende maatregel waarover elk jaar door de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wordt gestemd en die de "onwettigheid van het besluit" van Israël veroordeelt "om haar wetten, jurisdictie en bestuur op te leggen aan de bezette Syrische Golan".

Bij de aankondiging van het besluit, zei de Ambassadeur van de V.S. bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, dat de resolutie "duidelijk vooringenomen is tegen Israël."

"Gezien de anti-Israëlische vooringenomenheid van de resolutie, de militarisering van de Syrische Golangrens en een verslechterende humanitaire crisis, hebben de Verenigde Staten dit jaar besloten om 'nee' te stemmen tegen de resolutie," zo zei ze.

Israël kreeg de controle over de Golanhoogte tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967. Nadat Israël tijdens de Yom Kippur-oorlog van 1973 kortstondig het grondgebied verloor, stelden Israël en Syrië een staakt-het-vuren in in de regio, waarbij Israël de controle over het westelijke tweederde deel van het gebied overnam. In 1981 heeft Israël de Golan geannexeerd en breidde haar Israëlische burgerlijk recht uit in dit gebied. De Verenigde Staten en de internationale gemeenschap hebben deze claim echter nooit erkend, ondanks het feit dat het gebied al meer dan een halve eeuw onder Israëlische controle staat.

Meer recentelijk heeft de Golanhoogte gefungeerd als strategische buffer voor de Joodse staat tegen de voortdurende burgeroorlog in Syrië. Maar omdat het regime van de Syrische president Bashar Assad, met hulp van Iran en Rusland, de meeste rebellengroepen in het zuiden van Syrië heeft verslagen en de controle over de regio heeft hersteld, is Israël zich steeds meer zorgen gaan maken over de permanente aanwezigheid van Iran aan de Syrische kant van de grens.

( )

Israëlische premier Benjamin Netanyahu en leden van het veiligheidskabinet krijgen een rondleiding met het North Front Command in de Golan Heights op 6 februari 2018. Bron: Kobi Gideon/GPO.

"Dit is een lange verhaal. Al direct zijn er in de Trump-regering stemmen geweest, zowel in Washington als ook in Israël, die riepen om deze stap," zegt Jonathan Schanzer, vicevoorzitter voor onderzoek bij de Stichting voor de Defensie van Democratieën, aan JNS.

Volgens Schanzer, zijn er een aantal rechtvaardigingen gesteld betreffende dit veranderende beleid van de V.S. betreffende de Golan.

"Zij variëren van waarnemers die zeggen dat Syrië nauwelijks meer een land is vanwege de burgeroorlog, en dat in het tegenovergestelde geval, als Israël het grondgebied jaren geleden aan het regime van Assad had afgestaan, hoe men zich zou kunnen voorstellen hoe gevaarlijk de kaart er vandaag de dag uit zou zien. Het andere argument is dat Israël een effectieve controle over Golan heeft vastgelegd en er geen terugkeer mogelijk is, ongeacht wat er in Syrië gebeurt," zei hij.

"Een ander argument is dat, gezien de massamoord in Syrië, niemand Assad zou moeten voorzien van een positieve versterking en eerder een flinke campagne zou moeten voeren om hem en zijn heerschappij te delegitimiseren."

Toch gelooft Schanzer dat de kern van de stap van de Verenigde Staten is, dat dit deel uitmaakt van het beleid van de Trump-regering om een einde te maken aan het "Israel aanklagen" bij de Verenigde Naties.

"Dit lijkt een tussenstap", aldus Schanzer over de stemming. "Ik geloof niet noodzakelijkerwijs dat dit de laatste stap is die hier zal plaatsvinden. Het maakt deel uit van de strategie van Haley ter verdediging tegen het aanklagen van Israël en het verandert niet iets betreffende de feiten ter plaatse. Het zou deel kunnen uitmaken van een meer officiële zet door Washington op die weg.".

"Geen gezond persoon denkt dat de Golan zal worden teruggegeven aan Assad."

De Israëlische ambtenaren waren er snel bij om het besluit van de Verenigde Staten te prijzen.

"De verandering in het Amerikaanse stemgedrag is een nieuw bewijs van de sterke samenwerking tussen de twee landen," aldus Danny Danon de Israëlische ambassadeur bij de VN. "Ik dank Ambassadeur Haley voor haar voortdurende standvastigheid met Israël en de waarheid. Het is tijd voor de wereld om onderscheid te maken tussen degenen die de regio stabiliseren en degenen die terreur zaaien".

Minister van Strategische Zaken Gilad Erdan gaf ook commentaar op Twitter: "De Golan maakt deel uit van Israël en dat zal altijd zo blijven. Er is geen verstandig persoon die denkt dat de Golan zal terugkeren naar de moordenaar Assad en het Iraanse regime, dat een 'Syrische Hezbollah' in de regio probeert op te richten."

De Israëlische Minister-president Benjamin Netanyahu heeft een uitgesproken standpunt ingenomen dat de internationale gemeenschap de soevereiniteit van Israël op de Golanhoogte moet erkennen, vooral in het licht van de groeiende dreiging die uitgaat van Iran en zijn terreur-proxy Hezbollah.

In oktober herhaalde Netanyahu deze eis, na het besluit van Rusland om het geavanceerde S-300 luchtafweersysteem aan Syrië te leveren.

"Israël op de Golanhoogte is een garantie voor veiligheid. Israël op de Golanhoogten is een feit dat de internationale gemeenschap moet erkennen," zei hij. "Zolang het van mij afhangt, zullen de Golanhoogten onder Israëlische soevereiniteit blijven. Anders zullen Iran en Hezbollah aan de kust van het Meer van Galilea zitten.

De Israëlische leider heeft ook de hoop uitgesproken dat de Verenigde Staten de claim van Israël zullen erkennen, vooral na de beslissing van vorig jaar over Jeruzalem.

Nochtans zei de Nationale Adviseur John Bolton van Veiligheid in een recent bezoek van Augustus aan Israël: "Er is geen discussie daarover, en geen besluit binnen de overheid van de V.S."

Bolton zei dat, terwijl het beleid van de Trump-regering de zorgen van Israël betreffende de Golan begrijpt, "er voorlopig geen verandering in de positie van de V.S. is."

Professor Eugene Kontorovich, directeur van Internationaal Recht bij het in Jeruzalem-gevestigde Forum van het Beleid Kohelet en professor van internationaal recht bij George Mason University in Washington, D.C., zei dat de controle van Israël over Golan zowel wettelijk is als een erkenning van de feiten ter plaatse.

"De erkenning van de Golan door de VS als van Israël is een overeenkomst met het internationale recht en de werkelijkheid. Het nalaten om dit te doen moedigt slechts de ambities aan van de as Iran-Syrië om het grondgebied te heroveren," hij zei.

Niettemin zei Kontorovich dat het besluit van de VS over de resolutie van de VN een stap in de goede richting was.

"Hopelijk is de stemming van de VS in de VN de afgelopen vrijdag een stap in deze richting. In elk geval is het een welkome afkeuring van de praktijk van de VN bij het laten passeren van tientallen bevooroordeelde resoluties die zich op Israël richten, terwijl ze despoten zoals Assad versterken."

Bron: Shift or strategy: US votes ‘no’ on UN resolution censuring Israeli control over Golan Heights | JNS.org