www.wimjongman.nl

(homepagina)

VN keurt terreur goed en torpedeert de vrede

door Bassam Tawil - 10 december 2018

De Palestijnse terroristische groepering Hamas had zich geen beter verjaardagscadeau kunnen wensen dan het geschenk dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vorige week heeft aangeboden.

Over een paar dagen viert Hamas in de Gazastrook een grootscheeps feest ter gelegenheid van zijn 31e verjaardag. Van de leiders van Hamas wordt verwacht dat zij hun aanhangers het mooie geschenk doorgeven dat de terroristische groep net van de VN heeft gekregen - een geschenk dat hen in staat stelt om door te gaan met het lanceren van raketten op Israël en het plannen van hoe ze zoveel mogelijk Joden kunnen doden op weg naar de eliminatie van Israël en het vervangen door een islamitische staat.

Hoewel een meerderheid van de VN-lidstaten voor een door de VS gesponsorde resolutie heeft gestemd waarin de activiteiten van Hamas en andere Palestijnse terroristische groeperingen worden veroordeeld, is het niet aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. De resolutie veroordeelde Hamas voor het "herhaaldelijk afvuren van raketten in Israël en voor het aanzetten tot geweld, waardoor burgers in gevaar komen", en voor het gebruik van middelen om militaire infrastructuur te bouwen "inclusief tunnels om Israël te infiltreren en de uitrusting om raketten in burgergebieden te lanceren".

Hoewel 87 leden voor stemden en 58 tegen bij 32 onthoudingen, mislukte de resolutie, omdat de Algemene Vergadering voorafgaand aan de stemming een andere resolutie aannam die een tweederde meerderheid vereiste voor het goedkeuren van de door de VS gesponsorde resolutie.

Het falen van de VN om de VN-resolutie te steunen is niet alleen een van de beste geschenken die Hamas heeft ontvangen voor haar verjaardag. Wat zorgwekkend is, is dat Hamas en de andere Palestijnse terroristische groeperingen het falen van de VS-resolutie hebben geïnterpreteerd als een internationaal erkende vergunning om door te gaan met het doden van Joden.

Het is niet nodig om deskundigen op het gebied van Palestijnse zaken naar deze perceptie te vragen, noch om een studie of een opiniepeiling uit te voeren. Het enige wat men hoeft te doen is luisteren naar wat Hamas en de Islamitische Jihad in het Arabisch hebben gezegd.

Zoals de leiders van Hamas en de Islamitische Jihad hebben opgemerkt, is het mislukken van de Amerikaanse resolutie een "grote overwinning voor het Palestijnse verzet".

Wat er vorige week op de Algemene Vergadering van de VN is gebeurd, is een "grote stimulans voor het Palestijnse verzet", aldus de hoge ambtenaar van Hamas, Khalil al-Haya.

Naast de vreugde die de terroristische groeperingen de afgelopen dagen hebben geuit, bedanken en prijzen ze nu de landen die zich in het bijzonder tegen de Amerikaanse resolutie hebben verzet, en de VN in het algemeen, omdat ze de Palestijnen het groene licht hebben gegeven om de strijd tegen Israël voort te zetten. Met andere woorden, Hamas bedankt de landen die zelfmoordaanslagen en raketaanvallen niet als terroristische daden beschouwen.

Het "verzet" - voor degenen die nog niet vertrouwd zijn met Palestijnse terminologie - verwijst naar verschillende vormen van terroristische aanslagen gericht tegen Israëlische soldaten en burgers. "Verzet" omvat onder andere zelfmoordaanslagen, schietpartijen, steekpartijen, autoramaanvallen, bom- en raketaanvallen, het gooien van stenen en het slingeren van vuurbommen bij joodse gezinnen die op de snelwegen van de Westelijke Jordaanoever rijden.

Door de door de VS gesteunde resolutie niet te steunen, heeft de VN de volgende boodschap aan de Palestijnse terroristen gestuurd: "U hoeft zich geen zorgen te maken, want de VN zal u niet als terroristen bestempelen als u Joden aanvalt of vermoordt." Deze boodschap is volledig juist aangekomen bij de terroristen in de Gazastrook, die nu hun "overwinning" bij de VN vieren.

