www.wimjongman.nl

(homepagina)

HET 'ROOD ALARM' BLIJFT GELDEN VOOR APRIL EN MEI VAN DIT JAAR

Door Ron Reese - 15 april 2018

[Opmerking vertaler: Ron Reese geeft een verantwoording van zijn uitspraken over het tijdstip van de Opname en het Plotselinge Verderf. Maar is nog steeds van mening dat het dit jaar zal zijn.]

De periode van 6 april tot 11 april is nu voorbij, zonder een Opname of een Plotseling Verderf gebeurtenis, óf het begin van de Grote Verdrukking-periode. Ik moet toegeven dat ik zeer verbaasd ben. Ik was zeer oprecht in mijn overtuiging dat dit de waarschijnlijk geprojecteerde tijd was. Vóór de 6e april - hier is wat ik probeerde over te brengen in mijn artikelen: Wij hebben alle reden om te geloven dat de 6e april de geprojecteerde tijd zou zijn voor de snelle/plotselinge nucleaire vernietiging, en dat de 11e april de 1e dag van de 1260-dagen Grote Verdrukking zou zijn, en het begin van Obama's heerschappij als Antichrist.

Nu moeten we het woord "HEBBEN" veranderen in "HADDEN". Dit was GEEN voorspelling en GEEN woord van kennis van de Heer, zoals ik meerdere malen in mijn artikelen heb gezegd. Het was een waarschijnlijke PROJECTIE, gebaseerd op wat ik beschouw als het solide bewijs, dat afkomstig is uit negen en een half jaar van bestuderen van de waarschijnlijke 14 jaarstijdslijn voor het einde der dagen, zoals in de geschiedenis van Jozef. 6 april t/m 11 april was een verkeerde projectie was. Dus de vraag MOET nu worden gesteld: "Waar zijn we nu?"

Het is mijn stellige overtuiging dat we aan de afgrond staan van een wereldwijde kernoorlog en de opname van de Bruid van Christus. Ik steun meer dan 90% van wat ik in mijn grafiek van 29 oktober 2008 laat zien, het beginpunt van de laatste 14 jaar, en waar herfst 2022 het einde is van de 7 jaar en het begin van het millennium en de 1000-jarige heerschappij van Christus. Voor zover ik kan zien, blijft de lente van 2018 de juiste timing, waarin alles echt los zal gaan. Er is plaats op mijn tijdlijn voor de Opname, of een Plotseling Verderf en de start van de Grote Verdrukking in de laatste helft van april of op elk moment in mei van dit jaar.

Op welke dag zal dat zijn? Ik voelde me echt zeer sterk over 6-11 april. Ik was vast overtuigd van de tekens en cijfers voor 6-11 april. Ik heb nu echt geen idee, behalve dan om te herhalen dat ik volledig verwacht dat het nog steeds in april of mei van dit jaar zal gebeuren. Ik weet pas dat de verwachte termijn van veertien jaar ná mei van dit jaar begint te vervagen. Ik zie niet in hoe ik na dat punt een effectieve wachter zou kunnen zijn.

Hier zijn enkele mogelijkheden van waarom 6-11 april niet de werkelijke data waren. Ik ben eerlijk gezegd niet blij met een van deze mogelijkheden, maar we moeten de mogelijkheid overwegen dat een van deze correct is:

1. Wij KUNNEN zitten in een soort vertraging, zoals de vertraging van 21 dagen in Daniël. Ik geloof dat de Schrift ons vertelt, dat er een dag zal komen waarop er geen vertragingen meer zullen zijn.

2. Wij KUNNEN in een vertraging van 50 dagen zijn, net zoals de discipelen van Jezus in de bovenzaal moesten wachten, tot 50 dagen na Pascha, toen Jezus werd gekruisigd. Jezus kwam tot hen terug, in de vorm van de Heilige Geest, na de 50 dagen. Ik ben ook van mening dat er vijftig dagen is gewacht tussen het einde van de zeven jaar voorbereiding, in 2015, en het begin van de zeven laatste jaren. 50 dagen vanaf Pascha dit jaar zouden ons naar Pinksteren brengen op 20 mei. 50 dagen vanaf 6 april, de 7e Pesachdag, zou ons brengen naar 25 mei.

3. Sommige Profetie-studenten zijn stellig dat de timing van de Opname is op het 2e Pesach, dat zou zijn begin mei.

4. Sommigen geloven dat de kalender een maand te vroeg is, omdat de gerstoogst niet klaar KAN zijn in het midden van maart van dit jaar, wat mogelijk ook de juiste timing kan projecteren in het begin van mei dit jaar.

5. Velen van u geloven niet in deze termijn van 14 jaar voor het Einde van de Eeuw, noch geloven velen van u dat we bijna twee en een half jaar in de laatste 7 jaar zijn. Dus verwerp ik de mogelijkheid dat de reden dat 6-11 april niet de juiste timing was omdat de volledige veertienjarige tijdlijn misschien onjuist is.

