www.wimjongman.nl

(homepagina)

Onmiddellijke Voorbede:

Trump-Kim Summit in Singapore

door Asher Intrater op 11 juni 2018

Het Noord Koreaanse regime is een van de meest barbaarse van onze generatie. De ergste brutaliteit is gericht op de lijdende Evangelische Christelijke gemeenschap. De mogelijkheid voor verandering is enorm, evenals de mogelijkheid voor een teleurstelling.

Hier een paar richtlijnen uit de Schrift om te bidden (zonder speciale politieke aanname):

 1. Gods wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde – Mattheüs 6:10

 2. Laat het recht en gerechtigheid stromen als water – Amos 5:24

 3. Dat Trump en Kim geleid worden door Gods hand – Spreuken 21:1

 4. Dat demonisch bedrog ontdekt wordt – II Korinthe 2:11

 5. Dat straf toegekend wordt aan vertegenwoordigers van het criminele en wrede – Romeinen 13:4

 6. Dat vervolgde Christenen en alle onschuldige mensen vrijkomen – Exodus 5:1

 7. Dat onrechtvaardige leiders verwijderd worden en goede leiders naar voren komen – Daniel 4:17

 8. Dat Christenen in Noord en Zuid Kores zich verenigen – Johannes 17:21

 9. Goed denken en beslissen voor Trump – II Korinthe 10:4-5

 10. Een eind aan de aanbidding van familie Kim als halfgoden – Exodus 20:2

 11. Opening van de hemel en opkomen van de legers van engelen – Openbaring 19:11-14

 12. Dat er wereldzending en evangelisatie komt uit Korea – I Timotheüs 2:4

 13. Dat de Internationale gemeenschap dichter bij de ware vrede komt – Jesaja 2:1-4

Dit is een urgent moment van voorbede voor ieder die verlangt naar gerechtigheid. Laten we nu bidden, laten we vurig bidden (Jakobus 5:17), bidt eenstemmig (Mattheüs 18:19), en bidt met autoriteit (Efeze 2:6).

Bron: Trump-Kim Summit in Singapore – Revive Tribe