Enkele uren nadat de VN de resolutie niet had goedgekeurd, kondigde de Hamas-leiding aan dat de "gewapende strijd" tegen Israël zal worden voortgezet. De aankondiging kwam toen de Palestijnen ook de 31e verjaardag vaststelden van het uitbreken van de Eerste Intifada, ook wel bekend als de "Rock Intifada". "Het verzet is een legitiem recht dat door alle internationale wetten en conventies wordt gegarandeerd," aldus Hamas. "Dit omvat ook de gewapende strijd, welke een strategische keuze vormt voor de bescherming van de Palestijnse zaak en het herstel van de Palestijnse rechten.

De timing van de aankondiging van Hamas was niet toevallig; het kwam uren nadat de terroristische groepering hoorde en zag hoe de VN had geweigerd een resolutie aan te nemen waarin Palestijnse terroristen werden veroordeeld voor het afvuren van raketten op Israël. Het is ook geen toeval dat Hamas er in haar verklaring voor koos om de term "gewapende strijd" te benadrukken. Net als het woord "verzet" verwijst "gewapende strijd" ook naar terroristische aanslagen om al het land "van de rivier tot aan de zee" over te nemen - wat betekent: van de Jordaan in het oosten tot aan de Middellandse Zee in het westen; kortom, heel Israël.

Wat Hamas de VN en de rest van de wereld vertelt, is: "Nu u geweigerd hebt ons als terroristen te brandmerken, hebben wij het recht om alle vormen van terroristische aanslagen te lanceren en zoveel mogelijk Joden te doden." Hamas en islamitische leiders van de Jihad dreigen in feite niet alleen hun terroristische aanslagen op Israël voort te zetten, maar ook op te voeren.

Naast Hamas en de Islamitische Jihad hebben ook andere Palestijnse groeperingen de gebeurtenissen in de Algemene Vergadering van de VN vorige week geïnterpreteerd als een groen licht om door te gaan met hun genocidale plannen om Joden te doden en Israël te vernietigen. Het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) en Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) van de PLO hebben zich aangesloten bij het koor van Palestijnse terroristische groeperingen die de ondergang van de Amerikaanse resolutie vieren. Ook zij zien het mislukken van de Amerikaanse resolutie als een licentie om door te gaan met het lanceren van terroristische aanslagen tegen Israël. Net als de rest van de terroristische groeperingen hebben PFLP en DFLP het mislukken van de resolutie gezien als een legitimatie van geweld en terrorisme.

Voorafgaand aan de stemming zeiden de Palestijnse terroristen dat ze vreesden dat de Amerikaanse resolutie, indien aangenomen, de Palestijnse strijd tegen Israël "criminaliseert". Zelfs Hamas' rivalen in de zogenaamd gematigde en seculiere Fatah-fractie uitten deze angst.

Ook Fatah was bezorgd dat de resolutie alle Palestijnse groepen in één kleur zou schilderen, waardoor het onmogelijk werd om een onderscheid te maken tussen Fatah en Hamas. Aangezien Fatah ook betrokken is geweest bij anti-Israël-terrorisme, vreesde het dat het labelen van Hamas als terroristische groepering voor het willekeurig afvuren van raketten op Israël een precedent zou scheppen, en dat Fatah vervolgens zou worden toegevoegd aan de lijst van terreurgroepen van de internationale gemeenschap.

Als Hamas en zijn aanhangers feestvieren, zullen de weinige Palestijnen die worden omschreven als gematigden en pragmatici en die tegen geweld en terrorisme zijn, zich moeten verstoppen.

Hamas, de Islamitische Jihad en Fatah hebben erop gewezen dat wat er bij de VN gebeurde een "klap in het gezicht van de VS en Israël" was. In feite is wat er bij de VN is gebeurd een zware klap voor de "gematigden" onder de Palestijnen en voor elke kans op een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nu de VN het Palestijnse terrorisme heeft gelegitimeerd, zal geen enkele Palestijnse leider terug kunnen keren naar de onderhandelingstafel met Israël.

Met deze stap heeft de VN zelfs elke mogelijkheid van vredesbesprekingen op deskundige wijze getorpedeerd. Dankzij de "vredelievende VN" kan december 2018 de geschiedenis in gaan als de dag dat de VN het groene licht gaf aan Palestijnse terroristen om door te gaan met het plegen van geweld tegen Israël en Joden. Het bloed van het volgende joodse slachtoffer zal in handen zijn van de VN en van de landen die hard hebben gewerkt om een eenvoudige en verstandige resolutie op te stellen: een resolutie die terrorisme veroordeelt.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die gevestigd is in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: UN Approves Terror, Torpedoes Peace