Ik houd gewoon NIET van een van de bovenstaande suggesties, vooral niet van #5. Ik zal genoodzaakt zijn om serieuzer naar punt 5 te kijken als de Grote Verdrukking eind mei van dit jaar nog niet is begonnen. Hier zijn een aantal mogelijke data in de rest van april en mei die kunnen worden weggegooid door andere wachters: 18 en 23 april, 1, 11, 14, 20 en 27 mei. Het enige wat ik op dit punt kan zeggen, is dat de dag van de Opname, onze Grote Ontsnapping, vrijwel zeker dezelfde dag zal zijn als die van de plotselinge nucleaire vernietiging, zoals ik al vele jaren projecteer.

Ik blijf er sterk van overtuigd dat er gewoonweg te veel bewijs is dat de veertienjarige tijdlijn te correct is, waaronder een voorjaarsopname/Plotseling nucleair Verderf in 2018 (zonder een specifieke datum), om deze voortijdig weg te gooien. Het is nu tijd om te schrijven over de titel van dit bericht, dat is ROOD ALARM DUURT VOORT IN APRIL EN MEI VAN DIT JAAR.

Hier zijn drie belangrijke redenen waarom we op hoog alarm blijven:

1. De huidige explosieve situatie met betrekking tot de Verenigde Staten, Rusland, Iran en Syrië. Ik schrijf dit een dag na de Amerikaanse bombardementen op Syrië. Rusland heeft ernstige gevolgen en vergeldingsmaatregelen aangekondigd voor deze aanvallen. Wat gebeurt er daarna? Hoe lang voor het volgende belangrijke-evenement, waarbij deze landen betrokken zijn, voordat de wereld de Nucleaire 3e Wereldoorlog ervaart? Overal blijven de spanningen hoog. We kijken. We wachten. We worden herinnerd aan Psalm 83. We worden herinnerd aan Ezechiël 38-39 (de 3e Wereldoorlog).

We worden ook herinnerd aan het hele hoofdstuk van Jesaja 17. Vers 1 zegt: "De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne." Zoals we zojuist getuige zijn geweest van de bombardementen in en rond Damascus, Syrië, vragen we ons allemaal af hoe lang de wereld nog niet getuige is van de nucleaire vernietiging van DAMASCUS. We moeten ook eens serieus kijken naar Openbaring 6:3-4, het losmaken van het 2e Zegel, van de oorlog, en de GROTE UITWERKING VAN NUCLEARE WAPENS. We vragen ons ook af hoe lang het duurt voordat het Mysterieuze Babylon, naar ik meen New York City, zal worden vernietigd. Eén of deze beide gebeurtenissen zullen waarschijnlijk de Opname in gang zetten. Wat een ongelofelijke en fascinerende tijd om te leven, NET VOOR DE EERSTE-VRUCHTEN OPNAME EN PLOTSELINGE NUCLEAIRE VERDERF.

Hoe kunnen we kijken naar de explosiviteit van de huidige onstabiele situatie in de wereld, en niet onze hoofden opheffen? Toch kijken zoveel kijkers al naar de zomer van 2018, of de herfst van 2018, of een ander jaar dan 2018, terwijl de rest van de wereld, met inbegrip van de meeste christenen, gewoon hun kop in het zand steken, onbewust van de vele eindtijd-tekenen die overal ontploffen. We moeten er nogmaals aan worden herinnerd dat alle profetische cycli afliepen in 2017, of het voorjaar van 2018, niet in een ander jaar.

2. De Grote Verdrukking staat ook bekend als de "Tijd van Jakobs (Israëls) Benauwdheid". De huidige onstabiele situatie in en rond Israël vertelt ons, dat de tijd van de Israëlische problemen op het punt staat om op ongekende wijze op het wereldtoneel uit te barsten. Op 14 mei viert Israël zijn 70e verjaardag. We mogen verwachten dat er voor die tijd iets belangrijks gebeurt, waarbij Israël betrokken is.

3. Ik vermoed sterk dat de elite van de Nieuwe Wereldorde op de een of andere manier achter de huidige pogingen zit om de Derde Wereldoorlog aan te wakkeren. Ik geloof niet dat Donald Trump deel uitmaakt van deze NWO-elite. Zij doen alles wat in hun vermogen ligt om hem te vernietigen, en ook om het ene natie te vernietigen die een een-wereld-regering in de weg staat, namelijk de Verenigde Staten van Amerika. Wat is voor hen een betere manier om hun doelen te bereiken dan de Derde Wereldoorlog te laten ontbranden? Hun motto is "Uit chaos, komt orde", en "Uit de verwoesting en chaos van de Derde Wereldoorlog komt de Nieuwe Wereldorde".

Alles wat ieder van ons echt alleen maar kan doen is wachten en kijken en bidden, en alles te doen wat we kunnen om geestelijk klaar te zijn, om een deel te zijn van de Bruid van Christus. Hoe dan ook, kom, Heer Jezus!

Maranatha!

Bron: Red Alert Continues for April and May of this Year