www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

6 juli 2018

Deze week in de editie van "The Hal Lindsey Report" ga ik in op een onderwerp dat in het denken van Amerikaanse christenen slechts iets is als een wazige schaduw in de verre toekomst. Welnu, die wazige schaduw begint in een scherper reliëf te komen. Die schaduw is het spook van vervolging.

Van alle naties ter wereld leek de Verenigde Staten de laatste plek te zijn waar vervolging van christenen een probleem zou zijn. Maar zo'n ver gezocht idee is dat niet meer.

Hoewel de godsdienstvrijheid onlangs een bescheiden overwinning behaalde in het Amerikaanse Hooggerechtshof, heeft zij een verontrustende nederlaag geleden in een uitspraak van het Canadese Hooggerechtshof. En wat er in Canada gebeurt, komt maar al te vaak in de Verenigde Staten terecht!

Ik geloof dat we een crescendo zien in de gebeurtenissen en veranderende houdingen - politiek, cultureel, spiritueel en economisch. Die zullen zich snel samenvoegen om evangelische christenen in het centrum van onze samenleving te plaatsen. Velen van u worden al met enkele van deze uitdagingen geconfronteerd op het werk, op school (of op de school van uw kind), bij uw buren of familieleden. "Politieke correctheid" is zelfs nu al een probleem, maar ik denk dat het niet al te lang zal duren dat je een boete of gevangenisstraf krijgt als je "politiek incorrect" bent. Wanneer dat gebeurt, zullen we voor een keuze staan: "politiek correct" zijn of moedig staan in onze uitspraken voor het evangelie van Jezus Christus.

In veel delen van de wereld worden onze broeders en zusters al met dat dilemma geconfronteerd. Sommigen betalen zelfs voor hun dapperheid met hun leven!

Deze week wil ik u het verhaal vertellen van een man die dat moment tegemoet heeft getreden en er vóór heeft gestaan. Twee van de 28 hoofdstukken van het Handelingenboek zijn gewijd aan "een man genaamd Stefanus". Zijn verdediging van het Evangelie voor het Sanhedrin was zo briljant, krachtig en geestelijk gericht dat hij de raad van geleerden tot razernij dreef. Toen overvielen ze hem en namen hem mee en stenigden hem dood.

Nu denk je waarschijnlijk dat het niet zo klinkt dat Stefanus een zeer effectieve verdediging aanbood, want het resulteerde in zijn dood. Maar denk er eens over na. Hij was een gewone Israëliet die zich zo volledig door de Heilige Geest liet gebruiken, dat hij de hoogopgeleide religieuze leiders van zijn tijd letterlijk in de war bracht.

Toen ze uiteindelijk beseften dat ze zich schuldig maakten aan de zware beschuldigingen waar Stefanus hen van beschuldigde, knarsten ze met hun tanden en doodden hem. Maar tijdens die inquisitie was de kracht van de Heilige Geest zo sterk op Stefanus, dat "zijn gezicht was als dat van een engel". En toen hij omkwam, zegt de Bijbel impliciet dat Jezus Christus zelf opstond ter ere van Stefanus' gehoorzaamheid!

Niet alleen behaagde deze gewone gelovige, die zich door de Geest liet gebruiken, Jezus zo, dat Hij opstond om hem thuis te verwelkomen, maar zijn voorbeeld inspireerde ongetwijfeld een van de jonge rabbi's die de hele beproeving meemaakte: Saulus van Tarsus. Hij zou later de grootste evangelist van de geschiedenis worden: Paulus, de Apostel.

Wanhoop dus niet dat er dagen van vervolging in het verschiet liggen. Jezus Zelf beloofde dat Hij ons de woorden zou geven om te spreken wanneer dat moment komt. En in plaats van onze donkerste uren, zullen die momenten onze helderste zijn.

Gods Zegen,

Hal Lindsey

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey