www.wimjongman.nl

(homepagina)

De wet van Mozes en het Duizendjarig Rijk

door Asher Intrater - 27 september 2018

De volheid staat nu te komen

Bij het doorlezen van de Torah kunnen we niet anders dan opmerken dat er verschillende beschreven sociale instellingen zijn die nooit hun volheid lijken te bereiken in de geschiedenis van Israël. Bijvoorbeeld:

  1. Gerechtelijk systeem
  2. Agrarisch systeem
  3. Feesten en kalender
  4. Priesterschap
  5. Vestiging van het land

Als al deze elementen die in de Schrift staan (en "De Schrift kan niet gebroken worden" - Johannes 10:35), moet er dan geen tijd zijn dat ze tot hun volheid komen? Sommigen verwerpen al deze gedeelten als eenvoudigweg het "oude" verbond, die door het "nieuwe" is afgeschaft; maar wij geloven dat we door Jeshua de "volheid van alle dingen" zullen zien - inclusief alles in de Torah en de Profeten, in de hemel en op aarde (Handelingen 3:21; Efeze 1:10).

Onafgewerkte zaken

Met dit in gedachten kunnen we de Thora op een "profetische" manier lezen, met een toekomstige vervulling die nog moet komen (Matteüs 5:17-18). Eindtijdprofetieën zijn gevuld met verwijzingen naar Thora-elementen: Jesaja 2 beschrijft het duizendjarige koninkrijk waarin 'de Torah zal voortkomen uit Zion' (vers 3); Jesaja's hoofdstukken 60 tot 66 spreken over een vernieuwing van Zion en hervestiging van het land; Jesaja 66 verwijst naar voedselwetten (vers 17), Levieten (vers 21), nieuwe manen en Sabbatten (vers 23).

De laatste 9 hoofdstukken van Ezechiël zijn misschien wel de meest uitdagende. Er wordt een nieuwe tempel gebouwd, die tot in detail wordt beschreven (hoofdstukken 40 tot 41), die dan gevuld wordt met de heerlijkheid van God (hoofdstuk 43), met een nieuw priesterschap en offersysteem (hoofdstuk 44), met inbegrip van alle feestelijkheden (45), geleid door de Messiaanse Koning (46), samen met een vernieuwing van natuur en landbouw (47), en hervestiging in het land volgens de stammen van Israël (48). Wat gaan we doen met al deze hoofdstukken?

Het einde van het boek Joël beschrijft een herstel van Zion, zowel geestelijk als economisch, na de gebeurtenissen van de eindtijd. Micha spreekt over het herstel van het vroegere koninkrijk (Micha 4:8). Zacharia 14 beschrijft ook een herstel van feesten en tempelverering na de Tweede Komst van de Messias. Uit deze talrijke geschriften blijkt dat er tijdens het Duizendjarig Rijk een vernieuwing en naleving van de Torah zal plaatsvinden, die in overeenstemming zal zijn met de prioriteiten en accenten van het Nieuwe Verbond, zoals Jeshua en de apostelen hebben geleerd.

Gods koninkrijk heeft orde. De hele Bijbel, inclusief de Torah, definieert die goddelijke orde ("Torah" betekent niet alleen "wet" maar ook "instructie"). Het uiteindelijke doel van het Evangelie van het Koninkrijk wordt vervuld in het millennium en is om Gods orde op aarde te vestigen voor Israël en de volken. Laten we bidden om wijsheid om de juiste samenhang van evangelie, wet en koninkrijk in deze eindtijd te begrijpen.

Bron: Law of Moses and the Millennium – Revive Tribe