www.wimjongman.nl

(homepagina)

7 Waarheden om angst te overwinnen in de Eindtijd

Door Cody Archer juni 2018

Brengen de woorden: antichrist, teken van het beest, builen, oorlogen, hongersnood….. angstige emoties bij je naar boven? Zo ja, dan ben je niet de enige. Verkeerd geloof en met name over deze onderwerpen kan angst en verwarring teweegbrengen over de toekomst. Als dit gebeurt, zijn we geneigd het onderwerp maar helemaal te mijden.

Van Genesis tot Openbaring zijn er 150 hoofdstukken waar het voornamelijk gaat over de gebeurtenissen rond de eindtijd profetieën. God gaf ons expres heel veel informatie over de laatste dagen zodat wij verzekerd zouden zijn van Zijn uiteindelijke overwinning (Johannes 16:33) en van Zijn belofte om ons te helpen overwinnaars te zijn (Openbaring 12:11).

Deze 7 waarheden zullen je helpen staande te blijven met innerlijke vrede over de komende dagen van moeite.

1) Bekeer je van Gebrek aan Vertrouwen

De wortel van angst is gewoonlijk verbonden met ons gebrek aan vertrouwen in God. Als we dit in ons leven erkennen, moeten we ons bekeren, ervoor kiezen te geloven en God vragen ons geloof te vergroten (Lukas 17:5). Hij is een goede, betrouwbare Vader die graag voor ons zorgt. Hij zal het onmogelijke doen met ons mosterdzaadje van geloof.

2) Je bent Uitverkoren

God heeft je gekozen en jou eerst liefgehad (Joh. 15:16; 1 Joh. 4:18-19). Door geloof ontvangen we Zijn gift van genade en gunst (Efeze 2:4-9). Geen hoeveelheid menselijk werk of streven kan ons redden. Als God je kiest en verzegelt met Zijn Geest, is er niets wat je kan scheiden van Hem (Romeinen 8:35-39). Je bent zeker in Zijn omarming. ZIJN GENADE ALLEEN geeft ons de macht Satan te overwinnen, ons vlees, de wereld en de moeilijkheden van de eindtijd.

3) Het Leiderschap van Yeshua is Perfect

Woorden als “verleend” of “was autoriteit gegeven” komen herhaaldelijk voor in het boek Openbaring (22 keer). God staat Satan en de Anti-Christ toe hun slechte wil te doen (Openbaring 6:4; 13:5,14). God is nooit verbaasd of niet op Zijn hoede. Hij is alwetend, krachtig en zal de schema’s van Satan voor Zijn eigen doel gebruiken. Yeshua maakt nooit een fout in Zijn leidershap. Hij is onze goede Herder en je kunt Hem ten volle vertrouwen (Lukas 12:7). Zelfs de hoeveelheid verdrukking die Hij ons toestaat mee te maken zal niet meer zijn dan we kunnen dragen (1 Korinthe 10:13) en zal ons uiteindelijk voorbereiden en reinigen (Daniël 11:35; Openbaring 19:7) om met Hem te regeren in de komende eeuw (Openbaring 20:6).

4) De Kerk is de Hoogste Prioriteit van Yeshua

In Openbaring hoofdstuk 1 wordt Yeshua gezien temidden van zeven kandelaars, die een symbool zijn van zeven kerken in Azië. In Zijn rechterhand waren zeven sterren, die de zeven gemeenteleiders van deze kerken symboliseerden (Openbaring 1:12-13; 20: 2-1). Voordat God de oordelen van de eindtijd, die eraan komen, openbaarde, openbaarde Hij eerst de nabijheid van Yeshua bij Zijn kerk (Ecclesia). Niet alleen is Hij in hun midden, maar Hij houdt ze in Zijn hand. Als we dit weten kunnen we voorbereid zijn op de rest van de gebeurtenissen door het boek Openbaring. De hoogste prioriteit van Yeshua is Zijn kerk (Mattheüs 16:18) en Hij zal ons nooit begeven noch verlaten (Hebreeën 13:15).

5) Bovennatuurlijke Bescherming en Voorziening

We zien de exodus van het Joodse volk uit Egypte als een profetisch patroon voor de eindtijd (Micha 7:15). Terwijl de Egyptenaren werden geslagen met vliegen, steenpuisten, duisternis ... werd het Joodse volk apart gezet en beschermd in Gosen (Ex. 8: 22-23; 9: 4; 8:11; 10: 21-23). Gods oordelen voor de eindtijd dienen om het kwaad van de planeet te verwijderen, niet om de heiligen weg te vagen.

Niet alleen heeft God zijn volk in Gosen afgescheiden en beschermd, maar ook op een bovennatuurlijke wijze voorzien van water, manna en kwartels gedurende veertig jaar in de wildernis. Tijdens een droogte voorzag God Elia van voedsel door een raaf (1 Koningen 17). Yeshua vermenigvuldigde voedsel en voedde duizenden (Matt. 14: 13-21). Dit voorzieningspatroon zal zich in de eindtijd voortzetten (Hebr. 13: 8).

6) Het Uitstorten van de Heilige Geest.

Wanneer de moeilijkheidsgraad toeneemt, neemt ook de bovennatuurlijke zalving en leiding toe. "Het zal gebeuren in het laatste der dagen, zegt God, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees ..." (Handelingen 2: 17-21). Deze uitstorting zal komen wanneer belangrijke tekenen en wonderen gezien worden vlak voor de grote en ontzagwekkende dag des Heren. Dit betekent dat we een enorme toename van zalving, profetieën, dromen en visioenen kunnen verwachten tijdens de verdrukking. God zal ons profetisch laten zien, wat Hij gaat doen (Amos 3: 7), en hoe we moeten reageren. Hij zorgt voor de kleine details van ons leven en Hij weet wat we nodig hebben (Matt. 6: 8).

7) De Schoonheid van Yeshua.

Samen met de toenemende verdrukking en de uitstorting van de Heilige Geest zal er een steeds toenemende openbaring zijn van de schoonheid van Yeshua. Met betrekking tot de eindtijden zegt Jesaja 4: 2: "... de Tak van de Heer [Yeshua] zal prachtig en glorieus zijn."Haggaï 2: 7 noemt Yeshua het 'Verlangen van alle naties'. Als we doorgaan met het zoeken naar en het aanschouwen van Yeshua, zal de Heilige Geest geleidelijk zijn schoonheid en glorie aan ons onthullen op ongekende manieren. Dit zal leiden tot diepe fascinatie, ontzag, verlangen en een onwrikbare toewijding aan Hem. De liefde en genegenheid voor Hem in het hart van Zijn bruid zal sterker zijn dan de dood (Hooglied 8: 6). We zullen niet bang zijn om te sterven omdat we weten dat we onmiddellijk na de dood voor eeuwig zonder pijn en verdriet zullen zijn in Zijn glorierijke aanwezigheid!

Heer help ons om de ernst van de komende dagen niet te negeren. Help ons nuchter, nederig en ijverig te zijn terwijl we Uw woord en hart met betrekking tot de toekomst onderzoeken. Amen.

Er zijn meer waarheden die we hieraan zouden kunnen toevoegen, zoals:

Bron: Weekly Update Archives – Nederlands – Revive Israel